Faizah binti Ismail Siti Armiza binti Ramlan

y Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting y -

dalam memupuk komuniti penyayang. Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam perlbagai bentuk : Cara bertutur Penggunaan bahasa badan Penulisan Penggunaan alat-alat tertentu spt permainan komputer dan sbgnya.

y Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan

motivasi yang berkesan. y Komunikasi guru adalah sangat penting dalam bilik darjah. y Guru haruslah menggunakan komunikasi yang efektif supaya pembelajaran dapat mencapai seperti yang dirancangkan. y Guru haruslah menggunakan kecekapannya untuk berkomunikasi agar dapat mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi dalam pelajaran.

. y Guru harus berjaya menggunakan pelbagai kecekapan semasa berkomunisi agar mencapai matlamat pembelajaran. y Guru yang dapat menggunakan kemahiran berkomunikasi akan berjaya menghasilkan kretiviti semasa proses P & P.y Guru harus lebih kreatif dalam membentuk hubungan yang lebih dinamik kesannya. y Ini juga supaya mutu pelajaran ditingkatkan.

y Guru haruslah mengelakkan perkara : .Salahtafsir .Tidak memberi perhatian kepada proses P&P .Kekeliruan .Bahasa badan yang tidak sesuai .Suara yang tidak jelas .Komunikasi yang tertutup .

Pengurusan masa yang berkesan.Kejelasan suara guru .Kreatif .Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan .Penglibatan murid dalam P&P .Gaya pembelajarab yang fleksible dan tidak bosan .Inovatif . .y Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada : .

Merangsang minat murid untuk belajar .y Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah dapat : . .Meningkatkan keyakinan diri murid.Mewujudkan kerjasama murid. bakat kepimpinan.Dapat mengembangkan potensi diri murid . .Meningkat motivasi murid .

y Interaksi berlaku apabila objek dan aksi bertindak balas antara satu dengan lain. . y Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan berlaku. latihan percubaan.y Pembelajaran murid terhasil daripada proses pembelajaran yang aktif. y Wagner (1994). peniruan. memberik definisi interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi.

Menekankan interaksi antara manusia / individu Mementingkan ciri manusia yang mana terikan antara dua orang / individu lebih ditekankan daripada sikap terhadap sesuatu perkara /objek . y Modek komunikasi kemanusiaan Komunikasi merupakan cara yang berkesan untuk individu menyesuaikan diri.y Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan berlaku.

X A B y A = Individu y B = Individu y X = Maklumat .

. y Kajian Flenders mendapati bahawa wujud hubungan sehala antara guru-murid. memberi arahan atau memberi penerangan. y Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan seperti bersyarah. mengkritik.y Model di atas jelas menunjukkan bahawa komunikasi berkesan oleh seorang guru memerlukan penglibatan interaksi dua hala.

. dorongan dan sokongan. komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan yang informal.y Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan lebih mudah memberikan pujian. y Verderber & Verderber (2002). interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan.

y Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan adalah seperti berikut : Komunikasi dalam Pengajaran dan pembelajaran L I S A N Semasa menyoal Bukan Lisan Anggukan Memek muka Renungan Genggaman tangan Senyuman Semasa memberi penerangan .

Antara strategi kesantunan dalam komunikasi ialah : Berterus terang Kesantunan positif Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod. strategi kesantunan dikembang untuk menjaga martabat pendengardan pihak yang terlibat. . Menurut Brown dan Levinson.y Komunikasi y y - lisan memerlukan kedua-dua pihak memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi. (1978).

Flenders komunikasi lisan melibatkan interaksi antara guru murid. . y Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan mesej drp penutur. y Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian dapat meningkatkan motivasi murid.y Menurut Ned A. y Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi bentuk bukan lisan.

y Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil berat terhadap idea yang diberikan oleh murid. . y Mereka disarankan supaya bersikap terbuka dan menerima pandangan rakan mereka.y Komunikasi lisan memerlukan penggunaan teknik yang efektif. y Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan supaya memberikan perhatian kepada idea dan perasaan rakan mereka.

. y Maklumat yang disampaikan secara laju akan menjejaskan penerimaan murid terhadap mesej. y Aspek ketinggian suara pula perlu sesuai dengan persekitaran audiens dan bilangan audiens. y Suara yang rendah akan menjelaskan penerimaan mesej manakala suara ya g terlalu tinggi akan mengganggu emosi murid.y Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan cakap seseorang guru.

menilai dan menghukum. Fahaman berlaku secara spontan. . y Fahaman terhadap mesej adalah berbeza. y Semasa komunikasi lisan berlangsung.y Guru dan murid akan dapat memahami dan merasai pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan latar belakang. guru haruslah elakkan bebelan.

Sumber (Perangsang) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (Mesej) Destinasi (penerima mesej) Dekod (Mesej dirafsir) .

lisan boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan. y Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting yang membentuk gastalt keseluruhan komunikasi. y Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi komunikasi lisan. y Komunikasi lisan dan bukan lisan akan memperlihatkan ragam manusia serta emosi mereka. y Komunikasi .

y Semasa berkomunikasi. guru boleh dgn hanya menggunakan komunikasi bukan lisan seperti merenung murid tersebut. y Melalui senyuman dan anggukan juga boleh menyampaikan mesej kepada murid. y Jika .kelas bising. guru hendaklah mengelakkan beberapa gangguan supaya mesej yang hendak disampaikan dapat disampaikan dengan jelas.

Persekitaran yang bising. Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh dipercayai. nilai pertimbangan. . kesilapan dalam alih bahasa. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza. Gangguan dalaman : Unsur bias dalam persepsi Pengalam lalu Perbezaan dalam budaya.y Contoh gangguan luaran : . penggunaan laras bahasa y y yang sukar difahami serta suasana dalam bilik darjah.

.

y Kurang persediaan y Kebisingan y Kritikan y Melabel murid y Memberi arahan .

y Komunikasi lisan atau bukan lisan merupakan kunci kejayaan dalam setiap pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. y Guru haruslah bijak dalam memilih waktu komunikasi yang berlangsung agar mesej dapat disampaikan dengan mudah.y Guru haruslah sedar bahasa komunikasi adalah bertujuan supaya menyampaikan ilmu dan maklumat. . y Komunikasi harus berterusan dan orang lain sentiasa menilai cara berkomunikasi kita.

.

y Ciri laras bahasa yang penting ialah perbendaharaan kata.y Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. y Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. y Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan atau bahasa penulisan. susunan ayat dan frasa yang digunakan. .

y Sesuatu laras digunakan dalam keadaan / situasi yang tertentu. . y Penggunaan laras bahasa yang mudah akan memudahkan guru berkomunikasi dengan murid. y Laras bahasa juga bergantung kepada latar belakang audiens dan budaya. y Terdapat beberapa laras bahasa yang perlu diberkan penekanan semasa guru berkomunikasi dan murid.

Laras bahasa sastera iv. Laras bahasa sukan vi. Laras bahasa agama v. Laras bahasa sains vii. Laras bahasa iklan/ perniagaan ix. ii. Laras bahasa media massa x. Laras bahasa ekonomi i.Laras bahasa biasa. Laras bahasa akademik iii. Laras bahasa rencana viii. . Laras bahasa undang-undang xi.

Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa bahasan Bentuk laras bahasa biasa formal menggunakan digunakan dalam situasi rasmi sahaja. Laras bahasa tiada konteks khusus atau melibatkan sebarang bidang ilmu. Guru boleh gunakan laras bahasa komunikasi seharian dengan murid supaya komunikasi lebih berkesan.y Laras bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak y y y y membabitkan sebarang bidang ilmu atay konteks khusus. .

formal dan objektif. keberkesanan dan keindahan maksudnya. . kelenturan kepelbagaian. y Laras bahasa ini menunjukkan kematangan dan keintelektualan penutur kerana berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan.Laras Bahasa Akademik y Laras bahasa akademik adalah bersifat ilmiah. y Istilah yang digunakan bersifat khusus dan hanya difahami oleh orang tertentu sahaja. y Ayat yang digunakan sempurna dari segi kestabilan.

laras sastera dan sbgnya. . y Laras akademik boleh dibahagikan kepada beberapa laras seperti laras ekonomi. y Guru juga boleh menerangkan laras bahasa penulisan seperti nota kaki. guru haruslah mengambil kira tahap kognitif murid.y Guru perlu mengutamakan pemaparan. bibliografi dan indeks. y Oleh itu semasa kita berkomunikasi dengan murid. perbincangan dan penguhuraian yang lebih khusus.

kita sebenarnya membincangkan tentang aspek seperti tema. kronologi. y Apabila berbicara tentang kesusateraan. y Laras bahasa sastera bersifat lebih kreatif. ayat tersirat. sonifikasi dan metafora. laras bahasa sastera juga mementingkan istilah-istilah yang khusus. .Laras Bahasa Sastera y Seperti laras bahasa lain. y Ayat yang digunakan lebih putis dan bersifat komunikasi. hiperbola dll. y Guru perlu mementingkan pemilihan diksi.

.Laras Bahasa Agama y Laras bahasa agama boleh digunakan semasa guru membincangkan isi agama terutamanya dalam pelajaran agama. y Dalam laras bahasa ini terdapat istilah kata pinjaman dan terdapat rujukan untuk mengukuhkan hujah.

y Bahasa yang digunakan adalah ringkas dan jelas. y Laras ini bertujuan untuk menyampaikan tentang sukan. .y Laras bahasa sukan pula boleh digunakan semasa guru mengajar pendidikan jasmani.

Laras bahasa Sains y Laras bahasa sains mempunyai unsur ilmiah. berbahasa moden. . y Guru haruslah jelaskan dengan lebih jelas semasa menggunakan laras bahasa sains. y Laras bahasa ini gunakan istilah teknologi. y Contohnya sel-sel merembes keluar. bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan.

Laras Bahasa Rencana y Laras bahasa rencana bersifat umum. y Laras bahasa ini adalah untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca. . y Contohnya proton ezora baru sahaja dilancarkan. y Tujuannya adalah untuk menyampaikan pelbagai ilmu dan idea tentang sesuatu isu.

y Guru boleh menggunakan ayat ringkas dan pendek yang lebih banyak menggunakan kata sifat. . y Gaya bahasa yang digunakan biasanya untuk memujuk pembeli membeli barangan mereka. y Contoh laras bahasa ini : Percuma sebiji lampu bermutu tinggi dengan pembelian Unicorn empat liter.y Digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesan tentang sesuatu produk.

.y Menunjukkan peranan media untuk melapor atau menyampaikan berita. y Bahasanya ringkas dan padat supaya berita yang padat dapat disampaikan kepada pembaca. y Tida istilah khusus atau teknikal.

y Bersifat moden dan banyak menggunakan istilah teknikal. y Guru sangat kurang menggunakan laras bahasa ini.y Merupakan laras ilmiah yang terdapat dalam bahasa melayu semenjak dahulu. .

y Guru boleh menggunakan laras bahasa ini ketika mengajar ekonomi. y Penutur tidak mengutamakan stuktur ayat. . y Terdapat penggunaan istilah teknikalyang berkaitan ekonomi. maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan bukti data serta statistik.y Laras bahasa ini lebih berbentuk ilmiah dan berkaitan isu ekonomi. gaya bahasa formal.

y Misalnya gurausenda adalah berbeza dengan cara untuk menyampaikan ucapan. y Penggunaan laras bahasa yang berbeza sebab faktor geografi disebut sebagai dialek daerah.y Penggunaan laras bahasa yang berbeza akan melahirkan laras. .

y Oleh itu. y Penggunaan laras bahasa di kelas tidak seharusnya dicemari dengan bahasa pasar atau dialek daerah. jenis komunikasi yang digunakan haruslah sesuai dengan tahap kognitif murid. y Guru juga haruslah memberikan pertimbangan kepada faktor persekitaran dan latar belakang murid. .

Komunikasi guru boleh berlaku dalam bentuk lisan dan bukan lisan B. . pernyataan mankan menerangkan komunikasi guru dalm sesebuah jelas? A. Komunikasi secara bertulis merupakan contoh komunikasi yang paling berkesan. Komunikasi berkesan dangat bergantung kepada stategi berpusatkan guru. C.y Antara berikut. Komunikasi berkesan sangat bergantung kepada sikap gutu terhadap muridnya. D.

y Laras bahasa penting untuk menjamin keberkesanan komunikasi antara guru dengan murid. Rencana D. Biasa B. Sastera C. Ketika mengajar pantun dalam pelajaran bahasa Melayu di dalam kelas pelbagai budaya. laras bahasa yang paling sesuai digunakan adalah laras bahasa A. akademik .

.y Berikan lima laras bahda yang akan mempengaruhi keberkesanan komunikasi antara guru dan murid. y Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh guru ketika melaksanakan pengajaran dalam sesebuah kelas.

.y Bincangkan empat implikasi terhadap murid sekiranya guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan dalam pengajaran di sesebuah kelas.

Rashid et al. Budaya dan Pembelajaran.y Noriati A. Oxford Fajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful