Bina Insan Guru Sesi Bengkel dan Ceramah. Ceramah.

Pembinaan Insan Guru Seimbang
oleh :Prof. Ibn Taib Az-Zuhaily Pensyarah Fakulti Pendidikan Islam UIAM

guru ialah al-Ghazali. -murabbi -mudarris -mu·addib .Definisi Pendidik Menurut al-Ghazali.

.1-Murabbi ialah seseorang yang membawa manusia untuk mendekati Pencipta 2-Mudarris ialah seseorang yang membawa kepada ilmu pengetahuan dunia. 3-Muaddib ialah seseorang yang mengajar manusia untuk beradab dan bertatasusila.

manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara. menjaga dan mendidik. pendidik bermaksud orang yang memelihara dan melatih.Menurut Kamus Dewan (1970). Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain. pengajar dan pengasuh. guru bererti pendidik. Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi. .

Ciri intelek .Ciri mengajar 3. Ciri peribadi 2.Ciri Guru 1.

.Ciri Peribadi Seorang yang 'bermatlamat' (mission-driven) dan juga (missionseorang yang 'asyik' dalam pekerjaannya. ianya bersikap positif dan 'real' iaitu yakin dalam apa jua yang dilakukan di samping sabar menerima 'kenyataan' biar pun pahit untuk ditelan. Ketiganya ia merupakan seorang 'guru-pemimpin¶ di samping mengajar ia juga 'gurumembimbing dan menunjuk ajar bukan sahaja anak didik malah rakan sejawat dan siapa sahaja. Kedua .

peraturan dan undang-undang. Ianya juga memiliki kepakaran undangmemotivasi serta kebekesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. sesuai dengan semua keadaan dan persekitaran. Ia juga muridmempunyai stail yang tersendiri.Ciri Mengajar Seorang yang memiliki dan sentiasa menerapkan aspek 'dengannya' ("with-it-ness") dalam apa jua yang dibuat ("with-itatau apa jua yang murid-muridnya mesti buat. . nilai dan budaya.

'mental life' yang segar. menganalisis.Ciri Intelektual Seorang yang suka 'membaca buku'. dan mempunyai buku'. melihat alam dan kehidupan di dalam ruang lingkup yang luas dan menyeluruh (banyak) di samping melihat. mensintisis dan menilai satu di dalam yang banyak . berkembang dan bersifat selfself-actualization dengan minda yang sihat dan terbuka.

Tanggungjawab guru -Allah -diri -ilmu -profesion -pelajar -rakan sejawat -masyarakat dan negara .

Guru mesti melaksanakan kewajiban agama. 6. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Seorang guru hendaklah sentiasa memantapkan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. 3.Tanggungjawab terhadap Allah 1. 2. 5. Guru hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya . Sifat istiqamah. menghayati rasa khusyuk dan takut kepada Allah. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian.

2. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat sebanyak mungkin kepada Allah. perawakan dan tempat tinggal. 3. 5.Tanggungjawab terhadap diri 1. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek.pakaian. Prihatin terhadap kebersihan diri. masyarakat dan negara. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti sebagai seorang guru. Guru hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. sama ada dari aspek fizikal. . emosional. mental mahupun moral. 4.

Beriltizam dengan amanah ilmiah. Dari semasa ke semasa guru hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. . 5. 6. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. 2. 3.Tanggungjawab terhadap ilmu 1. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. 4.

intelek. tempat asal keluarga. . bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah yang baik 4. bahasa. 2. kepercayaan politik. 3. mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. agama.Tanggungjawab terhadap profesion 1. Dia tidak bertingkah laku yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. jantina. warna.

mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. 4. persidangan. mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar 2. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. mental. sosial.Tanggungjawab terhadap pelajar 1. Membimbing seseorang pelajar dalam mata pelajaran yang diajar tanpa sebarang bayaran. Menampilkan suatu cara pakaian. emosi. politik. 5. ekonomi. 3. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktorfaktor-faktor jasmani. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. keturunan dan agama. setinggi- .

5. . Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.Tanggungjawab terhadap rakan sejawat 1. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan bersungguhkemajuan ikhtisas dan sosial. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 4. mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa 2. 3.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara 1. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia dan bertanggungjawab dan berguna 3. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. 2. . masyarakat atau negara. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar.

Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. 6.Tanggungjawab terhadap ibu bapa 1. Mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka. . Mengelakkan diri dari melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa. Berusaha mewujudkan hubungan mesra di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. 5. 4. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit. 2. 3.

Guru yang seimbang ialah guru yang berjaya menguasai lima aspek ini ketika mereka mengajar dan berhadapan dengan masyarakat 1-aspek jasmani 2-aspek emosi 3-aspek rohani 4-aspek intelek 5-aspek sosial .

Cabaran Dunia Pendidikan " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. Oleh itu pada setiap masa." . berimej. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji.

sistem kita harus mampu mendepani cabaran zaman. Tapi keterbukaan kita terhadap pengaruh di luar lingkungan jangan sampai menjadikan kita kehilangan jatidiri. Untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. . ia tidak boleh terpencil dari arus pendidikan dunia. Bagi memberi tindak balas kepada faktor globalisasi.Rumusan Pendekatan melahirkan insan harmoni dan seimbang perlu mendapat dukungan yang lebih bermakna supaya faktor perubahan yang berlaku tidak menjejaskan matlamat pendidikan itu sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful