PENGENALAN

hala tuju diantara 25 hingga 40 muka surat yang menerangkan tentang: perniagaan dan bagaimana ia akan berkembang secara menyeluruh y Kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagaan serta y Ramalan-ramalan.MAKSUD RANCANGAN PERNIAGAAN y Rancangan Perniagaan adalah satu dokumen bertulis y Perniagaan atau projek yang akan dijalankan. jangkaan-jangkaan dan cara perlaksanaan strategi perniagaan. .

kertas projek atau prospektus. kertas kerja. .y Sesetengah pihak menggunakan nama-nama lain untuk Rancangan Perniagaan. Rancangan Perniagaan merupakan peta yang akan menentukan arah tuju syarikat dan strategi bagaimana kejayaan dicapai oleh usahawan. Di antaranya adalah pelan induk perniagaan.

TUJUAN MENULIS RANCANGAN PERNIAGAAN y Sebagai panduan dalam mengendalikan perniagaan Rancangan perniagaan boleh dijadikan panduan dalam mengendalikan aktiviti perniagaan atau membantu usahawan untuk menakrifkan aktiviti. . Selain itu. Rancangan perniagaan memberikan gambaran tentang bagaimana sesuatau perniagaan itu harus dijalankan melalui matlamat hala tuju yang telah ditetapkan dan juga dapat mengenalpasti segala kekangan yang bakal dialami oleh seseorang usahawan semasa menjalankan peniagaan. rancangan perniagaan ini juga dapat membantu usahawan untuk membangunkan strategi dalam menjalankan perniagaan. tanggungjawab dan objektif yang hendak dicapai.

melalui rancangan perniagaan usahawan dapat mengenalpasti segala kekangan yang bakal dialami oleh mereka semasa menjalankan perniagaan. usahawan secara tidak langsung akan dipaksa memahami segala aspek dalam pengurusan perniagaan mereka yang meliputi aspek pengurusan pemasaran. Dengan menyediakan sendiri rancangan perniagaan. Selain itu. Dengan ini usahawan dapat bersedia lebih awal dalam menghadapi pelbagai risiko yang akan berlaku.y Memahami perniagaan dengan lebih jelas Usahawan yang menyediakan rancangan perniagaan mereka sendiri yang dapat memahami bidang perniagaan yang mereka lakukan dengan lebih jelas. pengurusan operasi dan produk serta pengurusan didalam rancangan kewangan. .

Sumber manusia. Maka pengagihan sumber perlu dilakukan dengan baik supaya memperolehi hasil yang optimum dengan kos yang minimum. Selain itu.y Menentukan jumlah modal dan sumber-sumber syarikat yang diperlukan. peralatan dan juga masa adalah terhad dalam asatu jangkamasa tertentu. Sesebuah rancangan perniagaan yang disediakan dapat membantu usahawan didalam menentukan jumlah modal yang diperlukan untuk memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan yang sedia ada untuk mereka jalankan. Dokumen ini juga dapat membantu dari segi penentuan sumber pembiayaan yang diperlukan dan daripada mana ia diperolehi. . rancangan perniagaan sangat berguna dalam usaha untuk mengagihkan sumber-sumber syarikat dengan lebih teratur seperti sumber kewangan.

Dengan itu usahawan dapat menilai sama ada perniagaan yang ingin dilakukan itu berdaya maju atau sebaliknya. usahawan akan memulakan kajian dan menilai daya maju projek atau perniagaan yang ingin diusahakan terlebih dahulu berdasarkan maklumat dan data terkini sebelum memulakan sesuatu perniagaan itu.y Mengurangkan risiko berlakunya kegagalan Usahawan harus menjadikan rancangan perniagaan sebagai panduan didalam mengendalikan perniagaan ia sebagai langkah untuk mengurangkan risiko berlakunya kegagalan. Semasa menyediakan rancangan perniagaan. . Apabila seseorang usahawan melakkan kaian terperinci segala masalah atau kekangan yang akan dapat diketahui dan secara tidak langsung usahawan itu akan cuba mencari jalan penyelesaian untuk masalah yang akan dihadapinya.

. Rancangan perniagaan dijadikan sebagai medium untuk menunjukkan kebolehcapaian sesebuah perniagaan.y Memohon pembiayaan dari pihak luar Bagi meyakinkan pihak luar yang boleh memberikan suntikan modal seperti pihak bank. bakal pelabur dan sebagainya. Segala perancangan rapi berkenanan perniagaan yang ingin dijalankan akan dijadikan sebagai panduan kepada para pelabur atau peminjam bagi meyakinkan mereka untuk membantu dalam menyediakan modal.

KEPENTINGAN RANCANGAN PERNIAGAAN y Pada bahagian awal unit ini. Rancangan Perniagaan bukan sahaja penting kepada pihak-pihak seperti di dalam contoh tersebut tetapi ia juga amat penting kepada pihak-pihak lain sama ada dari dalam perniagaan mahu pun pihak-pihak yang berkepentingan di luar perniagaan. Walau bagaimanapun. kepentingan Rancangan Perniagaan kepada pihak perniagaan telah pun dikenalpasti. .

.Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Usahawan y Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai idea perniagaan atau projek perniagaannya dengan teliti. y Memberi gambaran samada projek yang dicadangkan berdaya maju atau tidak. secara objektif dan kritis. y Membantu usahawan membuat anggaran keperluan dan pengagihan sumber perniagaan dengan baik dan berkesan y Menyedarkan usahawan akan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan projek perniagaan.

y Menjadikan garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian y Membuat ramalan-ramalan wang tunai perniagaan jualan. perbelanjaan dan aliran y Menerangkan tugas dan tanggung jawab kakitangan serta kehendak dan jangkaan perniagaan y Menilai prestasi perniagaan y Merancang pembangunan produk baru y Menjadikan asas cadangan bagi pemohonan pembiayaan .

Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Pihak Luar y Juru bank atau pegawai bank Untuk menilai potensi cadangan projek berhubung dengan permohonan pembiayaan perniagaan y Pembekal Untuk mendapat gambaran yang jelas akan idea dan kedudukan kewangan perniagaan bagi tujuan menilai sama ada akan memberi kemudahan kredit atau tidak .

y Kakitangan Untuk memahami matlamat dan tujuan perniagaan bagi membolehkan mereka melakukan kerja-kerja seperti yang diharapkan oleh perniagaan dan bagi meyakinkan pekerja untuk terus bekerja dengan perniagaan y Pelanggan Bagi menilai kemampuan perniagaan samada dapat menawarkan produk atau perkhidmatan yang lebih selamat dan menyakinkan jika proses pembuatannya terjamin dari segi keselamatan dan kesihatannya. .

.y Pelabur Untuk menilai maklumat perniagaan dan memberi keyakinan yang tinggi kepada bakal pelabur atau pelabur untuk membuat pelaburan dengannya.

. Penyediaan Rancangan Perniagaan hendaklah mengambil kira tujuan ianya disediakan. data penyelidikan pemasaran dan lainlain. statistik kerajaan. untuk mendapatkan sesuatu tender dan sebagainya.akaun penamat y Memberi fokus kepada keperluan pengguna.CIRI ASAS RANCANGAN PERNIAGAAN YANG BAIK y Fakta dan maklumat yang digunakan adalah benar dan terkini. y Mempunyai satu set penyata kewangan: proforma aliran tunai. y Maklumat atau data yang dikumpul dianalisis secara terperinci dan berasas y Maklumat dan data-data yang berubah dari semasa ke semasa diubahsuai dan dikemaskini. contohnya untuk memohon pinjaman bank. yang diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti rekod dan data dalaman perniagaan.

kewangan.y Mempamerkan penyelarasan semua fungsi atau aktiviti perniagaan. pengeluaran. Contohnya jika ramalan pendapatan perniagaan adalah RM1 juta. y Menunjukkan keazaman. . maka bahagian pemasaran.. komitmen dan kecekapan usahawan atau pengurus terbabit y y Mempunyai pelan tindakan (action plan) yang jelas dan boleh dilaksanakan. sumber manusia dan lain-lain aktiviti perniagaan bertindak sebagai satu pasukan bagi mendapatkan sebanyak RM1 juta.

Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful