ANALISIS KEWANGAN

. Menentukan keberkesanan operasi niaga pada tahun atau tempoh kewangan tersebut.TUJUAN ANALISIS KEWANGAN 1 2 3 Menilai Kedudukan kewangan syarikat pada satu satu masa. Membantu dalam perancangan strategik syarikat.

. 1 Nisbah Aktiviti.JENIS JENIS NISBAH KEWANGAN. 1 2 Nisbah Kecairan 3 Nisbah Leverage. Nisbah Keuntungan.

Nisbah semasa Nisbah Kecairan Nisbah Cepat Margin Untung Bersih Nisbah Keberuntungan Pulang Aset (ROA) Pulang Ekuiti (ROE) Nisbah Hutang Nisbah Hutang(Laverage) Nisbah Ekuiti Nisbah Perlindungan Faedah .

Pusing Ganti Aset Tetap Pusing Ganti Jumlah Aset Nisbah Pengurusan Aset Pusing Ganti Inventori Tempoh Pungutan Inventori .

JUALAN ± KOS LANGSUNG JUALAN X 100 = % UNTUNG KASAR Margin UNTUNG OPERASI UNTUNG KASAR ± KOS OPERASI JUALAN X 100 = % UNTUNG OPERASI . Margin UNTUNG KASAR.NISBAH KEUNTUNGAN.

Margin UNTUNG BERSIH UNTUNG SELEPAS CUKAI JUALAN X 100 KADAR PULANGAN ATAS ASET UNTUNG SELEPAS CUKAI ASET X 100 .

5 Perbelanjaan operasi lebih rendah. 7 Percampuran produk dalam jualan. 3 Kecekapan kos produktiviti. 2 Jumlah jualan yang lebih tinggi. 1 Harga jualan yang lebih tinggi. 6 Penjimatan kos pengeluaran.Keuntungan boleh ditingkatkan melalui . . 4 Kos jualan yang lebih rendah.

‡ Jika terlalu rendah. syarikat mungkin tidak menggunakan kemudahan kredit jangka pendek atau pelaburan dalam aset semasa yang terlalu tinggi.NISBAH KECAIRAN ³Mengukir keupayaan syarikat untuk memenuhi komitmen jangka pendeknya daripada aset aset cair´. Jika terlalu tinggi. syarikat mungkin menghadapi masalah membayar tanggungan jangka pendeknya. . Nisbah Semasa Aset Semasa / Liabiliti Semasa ‡ Nisbah yang mudah untuk mengukur keupayaan syarikat untuk mengumpul dana bagi memenuhi tanggungjawab kewangan jangka pendek.

. semakin teguh kemampuan firma menanggung hutang jangka pendeknya. Pada amnya nisbah 2:1 dianggap memuaskan dan semakin tinggi nisbah ini. NISBAH CEPAT Formula = Aset semasa ± Inventori / Liabiliti Semasa Dapat mencerminkan keadaan mudah tunai dengan lebih jelas kerana inventori tidak dimasuk dalam aset semasa. Tetapi nisbah terlalu tinggi tidak digalakkan kerana ia menandakan firma terlalu banyak melabur dalam aset semasa .Aset semasa ialah aset syarikat yang mempunyai tempoh kurang daripada setahun. Nisbah terlalu rendah dianggap bahaya kerana ia merupakan ancaman kebankrapan akan meningkat jika hutang jangka pendek tidak dibayar tepat pada masanya.Nisbah cepat yang memuaskan adalah pada kadar 1:1 iaitu setiap RM1 hutang adalah RM1 aset cepat akan melindunginya. Aset semasa dianggap sebagai aset mudah tunai jika aset itu adalah tunai atau mudah ditukar menjadi tunai.

syarikat boleh menjadi muflis. Menunjukkan keupayaan syarikat memenuhi tanggungjawab hutang jangka pendek dan panjangnya.NISBAH Leverage Mengukur bebanan hutang syarikat. Jika pinjaman dan wang bunga terlalu tinggi. . Nisbah ini penting untuk: PEMIUTANG ± ia menunjukkan keupayaan keuntungan syarikat utk menampung wang bunga dan pembayaran tetap yang lain dan sama ada ia mempunyai aset yang mencukupi untuk melangsaikan hutang jika berlaku pembubaran syarikat. PEMEGANG SAHAM ± Bayaran bunga adalah satu perbelanjaan yang meningkat dengan meningkatnya hutang.

FAKTOR YANG BOLEH MENJEJASKAN KESTABILAN SYARIKAT. 3 Penghutang yang tidak bermutu. 5 Terlebih pelaburan dalam aset yang tidak diperlukan. ‡ Nisbah yang tinggi umumnya membawa maksud syarikat perlu membayar kadar bunga yang tinggi untuk pinjamannya. 1 Keuntungan yang rendah. 4 Aset yang tidak digunakan. Mungkin pada suatu tahap pinjaman. syarikat tidak akan diberikan pinjaman lagi. .NISBAH HUTANG KEPADA ASET JUMLAH TANGGUNGAN / JUMLAH ASET ‡ Nisbah ini mengukur sejauhmana dana hutang digunakan untuk membiayai kos operasi syarikat. 2 Stok barangan yang lapuk.

Nisbah Pusingan Stok Formulanya = Purata Stok / Kos Jualan x 365 Menunjukkan berapa lama stok berada dalam setor sebelum ia dapat dijual. Nisbah Pusingan Penghutang Formulanya = Purata Baki Penghutang / Perolehanx 365 Menunjukkan secara purata berapa lama penghutang syarikat mengambil masa untuk membayar semula hutangnya kepada syarikat.Analisis Aktiviti ³Nisbah yang digunakan untuk mengenalpasti sejauhmana keberkesanan aset. . liabiliti dan modal dalam menyumbang kepada hasil penjualan dan operasi perniagaan.

akaun belum terima untuk melihat sama ada wang anda digunakan dengan baik atau tidak. pertimbangkan untuk berhutang jika kaedah bayar balik memuaskan dan menguntungkan perniagaan. .BAGAIMANA SEMAKAN NISBAH DIGUNAKAN. Jika terlalu rendah. Semak perbelanjaan dan jualan yang dijangkakan. stor Jika Nisbah Saya Rendah ‡ Semak stor. Jika Nisbah saya tinggi Nisbah semasa ‡ Semak hutang. akaun simpanan. Nisbah Untung Teruskan usaha ini untuk menambah keberuntungan perniagaan. dan struktur hutang untuk melihat sama ada anda dapat menambah tunai. Nisbah Hutang Semak struktur hutang terutamanya hutang semasa.

NISBAH KEWANGAN TUMPUAN PENGANALISIS KEPENTINGAN NISBAH TUMPUAN PEMIUTANG PEMBAYARAN BALIK HUTANG ‡ Nisbah Mudah Tunai ‡ Nisbah Pengurusan Hutang. ‡ Nisbah Hutang kepada aset PENGURUSAN PRESTASI PERNIAGAAN ‡ Semua nisbah . PELABUR PULANGAN PELABURAN ‡ Nisbah Untung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful