LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PELAJARAN UNTUK PERPADUAN 

ORDINAN PELAJARAN 1957 MENGISTIHARKAN««««   

BAHAWASANYA «.memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. BAHAWASANYA«.murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan-kemahuan ibubapa mereka. Bahasa Kebangsaan addalah bahasa pengantar utama

SISTEM PELAJARAN ZAMAN BRITISH SISTEM PELAJARAN DI ZAMAN BRITISH PELAJARAN RENDAH BERBAGAI SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH AGAMA SEKOLAH INGGERIS SEKOLAH MELAYU SEKOLAH CINA SEKOLAH TAMIL AL-AZHAR LONDON KERJA CINA INDIA .

PELAJARAN MENENGAH PELAJARAN MENENGAH A AN PELAJARAN PEL AGA MA RA AH E NGGER E NA AL A HAR L N N ANAH E AR .

GUNUNG SEMANGGOL. SEKOLAH VENAKULAR (Sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam perlaksanaan p& p di sekolah) SEKOLAH INGGERIS CONTOH. ANNE. TAIPING PERAK ST. LABUAN . KELANTAN MADRASAH AL-MASYHOR. GEORGE. KING EDWARD VII TAIPING PERAK CLIFFORD SCHOOL.SEKOLAH PONDOK CONTOH. PULAU PINANG MADRASAH EHYA AS-SHARIF. SEBERANG PRAI PONDOK TOK KENALI. KUALA LIPIS PAHANG SEKOLAH MISSIONARY CONTOH. SEKOLAH PONDOK POKOK SENA KEDAH PONDOK BUKIT MERTAJAM. BAGAN SERAI PERAK. ST.

TAIPING PERAK SJK (C ) CHUNG HWA. SEKOLAH MELAYU GELUGOR PULAU PINANG SEKOLAH MELAYU TELOK BELANGA SINGAPURA .SEKOLAH CINA CONTOH. KOTA BHARU SEKOLAH TAMIL CONTOH. MALIM SEKOLAH MELAYU CONTOH. TG. SJK ( T) MANIKAVASAGAM. SJK (C) HUA LIAN.

.kesan dari beberapa penyata. Sekolah Menengah Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Fen Wu dan Barnes adalah dua penyata awal -Barnes cadangkan hanya satu bentuk sekolah rendah sahaja yang diajar oleh pelbagai bangsa. undang-undang oelajaran 1952 diperkenalkan iaitu konsep Sekolah Nasional yang menggunakan Bahasa Melayu dan Inggeris.menjadikan anak Melayu sebagai nelayan dan petani yang lebih baik sedikit dari bapa merek -Kurikulum terhad dan bukan alat perpaduan -MCKK untuk golongan bangsawan sahaja -Sekolah pondok dan arab mendidik mereka menjadi lebih cerdik -Sekolah cina dan tamil dihad dan lewat ditubuhkan -terhad ZAMAN JEPUN Inggeris ditukar kepada sekolah Jepun -Kiblat pendidikan kepada negara Jepun dengan menanam konsep Asia Raya dan benci Inggeris -Jurang pemisah antara kaum makin melebar -Sekolah PENYATUAN RAKYAT DAN CADANGAN PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN PERINGKAT AWAL .SUASANA PELAJARAN SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA ZAMAN INGGERIS kpd. -Fen Wu cadang penggunaan ketiga-tiga bahasa -Penyata . Keperluan tenaga kerja dan ekonomi. Cina dan Tamil dimansuhkan.

HAK MENTERI PELAJARAN MENGIKUT AKTA PELAJARAN 1961 ³Where at any time the minister is satisfied that a national type primary school may suitable be converted into national primary school. he may by order direct that the school become a national primary school´ .

Aktiviti ko-kurikulum sukan dan olahraga adalah asas kepada matlamat perpaduan antara murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat.ASAS-ASAS SOKONGAN LAIN UNTUK PERPADUAN KO-KURIKULUM Laporan J/K Kabinet 1979 . Pengakap. . Capai perpaduan Sekolah berasrama penuh dan Sains diujudkan .Pasukan Anak Serigala. John´s.Pasukan Kadet Tentera dan Kadet Polis Sukan dan Pendidikan Jasmani Sukan dimestikan di sekolah MSSM menjadi penyelaras Senaman beramai-ramai di sekolah Permainan melibatkan penyertaan ramai Persekolahan dilanjutkan kepadda 11 dari 9 tahun dari penyeta Rahman Talib Peperiksaan masuk sekolah menengah dihapuskan Biasiswa dan buku teks kepada yang miskin DEB gariskan melalui pelajaran utk. Pasukan Brownie dan Pandu Puteri . .murid juga dikehendaki memilih satu pasukan berikut: .Pasukan Pertolongan Cemas seperti PBSM dan St.

Memenuhi keperluan negara . Barnes (1951) Fenn-Wu (1952) dan (1954).Murid-murid dididik mengikut kemahuan ibubapa mereka .KESIMPULAN Sistem pendidikan sekarang adalah kompromi termungkin dalam menyelesaikan tuntutan dan tekanan yang bercanggah antara kaum.Satu corak persekolahan menggunakan kurikulum dan peperiksaan sama. . . Woodhead (1955 untuk Sabah) Razak (1956) Mclellan (1960 untuk sarawak) dan Rahman Talib (1960) Penyata Razak dan Rahman Talib adalah piagam pelajaran Malaysia Merdeka yang terpenting di mana di bawahnya terdapat satu sistem kebangsaan tunggal yang mengandungi syarat ciri terwajib. Ini adalah lanjutan dari Laporan Cheesemen(1946).Diterima ooleh rakyat amnya .Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Pengantar .

3. 2. 5. 4. berdisiplin. 6. Mewujudkan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan Merapatkan jurang antara kaum di Tanah Melayu Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Untuk melahirkan perpaduan antara kaum. liberal dan progresif Untuk memenuhi keperluan negara merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan. Menyediakan kemudahan pelajaran yyang mencukupi. 7. terlatih. . Oleh itu untuk menunaikan janji pilihanraya memberikan satu sistem pelajaran yang sama bagi semua penduduk maka Kerajaan Perikatan telah menubuhkan Jawatankuasa Pendidikan 1956 yang dikenali sebagai LAPORAN RAZAK TUJUAN UTAMA 1.LAPORAN RAZAK (RAZAK REPORT ± 1956) Pilihanraya 1955 telah dimenangi oleh Parti Perikatan.

3. Penubuhan dua jenis sekolah sahaja itiu sekolah rendah persendirian atau yang menerima bantuan dan sekolah menengah persendirian atau yang menerima bantuan. Menteri Pelajaran bertanggung jawab terhadap pelajaran menengah dan latihan perguruan serta dasar pelajaran kebangsaan 2. Lembaga pengelola sekolah akan ditubuhkan bagi semua sekolah 5. 6. Pihak berkuasa pelajaran tempatan bertanggungjawab bagi pelajaran rendah dan pertukangan.SYOR-SYOR LAPORAN RAZAK 1. Menubuhkan jemaah nazir sekolah 4. Guru-guru akan dilatih dibawah rancangan yang sama .

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Pelajaran teknik disusun semula dan dimajukan lagi. Peperiksaan sijil pelajaran rendah dan sijil ppelajaran Tanah Melayu akan diambil oleh calon dari semua sekolah menengah. 11. 8. Sekolah rendah yang bukan umum akan terus diberi bantuan oleh kerajaan dalam tempoh perolehan. 10. Penubuhan satu jenis sekolah menengah kebangsaan (SMK) yang terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan satu sukatan pelajaran yang sama dan satu kurikulum yang boleh dimasukkan pelajaran semua bahasa dan kebudayaan. Pelajaran menengah lanjutan dan sambilan akan diadakan. Sekolah rendah ditukar menjadi sekolah umum dan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.7. . 9. Sekolah jenis umum menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar.

13. . Berusaha menjadikan semua sekolah berorientasikan Tanah Melayu dan memperkenalkan sukatan pelajaran serta jadual waktu yang sama bagi semua sekolah.12. Diadakan usaha bagi menggalakkan kemajuan bahasa kebangsaan dan menambah pengetahuan mengenainya bagi semua penduduk persekutuan. 14. Saiz sekolah dan bilik darjah dikawal dan satu penyelesaian secara berhati-hati terhadap masalah kanak-kanak lebih umur di sekolah.

1 - FALSAFAH DAN KANDUNGAN Untuk menyatukan budak-budak dari semua bangsa di bawah sistem pelajaran kebangsaan yang bahasa pengantarnya bahasa kebangsaan.ANALISIS LAPORAN RAZAK 1. Ke arah ppembentukan satu sistem pelajaran kebangsaan Semua sekolah ke arah sukatan yang sama dan untuk peperiksaan yang sama. satu bahasa digunakan. 1.2 . vokasional dan teknikal Kandungan kurikulum dan jadual waktu sama bagi semua sekolah pelajaran melalui bahasa kebangsaan untuk melahirkan anak muda bersemangat kebangsaan dan memupuk persefahaman penduduk pelbagai kaum 1. Sekolah rendah dibahagikan kepada dua jenis iaitu sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan 3 jenis kursus dicadangkan di sekolah menengah iaitu akademik.

peluang bagi pelajaran tinggi tterbuka kepada semua kaum Penubuhan pihak berkuasa pelajarran tempatan bertujuan menggalakkan lebih ramai individu tempatan mengambil bahagian menggalakkan pelajaran rendah Penubuhan Jemaah Nazir Bebas dapat memelihara mutu pelajaran 4 peperiksaan utama akan diduduki ooleh murid sekolah Peperiksaan kemasukan sekolah menengah Tanah Melayu .4 Pendidikan menengah dibahagikan kepada menengah rendah.6 1.3 1.1.(pada akhir peringkat sekolah dasar) SRP ± setelah 3 tahun di sekolah menengah SPM ± setelah tamat dua tahun menengah STP ± setelah menamatkan pendidikan prauniversiti dua tahun bagi melayakkan diri ke U 1.5 1. menengah atas dan prauniiversiti Dengan pengajaran bahas Inggeris di semua sekolah.7 -- .

8 -- Apabila Bahasa Melayu diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah maka. UMNO Johor menentang Laporan Razak kerana beranggapan Melayu. Kuala Lumpur untuk latihan guru BM Tertubuhlah DBP bagi meningkatkan lagi perkembangan dan pengajian Bahasa Melayu 2.1 REAKSI LAPORAN RAZAK Orang Melayu Tidak puas hatu dan syak wasangka kerana Laporan Razak tidak cukup berani dalam erti kata sanggup menentang kedudukan Bahasa Inggeris di sekolah. . Tertubuhlan Institut Bahasa di Lembah Pantai. 2. membahayakan Bangsa - - Kesatuan Persekutuan Guru-Guru Melayu Semenanjung (KPGMS) menentang Laporan Razak kerana berasa terhina apabila Laporan Razak ditulis dalam Bahasa Inggeris.1.

Kesatuan Guru-Guru Sekolah Cina dan akhbar berbahasa Cina membuat tentangan awal terhadap LR khususnya berhubung perenggan 12 yang memperakukan bahawa objektif akhir dasar pelajaran kebangsaan (Bahasa Melayu) sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. . kemajuan sekolah Tamil akan terencat.ORANG CINA DAN INDIA Penentangan terhadap LR adalah berkaitan dengan bahasa pengantar di sekolah Kesatuan Guru-Guru Sekolah Tamil menentang LR kerana takut dengan terlaksananya laporan tersebut.

LR membenarkan bahasa lain dijadikan bahasa pengantar di sekolah bermakna bahasa tersebut secara tidak langsung diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara. memberi layanan yang sama kepada sekolah.PANDANGAN PARTI POLITIK - PAS : Menentang LR kerana tiada jaminan dibuat bahawa Bahasa akan dijadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi dalam tahun negara mencapai kemerdekaan. LR tidak memberikan apa-apa perakuan bahawa taraf Bahasa Inggeris akan diturunkan. layanan yang sama kepada semua institusi pendidikan dan peluang pekerjaan yang sama bagi semua murid dari sekolah yang diiktiraf. Melayu masa 10 Keduanya. PPP : Mendesak bahasa pengantar di sekolah diberi dalam bahasa ibunda. Ketiganya. MCA : Menggesa supaya kerajaan menerima bahasa Cina sebagai bahasa rasmi negara.sekolah Cina - .

3. BANTUAN YANG SAMA KEPADA SEMUA SEKOLAH TANPA MENGIRA BAHASA PENGANTAR PERKEMBANGAN PELAJARAN TEKNIK AKAN MELAHIRKAN PEKERJA YANG MAHIR PENGGUNAAN SUKATAN PELAJARAN YANG SAMA BERTUJUAN MEWUJUDKAN STANDARD PELAJARAN YANG SAMA 2. .IMPLIKASI LAPORAN RAZAK 1.

KESIMPULAN LAPORAN RAZAK LAPORAN RAZAK MASIH MENGEKALKAN JURANG PERSEKOLAHAN KERANA MASIH TERDAPAT EMPAT ALIRAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH. INI BERMAKNA IA MASIH MENGEKALKAN STATUS ±QUO BAHASABAHASA LAIN DALAM SISTEM PENDIDIKAN RENDAH DAN MERUPAKAN SATU CIRI YANG DIWARISI DARI SISTEM PENJAJAHAN INGGERIS .

Bantuan separuh kepada sekolah menengah (yang tidak mematuhi) akan ditamatkan mulai januari 1962. 5. 4. Murid-murid dinaikakn darjah secara automatik dengan syarat diadakan peperiksaan sekurangkurangnya sekali sepenggal dan peperiksaan tahunan. 3. Abdul Rahman Talib. Pelajaran rendah percuma untuk semua kanak-kanak bermula pada tahun 1962 Semua sekolah rendah bantuan akan ditukar menjadi sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah rendah jenis kebangsaan (SRJK) Umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun dengan mengadakan sekolah pelajaran lanjutan. Syor-Syor (termaktub dalam akta pelajaran 1961) 1. Sekolah swasta dibenarkan terus berfungsi dengan syarat yang ditetapkan. Menteri Pelajaran ketika itu. .LAPORAN RAHMAN TALIB (1960) Berperanan mengkaji semula semua Laporan Razak yang diketuai oleh En. 2. Ini membolehkan murid-murid menyambung pelajaran selama tiga tahun lagi dengan penekanan kepada pelajaran seni perusahaan.

Sistem Jemaah Pengurus/Pengelola akan diteruskan. Semua peperiksaan am di sekolah menengah akan diadakan dalam salah satu bahasa rasmi sahaja. 8. . 7. Sekolah Menengah Pertukangan dan Sekolah Menengah Teknik hendaklah didirikan. 10. Kenaikan pangkat guru-guru yang dibuat oleh Jemaah Pengurus hendaklah dibuat oleh Menteri Pelajaran. 9.6. Jemaah Penasihat Pelajaran Negara dan Negeri hendaklah ditubuhkan. 11. Bilangan sekolah vokasional kampung yang menyediakan pelajaran vokesional hendaklah ditambah dan dibuka kepada murid-murid lelaki dan perempuan.Sistem Lembaga Pelajaran Tempatan di tamatkan.

Bilangan guru terlatih yang mengajar mata pelajaran vokesional dan Bahasa Melayu hendaklah ditambah 13. 14.12. Belanja pengajaran di sekolah rendah ditanggung oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan sekolah menengah bantuan perbelanjaan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. 16. Pelajaran Agama Islam hendaklah disediakan di semua sekolah bantuan yang mempunyai murid Islam tidak kurang 15 orang. 15. Kedudukan Bahasa Kebangsaan hendaklah diperkukuhkan dalam sistem pelajaran negara. Jemaah Nazir Persekutuan hendaklah diteruskan dan Jemaah Nazir Tempatan dibentuk. . Pendidikan akhlak juga hendaklah ditingkatkan.

fizikal dan emosi untuk menjawat pekerjaan. 6. Bantuan separuh kepada sekolah menengah yang tidak mematuhi peraturan adalah untuk menjamin pencapaian matlamat pendidikan kebangsaan.KESAN PELAKSANAAN SYOR LAPORAN RAHMAN TALIB 1. 5. 3. 4. Umur berhenti sekolah 15 tahun yang dicadangkan memberi ruang kepada pelajar lebih bersedia dari segi mental. Sistem naik kelas secara automatik di sekolah rendah dan menengah menjamin pelajar tidak tercicir daripada sistem persekolahan terlalu awal. Matlamatnya untuk mewujudkan perpaduan. Pendidikan sekolah rendah percuma membolehkan setiap kanak-kanak berpeluang untuk belajar di sekolah Penubuhan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan dapat memperkasakan kedudukan bahasa kebangsaan dan dalam masa yang sama memelihara bahasa dan budaya kaum ylain. 2. Semua peperiksaan di sekolah menengah diadakan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris. Peperiksaan tahunan yang diadakan adalah untuk menjamin mutu P & P. .

Penubuhan sekolah lanjutan kampung yang menyediakan pelajaran vokesional akan memberi peluang pelajaran bagi penduduk luar bandar. 10.7. Bilangan guru terlatih bagi pelajaran vokesional dan Bahasa Melayu akan menjamin mutu pelajaran vokesional dan bahasa kebangsaan. Penubuhan sekolah menengah pertukangan dan sekolah teknik adalah untuk memenuhi kehendak murid yang berbeza dari segi pencapaian akademik. 9. 8. . Pelajaran agama Islam dan Pendidikan Moral akan memelihara akhlak dan moral murid-murid.