PERISTIW A PENTING ANTARA 2 HIJRAH

Fatin hafizah binti mohammad sukri 900126-14-5752

PENGENALAN
• Dalam sejarah perkembangan awal Islam terdapat 2 peristiwa penting iaitu Hijrah ke Habsyah dan Hijrah ke Madinah. • Namun dalam 2 peristiwa ini, Nabi Muhammad hanya melibatkan diri dalam hijrah ke Madinah. • Kerana itu jugalah peristiwa Hijrah tersebut digelarkan Hijratul-Rasul dan disambut oleh umat Islam pada setiap tahun sehingga kini. • Dalam perjanjian Hijrah ke Habsyah, hanya sebahagian daripada pengikut Nabi yang terlibat. • Hijrah ke Habsyah lebih bersifat sementara dan bertujuan mencari perlindungan. • Kebanyakan daripada mereka kembali ke Arab apabila mendengar berita pengislaman Saidina Umat al-Khattab. • Ada yang kembali semula selepas

*BANTUAN PERLINDUNGAN DI
HABSYAH
• Pada tahun ke-5 kerasulan, sebahagian daripada umat Islam telah berhijrah ke Habsyah untuk mencari perlindungan di sana. • Nabi Muhammad sendiri menyarankan agar berhijrah ke Habsyah kerana ia dianggap sebagai Bumi Kebenaran dan penganiayaan tidak berlaku di sana. • Terdapat 2 rombongan umat Islam berhijrah ke sana. Rombongan ini telah mendapat perlindungan di Habsyah walaupun Maharaja Najashy menganut agama Nasrani. • Kejadian ini telah memberikan perangsang dan menguatkan azam Nabi Muhammad untuk terus berjuang menyebarkan Islam.

*Pemulauan Islam (Muqato’ah)
• Orang musyirikin telah melakukan pemulauan ke atas Nabi, orang Islam dan Bani Hasyim sebagai salah satu cara untuk menyekat perkembangan Islam. • Pada mulanya, pemulauan ini hendak dilakukan selama 10 tahun tetapi setelah 3 tahun berlangsung, ia telah ditamatkan. • Pemulauan ini telah menyebabkan umat Islam menghadapi penderitaan yang teruk. • Pada tahun akhir pemulauan, 2 orang penyokong kuat Nabi iaitu Siti Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia. • Walaupun orang Islam menghadapi penderitaan tetapi peristiwa ini tetap memberi kesan positif terhadap perkembangan Islam. • Penderitaan yang dialami telah melahirkan rasa simpati masyarakat umum terhadap Nabi sehingga ada antara mereka yang mendesak orang musyirikin untuk menamatkan pemulauan itu. • Peristiwa ini tidak melemahkan semangat perjuangan orang Islam, malah orang-orang kaya di antara mereka telah mengorbankan kekayaan mereka bagi membantu saudara lain. • Hal ini menyebabkan hubungan antara mereka bertambah rapat. • Kegagalan orang musyirikin meneruskan rancangan ini telah menjatuhkan imej mereka pada pandangan kabilah-kabilah lain.

*Pengislaman Umar
• Umar Bin al-Khattab adalah antara sahabat Nabi yang agak lewat menerima Islam. • Ketika orang Islam berhijrah ke Habsyah mereka menerima berita bahawa beliau telah memeluk Islam. • Sebelum menerima Islam, Umar ialah seorang penentang kuat Nabi tetapi selepas menerima Islam, beliau menjadi sahabat Nabi yang kuat. • Pengislaman beliau sangat besar ertinya terhadap perkembangan Islam. • Nabi sendiri pernah berdoa supaya Allah membuka hati Umar untuk menerima Islam. • Sebelum Islam, Umar mempunyai penyokong yang ramai. • Dengan islamnya Umar, kedudukan Islam menjadi kuat dan orang Islam berani melakukan ibadat secara terbuka. • Pengislaman Umar juga merupakan satu tamparan yang hebat kepada musyirikin Mekah kerana sebelum ini Umar bersungguh-sungguh menunjukkan penentangannya terhadap Islam.

*Pengislaman Hamzah
• Hamzah ialah seorang pemuda gagah Quraisy. • Beliau ialah bapa saudara Nabi. • Beliau tidak menyahut seruan Islam tetapi tidak terlibat dalam gerakan menentang Islam. • Pengislamannya mungkin berlaku secara spontan. • Hal ini kerana pada suatu hari semasa beliau balik dari berburu, beliau terlihat orang yang sedang menghina Nabi. • Sebagai tokoh Bani Hasyim, beliau memarahi orang itu dan menyatakan pengislamannya. • Beliau merupakan panglima Quraisy yang ulung dan disegani. • Pengislamannya memantapkan lagi perjuangan

*Peristiwa Israk dan Mikraj
• Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab. • Israk ialah perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestine. • Mikraj pula ialah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit dan seterusnya hingga ke Sidratul Muntaha. • Dalam peristiwa ini, Nabi telah diperlihatkan dengan pelbagai tanda kekuasaan Allah. • Peristiwa ini menjadi ujian kepada orang Islam. • Bagi yang beriman, iman mereka semakin mantap tetapi bagi yang kurang beriman, maka menjauhkan diri kerana menganggap Nabi mereka cerita. • Peristiwa inilah ibadat sembahyang mula diwajibkan. • Peristiwa ini memberi keterangan kepada Nabi walaupun orang musyirikin semakin kuat

*Dakwah di Taif
• Selepas tamatnya pemulauan, Nabi dengan ditemani oleh Zaid Bin Harithah telah pergi ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Thaqif. • Pemergian Nabi disebabkan beliau kecewa dengan sikap penduduk Mekah di samping Abu Talib dan Khadijah. • Di Taif, sekali lagi Nabi dikecewakan. Mereka bukan sahaja menolak mentah-mentah dakwah yang disampaikan, malah telah mengupah kanak-kanak melontar Nabi dengan batu sehingga Nabi cedera. • Ternyata dakwah di Taif gagal kerana Bani Thaqif mempunyai hubungan rapat dengan puak Quraisy. • Sungguhpun Nabi kecewa, tetapi semangat untuk terus berdakwah tetap kukuh. Dari segi jangka panjang, dakwah ke Taif tidak gagal kerana sekurang-kurangnya Nabi telah berjaya mengislamkan seorang penganut Kristian, iaitu Addas. • Peristiwa ini telah membuka jalan kepada pengislaman penduduk Taif pada 9 Hijrah. • Kegagalan dakwah di Taif juga dianggap sebagai Muqaddimah (permulaan) kepada peristiwa Israk dan Mikraj. • Peristiwa ini menggembirakan Nabi dan menambahkan keyakinan untuk terus berdakwah.

*Bai’at Aqabah
• Apabila Nabi sedar penduduk Mekah tidak mahu menerima Islam, Nabi mengalihkan perhatian kepada orang luar Mekah. • Pada tahun ke-11 selepas kerasulan Nabi, 6 orang penduduk Yathrib telah datang menemui Nabi dan menyatakan keislaman mereka. • Pada tahun berikutnya, 12 orang lagi datang dan mengadakan ikrar yang dikenali sebagai Bai'at Aqabah I. • Apabila mereka pulang ke Madinah, Nabi menghantar Mus'ab Bin Umair untuk menjadi guru dan imam mereka. • Pada musim Haji tahun berikutnya, seramai 73 orang lagi mengadakan ikrar Aqabah II. • Dengan adanya ikrar ini, bilangan penganut Islam telah bertambah bilangannya. Secara tidak langsung, tenaga pendakwah bertambah. • Penduduk Yathrib berjanji akan menyebarkan Islam di sana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful