INKUIRI PENEMUAN

Definisi: ‡ Terhasil daripada gabungan kaedah inkuiri dan kaedah penemuan ‡ Merangkumi semua aktiviti seperti merancang, menyiasat, menganalisis dan menemui

Ciri-ciri .

Prinsip Kaedah Inkuiri Penemuan ‡ Memilih topik kajian mengikut objektif pelajaran serta kebolehan murid ‡ Menyediakan alatan dan radas yang perlu digunakan untuk menjalankan kajian ‡ Berbincang dengan murid-murid mengenai tujuan kajian ‡ Pastikan murid telah memahami langkah melaksanakan kajian .

Prinsip Kaedah Inkuiri Penemuan ‡ Membimbing murid melaksanakan proses kajian dalam setiap peringkat ‡ Elakkan memberi jawapan atau memberitahu murid kesimpulan yang diharapkan ‡ Pastikan segala aktiviti kajian dijalankan oleh murid sendiri ‡ Mengawasi aktiviti supaya tidak menyelewang ‡ Berbincang dengan murid tentang hasil dapatan .

Proses Pembelajaran Inkuiri Penemuan .

Temubual atau Soal selidik . fenomena dan ciri unsur sains ‡ Model inkuiri sosial -mengkaji bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan -Berlandaskan kepada aktiviti Pemerhatian.4 model inkuiri ‡ Model inkuiri sains -digunakan untuk mengkaji prinsip.

4 Model Inkuiri ‡ Model inkuiri jurisprudential -mencari kebenaran dan dan ketepatan isu-isu -Berlandaskan kepada aktiviti perdebatan -Contoh-Belajar Sains adalah lebih berguna daripada belajar sastera ‡ Model inkuiri suchman -diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskan andaian bahawa strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh digunakan sebagai model pelajaran .

Kesimpulan yang tentatif Menggalakkan perasaan ingin tahu Kebaikan Arahan kendiri Berpusatkan murid .

Kelemahan Mengambil masa yang panjang Rumusan yang berlainan Pemesongan Topik Hanya sesuai untuk kanak berumur 1115 tahun .

‡ Murid pra sekolah dipertontonkan dengan video kitar hayat rama-rama. ‡ Murid akan menonton seekor yang berubah menjadi seekor rama-rama . kemahiran dan sikap dan saintifik ‡ Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik ‡ Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi.Tunjang Literasi Sains & Teknologi ‡ Penguasaan murid dalam sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful