ALATALAT-ALAT PEMIKIRAN

1

s

2

Fikirkan« 

Apakah yg dapat anda ceritakan tentang foto yang ditunjukkan dari segi: 
 content based (isi kandungan / mesej) Interesting issue (isu yang menarik hati) Surface condition (mengapa suami berdiam diri urface sahaja) Indepth questioning (berleter = norma isteri?) Instrumen (bagaimana cara kedua2 mereka berfikir?)
3

Lazimnya. alat Alat berfikir: instrumen yg membantu kita menggunakan minda kita dengan lebih sistematik dan berkesan Terdapat beberapa jenis alat berfikir yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan kehidupan seharian. Di antaranya ialah program CoRT 1. proses menjana gaya dan pola akan melibatkan alat-alat berfikir tertentu. pengurusan grafik dan penyoalan. peta minda.Pengenalan: Alat berfikir  Setiap manusia normal secara fitrahnya berfikir dengan gaya dan pola tersendiri. 4 . teknik ingatan.

tindakan  CoRT 1 adalah asas kepada program CoRT. kita akan dapat menghasilkan idea. konstruktif dan kritis Dengan menggunakan CoRT 1. perancangan atau keputusan yang lebih bijak dan berkesan 5 . peraturan. Ia bertujuan untuk memperluaskan pandangan dan pemikiran terhadap sesuatu supaya lebih kreatif.Cognitive Research Trust (CoRT)  Dipelopori oleh Edward de Bono Terdapat 6 bahagian dalam program CoRT :    CoRT I ± keluasan persepsi/pandangan CoRT II ± organisasi proses berfikir CoRT III ± pemikiran kritis CoRT IV ± pemikiran kreatif CoRT V ± maklumat dan perasaan CoRT VI .

Interesting CAF: consider all factors C&S: consequences & sequal CoRT 1 AGO: aims. choices OPV: other people¶s view 6 . goal & objectives FIP: first important priorities APC: alternatives. Minus. possibilities.7 Teknik Dalam CoRT 1: s PMI:Plus.

Ini bertepatan dengan konsep berfikir aras kematangan berkesan. semua pelajar UPSI tidak dijamin kehidupan: menjadi guru.´ Contoh Isu / Kes  Konteks kehidupan: mulai sesi baru. keburukan dan tarikan. Hapuskan sekolah pendidikan khas. Ia penting agar kita tidak menolak sesuatu idea yang bernas. iaitu kebaikan. cadangan atau sasaran dari 3 aspek utama. Minus Interesting (PMI)   Digunakan utk meluaskan sudut pandangan seseorang Arahkan minda untuk melihat sesuatu idea. 7 .00 sahaja yg akan diberi penempatan utk perlantikan sbg guru di sekolah.Plus. Hanya mereka yg mendapat CGPA >3. Konteks P&P: pelajar pendidikan khas dimasukkan dalam kelas biasa P&P: semasa proses P&P. iaitu ³«sesuatu keputusan ditangguhkan sehingga mendapat maklumat yang lengkap.

8 .Langkah Perlaksanaan    Perdengarkan isu atau masalah Katakan ³ mari kita lakukan PMI´ Sumbangsaran tentang kebaikan Sumbangsaran tentang keburukan Sumbangsaran tentang yang menarik Buat keputusan berdasarkan maklumat terkumpul di atas.

Dengan melakukan CAF kita akan ambil kira semua faktor dan individu yang terlibat sebelum membuat sesuatu keputusan. CAF boleh digunakan bagi meluaskan sudut pandangan kita. Justeru. Tugas anda sebagai pelajar UPSI juga perlu perhatian. Ianya membantu mengarahkan minda ke semua arah. Contoh Isu / Kes  Konteks kehidupan: anda ditawarkan sebagai pengacara sambilan sebuah kehidupan: stesen TV swasta di KL. Konteks P&P: pelajar yang tak tahu membaca/menulis diasingkan drpd P&P: pelajar2 lain semasa guru mengajar 9 . Ada masanya sesuatu keputusan itu akan memberi kesan negatif kpd individu lain.Consider All Factors (CAF)   Perlu sedar bahawa setiap keputusan yang dibuat akan mempengaruhi kita dan individu di sekeliling kita. Anda perlu berada di sana sekurang-kurangnya 3 sekurangkali seminggu (tidak termasuk hujung minggu & hari minggu).

Langkah Perlaksanaan   Perdengarkan isu atau masalah Katakan ³mari kita lakukan CAF´ Sumbang saran semua faktor yang terlibat Membuat pertimbangan semua faktor Membuat keputusan 10 .

Consequences and Sequel (C&S)    Setiap tindakan yang diambil selepas keputusan dibuat akan mengakibatkan kesan-kesan tertentu sama ada serta merta. Ini menjadikan kita lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan C&S membuat kita lebih µpanjang akal¶ dalam menilai sesuatu. Teknik C&S dapat membantu kita mengenal pasti kesan-kesan kesanyang mungkin berlaku ekoran dari sesuatu keputusan atau tindakan sebelum kita membuat keputusan. Gunakannya bersama CAF dan OPV. Kita mungkin mendapat satu atau beberapa alternatif keputusan yang perlu dipilih. jangka kesanmasa pendek (5 tahun) atau jangka masa panjang (> 5 tahun). 11 .

Anda masih belajar di UPSI semester 2. Kekasih anda seorang usahawan yang berjaya.Consequences and Sequel (C&S) Contoh Kes / Isu  Konteks kehidupan: anda dilamar kekasih utk berkahwin tahun ini. Konteks P&P: ³ketuk ketampi´ dibenarkan sebagai satu bentuk dendaan ke atas pelajar bermasalah disiplin semasa P&P 12 .

Langkah Perlaksanaan Perdengarkan tindakan yang dipilih Katakan ³mari kita lakukan C&S´ Senaraikan kesan-kesan serta merta drpd tindakan kesantersebut Senaraikan kesan-kesan jangka pendek (5 tahun) kesanyg diramalkan Senaraikan kesan2 jangka panjang yang diramalkan Lakukan C&S lagi utk tindakan alternatif Nilai akibat2 dan buat keputusan 13 .

Goals and Objectives (AGO)  Membantu kita menentukan hala tuju atau fokus yang betul semasa berfikir Membantu mengingatkan individu supaya memikirkan tujuan asal dan mengelak daripada menyeleweng. 14 . Konteks P&P: mendapat gred A bagi kursus Pemikiran Strategik Dan Inovatif. Contoh Isu / Kes  Konteks kehidupan: Anda ingin cemerlang dalam pelajaran dan percintaan.Aims.

Langkah Perlaksanaan Ketengahkan isu atau masalah Katakan ³mari kita lakukan AGO´ Sesi perbincangan Sekali sekala sedarkan diri kita atau semua ahli yg terlibat dalam perbincangan dgn mengulangi sebutan ³apakah AGO kita?´ Teruskan sehingga keputusan dibuat   15 .

Sangat berguna dalam keadaan yang memerlukan kita membuat pilihan. Dengan itu. kita dapat mengelakkan dari memikirkan perkara yang tidak penting.First Important Priorities (FIP)   Membantu kita berfikir secara berfokus. Penting atau tidak sesuatu perkara terpulang kepada yang yang kita utamakan berdasarkan AGO. 16 . Mengenalpasti keutamaan dan yang terpenting dalam membuat tindakan. Mengingat kita kepada prioriti kita. Contoh Isu / Kes  Konteks kehidupan: menetapkan kriteria dalam memilih menantu Konteks P&P: sama ada hendak hadir ke kuliah UPP 1022 hari ini atau teruskan ulangkaji untuk ujian 1 PPH 2023 yang akan diadakan pada malam nanti.

Langkah Perlaksanaan Buat pilihan atau keputusan berdasarkan kepentingan utama. Suarakan isu atau masalah Katakan ³mari kita lakukan FIP´ Senaraikan semua perkara penting dan utama Buat keputusan senarai utama perkara yg µterpenting¶ 17 .

Choices (APC)   Teknik ini membantu individu menyenaraikan alternatif dan kemungkinan2 yang ada sebelum ia buntu dengan SATU pilihan keputusan. kemungkinan dan pilihan untuk mencapai objektif yang sama. Mereka perlukan perhatian dan anda anak tunggal. Contohnya: 18 .Alternatives. Ini kerana kedua ibu bapa anda uzur setelah menjalani pembedahan dan rawatan di hospital. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara secara serentak Membantu mendorong kita mencari beberapa alternatif dan pilihan sebelum kita membuat keputusan (muktamad). Possibilities. Cipta alternatif. Jika bertukar anda terpaksa bertukar program pengajian juga kerana di IPTA tersebut tidak menawarkan program pendidikan seperti di UPSI. Contoh Isu / Kes  Konteks kehidupan: mengapa bayi menangis? Konteks P&P : Anda bercadang untuk bertukar tempat dari UPSI ke sebuah IPTA lain yang lebih dekat dengan keluarga anda di kampung.

Langkah Perlaksanaan   Suarakan masalah Katakan ³mari kita lakukan APC´ Janakan sebanyak mungkin pilihan dan alternatif Buat keputusan dan pilihan 19 .

Other People¶s Views (OPV)   Meluaskan sudut pandangan diri dengan mengambilkira pandangan dan pendapat orang lain tentang sesuatu idea/keputusan yg akan diambil. status. Kaedah OPV sesuai digunakan apabila terdapat kemungkinan perbalahan pendapat daripada pelbagai pihak Semasa menggunakan kaedah ini kita harus  bersikap terbuka dalam mendengar pendapat atau idea orang lain Jadikan pendapat itu sebagai panduan dalam membuat keputusan yang akan diambil Konteks kehidupan: memandu kereta melebihi had laju Konteks P&P : meniru dalam ujian Contoh Isu / Kes  20 . pengalaman dan sistem nilai/norma. faktorpengetahuan. Pasti ada pihak yang akan terlibat dengan apa juga tindakan/keputusan kita dan setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeza kerana mereka melihat dari sudut yang berbeza Kita perlu sedar dan menerima hakikat perbezaan pendapat itu pasti wujud. Ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti latar belakang.

Langkah Perlaksanaan    Nyatakan masalah Sebutkan keputusan yg akan diambil Kenalpasti inidividu yg mungkin menerima kesan akibat keputusan tersebut Minta pendapat inidividu tersebut tentang keputusan yg akan diambil Buat keputusan selepas meneliti pendapat inidividu terlibat Ulang semula jika keputusan itu sesuai 21 .

kita boleh intergrasikan  PMI C&S OPV 22 . tetapi dalam keadaan sebenar. kita boleh gunakanya secara bersepadu utk membuat keputusan Contohnya: dalam membuat keputusan untuk ³berkahwin semasa belajar´ .Rumusan  TeknikTeknik-teknik dalam CoRT 1 ini walaupun kelihatan berasingan.

Mary realized that she was pregnant. She asked Julian what she should do. lonelymade sure of that. Suddenly. ³abortion is murder´ ³abortion murder´ 23 .Penyelesaian Masalah & Membuat Keputusan: Aktiviti Kajian Kes   Mary¶s husband had been away on business for six months. he told her bluntly. He said she should do exactly what she wanted because it has nothing to do with him Mary felt guilty about having an abortion because of her strict religious upbringing When she talked to the priest about it. Mary was not lonely-her boy friend. Julian.

He threatened to tell her husband everything unless she gave him more money A neighbour told the husband all about the abortion and the boy friend. it cost her RM1. she told him what she wanted it for. He decided to go on living with Mary because he was afraid of the scandal if he left her 24 .000 She paid back the money to her brother but he began to blackmail her. Then she had an abortion in a private clinic.  Mary did not have enough money and borrowed some from her brother.

25 . individu perlulah mempunyai daya ingatan yang baik. latihan dan peta minda. chunking. Semakin tinggi daya ingatan seseorang. Di antara teknik-teknik mengingat yang sering teknikdigunakan ialah akronim. ritma dan lagu. Untuk itu. chunking. individu boleh mengadaptasi beberapa teknik mengingat bagi meningkatkan tahap ingatan masingmasing-masing.Teknik Mengingat (Mnemonic)   Bagi meningkatkan kemahiran berfikir. maka semakin tinggi daya pemikirannya. akrostik.

SCUBA (Self Contained Underwater Apparatus). Breathing 26 .TeknikTeknik-teknik Mengingat: Akronim  Akronim dibentuk dengan menggunakan huruf pertama dari setiap perkataan untuk membentuk satu perkataan baru. teratur. Contohnya: Contohnya:   UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris). baru. Ia amat berguna untuk mengingati perkataanperkataanperkataan dalam susunan yang teratur. Apparatus). FAM (Football Association of Malaysia). RTM (Radio dan Televisyen Malaysia).

mengingat. Order.TeknikTeknik-teknik Mengingat: Akrostik  Seperti akronim. ayat. Class. Phylum. Species) 27 . Contoh: Contoh:  Dia Baru Cuci Tingkap (operasi matematik: Darab dan Bahagi matematik: sebelum Campur dan Tolak) Kings Phil Came Over for the Genes Special (Kingdom. Akan tetapi dalam kaedah ini kita tidak membentuk satu perkataan baru. sebaliknya huruf pertama dari setiap perkataan akan digunakan untuk membentuk satu perkataan yang baru dan seterusnya membentuk satu ayat. Genus. akrostik juga merupakan satu kaedah di mana huruf pertama dari setiap perkataan digunakan untuk mengingat.

Twinkle. biasanya mudah tersimpan di dalam memori dan sangat berguna bagi mereka yang mudah mengingati rentak dan lagu. Ritma dan lagu menyeronokkan. kebanyakan kanak-kanak diajar mengingati kanakhurufhuruf-huruf abjad mengikut rentak "Twinkle. lagu. pemahaman. Star." ataupun lagu-lagu dalam siri Sounds of Music. rentak dan lagu untuk mengingati maklumat dengan lebih baik. Penggunaan teknik ini adalah menyeronokkan.TeknikTeknik-teknik Mengingat: Ritma & Lagu   Kita boleh menggunakan ritma. Sebagai contoh. 28 . laguMusic. baik. Bagaimanapun. Little Star. teknik ini lebih menekankan kepada penghafalan dan bukannya pemahaman.

boleh cuba mengingati deretan nombor tersebut sebagai 64 83 19 96 (membentuk beberapa jumlah nombor). kita akan mengurangkan jumlah item yang dipegang oleh memori dengan menambahkan jumlah saiz setiap item. Kita tidak perlu nombor). Apabila kita menggunakan ³chunking´ untuk mengingat. sebaliknya kita cuma perlu mengingati empat pasang nombor yang lebih besar. nombor. Sebagai contoh. kita 64831996. besar. item. 29 . untuk mengingati nombor 64831996.TeknikTeknik-teknik Mengingat: Chunking  Kaedah ini kebiasaanya digunakan untuk mengingati nombor. mengingati kesemua lapan nombor tersebut secara berasingan.

Sebagai contoh. ini. 30 . ini. baik. untuk menghafal satu senarai.TeknikTeknik-teknik Mengingat: Latihan  Pengulangan juga merupakan suatu alat bantu memori yang baik. Orang ramai boleh mengingati banyak perkara melalui cara ini. senarai. Untuk memudahkan lagi proses menghafal perkara yang banyak atau senarai yang panjang. mengingat lima perkara yang ada di dalam senarai secara berulangberulang-ulang. Kita boleh cuba senarai. kita boleh pecahkan maklumat kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil seperti pecahankaedah ³chunking´ yang disebutkan sebelum ini. ulangi semula penghafalan dari awal beserta dengan penambahannya dan ulang proses tersebut jika terdapat sebarang penambahan dalam senarai. jika kita ingin menambah satu lagi perkara.

Bentuk peta minda adalah pelbagai. menarik dan bermakna kepada pengguna. Alat berkesan yang mendorongkan pemikiran kreatif.TeknikTeknik-teknik Mengingat: Peta Minda     Diasaskan oleh Tony Buzan Suatu lakaran grafik pemikiran individu Menjadikan sesuatu yang tersirat kepada yang tersurat. merekod maklumat/ peristiwa. Satu kaedah mengingat dan mencatat nota yang berkesan kepada pelajar kerana hanya fakta-fakta penting sahaja dimasukkan ke dalam peta faktaminda. mencatat nota. Membolehkan kita merangka. Perkara penting yang diberikan pertimbangan agar mudah. merancang aktiviti dan membuat sesuatu persembahan. iaitu bergantung kepada kreativiti pengguna. 31 .

Contoh Peta Minda 32 .

ini. Lukiskan imej pusat yang menggambarkan idea. Kembangkan garisan dari pusat ke arah luar. ini. anda. Di atas garisan luar. pandangan atau pemikiran anda. tulis kata kunci idea utama di dalam bentuk perkataan. garisan. Gunakan sekurang-kurangnya tiga jenis warna di dalam sekurangimej ini. kedua-duanya. isi.Panduan Membina Peta Minda   Gunakan kertas kosong tanpa garisan. gambar atau kedua-duanya. Garisan utama ini lebih lebar dan organik Garisan ini sama panjang dengan perkataan di atasnya Satu perkataan untuk satu perkara 33 . tengah/pusat. Mulakan lakaran/penulisan dari tengah/pusat.

sampingan. simbol. keberkesanan. menarik. Gunakan huruf kecil. Gunakan bentuk ringkas serta kod-kod peribadi untuk keseronokan dan kodkeberkesanan. .Panduan Membina Peta Minda Dari garisan utama kembangkan garisan-garisan lain mengikut garisankeperluan. menghiburkan.Gunakan satu perkataan atas satu garisan. keperluan. garisan. garisan. Letakkan perkataan di atas garisan. gambar dan corak untuk menunjukkan kaitan. Biarkan kreatif dan asli. asli. utama. 34 Jadikan peta minda sebagai sesuatu yang menghiburkan. kata kunci atau imej.     Garisan ini lebih nipis daripada garisan utama. Jadikan corak yang menarik. imej berwarna dan perspektif 3-D dalam simbol. Binalah garisan dengan pantas dan spontan. Gunakan anak panah. kaitan. Mengandungi idea/isi/pemikiran sampingan. spontan.

besar. Bahagikan kepada cabang-cabang yang merupakan cabangfakta utama (maksimum tujuh cabang) Bahagikan cabang kepada cabang kecil-fakta kecilterperinci Setiap cabang utama menggunakan satu ayat contoh KAEDAH. JENIS Semua fakta di dalam huruf BESAR Jangan fikir di mana hendak letakkan cabang/fakta 35 .Petua Membuat Peta Minda    Pada bahagian tengah lukis tajuk dengan huruf besar.

Bahan grafik seperti garisan anak panah. 36 . segi empat dan bulatan dapat digunakan untuk membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu-satu topik. individu. satutopik. membacanya.Kepentingan Peta Minda Merangsangkan pancaindera memudahkan pemahaman dan fungsi otak serta  Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa bosan untuk membacanya. GambarGambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara mencerdaskan daya gambaran mental yang ada pada setiap individu.

Latihan seumpama ini adalah lakaran. Pencetusan idea  Perkembangan potensi  Kemahiran Menganalisis  Mengikut seorang penulis Dilip Mukerjea (1969) dalam bukunya bertajuk 1969) ³Superbrain´. analitikal. Setiap fakta yang dibaca terlebih dahulu perlu dianalisis dan kemudian menyusunkannya untuk membentuk satu lakaran. Lakaran grafik dan gambar dapat memperkembangkan potensi kemahiran motor yang ada pada pelajar-pelajar. pelajar-pelajar. idea. grafik dan gambar dapat mempergiatkan lagi kreativiti seseorang individu ke arah pencetusan idea. invest LESS effort«´ effort« 37 . koperatif. remember MORE. Ini dapat menggalakkan pasukan.Kepentingan Peta Minda Latihan dalam pasukan Peta minda dapat dilakukan melalui satu pasukan. melalui pemetaan minda seseorang itu dapat« ³learn dapat« MORE. pelajarpelajar-pelajar belajar secara kolaboratif dan koperatif. use LESS paper. Lakaran yang dibuat yang merangkumi teks. amat diperlukan ke arah pembentukan sikap yang analitikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful