ANALISIS KEWANGAN

TUJUAN ANALISIS KEWANGAN 1 2 3 Menilai Kedudukan kewangan syarikat pada satu satu masa. Menentukan keberkesanan operasi niaga pada tahun atau tempoh kewangan tersebut. . Membantu dalam perancangan strategik syarikat.

. 1 2 Nisbah Kecairan 3 Nisbah Leverage. Nisbah Keuntungan.JENIS JENIS NISBAH KEWANGAN. 1 Nisbah Aktiviti.

Nisbah semasa Nisbah Kecairan Nisbah Cepat Margin Untung Bersih Nisbah Keberuntungan Pulang Aset (ROA) Pulang Ekuiti (ROE) Nisbah Hutang Nisbah Hutang(Laverage) Nisbah Ekuiti Nisbah Perlindungan Faedah .

Pusing Ganti Aset Tetap Pusing Ganti Jumlah Aset Nisbah Pengurusan Aset Pusing Ganti Inventori Tempoh Pungutan Inventori .

Margin UNTUNG KASAR. JUALAN ± KOS LANGSUNG JUALAN X 100 = % UNTUNG KASAR Margin UNTUNG OPERASI UNTUNG KASAR ± KOS OPERASI JUALAN X 100 = % UNTUNG OPERASI .NISBAH KEUNTUNGAN.

Margin UNTUNG BERSIH UNTUNG SELEPAS CUKAI JUALAN X 100 KADAR PULANGAN ATAS ASET UNTUNG SELEPAS CUKAI ASET X 100 .

7 Percampuran produk dalam jualan. 1 Harga jualan yang lebih tinggi. 5 Perbelanjaan operasi lebih rendah.Keuntungan boleh ditingkatkan melalui . 6 Penjimatan kos pengeluaran. . 2 Jumlah jualan yang lebih tinggi. 4 Kos jualan yang lebih rendah. 3 Kecekapan kos produktiviti.

NISBAH KECAIRAN ³Mengukir keupayaan syarikat untuk memenuhi komitmen jangka pendeknya daripada aset aset cair´. Nisbah Semasa Aset Semasa / Liabiliti Semasa ‡ Nisbah yang mudah untuk mengukur keupayaan syarikat untuk mengumpul dana bagi memenuhi tanggungjawab kewangan jangka pendek. syarikat mungkin menghadapi masalah membayar tanggungan jangka pendeknya. syarikat mungkin tidak menggunakan kemudahan kredit jangka pendek atau pelaburan dalam aset semasa yang terlalu tinggi. . Jika terlalu tinggi. ‡ Jika terlalu rendah.

Aset semasa ialah aset syarikat yang mempunyai tempoh kurang daripada setahun. Aset semasa dianggap sebagai aset mudah tunai jika aset itu adalah tunai atau mudah ditukar menjadi tunai. . semakin teguh kemampuan firma menanggung hutang jangka pendeknya. Nisbah terlalu rendah dianggap bahaya kerana ia merupakan ancaman kebankrapan akan meningkat jika hutang jangka pendek tidak dibayar tepat pada masanya. Pada amnya nisbah 2:1 dianggap memuaskan dan semakin tinggi nisbah ini. NISBAH CEPAT Formula = Aset semasa ± Inventori / Liabiliti Semasa Dapat mencerminkan keadaan mudah tunai dengan lebih jelas kerana inventori tidak dimasuk dalam aset semasa.Nisbah cepat yang memuaskan adalah pada kadar 1:1 iaitu setiap RM1 hutang adalah RM1 aset cepat akan melindunginya. Tetapi nisbah terlalu tinggi tidak digalakkan kerana ia menandakan firma terlalu banyak melabur dalam aset semasa .

Menunjukkan keupayaan syarikat memenuhi tanggungjawab hutang jangka pendek dan panjangnya. PEMEGANG SAHAM ± Bayaran bunga adalah satu perbelanjaan yang meningkat dengan meningkatnya hutang. . Jika pinjaman dan wang bunga terlalu tinggi. syarikat boleh menjadi muflis.NISBAH Leverage Mengukur bebanan hutang syarikat. Nisbah ini penting untuk: PEMIUTANG ± ia menunjukkan keupayaan keuntungan syarikat utk menampung wang bunga dan pembayaran tetap yang lain dan sama ada ia mempunyai aset yang mencukupi untuk melangsaikan hutang jika berlaku pembubaran syarikat.

3 Penghutang yang tidak bermutu. Mungkin pada suatu tahap pinjaman. FAKTOR YANG BOLEH MENJEJASKAN KESTABILAN SYARIKAT. 5 Terlebih pelaburan dalam aset yang tidak diperlukan. syarikat tidak akan diberikan pinjaman lagi. 1 Keuntungan yang rendah. 4 Aset yang tidak digunakan. ‡ Nisbah yang tinggi umumnya membawa maksud syarikat perlu membayar kadar bunga yang tinggi untuk pinjamannya. 2 Stok barangan yang lapuk. .NISBAH HUTANG KEPADA ASET JUMLAH TANGGUNGAN / JUMLAH ASET ‡ Nisbah ini mengukur sejauhmana dana hutang digunakan untuk membiayai kos operasi syarikat.

Nisbah Pusingan Stok Formulanya = Purata Stok / Kos Jualan x 365 Menunjukkan berapa lama stok berada dalam setor sebelum ia dapat dijual.Analisis Aktiviti ³Nisbah yang digunakan untuk mengenalpasti sejauhmana keberkesanan aset. Nisbah Pusingan Penghutang Formulanya = Purata Baki Penghutang / Perolehanx 365 Menunjukkan secara purata berapa lama penghutang syarikat mengambil masa untuk membayar semula hutangnya kepada syarikat. liabiliti dan modal dalam menyumbang kepada hasil penjualan dan operasi perniagaan. .

. Nisbah Untung Teruskan usaha ini untuk menambah keberuntungan perniagaan. Nisbah Hutang Semak struktur hutang terutamanya hutang semasa. pertimbangkan untuk berhutang jika kaedah bayar balik memuaskan dan menguntungkan perniagaan. stor Jika Nisbah Saya Rendah ‡ Semak stor. Jika Nisbah saya tinggi Nisbah semasa ‡ Semak hutang. akaun simpanan. akaun belum terima untuk melihat sama ada wang anda digunakan dengan baik atau tidak. Semak perbelanjaan dan jualan yang dijangkakan.BAGAIMANA SEMAKAN NISBAH DIGUNAKAN. dan struktur hutang untuk melihat sama ada anda dapat menambah tunai. Jika terlalu rendah.

‡ Nisbah Hutang kepada aset PENGURUSAN PRESTASI PERNIAGAAN ‡ Semua nisbah .NISBAH KEWANGAN TUMPUAN PENGANALISIS KEPENTINGAN NISBAH TUMPUAN PEMIUTANG PEMBAYARAN BALIK HUTANG ‡ Nisbah Mudah Tunai ‡ Nisbah Pengurusan Hutang. PELABUR PULANGAN PELABURAN ‡ Nisbah Untung.