FONEM KONSONAN

DISEDIAKAN OLEH: RAJA ZAINAB BT RAJA MUHAIYATDIN 890706-14-5496 `AFIFAH FARAH SYAMIRA BINTI ABU HASSAN 900218-11-5024 PJ/BI/BM 1

‡ Fonem berbentuk bunyi. .APA ITU FONEM? ‡ Fonem merupakan satu istilah linguistik ‡ Ia juga merupakan penyatuan bahasa yang membawa perbezaan makna.

Contoh-contoh fonem Konsonan [k] Konsonan [g] ‡ Cakar ‡ Pakar ‡ Cagar ‡ Pagar .

FONEM SUPER SEGMEN C.Bahagian-bahagian fonem Fonem dapat dikelaskan kepada 3 bahagian A. ALOFON . FONEM SEGMEN B.

Fonem Segmen ‡ Fonem vokal ‡ Fonem konsonan ‡ Fonem diftong .

Fonem konsonan ‡ Kesemua fonem konsonan yang terdapat dalam bahasa Melayu moden kini dapat dilambangkan dengan huruf-huruf jawi dalam PEJYD dimana hampir semuanya dengan perlambangan satu lawan satu antara huruf fonem dengan bunyi .

.Secara amnya: ‡ Tiga belas konsonan jati Melayu dilambangkan dengan 13 huruf daripada bahasa Arab. [l] lam. [k] kaf. [w] wau dan [y] ya. [m] mim. Ini sama dengan Jawi Za'ba. iaitu [b] ba. [s] sin. [n] nun. [d] da. [t] ta dan ta marbutah. [j] jim. [r] ra. [h] ha (simpul).

. [g] ga. [ny] nya dan [ng] nga. Ini pembaikan kepada Jawi Za'ba / Lama. iaitu [p] pa. Ini sama dengan Jawi Za'ba. [c] ca. ‡ Bunyi konsonan jati Melayu hentian glotis [?] dilambangkan dengan huruf hamzah (di awal) atau huruf qaf (di akhir).‡ Lima bunyi konsonan jati dilambangkan dengan huruf Arab yang diubahsuai tanda titiknya.

Bagaimana? ‡ Menggunakan huruf ( ) sahaja sebagai lambang bagi bunyi hentian glotis di akhir kata jati bahasa Melayu. kaf dan hamzah yang ketigatiganya digunakan tanpa aturan yang tertentu -seolah-olah konsonan hentian glotis itu mempunyai tiga nilai bunyi yang berbeza . Dalam Jawi Za'ba / Lama. iaitu huruf qaf. terdapat tiga huruf yang biasa digunakan sebagai lambang hentian glotis penutup suku kata atau di akhir kata.

dan se-] dengan kata dasar yang bermula dengan vokal) .‡ Menggunakan huruf hamzah sebagai lambang hentian glotis Melayu yang membuka suku kata kedua yang bermula dengan vokal (yakni. khusus bagi hamzah di antara kata sendi [di dan ke] atau awalan [di-. ke.

syin dan fa digunakan juga untuk melambangkan bunyi daripada bahasa Inggeris dan Eropah [z]. ghain. kha. Ini sama dengan Jawi Za'ba/Lama. .Fonem konsonan juga ‡ Mengandungi empat belas fonem atau bunyi konsonan Arab yang diterima menjadi bunyi pinjaman dalam bahasa Melayu ialah yang dilambangkan dengan huruf tha. dan qaf. syin. zo. [sy] dan [f] satu per satu. Semua kata daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf-huruf ini diterima dan dikekalkan huruf dan bentuk ejaan katanya dalam bahasa Melayu. sod. kecuali beberapa kata yang disesuaikan ejaannya (hurufnya) dan bentuknya dengan kaedah sebutan Melayu jati. dod. zai. ha. to. fa. ain. Huruf zai. zal.

iaitu wau bertitik di atas ( ). Jawi Za'ba/Lama menggunakan sama ada huruf ba atau wau atau fa tanpa aturan yang jelas .‡ Fonem [v] pinjaman daripada bahasa Inggeris dilambangkan dengan huruf baru va. Ini tambahan kepada Jawi Za'ba. Huruf baru va ini dicipta sebagai padanan bagi huruf rumi [v] untuk menulis atau mengeja kata daripada bahasa Inggeris dan bahasabahasa Eropah lain yang menggunakan aksara Latin yang mengandungi huruf tersebut.

. ‡ Fonem konsonan banyak mengandungi huruf-huruf jawi yang menjadi fonem pinjaman kepada huruf-huruf rumi .Kesimpulan.

TERIMA KASIH« ‡ FULLY CREATED BY : ENABDODOE@PRODUCTION [FLUCK] .TAMAT«« ‡ SEKIAN«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful