PEMERDAGANGAN MANUSIA

Dianggap sebagai satu industri univesal dan tidak tertakhluk kepada satu. Akti viti ini melanggar hak sesebuah negara. Isu pemerdagangan manusia kini menjadi antara fenomena yang mengancam banyak negara. Menganggap perdagangan manusia sebagai industri jenayah yang menjana keuntungan .PENGENALAN Pemerdagangan manusia merupakan antara jenayah tertua.satu negara untuk beroperasi.

.DEFINISI Menurut UN Convention Transnational Organised Crime (2000). penyeludupan ialah apabila seseorang memasuki sesebuah negara secara haram dengan melakukan pembayaran dalam bentuk wang atau faedah lain kepada pihak-pihak tertentu.

perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan. kerja atau perkhidmatan paksa. pengabdian atau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau pemindahan organ manusia. . penyediaan atau penerimaan seseorang bagi maksud eksploitasi.Seksyen 2. pelindungan. Bagi pengertian eksploitasi pula Seksyen 2 telah mendefinisikan ia sebagai segala bentuk eksploitasi sama ada seks. Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 pula mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan. pengangkutan. pemindahan.

perlindungan. . termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan. dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang). pelacuran. ENSIKLOPEDIA BEBAS Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan. pengangkutan.DARI WIKIPEDIA BAHASA MELAYU.

perkahwinan kanak-kanak. hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. . Pengeksploitan pemerdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain. pengemis dan tujuan permainan. atau pengambilan kanak-kanak sebagai tentera. buruh paksa. pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak sah. ekploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran. atau untuk tujuan kegiatan keagamaan. Bagi kanak-kanak.

. y Contohnya.agen khas yang dilantik sindiket bagi berurusan dengan pihak berkuasa meneruskan aktiviti penyeludupan manusia.undang yang lemah y Lokasi strategi seperti lapangan terbang.FAKTOR . pada 8 november 2010 seorang pegawai imigresen berpangkat kumpulan sokongan mampu mnyimpan RM9 juta di luar negara melalui kegiatan ini. y Terdapat sesetengah pihak berkuasa yang diamanahkan untuk bertanggungjawab menjaga sempadan bertindak mengambil rasuah daripada sindiket dan bertindak memandang sebelah mata. pintu masuk sempadan atau pelabuahan menjadi tumpuan agen.FAKTOR Penguatkuasaan undang.

Pengubalan AKTA ANTIPEMERDAGANGAN MANUSIA 2007.negara maju yang lain. Sikap pihak kerajaan yang lebih menumpukan kes lain seperti jenayah kolar putih menyebabkan jenayah penyeludupan manusia berleluasa. dilihat sangat lewat jika hendak dibandingkan dengan negara. .

namun pada hakikatnya mereka ditipu dan diberi kerja sebagai hamba. .Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat y Permintaan guna tenaga buruh asing yang tinggi di Malaysia oleh majikan tempatan disebabkan faktor perbelanjaan yang murah. y Statistik yang dikeluarkan oleh PDRM pada tahun 2009 menunjukkan seramai 5453 pelacur yang ditangkap adalah warga negara Cina. y Rakyat asing sesetengahnya tertarik untuk datang ke Malaysia kerana dijanjikan peluang pekerjaan yang menghasilkan gaji yang lumayan.pelacur dan buruh paksa.

Kurang pendedahan mengenai jenayah penyeludupan manusia y Warga .warga asing yang berpendidikan rendah mudah ditipu oleh sindiket pemerdagangan manusia kerana mereka kurang tahu mengenai wujudnya sindiket pemerdagangan manusia ini. y Rakyat tempatan kurang memberi maklumat mengenai kewujudan jenayah ini kerana mereka juga tidak tahu bahawa jenayah ini sudah menjadi salah satu musuh negara yang berada pada tahap yang membimbangkan. .

Mendatangkan masalah sosial seperti wujudnya rumah setinggan.KESAN Masalah sosial meningkat Peratusan dan jumlah bilangan manusia yang diperdagangkan meningkat. rogol dan sebagainya turut meningkat. .KESAN . pembunuhan. Jenayah-jenayah seperti rompakan. peminta sedekah dan lain-lain.

H1N1 dan lain-lain mudah menular. secara tidak lansung terdedah kepada penyakit ² berjangkit seperti HIV. Menjejaskan ekonomi negara Bilangan pelancong asing akan berkurang dan mengalami kemerosotan akibat daripada masalah pemerdagangan manusia.AIDS dan lain-lain. Secara tidak langsung kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar bagi menyediakan kemudahan kesihatan kepada pesakit. Sekiranya jenayah pemerdagangan ini tidak dikawal. wabak penyakit ² berjangkit seperti HIV. AIDS.Penyakit ² berjangkit Kebanyakan golongan wanita diperdagangkan terlibat dalam kegiatan pelacuran. .

PDRM dan sebagainya y Pemantauan berterusan y Laporan orang awam y .CARA MENGATASI Meningkatkan kerjasama antarabangsa Hubungan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat y Latihan bersama y Pertukaran pengalaman y Penguatkuasaan Undang-Undang Akta Antipemerdagangan 2007 y Kerjasama antara pihak berkuasa seperti Imigresen.

Kempen Mewujudkan kesedaran mengenai kesan buruk pemerdagangan manusia y Peranan media massa. media eletronik dan Ngo dalam memberi kesedaran kepada pihak kerajaan mahupun orang ramai y .

Justeru itu. apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam menangani isu ini ialah komitmen jitu dan pelaksanaan strategik supaya ia tidak menjadi "tin kosong" dalam meningkatkan kecekapan sistem penyampaian kerajaan. .KESIMPULAN Tidak dinafikan aktiviti penyeludupan boleh menjadi proses awalan kepada aktiviti perdagangan manusia. Hal ini kerana selalunya penyeludupan orang mempunyai potensi untuk menjadi sebahagian aktiviti perdagangan manusia.

Tanpa elemen-elemen tersebut adalah sukar untuk kerajaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pelan induk mengenai antiperdagangan orang. kakitangan yang komited dan kewangan yang mantap. . gender. Apa yang pasti mangsa-mangsa perlu diberikan perlindungan sebaik mungkin tanpa mengira agama.Pelaksanaan perlu dilengkapi dan disokong dengan aspek perundangan yang tersusun. bangsa dan negara asal.

Perjanjian itu akan membuatkan semua negara lebih serius untuk menangani isu ini. setiap negara juga perlu menandatangani memorandum perjanjian di bawah PBB supaya kos pemulihan dan penguatkuasaan boleh ditanggung bersama jika salah seorang mangsa atau penjenayah melibatkan rakyat mereka. Oleh itu.Di samping itu. . aktiviti ini boleh disekat sejak dari negara sumber lagi dan mengurangkan beban kepada negara destinasi serta menggalakkan migrasi secara sah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful