A kézimunka tanításának módszertana

Csüdör (Orbán) Adél Nagy Emese

A kézimunka tanításának módszertana az órákon használható módszerekkel. Jól meghatározott célrendszere van. valamint gyakorlati készségek és képességek elsajátítását segíti el . eszközökkel foglalkozik. a gyerekek életkori sajátosságainak megfelel en. .

elsajátítása . ragasztás.Kitartó munka.Gyakorlati érzék fejlesztése . valamint az esztétikai itélethozó képesség fejlesztése . stb.Alapos megfigyel készség. akarater fejlesztése .Alapfokú készségek. .Csoportban való együttm ködés fejlesztése. képességek elsajátítása(vágás.Célok: A gyerekek általános kézügyességének fejlesztése . valamint a reproduktív készségek fejlesztése .Az esztétikai érzék.Kreativitás fejlesztése!!! .Különböz technikák megismerése.) .

a tanulók igényeire.Csoportmunka szerepe a kézimunka órákon . a téma megválasztására .A csoportmunka igen jól alkalmazható a kézimunka tevékenységeken A pedagógus a tanulókat 3-6 f s csoportokra osztja Figyelni kell az adott pedagógiai helyzet követelményeire.

A csoportmunka megszervezése kétféleképpen történhet: .vagy különféle feladatokkal látja el a csoportokat a pedagógus A csoportok összetételét lehet állandóan változtatni. . hogy mindenkivel dolgozzanak együtt de lehet állandó csoportokat is létrehozni.vagy minden csoport ugyanazt a feladatot kapja feldolgozásra .

A csoportszervezési módok a következ k: .közös érdekl dés csoportok .vegyes (heterogén csoportok) .véletlenszer csoportok .

ahol más-más feladatot kell teljesíteniük a gyerekeknek Meghatározzuk: . .az ülésrendet. hogy az osztályban több kisebb központot rendezünk be. .a munkaid t.Forgószínpad Ennek a módszernek az a lényege.a kivitelezés módját.központváltást. . .

El re felhívjuk a figyelmet: . Ez által fejl dik esztétikai itél képességük és megtanulnak objektíven dönteni.véleményt alkossanak saját és mások munkájáról. .Értékelés és önértékelés fejlesztése Fontos. hogy szakítsunk id t az értékelésre és önértékelésre.a munkamozzanatok sorrendjének helyes betartására. .ok ± okozati viszonyokat tudjanak megfogalmazni. .

Lépésr l lépésre lebontjuk és átgondoljuk a tevékenységet Értékeljük és levonjuk a következtetést Összehasonlítjuk az eredetileg meghatározott célokkal és eldöntjük mennyire volt sikeres a tevékenység.Téma kiválasztása Olyan témát válasszunk. . amely megfelel a gyerekek életkori sajátosságainak. stb. valamint felkelti természetes kiváncsiságukat Leszögezzük a célokat Mit akarunk elérni? Mit fognak tudni a gyerekek a tevékenység végén? Meghatározzuk az id tartamot Összegy jtjük a szükséges anyagot Könyvek.A kézimunka óra megszervezésének lépései . képek. anyagok.

Kor Mária-Magdolna: Kézimunka módszertani útmutató 2.Forrásanyag: 1. Románszki Rozália. Angelika Kipp: Filigránok színes ötletek . Sztanevné Rácz Katalin: Papírcsodák 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful