MENJELASKAN KOMPONEN ASAS MATEMATIK PRA NOMBOR

Ahli kumpulan ASHWINY BALAKRISHNAN SHAALEINEY KALIAPPEN MEGAVARNAN JEGATHISAN

‡ Konsep ini penting untuk membolehkan kanakkanak memperoleh sebahagian gambaran yang berkesan tentang nombor keseluruhannya.‡ Konsep pra nombor perlu dipelajari oleh kanakkanak sebelum mereka boleh menggunakan konsep nombor keseluruhannya dengan betul. .

.Perkara yang penting disini termasuklah : ‡ Kebolehan mengelaskan objek atau benda mengikut warna . bentaun dan saiz. ‡ Kebolehan mengenal kuantiti melalui perbandingan : banyak atau sedikit .sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang.

Mengelaskan Objek Mengikut Warna dan Bentuk .

Mengelaskan Objek Mengikut Warna ‡ Contoh: .

merah kuning hijau .

Mengelaskan Objek Mengikut bentuk .

Bentuk segi tiga Bentuk bulatan Bentuk segi empat .

Mengenal kuantiti melalui perbandingan ‡ Pemupukan kebolehan mengenal kuantiti melalui perbandingan adalah idea penting asas sebelum untuk guru murid memperkenelkan memahami nombor. sedikit .lebih kurang. . ‡ Aktiviti perbandingan perlu dilaksanakan untuk konsep seperti : sama. tidak sama. sama banyak dan tidak sama banyak. banyak.

Menyatakan banyak atau sedikit Pensel sedikit Pembaris banyak .

Menyatakan sama banyak atau tidak sama banyak. Sama banyak Tidak sama banyak .

Menyatakan kurang atau lebih. .

‡ Bilangan piring kurang daripada bilangan cawan.‡ Bilangan cawan lebih banyak daripada bilangan piring. .

PENGABADIAN Berapakah bilangan blok yang berwarna biru ? Berapakah bilangan blok yang berwarna ungu ? Adakah bilangan blok biru kurang daripada blok yang berwarna ungu? .

Terima kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful