Struktur Penduduk, Guna Tenaga, dan Upah Oleh : Fardiah Hukaimah Juhari IPG Kampus Rajang, Sarawak

Pendahuluan
Kedatangan orang Cina dan India telah meningkatkan jumlah penduduk di Tanah Melayu. Kadar penambahan semulajadi penduduk yang sedia ada agak tinggi Faktor mempengaruhi saiz penduduk 1. Kadar pertambahan semula jadi 2. Migrasi ( Imigrasi & Emigrasi ) n = (KL KM) + (MM - MK) = N + MB

MK = Migrasi Keluar, MB = Migrasi Bersih, MM = Migrasi Masuk, N = kadar pertambahan semulajadi, KL = kadar kelahiran, KM= Kadar Kematian

Pada zaman ekonomi mundur kadar kelahiran dan kamatian adalah tinggi

Kadar kelahiran tinggi berkait dengan faktor nilai dan adat

Kelahiran dan Kematian

Pada masa penjajahan, Inggeris kedatangan orang cina dan india dianggap pertambahan penduduk

Kadar kematian tinggi pula berkait dengan faktor kesihatan dan alam sekeliling

‡ kebanyakan penduduk Malaysia
berada di bawah lingkungan umur boleh bekerja. ‡ ini memberi kesan kepada peruntukan perbelanjaan negara

1. Faktor tumpuan kawasan

‡ tertumpu di Semenanjung ‡ tertumpu di Pantai Barat Semenanjung ‡ hal ini semakin menurun apabila kerajaan mengambil inisiatif.

4. Struktur umur penduduk

Ciri-Ciri Penduduk

2. Komposisi mengikut kaum

‡ kadar pertambahan purata
tahunan penduduk melayu telah bertambah besar berbanding kaum lain, ‡ kaum dapat diseimbangkan.

‡ peratusan bayi perempuan yang dilahirkan lebih tinggi daripada bayi lelaki.

3. Jantina

Tenaga Buruh dan Guna Tenaga
‡

Tenaga Buruh penduduk dalam lingkungan umur bekerja ( 15-64 thn ), sama ada bekerja atau menganggur.

Golongan bekerja (guna tenaga) ‡ penduduk
yang bekerja untuk mendapatkan upah atau untung untuk habuan keluarga. ‡ penduduk yang ada perusahaan sendiri biarpun buat sementara waktu tidak bekerja, berehat. ‡ pembantu, pekerja yang tidak bergaji tetapi membantu menjalankan operasi ekonomi iaitu pekerja keluarga.

Golongan menganggur ‡ pendududk
yang sedang mencari dan mahu bekerja untuk mendapatkan upah atau untung ‡ penduduk yang tidak mencari kerja tetapi sedia bekerja jika ditawarkan pekerjaan.

‡

Penduduk yang tidak dikelaskan sebagai tenaga buruh - terus-menerus cacat anggota atau menal yang tiada kebolehan untuk bekerja. - pencen, terlalu tua untuk bekerja. - penganggur sukarela (tidak berminat mencari kerja) - Penuntut sekolah (pelajar) - terlibat dengan kerja rumah sendiri, misalnya suri rumah tangga.

‡

Guna Tenaga Penuh jumlah peluang pekerjaan yang tidak dipenuhi melebihi bilangan orang yang mencari kerja, atau ketidakwujudan lebihan peluang pekerjaan. Guna Tenaga Tidak Penuh mereka yang bekerja tetapi masih memerluka kerja-kerja tambahan

‡

Jumlah penduduk

Di bawah 15 tahun

15 64 tahun

Lebih 64 tahun

Tenaga buruh

Di luar tenaga buruh

Menganggur ( pengangguran )

Bekerja ( guna tenaga )

Guna tenaga penuh

Guna tenaga tidak penuh

PENGANGGURAN
Pengangguran bergeser mereka yang tidak bekerja dalam sesuatu jangka masa apabila berlaku perpindahan pekerjaan. Pengangguran jangka pendek.

Pengangguran teknologi mereka yang tidak bekerja kerana berlaku perubahan teknologi dalam industri tempat mereka bekerja. Ini menyebabkan pengurangan tenaga buruh.

Pengangguran kitaran berlaku apabila ekonomi antarabangsa mengalami perubahan. Keadaan kejatuhan kepada melambung dalam putaran kemelesetan dan kemakmuran.

Pengangguran struktur disebabkan perubahan ekonomi. Akan menyebabkan DD buruh mengalami kemeresotan dan industri yang memerlukan buruh yang banyak.

Pengangguran bermusim terjadi akibat peralihan musin khususnya sektor pertanian.

Pengangguran tidak ketara wujud disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidaksesuaian kelayakan dan kebolehan buruh dengan bidang pekerjaan yang diceburi. Ini menyebabkan upah yang diberi tidak setara dengan kelayakannya.

Kadar pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan kadar pertumbuhan pekerjaan

Lebih suka membuat kerja-kerja tidak formal

Sebab- sebab Pengangguran

Pengalaman dan kemahiran bekerja

Kurang berminat mencari pekerjaan.

Penganggur yang kurang bersungguhsungguh mencari pekerjaan

Migrasi dan Urbanisasi
Migrasi
sebagai alat mengimbangkan tahap pembangunan antara wilayah. Mengagih semula nisbah faktor buruh dengan faktor-faktor lain.

Bentuk migrasi

Faktor Migrasi

desa ke desa Faktor tolakan desa ke bandar Bandar ke bandar Bandar ke desa Pendapatan yang rendah, pulangan pengusahaan pertanian yang rendah, pengangguran di luar bandar. Faktor tarikan ekonomi dibandar terbuka luas, menggalakan migrasi

Pembangunan Sumber Manusia
‡ Program pendidikan
- meningkatkan peluang dan memperbaiki kualiti pendidikan. - penyemaian nilai-nilai murni dan sikap positif diterapkan dalam kokurikulum ‡

Upah di pelbagai Sektor
Kadar pertumbuhan upah berkait rapat dengan pertumbuhan ekonomi dan keadaan pasaran buruh Upah buruh meningkat dengan kadar yang sangat rendah kerana wujudnya buruh berlebihan dan pengangguran. Upah mula meningkat apabila negara mempergiat program-program perindustrian. Arah Aliran Upah ( rujuk jadual 2.20 dan penerangannya dalam buku Ekonomi Malaysia, ms 40-41 )

‡

‡ Program latihan kemahiran
- kerajaan menubuhkan lagi pusat latihan kemahiran tinggi yang menawarkan kursus bidang khas. - menaik tarafkan pusat-pusat latihan kemahiran ‡

‡

‡ Penyertaan sektor swasta dalam pendidikan dan latihan
- penglibatan sektor swasta telah meningkat dengan pelaksanaan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996.

Produktiviti Buruh
Pengenalan skim potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan latihan. Diberi bagi menggalakkan dan meningkatkan kemahiran yang diperlukan Menggalakkan perlaksanaan sistem upah boleh ubah Kenaikan upah berpadanan dengan pertumbuhan produktiviti. Mengkaji penggubalan suatu garis panduan untuk swasta. Pengimportan buruh asing mahir dan tak mahir dibenarkan buat sementara waktu

Usaha-usaha meningkatkan produktiviti buruh

Kerajaan memperkenalkan beberapa anugerah untuk menggalakkan produktiviti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful