KAEDAH FONIK

Kaedah Fonik 

Murid-murid diperkenalkan dengan bunyi-bunyi huruf dan bukannya nama huruf.

Kebaikan 

Memudahkan murid-murid menguasai kemahiran membaca

Keburukan 


Bacaan murid tidak licin Sukar untuk membunyikan fonem diftong dan digraf.

Jom kenali fonem«

a o

e u

i

KAEDAH SUKUKATA

A
/A/
+

/yam/

=

/Ayam/

KAEDAH SUKUKATA

E
/E/
+

/pal/

=

/Epal/

KAEDAH SUKUKATA

I
/I/
+

/tik/

=

/Itik /

KAEDAH SUKUKATA

O
/O/
+

/ Tak /

=

/ Otak /

KAEDAH SUKUKATA

U
/u/
+

/lat/

=

/Ulat /

Bunyi huruf konsonan (tunjukkan kad huruf/fonem dan gambar) /b/ -- /beh/ /n/ -- /en/ /s/ -- /sss/ /l/ -- /el/ /w/ -- /weh/ /c/ -- /ceh/ /m/ -- /em/ /y/ -- /yeh/ /z/ -- /zzz/ /x/ -- /kx/ /d/ /p/ /r/ /h/ /q/ -- /deh/ -- /peh/ -- /rrr/ -- /heh/ -- /qeh/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful