Tiziano Vecellio

Tiziano Vecellio: Autoportret, 1562 - Staatliche Museen, Berlin

Viata si opera lui Tiziano
Tiziano Vecellio - în român Tiìian Tiì (*între 1488 èi 1490, Pieve di Cadore/Munìii 1490, Cadore/Munì Dolomiì Dolomiìi - ‚27 august 1576, Veneìia) 1576, Veneìia) a fost un vestit pictor italian din secolul al XVI-lea, XVI-lea, veneì aparì aparìinând ècolii veneìiene

în atelierul lui Gentile Bellini. în Munìii Dolomiìi Când avea în jur de 10 ani. Tiziano va r mâne câìiva ani. mai târziu. se presupune c s-ar fi cunoaè naè sCadore.Viata si opera lui Tiziano Nu se cunoaète data exact a naèterii artistului. Nu va r mâne totuèi mult vreme aici èi nici. Munì Dolomiì n scut între 1488 èi 1490 la Pieve di Cadore. Tiziano este trimis împreun cu fratele s u Veneìia. Doar la atelierul lui Giovanni Bellini (fratele lui Gentile). pentru a deprinde arta mozaicului. c ci "nu putea suporta stilul sec èi elaborat al acestuia" (Lodovico Dolce). Francesco la atelierul lui Sebastiano Zuccato din Veneìia. . mozaicului.

Creatii .

Începe s primeasc el însuè însuèi comenzi èi în 1511 picteaz trei fresce pentru Scoa din Scoala din Sant'Antonio din Padova èi tabloul ´Ioan Botezatorul ´ .

Isus ducandu-si crucea ducandu- si Pieta .

fascinante red ri ale frumuseìii feminine frumuseì surprinse în ipostaza Florei sau a Salomeei. 1516-1518 . dimensiuni vaste. Salomeei. Frari.Tiziano Vecellio: În l area la cer a Fecioarei. integrat în interiorul bisericii c lug rilor franciscani din Frari. Veneìia Frari. . o pânz de Fecioarei". În Veneìia picteaz multe Veneì portrete.Biserica Fecioarei. precum èi "În lìarea lì Fecioarei". 1516Santa Maria Gloriosa dei Frari.

Alte Pinakothek. München În anul 1530. Pinakothek. Aretino. Graìie raì Graì intervenì intervenìiilor lui Aretino.Tiziano Vecellio: Portretul lui Carol Quintul. papa 1530. lui Tiziano i se încredinì încredinìeaz în 1548 sarcina de a face portretul suveranului . 1548 . recunoaè supremaì recunoaète supremaìia lui Carol Quintul èi-i aèeaz aè pe cap coroana de fier a împ raìilor romani.

Washington Femeile reprezentate sunt frumoase èi senzuale. într-un cadru simbolic întrsau alegoric. ". .National Gallery of Art.Tiziano Vecellio: "Venus la oglind ". Cu acest tablou. Pictura "Venus la oglind " demonstreaz ce efect coloristic reuèeète Tiziano reuè s obìin folosind o palet de obì culori redus . reprezentat de artele frumoase. Art. 1555 . cu p r lung care cade pe spinarea nud . Tiziano particip la o dezbatere pe tema artei: muzica ar trebui s fie de acelaè acelaèi rang èi de aceiaèi aceiaè importanì importanì pentru om ca frumuseì frumuseìea vizual .

1511-1512 . Londra tangere. Bachus si Ariadna .National Gallery.Tiziano Vecellio: Noli me tangere. 1511Gallery.

Caravaggio. lui Tiziano a fost Paris Bordone. În secolul al XIX-lea. Maniera lui de folosire a culorilor influen eaz artièti de fctur diferit . printre Goya. Tiziano a exercitat touèi o influen extraordinar asupra întregii picturi europene.Moè Moètenirea lui Tiziano Unul dintre primii care èi-a definitivat ucenicia în atelierul èiBordone..". lea..". Cézanne . Tiziano va deveni un adev rat mit. Singurul mare pictor care a reuèit s profite de pe urma timpului petrecut în atelierul s u a fost El Greco. Delacroix èi Manet. genunchi. Rubens.. precum Poussin. Crea ia lui Greco. van Dyck èi Rembrandt. Watteau èi Goya. XIXadmiratorii lui Tiziano se num r Manet. Rembrandt.. Caravaggio. Velazquez. Rubens. Poussin. nici atunci când cenicii îl rugau în genunchi. Pentru pictorii secolului al XVIIXVIIVelazquez. care îns îèi amintea cu regret: "acestui om nu-i pl cea s -èi transmit cunoètinele nualtora.

Detaliu din ´Inaltarea Fecioarei .

.Pentru principele della Rovere execut minunatul nud "Venus din Urbino".

La Bella Gatta .

Invierea "Bunavestire" .

Venere con organista e cupido Concerto campestre .

Mater Dolorosa .

nici un pictor nu a fost atât de universal admirat de principi ca Tiziano" (Ludovico Dolce.. pot s artiè limitaì o înìeleag " (Paolo Giovo. încât numai artiètii. 1525) ".Citate "În operele veneìianului Tiziano str lucesc veneì tr s turile unei arte atât de perfecte. 1525) înì Giovo. 1557) . dac nu sunt limitaìi. 1557) Dolce..

Sfarsit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful