Yang ni model inkuiri..

Pengenalan
Guru-guru sedaya upaya mengajar dengan berkesan . Ada guru yang berjaya menghasilkan pembelajaran yang baik tetapi ada pula yang gagal. Kegagalan ini mungkin disebabkan kurangnya penekanan terhadap pemilihan kaedah atau keupayaan pelajar seperti kognitif, personal, sosial, dan psikomotor ( Cole dan Chan 1994 ).

`Oleh itu guru efektif dianggap sebagai satu tindakan yang profesional oleh orang terlatih untuk membagunkan diri pelajar dari segi kognitif, sosial dan psikomotor.

` Terdapat pelbagai model pengajaran pada masa kini. Setiap model pengajaran memberikan pandangan yang berbeza tentang pengajaran dan ianya mempengaruhi guru- guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran . ` Di antara model pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti berikut : 1.Model ciri2 personaliti 2.Model tingkahlaku 3.Model kemahiran belajar 4.Model inkuiri

MODEL INKUIRI Inkuiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan.

Carin dan Sund (1971) Mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat.

Contoh 1- Didalam bidang sains, penggunaan model inkuiri dalam pembelajaran adalah seperti berikut, menjalankan penyiasatan, menjelaskan fenomena baru, dan menguji hipotesis secara saintifik dalam ujikaji makmal ( Irfan Naufal Umar, 2004 )

Contoh 2-Dalam bidang sains sosial pula, penggunaan model inkuiri dapat dilihat melalui proses analisa oleh para pelajar ke atas bahan-bahan dari sumber pertama yg dapat digunakan utk menjelaskan dan memahami sesuatu kejadian, peristiwa, atau sejarah dan bagaimana mengaitkannya dengan situasi yang berlaku hari ini. ( Irfan Naufal Umar, 2004 )

JENIS-JENIS INKUIRI
Jenis inkuiri Penerangan Pengesahan Guru menyediakan masalah, prosedur dan jawapan Murid menerima sahaja.

Guru menyediakan masalah dan prosedur. Berstruktur Murid mencari jawapan berpandukan prosedur yg diberikan guru Guru menyediakan masalah. Terbimbing Murid mencari prosedur dan jawapan sendiri Terbuka Guru bertindak sebagai pembimbing. Murid menyediakan masalah, prosedur dan jawapan tersendiri ( Sesuai utk peringkat pengajian tinggi )

PROSES-PROSES INKUIRI Mengenal pasti soalan bermasalah Membentuk hipotesis Merancang aktv.kajian,jalankan kajian, kumpul data. Menyusun data,membentuk keterangan & uji hipotesis Mendapatkan jawapan & membuat rumusan

KEBAIKKAN

‡

‡ ‡ ‡

Pembelajaran lebih kepada pemusatan pelajar di mana guru hanya menjadi pembimbing kepada pelajar. Menggalakkan pelajar supaya lebih banyak berfikir. *terutama dalam mata pelajaran Sains *gunakan teknik menyoal Aktiviti pembelajaran dilakukan secara bebas. Membabitkan semangat ingin tahu kepada pelajar. Mewujudkan semangat bersaing

KELEMAHAN  Model ini hanya sesuai tahap dua di sekolah. 

Model ini penggunaan masa yang panjang.  Pelajar yang kurang pengalaman akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil kajian yg tepat.  Model ini memerlukan kecekapan guru untuk mengurus dan mengendalikan aktiviti-aktiviti kajian.  Model ini hanya sesuai kepada pelajar yg cerdas dan kurang sesuai kepada pelajar yg lemah.

KESIMPULAN Model inkuiri menekankan kepada proses 

Mencari atau menemukan jawapan kepada persoalan Melalui proses yang telah dirancang. Ada matlamat yg telah ditetapkan Sangat sesuai dalam apa-apa pembelajaran berasaskan saintifik.

SUMBER http://www.scribd.com/doc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful