Semua murid berpeluang mengambil bahagian di dalam P&P .Kebijaksanaan guru akan menjadikan murid berinteraksi tanpa ada sekatan budaya dan masyarakat yang berlainan. .Guru mengajar tanpa membezakan kelas sosial. . .

Guru menggunakan masa semksimum mungkin untuk meransang minda murid dalam P&P. . Guru memenuhi keperluan murid ke arah mengembangkan potensi mereka. Guru membantu murid memilih kerjaya dan membentuk konsep kendiri yang positif.- Guru membantu murid memahami dan membentuk nilai dan tingkah laku yang sesuai.

nilai dan agama murid. .Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang yang pelbagai budaya. .Rancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan. Guru tidak perlu menyentuh mengenai aspek kepercayaan murid.

- Guru merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Guru membentuk persepsi positif bagi murid yang mengalami kecelaruan jantina. .

.

Kepercayaan yang diamalkan setiap murid tidak harus dipertikaikan.- Murid perlu bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. . Mewujudkan interaksi tanpa mengira kelas sosial dan bangsa.Aktiviti yang dijalankan perlu berupaya menyemai semangat saling percaya dalam kalangan murid. .

Murid perlu digalakkan berinteraksi dengan bahasa dan laras bahasa yang betul. Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik darjah melalui pendekatan penyayang yang ditunjukkan guru.- - Murid perlu menggunakan bahasa standard. .Guru menggunakan kemahiran komunikasi yang baik. . Murid menyertai aktiviti yang berbentuk peningkatan bahasa.

SJKT. . Sekolah Model Khas.IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP SEKOLAH ‡ Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Pada peringkat rendah terdapat SK. SJKC. Sekolah Berasrama Penuh. ‡ Pada peringkat menengah pula terdapat SMK Harian. Sekolah Menengah Teknik.

terdapat juga sekolah seperti Maktab Rendah Sains Mara. ‡ KPM turut mengadakan sekolah khas untuk pendidikan khas pada peringkat rendah dan menengah. ‡ Selain itu. sekolah swasta dan sekolah antarabangsa.‡ Dalam kalangan sekolah ini pula terdapat sekolah yang dikategorikan sebagai Sekolah Premier. .

SEKOLAH RENDAH SK SJKC SKJT .

SEKOLAH MENENGAH SBP (Sekolah Berasrama Penuh) SMT (Sekolah Menengah Teknik) SMKA (Sekolah Menengah Kebangsaan Agama) .

.SEKOLAH PREMIER ‡ Merupakan sekolah yang mempunyai tradisi yang panjang seperti sekolah yang berusia 100 tahun atau lebih dan sekolah di dalam persekitaran yang strategik dan mempunyai infrastruktur yang baik seperti Sekolah Bestari dan Sekolah Model Khas.

. ‡ Diantara sekolah-sekolah yang tersenarai adalah Penang Free School (Pulau Pinang). Sekolah Menengah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur). Sembilan). ‡ Sekolah ini mempunyai ciri-ciri tinggalan sejarah dan sebahagiannya ialah sekolah premier.Sekolah 100 tahun ‡ Sekolah 100 tahun ialah sekolah yang dibina sebelum tahun 1905. Kolej Melayu Kuala Kangsar (Perak) dan Sekolah Padang Lebar Kikir (N. Sekolah Tinggi Melaka (Melaka).

. infrastruktur yang lengkap dan terletak dalam kawasan strategik berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan.Sekolah Bestari ‡ Merupakan sekolah-sekolah yang terletak di Koridor Raya Multimedia terutama di Putrajaya dan Cyberjaya. ‡ Sekolah ini mempunyai reka bentuk yang menarik.

dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jenun (Kedah). Kuala Lipis (Pahang).Sekolah Model Khas ‡ Contohnya SMK Meru Model Khas mengabungkan murid sekolah rendah pada peringkat Tahap II dan murid sekolah menengah dibawah satu bumbung. . ‡ Ia merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif bagi murid yang berpontensi di kawasan luar Bandar seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford.

ADHD dan disleksia. . ‡ Matlamatnya adalah supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. pendengaran dan pembelajaran. keupayaan kognitif rendah.SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS ‡ Sekolah Pendidikan Khas menyediakan Pendidikan Khas kepada murid bermasalah penglihatan. sindrom-down. autisme.

KESIMPULAN ‡ Kepelbagaian sosio budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah jenis Cina dan Tamil. ‡ Sekolah Wawasan juga ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. sudah tentu akan lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai budaya. ‡ Apabila anak orang Melayu. Cina. India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful