KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU

‡ Menurut Borich dan Tombari (1997). energy level. friendship patterns and parent-child attachment . perbezaan individu ialah: Individual differences are the variations we observe among members of any group in a particular characteristic. such as temperament.

. merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat manusia yang mempunyai potensi sama ada memajukan keupayaan seseorang (contohnya seperti optimistik. dalam bukunya Educational Psychology for Effective Teaching. sentiasa berani mencuba) atau membataskan keupayaan seseorang untuk belajar dalam persekitaran sekolah (contohnya seperti takut melakukan kesilapan.‡ Henson dan Eller (1999). takut bertanya).

bakat dan minat. ‡ Slavin (1997) pula lebih menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. . ketinggian. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. kelas sosial. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. etnik. dan bentuk tubuh badan.ASPEK-ASPEK PERBEZAAN INDIVIDU ‡ Menurut Papalia (2001). berat. Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi. manusia berbeza dari segi jantina. jantina. bahasa di rumah. budaya. kadar belajar.

Jantina Bangsa/bahasa fizikal Sosial ASPEKASPEK PERBEZAAN INDIVIDU kognisi Kesihatan Personaliti Gaya kognitif dan gaya belajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful