Unsur-unsur Falsafah yang terdapat dalam Pendidikan Jasmani

LEE KOK HENG

D20072030980

Nama Pensyarah : Prof. Madya Dr. Jabar Hj. Johari AMK

2004). Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Malaysia dirasmi pada tahun 1988 bermatlamat untuk melahirkan insan yang berguna dan baik dengan (Mok. Dengan itu. masyarakat. agama dan negara memilik sahsiah yang seimbang dan sepadu. percaya dan patuh kepada tuhan berilmu pengetahuan berakhlak mulia bertanggungjawab kepada diri.Pengenalan Falsafah pendidikan sesebuah negara dapat memberikan pedoman untuk membuktikan kebenaran dan arah tuju untuk melahirkan warga yang mempunyai minda dan badan yang sihat. dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. y y y y y y .

metafizik.y Menurut Abd. . y Sufean Hussin (1996) menyatakan FPN merangkumi cabang falsafah iaitu epistemologi. Rahman Aroff & Zakaria Kasa (1994). dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah idealisme. progresivisme dan eksistensialisme. realisme. FPN bersifat elektisisme (nilai baik dipilih daripada pelbagai sumber dan falsafah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) adalah y Pendidikan suatu usaha berterusan y Memperkembang potensi individu y Kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan y Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia y Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu .

y y y y y Insan yang seimbang dan harmonis Rakyat Malaysia uang berilmu pengetahuan Rakyat Malaysia yang berketrampilan Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Rakyat Malaysia ytang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri y Rakyat Malaysia yang dapat memberi .

Cabangan Falsafah dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Metafizik y Metafizik ditakrifkan kajian berkaitan dengan kewujudan. Dalam pada itu. dua jenis wujud metafizik didapati wujud umum dan wujud mutlak. Menurut ahli metafizik. y Wujud mutlak adalah ada permulaan dan tidak ada penghabisan. y Unsur metafizik yang terdapat dalam FPN adalah berdasarkan konsep ´kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhanµ. y Wujud umum adalah benda yang bersifat umum diambil kajian sama ada benda akan berubah atau menghilang. . kepercayaan dan kepatuhan manusia adalah matlamat sistem pendidikan negara untuk menekankan murid-murid dalam ajaran dan perintah agama.

y Tugas ahli epistemologi memberi perhatian dalam konsep seperti perasaan. kajian epistemologi dengan FPN adalah konsep pembangunan bersepadu individu. dan pengukuhan. jasmani. emosi melipatkan domain kognitif. pembelajaran. y Perkembangan dan pembangunan individu seperti intelek. .Epistemologi y Epistemologi adalah cabang falsafah tentang teori pengetahuan dan perihal mengetahui. pengamatan. Hubungan ini berkaitan dengan kaedah pendidikan dan cara pengajaran yang dijalankan di sekolah. rohani. Oleh demikian. afektif dan psikomotor yang menekankan pembelajaran secara pemikiran kritis dan kreatif. rasional dan logik.

y Persoalan aksiologi adalah berdasarkan konsep membangun potensi individu yang selaras dengan matlamat FPN. y Dua unsur didapati dalam aksiologi iaitu etika dan estitika. benar atau salah dalam nilai. Etika adalah bidang yang mengkaji nilai moral dan peraturan kelakuan baik dan betul. y Manakala estitika adalah mengkaji nilai kecantikan dan seni. Aksiologi sering mempersoalkan sama ada nilai itu bersifat objektif atau subjektif. .Aksiologi y Aksiologi berkait dengan perkara buruk atau baik. peribadi atau tidak peribadi.

Penaakulan sah atau tidak rasional dapat dibezakan melalui kaedah dan pengetahuan yang melipatkan tiga cabang falsafah yang lain. . logik merupakan kaedah yang digunakan dalam setiap pemikiran mazhab falsafah untuk mengkaji peraturan-peraturan falsafah yang membolehkan ahli-ahli falsafah membentuk dan mengesahkan usul-usul atau hujah ²hujah falsafah. Dengan itu.Logik y Logik adalah perkara-perkara yang membentuk penaakulan sah melalui pengujian secara saintifik. epistemologi dan aksiologi. iaitu metafizik.

.

Ping Pong 9.Kecergasan  Daya tahan kardiovaskular  Daya tahan otot  Ketangkasan  Kelajuan  Kelenturan  Kuasa  Komposisi badan Amali 1.Hoki 13.Padang 8. Rekreasi 6.Bola tampar 11.Bola sepak 12.Prinsip-prinsip latihan 2. Badminton 10.Ragbi .Tennis 14.Epistemologi Teori 1.Kemahiran 3. Bola keranjanng 15.Penyelidikan pergerakan 4.Olahraga 7.Kesukanan 5.

Isu-isu dalam sukan dan permainan y Rasuah y Judi y Patrolisme y Insentif dalam permainan dan sukan y Jantina 2.Aksiologi 1.Aspek keselamatan 3.Etika y Permainan bersih (fair play) y Semangat kesukanan y Personaliti y Disiplin diri y Disiplin dalam sukan .

Logik 1.Kerjaya dalam sukan y Amatur y Profesional .Pengurusan y Semakan stok y Penubuhan sukan dan kelab 2. Sosio budaya y Pemilihan permainan y Pakaian 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful