MODEL TYLER

‡ ‡ ‡ ‡

Dikenalkan oleh Ralph Tyler pada tahun 1949 Model klasik ( bidang perkembangan kurikulum) 4 soalan asas: Educational purposes Educational experiences How it organized How can determine

Langkah-langkah Model Tyler Menentukan matlamat Memilih pengalaman pelajaran Kandungan pelajaran disusun secara sistematik Kurikulum dinilai bagi menentukan pencapaian objektif

Proses perkembangan kurikulum
Objektif Kandungan Kaedah Penilaian

1. MENENTUKAN OBJEKTIF ‡ Keperluan pelajar ‡ Keperluan semasa masyarakat ‡ Pandangan pakar

2. PEMILIHAN KANDUNGAN Proses yang kreatif Pilih subjek, kandungan @ pengalaman pembelajaran

3. KAEDAH PENYUSUNAN KANDUNGAN 3 prinsip:Prinsip kesinambungan ‡ Objektif @ kandungan ‡ Sentiasa diulang secara berterusan Prinsip ketertiban ‡ Pembelajaran berterusan & berturutan berdasarkan pengalaman lalu Prinsip kesepaduan ‡ Pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain

4. PENENTUAN PENILAIAN  Tentukan kaedah penilaian untuk menentukan pencapaian objektif  Dilakukan dengan pelbagai kaedah & peringkat

KELEBIHAN
Model paling popular Digunakan dalam perkembangan kurikulum Sistematik Mudah digunakan Logikal

KELEMAHAN
Terlalu tertakluk kepada objektif Terlalu linear

MODEL INTERAKSI

OBJEKTIF PENILAIAN KAEDAH KANDUNGAN