KONSEP BERITA .

isi tulisan mestilah tepat. . gaya tulisan yang jelas Ketiga. metafora. haruslah dielakkan. Ayat yang panjang.bahasa yang digunakan adalah mudah. menggunakan petikan. mengandungi beberapa klausa. Kedua.CIRI-CIRI BERITA Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita adalah Pertama. dan kiasan.

KARANGAN NARATIF . iaitu :  Berita .BERITA merupakan salah-satu daripada cara penulisan naratif.  ciri-ciri penulisan berbentuk naratif juga terdapat dalam ciri-ciri penulisan berita.

pertengahan dan penutup.dipersembahkan secara sistematik dari segi sudut pandangan. Mempunyai nada dan gaya yang baik memperlihatkan pemilihan perkataan (diksi) yang harmoni atau sejajar dengan kejadian atau peristiwa yang diceritakan. memperlihatkan pertautan . Mempunyai penekanan . suasana latar dan masa. .memperlihatkan jalan cerita yang mengandungi bahagian-bahagian yang mendatar dan memuncak.    lengkap dan memperlihatkan kesatuan penulisan itu mestilah mempunyai permulaan.

maklumat untuk menonjol imej seorang atau imej pertubuhan. .  Jenis siaran akhbar: pengumuman peristiwa yang dijangka akan berlaku atau hal perseorangan seperti persaraan.jabatan atau pertubuhan disebut µsiaran akhbar¶.Jenis-jenis penulisan berita  Penulisan berita daripada siaran akhbar cerita yang datang daripada individu. galakan jualan dan perkara seumpama. maklumat berhubung dengan kebajikan atau amal.

Sidang akhbar. Penulisan Berita daripada Ucapan. Berita melalui sidang akhbar. kebakaran. dan Mesyuarat. Akhbar. Bencana Alam) Penulisan Berita Jenayah dan Liputan daripada Mahkamah.   Penulisan Berita Musibah (kemalangan. .

.

GURU MENYEDIAKAN VIDEO BERITA GURU MENERANGKAN TENTANG CIRICIRI BERITA SEBELUM GURU MENYEDIAKAN SKRIP BERITA MURID DIMINTA MENONTON DAN MENELITI VIDEO .

MURID AKAN BERBINCANG SESAMA KUMPULAN KECIL MURID BERBINCANG MENGENAI PERSEMBAHAN RAKAN MEREKA SEMASA MURID DIMINTA UNTUK MENYAMPAIKAN BERITA DENGAN MENGGUNAKAN INTONASI YANG SESUAI RAKAN MEREKA PERLU MENELITI CARA PENYAMPAIAN BERITA TERSEBUT DAN MEMBERIKAN KOMEN .

GURU MENGULAS MENGENAI PERSEMBAHAN MURID MURID MEMBUAT LATIHAN TENTANG CARA MENULIS BERITA SELEPAS GURU MERUMUSKAN PENGAJARAN HARIAN MURID MEMBERI RESPON TERHADAP AKTIVITI YANG DIJALANKAN .

VIDEO PEMBENTANGAN SLIDE BAHAN SKRIP BERITA LEMBARAN KERJA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful