‡ Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat hingga peringkat kematangan . ‡ Menurut ahli kajian psikologi , perkembangan manusia dari segi aspek perubahan jasmani , kognitif , emosi , sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran . ‡ Ia sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang pada asasnya ialah perubahan fizikal tubuh badan .

‡ Konsep perkembangan pada asasnya ialah perubahan tingkah laku mental .
Sumber: Perkembangan Kanak-Kanak, Mok Soon Sang

‡ Perkembangan bersifat kualitatif dan perubahanperubahan yang berlaku adalah dari segi fizikal , kognitif , sosial , emosi , dan moral . ‡ Perubahan ini adalah stabil dan berlaku secara teratur dan progresif dalam arah tertentu . ‡ Perubahan-perubahan yang berlaku adalah berterusan sepanjang hayat dan melalui peringkat kematangan tertentu . ‡ Ia dipengaruhi oleh baka dan persekitaran . ‡ Perkembangan adalah hasil daripada kematangan dan pembelajaran .
Sumber: Perkembangan Kanak-Kanak, Haliza Hamzah&Joy N. Samuel

.

‡ Kadar pertumbuhan berbeza daripada individu ke individu dan ia berlaku secara berperingkat . ‡ Saiz dan struktur badan bertambah dan kanak-kanak kelihatan lebih besar secara fizikal . Pertambahan saiz otak memberi kanak-kanak keupayaan lebih menaakul dan mengingat . kematangan . ‡ Pertumbuhan dipengaruhi oleh baka atau keturunan. .‡ Pertumbuhan manusia bersifat kuantitatif . kesihatan ibu bapa dan persekitaran . ia dapat dilihat dan diukur . pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan fizikal . ‡ Saiz otak dan organ-organ juga bertambah . Oleh itu.

melihat . Kemahiran mengawal perasaan dalam situasi tertentu . Mental Bertambah keupayaan berfikir dan sebagainya. Meluaskan perhubungan . ASPEK Jasmani PERTUMBUHAN Pertumbuhan saiz . gembira. Kemahiran mendisiplin dan penyesuaian diri dalam pergaulan dengan orang lain. Kemahiran memikir . takut . PERKEMBANGAN Kemahiran menggunakan pertumbuhan fizikal seperti berjalan . emosi . membuat kerja. menganalisis. gigi . mendengar . duka . mengingat . anggota dan sebagainya. organ deria. berat . mental . bimbang . Perasaan seronok . menaakul . komunikasi dan pergaulan dengan orang lain. sedih dan sebagainya.Jadual 1 : Perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan dari aspek jasmani . sosial . Emosi Sosial .

.

Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus .1. 3. 2. Pertumbuhan berlaku dalam dua arah : a) Dari atas ke bawah . . b) Dari tengah ke tepi . Pertumbuhan struktur fizikal mendahului kemahiran fungsinya . Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu . 4.

.5 . tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat . Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat boleh menjejaskan perkembangan rohani . 6 . emosi dan sosial . Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap . Pertumbuhan dan perkembangan saling berinteraksi .

7 . Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan boleh ditentukan mengikut peringkat-peringkat berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Peringkat pralahir(prenatal) ± dalam kandungan 9 bulan. Peringkat bayi ( 0-2 tahun ) Peringkat awal kanak-kanak ( 2-6 tahun ) Peringkat pertengahan kanak-kanak ( 6-9 tahun ) Peringkat akhir kanak-kanak ( 9-11 tahun) Peringkat awal remaja ( 11-15 tahun ) Peringkat pertengahan remaja ( 16-18 tahun ) Peringkat akhir remaja ( 18-21 tahun ) Peringkat dewasa ( 21 ± 60 tahun ) Peringkat tua ( 60 tahun ke atas ) .

Perkembangan mental bermula daripada konkrit kepada abstrak . Perkembangan daripada egosentrik kepada menerima pandangan orang lain .8. 9. .

.

.

. Peringkat bayi ( 0-2 tahun ) 2. Peringkat awal kanak-kanak ( 2-6 tahun) 3. sosial dan bahasa .‡ Boleh dibahagikan kepada tiga peringkat : 1. Peringkat kanak-kanak (6-11 tahun ) ‡ Setiap peringkat kanak-kanak tersebut biasanya mengalami perkembangan yang unik dalam aspek-aspek seperti psikomotor . mental . emosi .

.

Kanak-kanak 6-11 . ‡ Penyelarasan motor dan kawalan tubuh badan bertambah baik . ‡ Mula mengenal objek dalam alam sekitar melalui organ deria dan tangan . ‡ Pendengaran semakin tajam dan boleh membezakan pelbagai bunyi . ‡ Penglihatan dan pendengaran masih belum dikembangkan dengan sempurna. ‡Semakin aktif menggunakan kaki dan tangan . ‡ Otot mata sudah matang untuk membaca . ‡ Sel otak telah mencapai 60% berat orang dewasa. Awal kanakkanak 2-6 ‡ Tubuh badan menjadi lebih besar .Peringkat Bayi Umur ( Tahun ) 0-2 Aspek Perkembangan Psikomotor ‡ Mula memperoleh koordinasi dan kawalan otot . ‡Mula membezakan suara daripada keluarga dan orang lain. ‡Mempunyai satu set gigi susu . lebih tegap dan lebih tinggi . Tulang masih lembut . ‡Otak semakin berkembang dan lebih terkawal .

.

dan isipadu . ‡ Mula boleh mengelas objek berdasarkan ciri-ciri amnya . ‡ Menguasai konsep pengekalan tentang nombor . ‡ Boleh mengenal pasti objek dalam alam sekitar dan hubungannya dengan simbol bahasa . ‡ Mula menggunakan bahasa sebagai ganti gambaran benda . ‡ Mempunyai imaginasi yang fantastik dalam dunia pura pura . Awal kanakkanak 2-6 Kanak-kanak 6-11 . ‡Mula mengaitkan objek dengan kata-kata.Peringkat Umur ( Tahun) 0-2 Aspek perkembangan mental Bayi ‡ Mula mengenal objek dalam alam sekitar dengan menggunakan organ deria dan gerak hati . berat . ‡ Boleh membentuk konsep yang mudah .

.

‡ Mula ada perasaan cemburu dan iri hati . ‡ Hanya suka bergaul dengan saudara mara yang berumur sama . ‡ Suka bermain sendiri . ‡ Emosi cpat berubah dan tidak kekal lama. ‡ Suka bermain secara berpasukan . gelisah . . Awal kanakkanak 2-6 Kanak-kanak 6-11 ‡ Mula sedar tentang perasaan lain . ‡ Suka bergaul dengan rakan sebaya .Peringkat Umur (Tahun) 0-2 Aspek perkembangan emosi dan sosial Bayi ‡ Mempunyai rasa senang . ‡Mempunyai perasaan takut apabila menghadapi situasi baru . dan selamat . ‡ Perasaan cemburu semakin bertambah . ‡ Emosi semakin stabil .

.

‡ Boleh meniru dan menyebut ayat mudah .Peringkat Umur ( Tahun) Aspek Perkembangan Bahasa Bayi 0-2 ‡ Mengeluarkan bunyi menunjukkan rasa kurang senang . ‡ Boleh menyatakan idea dengan melukis gambar . ‡ Memperoleh kemahiran pertuturan dalam pengaulan sosial . ‡ Boleh menggunakan simbol bahasa untuk menghubungkan objek . Awal kanakkanak Kanakkanak 2-6 6-11 . ‡ Meniru suku kata mudah . ‡ Mengulang ulang bunyi yang sama .

.

Perbezaan Individu ‡ Pengertian : ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal . mental. emosi dan sosial dalam kalangan individu . Mok Soon Sang .

bakat . moral .Dictionary of Psychology ( 1973 ) Variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan samada sifat-sifat kognitif . sosial . ³ . fizikal . emosi . dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan . tingkah laku .

.

Sosial : Setiap individu mempunyai cara kehidupan yang tersendiri dan berbeza di antara satu sama lain . rupa . menaakul . saiz badan serta kemahiran jasmani . Kognitif : Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir.6 aspek perbezaan : Fizikal : Setiap individu berbeza dari segi jantina . Rohani : Setiap individu mempunyai falsafah hidup dan keagamaan yang berbeza dengan individu lain . mengingat . menganalisis serta bakatnya . . berfikir. Emosi : Setiap individu menunjukkan emosi yang berbeza dalam situasi yang sama . interaksi dan aktiviti sosial . belajar . Tingkah laku : Perbezaan tingkah laku individu dapat dihayati dari segi pergaulan . termasuk individuindividu-individu dalam keluarga .

.

Faktor faktor mempengaruhi perkembangan . Faktor Baka ( Nature ) Faktor Persekitaran ( Nurture ) .

.

BAK A Merujuk kepada ciriciri-ciri biologi atau gen-gen yang gendiperturunkan ibubapa kepada anakanak-anaknya . .

.Johann Gregor Mendal (18221889) di Austria Menjalankan kajian pengaruh genetik terhadap perubahan warna bunga kacang hijau di kebunnya dan menemui faktor baka dalam sel gamet didapati memainkan peranan penting sebagai penentu ciri-ciri anak pokoknya .

. Faktor baka dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nekleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan .Faktor baka dikatakan menyumbang antara 20%-60% kpd kepelbagaian populasi .

. yg berupa benang halus yang terdapat dalam nukleus sperma dan ovum .Ia terletak di lokus kromosom.

kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen yang mengandungi sifat baka . Semasa proses persenyawaan .Menurut kajian . Individu normal mempunya 23 pasangan kromosom . . iaitu percantuman sperma (gamet jantan) dengan sel ovum (gamet betina) mambentuk zigot .

Proses pertukaran di antara kromosom daripada ibubapa berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri yang akan diwarisi bayi . Gen merupakan penentu utama dalam pewarisan ciri-ciri perkembangan individu serta sesetengah penyakit ibu bapa . Pengaruh genetik terhadap perkembangan manusia dapat kita lihat melalui perbezaan aspek fizikal. mental dan emosi . .

Kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal luaran.ASPEK PERBEZAAN HURAIAN Perbezaan Fizikal Setiap individu kecuali kanak-kanak kembar mempunyai ciri fizikal seperti saiz badan . tinggi-rendah . Kajian ahli-ahli psikologi Galton ( 1865 ) . Perbezaan Mental (Kognitif ) Perbezaan Emosi . khasnya warna rambut dan organ deria adalah diwarisi daripada gen-gen bapa . Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibubapa . bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik . Emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibubapa . Goddard (1890 ) . Ibubapa yang mempunyai emosi tidak stabil dan pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik . Newman ( 1937 ) dan Sheldon ( 1962 ) tlh membuktikan bhwa setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza dengan rakan sebayanya . berat-ringan .

.

‡ Beliau melihat sistem sosial ini sebagai struktur berlapis yang bermula dengan mereka yang terdekat dengan kanak-kanak seperti ibubapa serta keluarga . . ‡ Menurut teori Sistem Ekologi .Eric Bronfenbrenner ( Ahli Psikologi Amerika ) ‡ Menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara kanak-kanak tersebut dan alam sekitar . persekitaran kanak-kanak terdiri dari satu sistem sosial yang kompleks dan saling berinteraksi .

5 Lapisan Sistem : Mikrosistem Mesosistem Eksosistem Makrosistem Kronosistem .

‡ Lapisan dalam pertama yang mewakili hubungan serta interaksi kanak-kanak dengan ibubapa. adik beradik. jiran dan guru .MIKROSISTEM ‡ Merujuk kepada persekitaran yang terdekat dengan dunia kanak-kanak tersebut . . rakan. penjaga.

‡ Melibatkan interaksi ibubapa dengan pengasuh . . ibubapa dengan jiran .MESOSISTEM ‡ Lapisan kedua dalam Teori Sistem Ekologi . ibubapa dengan sekolah serta sekolah dengan jiran dan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan kanak-kanak .

J. ‡ Merangkumi juga saudara mara dan rakan ibubapa yang dapat membantu keluarga. ‡ Contohnya peraturan-peraturan tempat kerja ibubapa seperti cuti atau waktu kerja refleksi.EKSOSISTEM ‡ Lapisan ketiga mewakili organisasi yang tidak melibatkan kanak-kanak tetapi mempunyai pengaruh langsung ke atas kanak-kanak . Samuel) .N. (Haliza Hamzah.

. nilai dan amalan masyarakat .MAKROSISTEM ‡ Mewakili norma-norma .

kehadiran anak baru dalam sesebuah keluarga membawa perubahan dan memberi kesan kepada perkembangan kanakkanak . ‡ Ia berubah mengikut keadaan .KRONOSISTEM ‡ Persekitaran kita tidak kekal sama . ‡ Contohnya. .

.

Implikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teori Ekologikal Bronfenbrenner Guru perlu memberi perhatian kepada teori ekologikal yang diperkenalkan oleh Bronfenbrenner. Guru juga harus berkomunikasi dengan keluarga murid secara formal dan informal. . Mengenal pasti peranan-perana komuniti dan sosiobudaya serta kedudukan sosioekonomi yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak demi merancang pelajaran berdasarkan potensi yang sesuai dengan murid.

Faktor Mempengaruhi Perkembangan Individu Keluarga ‡ Merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. ‡ Unsur-unsur ini melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan keadaan. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. ‡ Unsur-unsur yang mempengaruhi: iklim rumah. . makanan.

b) Makanan yang berzat dan seimbang membantu kanak-kanak merperkembang jasmaninya dengan sempurna. khasnya tingkah laku dan emosi.‡ Misalnya: a) Kanak-kanak dilahir dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. . c) Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi dengan sempurna. d) Status ekonomi keluarga yang mewah membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak yang optimum.

b) Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan yang sopan-santun akan dipupuk dengan nila-nilai murni yang positif. khasnya dari segi intelek. emosi dan sosial. a) Kanak-kanak yang bergaul dengan rakan yang rajin akan mendorong peningkatan perkembangan intelek dan potensi ke tahap optimum. sahsiah.Rakan Sebaya ‡ Mempengaruhi kanak-kanak. .

d) Masyarakat yang menitik beratkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri serta mengabaikan nilai kerohanian dan jiwa.Kebudayaan dan Kepercayaan Masyarakat ‡ Mempengaruhi kanak-kanak khasnya dari segi sosio-emosi. personaliti dan mental. . e) Masyarakat yang menitik beratkan kepada keagamaan melahirkan individu yang beriman. a) Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup dalam kalangan individu. b) Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup dan tingkah laku manusia. c) Masyarakat yang sihat mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat.

. Guru dan Sekolah a) Sekolah merupakan agen sosialisasi. b) Mempelajari norma dan peraturan dalam kumpulan besar. pakaian. c) Belajar nilai-nilai moral dengan lebih mendalam. pemakanan dan sebagainya. hampir sama dengan masyarakat.Sumber Teknologi a) Perhubungan melalui internet. b) Individu terpengaruhi oleh media elektronik seperti gaya pergaulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful