TAJUK 1 FALSAFAH: HUBUNGANNYA DENGAN SAINS, PEMIKIRAN DAN ETIKA

FALSAFAH

memahami

Fenomena alam

Peranan Pengendalian pengurusan

FALSAFAH
akal

falsafah amanah hikmah

Falsafah

Akal

Hati

Topik tersebut terdiri drpd: Hakikat Alam Hakikat Kemanusiaan-roh Hakikat Ketuhanan.keselamatan abadi dan anugerah .FALSAFAH Pemikiran berperanan penting dalam menjana falsafah berdasarkan kepada tiga topik yang tidak mampu dijawab melalui pengetahuan biasa.

DEFINISI FALSAFAH .

Org yg cintakan kebenaran dan pengetahuan dikenali sbg philosopher dan failasuf FALSAFAH . Philo bererti cinta atau suka (loving) manakala sophia pula membawa maksud pengetahuan @ hikmah (wisdom). Philosophia ialah cintakan kebijaksanaan @ cintakan hikmah.:dibahaskan dalam dua bidang ilmu iaitu semantik dan praktik. Falsafah secara semantik bhw ia berasal drpd dua cantuman perkataan Bhs Greek iaitu Philo dan Sophia.

DEFINISI kamus dewan Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yg dianggap sbg ilmu dasar bg ilmu-ilmu yg lain. Kedudukannya dr aspek teori merupakan disiplin ilmu yg penting serta mampu melahirkan cbg ilmu yg lain spt: -Epistemologi -metafizik -estetika -logik -etika Menurut .

retorika. asli. Al-Farabi: ilmu pengetahuan ttg alam maujud bgmn hakikat yg sebenar. ekonomi dan politik. Aristotle: ilmu pengetahuan yg. . etika. Meliputi kebenaran yg terkandung dlm ilmu-ilmu metafizik. Dr.DEFINISI FALSAFAH MENGIKUT AHLI FALSAFAH segi istilah@terminologi: Plato: ilmu pengetahuan yg berminat mencapai kebenaran yg. logika.

SKOP FALSAFAH Frost 1. 7. 12. 2. 6. (1962) membahagikan falsafah kepada 13 isu : Tabii alam semesta Tabii Tuhan Kedudukan manusia dlm alam semesta Manusia dan negara Manusia dan pendidikan Konsep jahat dan baik Nasib dan ikhtiar Roh dan kematian Minda dan jirim Idea dan pemikiran Tabii kewujudan Isi sebenar sesuatu benda Metafizik . 4. 3. 5. 11. 10. 9. 13. 8.

Ontologi (teori hakikat/wujud) a) hakikat Tuhan ( teologi/metafizik) b) hakikat alam semesta (kosmologi) c) hakikat manusia (psikologi) 2.BIDANG-BIDANG FALSAFAH Terdapat tiga bidang falsafah : 1. Aksiologi (teori nilai) a) etika b) estetika . Epistemologi (teori ilmu) 3.

CABANG-CABANG FALSAFAH Cabang falsafah : 1. Etika 5. Logik 3. Metafizik 2. Estetika 6. Epistemologi 4. Falsafah khusus : a) Falsafah Agama b) Falsafah ilmu sains c) Falsafah hukum d) Falsafah pendidikan e) Falsafah sejarah f) Falsafah politik g) Falsafah matematik .

yg dimiliki setiap org.SAMB«. . Persoalan falsafah dan agama dikaitkan dgn persoalan pengetahuan dan ilmu : 1. 4. Peranan falsafah dalam menjelesaikan masalah asasi. 3. Peranan agama utk menyelesaikan masalah yg tidak dpt diselesaikan oleh falsafah. Pengetahuan merujuk kpd hal2 biasa. Apabila pengetahuan menjadi tersusun menurut kaedah dan sistem tertentu. 2. maka ia meningkat menjadi ilmu/sains.

METAFIZIKA KUANTITI MONISME DUALISME PLURALISME KUALITI TETAP KEJADIAN MEKANISME SPIRITUALISME TEOLOGI MATERIALISME DETERMINISME INDERMINISME .ALIRAN FALSAFAH 1.

ALIRAN ETIKA NATURALISME HEDONISME IDEALISME ALIRAN ETIKA UTILITARISME TEOLOGIS VITALISME .

ALIRAN PENGETAHUAN EMPIRISME RASIONALISME KRITISME IDEALISME ALIRAN PENGETAHUAN REALISME .

HUBUNGAN FALSAFAH .

Perbezaan antara pengetahuan dengan kepercayaan. dan kebarangkalian dengan keyakinan. ciri-ciri ilmu. Status pengetahuan tentang benda dan zat sama ada ia bersifat lebih pasti daripada pengetahuan dan berkenaan kesan-kesannya kepada deria atau sebaliknya.HUBUNGAN FALSAFAH&SAINS Proses memahami kebenaran ilmu dengan mencari jawapan soalan-soalan berkenaan punca-punca ilmu. perkaraperkara yang sememangnya mustahil diketahui (jika ada). .

untuk menjawab soalan yang benarbenar diketahui bukan mudah kerana sudah tentu ada cara yang menimbulkan keraguan kepada apabila berfikir tentang sesuatu yang diketahui. dan sebagainya? . Dalam hal ini. Oleh itu. bulan. perlu berfikir. tetapi ia juga meliputi status pengetahuan terhadap bintang. planet. pengetahuan sains bukan setakat perkara-perkara yang hanya kelihatan jelas dengan manusia. Tidak semua yang difikirkan diketahui.FALSAFAH & SAINS Sebagai contoh.

sains mempunyai hubungan dengan falsafah dalam proses memperolehi sesuatu ilmu melalui beberapa pendekatan seperti epistemologi dan logik. Ia secara langsung membahaskan kedudukan sains sebagai sejenis ilmu. sebutan-sebutan asas dan kaedah-kaedah asasi sains.FALSAFAH & SAINS tersebut memerlukan jawapan yang berasaskan prinsip-prinsip. Oleh yang demikian. Persoalan-persoalan .

Wahyu Autoritarianisme Empirisisme Rasionalisme Intuisionisme .EPISTEMOLOGI Epistemologi ialah perbahasan tentang teori-teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal daripada perkataan Latin Yunani ¶episteme· yang bermaksud pengetahuan.

logik juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidik kebenaran pemikiran manusia melalui proses analisis dan kuasa pendalilan. Justeru semua sayur baik untuk kesihatan. Semua sayur mengandungi vitamin. Sebagai contoh. vitamin baik untuk kesihatan. Kaedah deduksi bermaksud suatu penyataan yang bersifat kesimpulan atau rumusan umum kepada penyataan bersifat khusus. maka Ali adalah haiwan yang boleh berfikir. Selain itu. Kaedah Induksi pula bermaksud penyataan khusus kepada penyataan umum.LOGIK Istilah logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ¶logos· yang bermaksud pemikiran. . pernyataan dan pengucapan. Ali adalah manusia. manusia adalah sejenis haiwan yang boleh berfikir. Sebagai contoh.

PEMIKIRAN .

Azhar Abdul Hamid. . Berfikir membawa maksud menggunakan akal untuk membuat atau mengambil keputusan yang wajar dan rasional tentang sesuatu perkara atau masalah (Mohd.TAKRIF PEMIKIRAN Pemikiran dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai thinking iaitu fikir atau renung dengan menggunakan akal yang diberikan kepada manusia.J Gilhooly. 2003) dan (K. 1996).

pula menegaskan pemikiran ialah proses menyusurgalurkan keterangan-keterangan untuk mengenal pasti masalah. Moore mengatakan pemikiran ialah mencari cara penyelesaian masalah atau hal. Yusof Hassan. Edward Anderson Atan .DEFINISI E. Long menerangkan pemikiran itu ialah pengolahan bahan-bahan pengalaman terhadap fenomena atau keadaan yang sedia ada untuk menghasilkan keputusan (Mohd. 2000). de Bono menjelaskan pemikiran ialah mencipta cara penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman.

. Proses tersebut memerlukan fikiran berdasarkan kemampuan otak.KESIMPULAN Definisi-definisi yang dikemukakan ini menunjukkan pemikiran ialah proses ke arah penyelesaian masalah. Kesimpulannya. Yusof Hassan. 2000). pemikiran dan penyelesaian (Mohd. dalam proses pemikiran terdapat tiga perkara utama iaitu masalah. pengalaman dan pembacaan sendiri.

PERBEZAAN KONSEP PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF ISLAM & BARAT dan fungsi akal pada pandangan Islam berbeza dengan sarjana Barat. Sarjana Barat berkeyakinan bahawa berfikir hanya ditentukan oleh persepsi dan tanggapan diri manusia. Perkataan fikr yang digunakan dalam al-Quran disebut dalam bentuk fi'il madhi menggambarkan amalan atau aktiviti berfikir sama seperti dengan amalan atau aktiviti jasad fizikal yang lain hanya berfikir merupakan aktiviti akal yang tidak nampak secara lahiriah Pemikiran . Sarjana Islam sebaliknya mengatakan fikir berasal daripada bahasa Arab yang digunakan secara meluas dalam al-Quran.

iaitu pendengaran.W.T. Makhluk . haiwan berkeupayaan menganggapi segala fenomena yang berlaku di luar dirinya dengan perantaraan pancaindera yang dianugerahkan oleh Allah S. deria rasa dan sentuhan.SAMB Menurut Ibn Khaldun dalam Mukadimah mengatakan berfikir merupaka kesedaran dalam diri seseorang tentang hal yang dianggap suatu yang khusus dimiliki oleh makhluk-makhluk yang hidup sahaja (Mohd. et. Othman.al. Yusof Hj. penghiduan. penglihatan. 1999).

penghiduan. mempunyai kelebihan daripada makhluk yang lain kerana mereka boleh menanggapi sesuatau dari luar diri melalui kemampuan berfikir. iaitu pendengaran.SAMB Makhluk haiwan berkeupayaan menganggapi segala fenomena yang berlaku di luar dirinya dengan perantaraan pancaindera yang dianugerahkan oleh Allah S.T. mewujudkan imaginasi sesuatu perkara berdasarkan kepada analisis dan sistesis. deria rasa dan sentuhan.W. penglihatan. Manusia .

µ kemampuan berfikir analisis sintesis masalah pemikiran penyelesaian . 23)...T yang bermaksud: ´Katakanlah : Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran... penglihatan dan afidah (kebolehan untuk berfikir).W...KELEBIHAN MANUSIA Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lain kerana boleh . Tetapi amat sedikit kamu bersyukur.rujuk rajah Berfikir merupakan sentuhan imaginasi dan aplikasi untuk melakukan analisis dan sintesis sejajar dengan firman Allah S.(Al-Mulk...

. iaitu tanggapan diri. FUAD MERUJUK KEPADA KEMAMPUAN BERFIKIR MEMPUNYAI BEBERAPA TINGKATAN IAITU : (i) PERINGKAT PERTAMA Pemahaman intelek manusia terhadap segala sesuatu yang berada di luar alam semesta. Tingkat ini membolehkan akal melakukan perbezaan antara baik dan buruk untuk dimanfaatkan dalan kehidupan mereka.MENURUT IBN KHALDUN LAGI.

PERINGKAT 2 Kemampuan berfikir yang menyediakan manusia dengan segala idea dan perilaku yang diperlukan dalam perhubungan dengan persekitaran. Kemampuan berfikir sejenis ini diperolehi melalui pengalaman yang dirasakan benar-benar bermanfaat kepada manusia. Ia juga dikenali sebagai intelek eksperiman. .

PERINGKAT 3 Kemampuan berfikir yang melengkapkan manusia dengan pengetahuan (ilmu) atau pengetahuan andaian (dzann) tentang sesuatu objek yang berada melampaui persepsi pancaindera tanpa perantaraan pengalaman hidup. Hal . seumpama ini dikatakan intelek spekulatif (al-aql an-nadzari). Intelek ini mengandungi tanggapan (perception) tasawwur (worldview) dan tashdiq.

.PERINGKAT 4 Pada peringkat ini. berfikir itu ialah menghadirkan dua makrifah dalam hati yang dapat mengeluarkan makrifah yang ketiga. seseorang itu mampu membuat perbandingan dan penggabungan antara beberapa pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan baru seperti yang terungkap dalam pendapat al-Ghazali : Ketahuilah.

intelek yang murni dan jiwa yang berperseptif (Mohd. .PERINGKAT 5 Tingkat untuk memberikan tanggapan tentang wujud mengikut pelbagai kepintaran. Kemampuan berfikir pada tahap ini menunjukkan pemikiran tersebut sudah mencapai kesempurnaan dalam realiti. perbezaan sebab musabab dan punca. Yusof Hj. Othman.al. et. 1999).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN Pendidikan Emosi FAKTOR Nilai Pengalaman .

pendidikan memainkan peranan penting dalam membina pengetahuan dalam proses pemikiran. Oleh itu. emosi dan dorongan boleh merangsang seseorang untuk berfikir dalam memahami erti kehidupan dengan lebih komprehensif. Operasi pemikiran yang khusus untuk nilai mungkin berbeza daripada operasi untuk bahasa dan sejarah. . emosi yang positif dapat dibentuk melalui pemikiran yang berdikari. Sebagai contoh. Oleh itu. berfikir dengan bijak memerlukan pengetahuan tentang ilmu yang dibincangkan.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN  Pendidikan adalah proses yang diperolehi melalui pengetahuan. Oleh itu. pemikiran dalam nilai dipengaruhi dengan tingkah laku atau sikap yang dikategorikan baik atau buruk. pengesanan pengetahuan dan objektif serta kesediaan untuk mencuba dalam kehidupan.  Emosi yang positif seperti motivasi. Pengetahuan adalah salah satu asas komponen pemikiran yang menyediakan bahan atau tajuk untuk difikirkan.

menghargai sumber maklumat yang diperolehi. mencari sumber maklumat yang diterima. a dapat melatih seseorang berfikir dalam bertindak secara toleransi terhadap kesangsian. sanggup mencari pelbagai alternatif yang berlainan dan lebih suka menimbangkan keputusan yang pelbagai.  Pengalaman Berfikir melalui proses perkembangan yang membawa kepada pengalaman dalam kehidupan.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN  Nilai Nilai berperanan penting dalam membentuk sikap seseorang. pengalaman dapat membantu manusia dalam menangani situasi berfikir yang kompleks dan inovatif. Sikap yang baik dipertingkatkan dengan pengolahan pemikiran terhadap sesuatu nilai tingkah laku yang dibentuk. Melalui pengalaman manusia akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai panduan dalam mengendalikan kehidupan. . Oleh itu.

Program ini mengandungi 10 alat berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi pemikir. mempertingkatkan pemikiran kreatif. konstruktif dan kritikal dan membantu menyelesaikan masalah. .ALAT-ALAT BERFIKIR Alat-alat berfikir diperkenalkan oleh Edward de Bono melalui program yang dinamakan CORT iaitu Cognitive Researh Trust dan diterangkan dalam bukunya Direct Attention Thinking Tools.

Possibilities. objektif) RulesRules- (Peraturan) FIP First Important Priorities (Perkara(Perkara-perkara yang diberi keutamaan) APC Alternatives. kemungkinan. Objectives (Tujuan. Choices (Alternatif. matlamat. pilihan) OPV Other People's Views (Pandangan orang lain) .PMI Plus. Minus. keburukan. menarik (Pertimbangkan semua faktor) Decisions (Keputusan) C&S Consequence and Sequel (Kesan dan akibat daripada kesan) Planning (Perancangan) ALAT-ALAT BERFIKIR AGO Aims. Goals. CAF Interesting ConsiderAll Factors Kebaikan.

keburukannya an apa yang menarik tentang idea tersebut Mengelakkan pemikir dari terlalu cenderung terhadap pemikiran beremosi atau yang bersifat negatif Dapat membuat penilaian dengan objektif Dengan membuat PMI kita berupaya mengasingkan apa yang baik. Contohnya:Anda bercadang untuk membeli satu unit pangsapuri mewah di tengah bandar. Buat PMI tentang cadangan ini.PMI Digunakan untuk menilai sesuatu idea dari segi kebaikannya. dan apa yang menarik seterusnya berupaya membuat perbandingan antara ketiga-tiga perkara tersebut dengan jelas dan teratur Perkara yang baik tidak semestinya baik atau buruk tetapi sesuatu yang boleh dipertimbangkan. P (Kebaikan) Harga seunit pansapuri lebih murah daripada harga sebuah rumah di kawasan yang sama M (Keburukan) I (Menarik) . apa yang buruk.

LATIHAN PMI Antara cara-cara yang mungkin mampu menyelesaikan masalah kemalangan jalanraya yang semakin meningkat adalah: A) Kurangkan had laju B) Hukuman yang lebih besar C) Adakan kempen kesedaran tentang kepentingan keselamatan jalanraya .

menyelesaikan masalah (problem solving). . STRATEGI BERFIKIR menganalisis isu (issues analyzing) membina konsep (conceptualizing). membuat keputusan (decisions making).

Ia bergantung kepada seseorang menyelesaikannya berdasarkan kepada pengalaman. tahap intelektual dan rujukan persekitaran.ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM MEMBENTUK TINGKAH LAKU Aliran pemikiran bergantung kepada persepsi seseorang terhadap isu atau situasi yang dihadapi dan alternatif penyelesaian masalah yang diambil. Justeru terdapat empat aliran pemikiran yang wujud iaitu: PEMIKIRAN Naturalisme Emotivisme Intuisionisme Rasionalisme .

Golongan ini sentiasa berfikir dengan melihat objek pada keadaan sebenarnya tanpa mempersoalkan hakikat atau sebab-sebab kewujudan sesuatu isu. tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Manusia yang mempunyai pemikiran ini juga akan hidup tertekan kerana sentiasa mengelak daripada mengetahui punca-punca yang berlaku sesuatu isu dan tidak dapat mengeluarkan pandangan terhadap sesuatu yang berlaku. Sifat-sifat tersebut membentuk diri pemikir golongan ini berjiwa lemah dan tidak bermaya serta menghalang usaha dalam mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Sifat pemikir aliran ini juga sentiasa merendahkan diri. . tidak bermotivasi dan kurang berusaha.PEMIKIRAN NATURALISME Aliran pemikiran naturalisme ialah seseorang yang berfikir dengan menggambarkan keadaan sebenar yang berlaku.

cemburu. Walau bagaimanapun. disetujui dan puas hati. Sebaliknya perasaan benci wujud apabila keadaan yang tidak menyenangkan. Sifat-sifat orang yang mempunyai pemikiran emotif ialah agresif. golongan ini juga mempunyai nilai positif seperti sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri untuk mendapatkan perhatian orang lain. . mudah tersinggung dan tahap cemburu yang tinggi. marah dan iri hati.PEMIKIRAN EMOTIVISME Golongan pemikiran ini berasaskan kepada emosi yang membangkitkan perasaan terhadap sesuatu objek atau situasi. pendiam. bertanggungjawab dan mengambil berat tentang orang lain serta serius terhadap kerja yang dilakukannya. aliran pemikiran emotif merujuk kepada manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi tanpa melihat kepada fakta atau bukti. Oleh yang demikian. Perasaan gembira merujuk kepada perkara yang menyenangkan. Mereka juga sentiasa menghadapi tekanan emosi dan rasa keberatan untuk bergaul dengan orang lain. Perasaan ini boleh wujud sama ada gembira atau benci.

Dalam hal ini menunjukkan bahawa pemikiran instuisi mempunyai kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Unsur intuisi boleh melahirkan perasaan dalaman yang lebih bermakna dengan mengikut pengetahuan dan kefahaman individu. Pemikiran dan perasaan hanya menggunakan maklumat atau apa yang ada di depan matanya.PEMIKIRAN INTUISIONISME Intuisi bermaksud suatu proses melihat dan memahami sesuatu perkara secara intelektual. Orang beraliran intuisi ini biasanya bertindak mengikut bisikan hati kecilnya. . Hasil instuisi adalah refleksi atau respon separuh sedar terhadap objek dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang wujud.

manfaat dan logik tentang sesuatu perkara. Namun mereka sering kali membawa kebosanan dalam persahabatan kerana mereka lebih mengutamakan sifat meneroka dan memperolehi pengetahuan baru dalam kehidupan mereka. logik dan penghayatan rohani terhadap ciptaan Tuhan. Mereka sentiasa berfikir untuk memperbaiki diri untuk mencapai kejayaan dan berbahas tentang isu-isu yang dapat meningkat pengetahuan dalam perkara-perkara yang ditemuinya. Golongan ini sentiasa berusaha mencari bukti dan kebenran. . Pendekatan jenis rasional menekankan nilai-nilai seperti kebenaran. Aliran pemikiran ini juga mewujudkan pengalaman.PEMIKIRAN RASIONALISME Golongan pemikiran rasionalisme sentiasa berfikir sesuatu dengan waras dan logik.

ETIKA .

cara hidup atau adat resam.DEFINISI Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud perangai. .

dapat bergaul dengan orang lain dan memerlukan perkara yang betul dalam hidup.Etika merupakan sebahagian daripada bidang falsafah yang berkaitan dengan kehidupan yang baik. menjadi orang baik. melakukan perkara yang betul. TEORI TINGKAH LAKU MANUSIA BAIK & BURUK AKAL .

Istilah Perbuatan Manusia Etika bermaksud satu ukuran dan piawaian yang digunakan untuk membezakan kelakuan seseorang sama ada baik atau buruk. menyenangkan atau tidak menyenangkan. akhlak bermaksud keadaan jiwa yang menerbitkan tingkah laku dan perbuatan manusia. . Moral boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku atau amalan yang sejajar dengan tatasusila dan undang-undang undangmasyarakat.

.KONSEP AKHLAK Etika daripada perspektif Islam dikenali sebagai ¶akhlak· berasal daripada perkataan bahasa Arab jamak kepada perkataan ¶khuluq·. Pengertian akhlak menurut bahasa bermaksud tabiat. sifat semula jadi dan gambaran batin seseorang. adat maruah.

MENURUT IBN MISKAWAIH Akhlak ialah keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran. mempraktiskan seseuatu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan hidup seseorang . Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu Akhlak natural atau tabii seperti perasaan cepat marah melalui latihan dan kebiasaan pertimbangan dan pemikiran yang teliti.

sesuatu perbuatan yang dikehendaki menjadi tabiat perlu diamalkan secara berterusan agar ia menjadi sebati dalam kehidupan. .MENURUT AL-GHAZALI MENDEFINISIKAN AKHLAK SEBAGAI SIFAT YANG TERTANAM DALAM JIWA SESEORANG YANG MEMBENTUK PERBUATAN DENGAN MUDAH DAN TIDAK MEMERLUKAN PERTIMBANGAN FIKIRAN TERLEBIH DAHULU aspek batin atau keadaan jiwa seseorang sebagai tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku aspek luaran yang melibatkan tingkah laku yang dilakukan bukan kerana tekanan emos atau desakan-desakan desakanluar seperti paksaan.

PEMBAHAGIAN ETIKA Ahli falsafah mengklasifikasikan etika Deskriptif Normatif .

Contohnya seperti kepada orang Islam. dan Hindu mempunyai fahaman yang tersendiri berdasarkan perbezaan individu. tempat. . Buddha. masa.ETIKA DESKRIPTIF Sosial Individu Gunaan Deskriptif Meta Kerja Etika ini merupakan satu disiplin yang membicarakan sejarah sistem moral. dan keadaan. Ia akan menyedarkan kita bahawa di dunia ini terdapat pelbagai sistem moral yang relatif. Kristian.

Seseorang individu perlu memiliki kehidupan yang sederhana. Ia cuba mencari penyelesaian ke atas masalahmasalah dengan menggunakan pelbagai konsep dalam kedua-dua etika meta dan normatif. Berhubung itu. kuasa Tuhan. peranan akal dan makna istilah etika. Ia amat penting bagi memastikan urusan yang dijalankan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. tidak lalai daripada beribadat. dan sangat suka memerhatikan buku-buku agama menjelaskan bahawa perlakuan individu seharusnya berhubung kait antara alam sosial dengan individu. tidak suka membuang waktu kepada yang tidak berfaedah. etika sosial menerangkan tentang hubungan dengan persekitaran sosial dari aspek kejiranan dan perhubungan mesra antara satu sama lain. Ia tertumpu kepada isu-isu kebenaran sejagat. Meta bermaksud µdi sebalik apa yang dapat diliat secara kasar¶ di mana ia mengkaji asalusul serta maksud konsep-konsep etika melalui luahan manusia dan emosi seseorang. perubatan dan alam sekitar. psikologikal dan linguistik yang menjadi konsep yang tidak dapat dilihat secara kasar.ETIKA DESKRIPTIF individu Sosial Gunaan Kerja Meta melihat kepada sifat seseorang dalam menjalani kehidupan seharian. Etika ini juga fokus kepada isu-isu metafizikal. melibatkan analisis ke atas isu-isu khusus dan kontrovesi dalam pelbagai bidang seperti bisnes. . sebagai panduan tingkah laku dalam menguruskan kehidupan secara sistematik.

Etika Normatif (normative ethic ) Bahagian ini berkaitan kritikan dan penilaian terhadap sistem moral sekaligus mencadangkan satu sistem yang standard bagi semua golongan. Etika normatif mengemukakan banyak teori dalam memperkatakan perilaku manusia sama ada baik atau buruk. Namun yang kebanyakan etika yang digunakan hari ini ialah teori deontologikal yang berasaskan kepada tindakan seseorang dan teori teleologikal yang berdasarkan kesan tindakan tersebut.

Aliran-Aliran Etika Aliran Intuisi Aliran AdatAdat-kebiasaan Aliran teologi

ALIRAN INTUISI 
Pengalaman

manusia dan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir dan mengkaji serta penggunaan akal telah dianggap oleh segolongan ahli fikir sebagai kriteria yang boleh dinilai sebagai suatu perkara yang betul atau salah. Aliran ini berpendapat bahawa setiap manusia itu mempunyai kekuatan naluri batin yang dapat membezakan baik dan buruk dengan hanya melihat sahaja. Kekuatan ini berbeza pada setiap masa dan keadaan.

ALIRAN ADAT KEBIASAAN Aliran ini menerangkan bahawa tingkah laku manusia turut dipengaruhi oleh adat kebiasaan sebuah bangsa dan masyarakat. berlaku disebabkan faktor persekitaran adalah pendidikan tidak formal yang menyumbang pembentukan tingkah laku. Ini .

Kristian. Terdapat beberapa aliran dalam etika yang terkandung dalam agama-agama yang terdapat di dunia seperti Islam.ALIRAN TEOLOGI Aliran etika teologi merupakan aliran yang berkeyakinan bahawa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai daripada kesesuaiannya dengan perintah tuhan. Buddha dan Hindu. .

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ETIKA Etika Penentu Pengukur Objektif Tuhan Masyarakat Individu Undang Sejagat Keperluan Masyarakat Individu Tuntutan Tuhan Kepentingan Masyarakat Kehendak Individu .

KEPENTINGAN BERETIKA .

PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Falsafah. . pemikiran dan etika saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan daripada setiap individu.HUBUNGAN FALSAFAH. Falsafah akan mengangkat martabat manusia. memandu ke arah kehidupan yang sempurna dan menjana pelbagai tingkah laku yang baik.

kehendak agama dalam lingkungan budaya.PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Pemikiran lebih dekat kepada satu proses penggunaan akal yang mampu menjana ilmu supaya berubah mengikut keadaan.HUBUNGAN FALSAFAH. . tradisi dan adat resam sesebuah masyarakat.

unsur ini perlu dilaksanakan secara berterusan dan bergandingan untuk memastikan pembangunan serta keterampilan diri.PEMIKIRAN DAN ETIKA DALAM SISTEM KEHIDUPAN Manakala etika memastikan falsafah dan pemikiran digunakan dengan betul dalam hubungannya dengan pembangunan diri. masyarakat. masyarakat dan negara yang berjaya.HUBUNGAN FALSAFAH. Ketiga-tiga . negara dan tamadun agar dunia ini dapat dimakmurkan dengan penuh tanggungjawab. keluarga.

antara akal dan pemikiran melahirkan pula persoalan falsafah yang indah. akal dan fikiran untuk mentadbir kehidupan mereka di muka bumi. dan keistimewaan akal yang diberi tidak disia-siakan oleh manusia.T.MANUSIA DAN KEHIDUPAN Manusia diberikan oleh Allah S. juga telah membantu menyelesai dan menyusun kehidupan di muka bumi dengan baik dan sempurna. Kelebihan Akal Jalinan .W.

ekonomi dan politik tetapi bertujuan memikirkan dengan penuh hati-hati melalui kaedah yang sistematik tentang beberapa persoalan dasar tertentu yang ada kaitan dengan diri dan persoalan mereka. kemelesetan ekonomi. kejatuhan peradaban. kelahiran falsafah bukan satu percubaan untuk menyelesaikan masalah sosial. Justeru.KEHIDUPAN MANUSIA Kehidupan manusia penuh dengan kepayahan seperti kemelaratan sosial. keruntuhan moral dan kemunduran pendidikan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful