MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA

VANITHA A/P SAYAPARAGASAM 107703

menyamun. peras ugut. merompak. ‡ Menurut Profesor Dr Syed Hassan Ahmad (2005). membuang bayi. . lari dari rumah. ragut dan lain-lain lagi jenayah yang semakin merebak dalam masyarakat kita . mencuri. kehidupan remaja di Malaysia berada di persimpangan jalan. ‡ Remaja hari ini lebih dikenali dari segi gaya hidupnya. Remaja hari ini hanyut di bawah arus masalah jenayah yang semakin membimbangkan seperti membunuh. Gaya hidup ini jika diamati lebih tertumpu kepada orientasi hiburan atau entertainment orientation.PENGENALAN ‡ Kerosakan akhlak dan kejadian salah laku di kalangan remaja di negara kita semakin meruncing dan meningkat setiap tahun. mengamalkan seks bebas. berkelakuan lucah. ‡ Menurut Fornas dan Bolin (1995). penyalahgunaan dadah. idea tentang nilai baru dan gaya hidup baru adalah perkara utama dalam kehidupan remaja terutamanya dalam masyarakat pasca moden.

Pergaduhan dipercayai berpunca daripada perasaan cemburu ‡ Kegiatan pelajar yang tidak bermoral itu dikenali sebagai µBlack Metal¶. ‡ kes gangsterisme melibatkan seorang remaja lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di belasah sekumpulan remaja lelaki.CONTOH KES ‡ Kes Muhammad Farid Ibrahim berumur 16 tahun iaitu pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato¶ Klana Petra Ma¶amor Negeri Sembilan yang didakwa dibunuh oleh lapan pelajar tingkatan lima sekolah tersebut. Kegiatan ini mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka . Ini menyemarakkan lagi api kemaksiatan dan peningkatan gejala sosial di kalangan remaja khususnya pelajar sekolah.

PUNCA MASALAH ‡ Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1989). ‡ Ada kajian mengatakan bahawa perlakuan jenayah remaja sama ada dadah. pembangunan permodenan dan sikap remaja serta kelemahan yang ada pada dasar negara. krisis gejala tidak bermoral seperti merogol. berpunca daripada pengaruh persekitaran. membunuh dan pelbagai lagi jenis jenayah mungkin berpunca daripada kurangnya penghayatan nilainilai agama dan krisis rumah tangga serta ketidakpekaan ibu bapa pengaruh persekelilingan. keluarga. rapuhnya pegangan agama. seksual atau kekerasan. . rakan-rakan dan faktor hiburan serta kelemahan yang terdapat pada dasar kerajaan. gejala-gejala seperti keruntuhan akhlak.

2008 TAHUN 2008 3725 2007 3383 0 1000 2000 PELAJAR 3000 4000 .STATISTIK SOSIAL KES JENAYAH MELIBATKAN PELAJAR TAHUN 2007 .

bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.DASAR SOSIAL NEGARA ‡ Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.budaya.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan member sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. ekonomi dan teknologi. ‡ Objektif khusus ialah memastikan keperluan asas individu. ‡ 19 Februari 2003. . membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. ‡ Objektif umum ialah menjamin setiap individu. keluarga dan masyarakat dipenuhi. agama. memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial dan menjana sinergi multisektor. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik.

terdapat pihak-pihak non governmental corporation yang cuba berbaik-baik dengan remaja yang bermasalah moral bagi mengatasi masalah sosial ini tetapi sebesar masyarakat hanya melihat dan mengkritik usaha mereka. ‡ Peranan Kementerian Pembangunan Wanita.KELEMAHAN ‡ Sememangnya. Pusat Rujukan Sosial. Kewujudan pusat ini tidak diketahui umum dan peranannya juga tidak diketahui. Dasar yang diwujudkan ini tidak membawa impak dalam menangani masalah sosial ini. Contohnya. Keluarga dan Masyarakat dan Majlis Tindakan Negara dan Majlis Tindakan Negeri dan sebagainya seperti tidak wujud kerana publisitinya yang terhad dan maklumat-maklumat tidak sampai kepada masyarakat tepat pada masanya. ‡ Maklumat-maklumat mengenai pengwujudan sesuatu institusi bagi menangani masalah sosial ini tidak diketahui umum atau tidak sampai kepada masyarakat. .

‡ Pihak Berkuasa Tempatan juga tidak dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik kerana kuasa yang terhad dan juga kemudahan sosial yang tidak seberapa memadai disebabkan oleh faktor kewangan. Pendedahan tentang kementerian ini dalam menangani gejala sosial ini tidak sampai kepada masyarakat. ‡ Kelonggaran yang ada pada undang-undang dalam mencegah gejala ini juga menjadi salah satu sebab dasar ini menjadi lemah serta pegawai-pegawai yang terlibat dengan dasar ini juga tidak menjalankan tanggungjawab mereka. . Mereka mengambil mudah perkara ini dan tidak menunjukkan sebarang reaksi atau tindakan dalam menangani masalah ini. ‡ Kementerian-kementerian yang terlibat di bawah dasar ini tidak seberapa yang menonjol kerana fungsi yang terhad dan juga mengalami masalah komunikasi di antara kementerian dengan masyarakat.‡ Wakil rakyat tidak menjalankan peranannya.

Ini keranan dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum pelajar akan dapat pelbagai manfaat dan menjauhkan diri mereka daripada terlibat dalam aktiviti sosial. ‡ Pihak Kementerian Pelajaran haruslah mewajibkan semua pelajar sekolah menengah menyertai pasukan beruniform dan aktiviti kokurikulum.CADANGAN ‡ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah satu langkah bijak dalam usaha menangani masalah sosial pelajar. ‡ Polis Diraja Malaysia boleh menjadikan sekolah yang mempunyai kadar kejadian jenayah yang tinggi sebagai µsekolah angkat¶ dengan pegawai Polis Diraja Malaysia bagi memastikan disiplin pelajar terkawal .

Pusat-pusat hiburan perlu dikurangkan bilangan dan diawasi waktu operasinya. Apabila berlaku pertukaran pemimpin negara. Ada sesetengah program yang memaparkan keterlaluan dalam cara pergaulan dan juga komunikasi di mana ianya membawa impak ke atas akhlak remaja. dasar yang sedia ada akan dibuat perubahan dari masa ke semasa. Ini akan menimbulkan kesesakan dalam dasar dan akhirnya matlamat dasar tersebut tidak dapat dicapai. Peranan media massa cetak dan elektronik mesti ditapis dan dikawal pengisiannya. ‡ perlu ada pengguatkuasaan hukuman-hukuman yang sewajarnya mengikut kesalahan yang terkandung dalam undang-undang negara bagi pihak-pihak yang terlibat dengan perdagangan-perdagangan yang merosakkan akhlak remaja. pengecualian yuran dan memberi buku rujukan kepada pelajar yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi ‡ Perlu ada pendedahan mengenai organisasi dan fungsi kementerian-kementerian kepada kumpulan sasaran iaitu belia supaya lebih jelas dan sampai ke akar umbi. Kekerapan pertukaran pucuk pimpinan di dalam pentadbiran kerajaan ini sering membawa wadah mengikut citarasa sendiri.‡ memberi bantuan biasiswa. terlalu ramai remaja lepasan sekolah µtercari-cari¶ sumber-sumber untuk membantu mereka. . Contohnya. ‡ perlu ada keseimbangan dari segi perlaksanaan dasar.

‡ Pelaksanaan Dasar Sosial Negara perlu dipantau bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pencapaian pembangunan sosial.KESIMPULAN ‡ Golongan remaja merupakan penggalas tanggungjawab dan memainkan peranan yang amat penting di dalam memastikan pengekalan institusi-institusi dan sistem-sistem kemasyarakatan negara ‡ Namun begitu. . swasta dan juga masyarakat itu sendiri. sokongan dan kerjasama sektor awam. para remaja tidak dapat lari dari masalah dan tingkah laku negatif. Kejayaannya bergantung pada komitmen.

GAMBAR-GAMBAR BERKAITAN MASALAH SOSIAL .

.

.

.

.

.

.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful