Tula ± isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga

salita.

Samantalang ang ordinaryong pagsasalita at panulat ay inoorganisa sa mga pangungusap at mga talata, ang tula ay inoorganisa sa mga yunit na tinatawag na taludtod at saknong.

Elemento
‡Sukat ‡Saknong ‡Tugma ‡Kariktan ‡talinhaga

SUKAT
Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. halimbawa: isda ± is da ± ito ay may dalawang pantig is da ko sa Ma ri ve les ± 8 pantig

Mga uri ng sukat
1. Wawaluhin ±
hal. Isda ko sa Mariveles Nasa loob ang kaliskis

Mga Elemento ng Tula

2. Lalabindalawahin ±
hal. Ang laki sa layaw karaniwa¶y hubad Sa bait at muni, sa hatol ay salat

3. lalabing-animin ±
hal. Sai-saring bungangkahoy, hinog na at matatamis Ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid

4. Lalabingwaluhin ±
hal. Tumutubong mga palay,gulay at maraming mga bagay Naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay

Ang mga tulang mgay lalabingdalawa at labingwalo ay may Cesura o hati na nangangahulugang saglit na paghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ikaanim na pantig. Halimbawa: Ang taong magawi / sa ligaya¶t aliw Mahina ang puso¶t / lubhang maramdamin Tinanong ko siya / ng tungkol sa aking / mga panaginip Pagdaka¶y tumugon / ang panaginip ko¶y / Pag-ibig, Pg-ibig!

Noong panahon ng Hapon, may tulang dinala rito ang mga Hapones. Ito ang tinatawag na Haiku, na may limang pantig lamang sa loob ng isang saknong at Tanaga na may pitong pantig sa loob ng isang saknong.

Saknong
Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya (taludtod). 2 linya - couplet 3 linya - tercet 4 linya - quatrain 5 linya ± quintet Ang couplets, tercets at quatrains ang madalas na ginagamit sa mga tula. 6 linya - sestet 7 linya - septet 8 linya - octave

TUGMA
Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasa bing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Lubha itong nakagaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog.

MGA URI NG TUGMA 1. Tugma sa patinig hal. Mahirap sumaya Ang taong may sala hal. Kapagka ang tao sa saya¶y nagawi Minsa¶y nalilimot ang wastong ugali

Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkasunod o salitan. hal. a a a a a a i i a i a i

2. Tugma sa katinig a. unang lipon ± b,k,d,g,p,s,t hal. Malungkot balikan ang taong lumipas Nang siya sa sinta ay kinapos-palad b. ikalawang lipon ± l,m,n,,ng,r,w,y hal. Sapupo ang noo ng kaliwang kamay Ni hindi matingnan ang sikat ng araw

KARIKATAN Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan.

TALINHAGA Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito¶y isang sangkap ng tula Na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula.

BINUO NI:

VICTORIA ROSA H. VALENTI UNIVERSITY OF SAN JOSE- RECOLETOS BSN-I BLOCK 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful