SUKAN DAN MEDIA MASSA

dan ekonomi dalam ukuran yang lebih moden. 2002: xvii).politik. . JohnMartin pula berpendapat bahawa media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial.Pengenalan sukan dan media massa y Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakan alat perubahan kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal. y Media haruslah menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal. y L. 2002: xvii).

Media massa y Media massa jugaberperanan dalam membantu perkembangan ekonomi. Penjualan surat khabar jugamembantu dalam ekonomi. radio dan lain-lain lagi. . penyiaran stesen televisyen berbayar juga turut menyumbang kepada faktor perkembangan ekonomi negara.laman web seperti blog. internet. majalah. televisyen.contohnya sukan SEA yang berlangsung dari negara kita Malaysia dan banyak lagi. Setiap bahagian yang akan memainkan peranan dalam proses penyebaran maklumat kepada orang ramai. y Terdapat beberapa bahagian dalam media massa seperti surat khabar.

Contohnya suratkhabar yang merupakan salah satu medium dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Penghasilan surat khabar ini juga dalam mendapatkan maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan dalam sukan. .

sesuatu pasukan atau persatuan boleh mendapat sumbangan dan juga tajaan dari pelbagai pihak untuk kemajuan dalam membangunkan sukan. y y .Media massa dalam sukan. Menaikan nama pasukan dan juga atlet negara melalui publisiti oleh media massa. Boleh meningkatkan fasiliti dan kualiti sukan dengan pelbagai bentuk tajaan yang diperolehi. sukan. y Melalui media massa .

y Sebagai contoh. .( isu penyalahgunaan dadah) y Melalui media juga suka menyalahkan pasukan dan pemain yang kalah dalam suatu perlawanan sehingga timbulnya pelbagai andaian dan spekulasi. penggunaan media seperti suratkhabar sebagai medium untuk menjatuhkan orang lain dan maklumat salah yang telah memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap atlet-atlet negara.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful