4.

2 Kerajaan Negeri
Pengajian Am 1
Negeri dan Pemerintah
edah, Perak, Selangor,
Johor, elantan,
Terengganu, Pahang
etua Negeri:
Sultan
etua erajaan:
Menteri Besar
Perlis etua Negeri:
Raja
Negeri Sembilan etua Negeri:
Yang Di-Pertuan
Besar
Melaka, Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak
etua Negeri:
Yang Di-Pertua Negeri
etua erajaan:
etua Menteri
idang Kuasa Kerajaan Negeri
erajaan Negeri berkuasa mentadbir
perkara-perkara dalam Senarai Negeri
erajaan Persekutuan/Pusat dan kerajaan
Negeri berkuasa mentadbir bersama dalam
perkara-perkara yang terdapat dalam Senarai
Bersama
$enarai Negeri dan $enarai ersama
Senarai Negeri Senarai Bersama
Hukum syarak
Undang-undang diri dan keluarga Ìsalam
Tanah pertanian dan perhutanan
erajaan tempatan di luar wilayah Persekutuan
erja air
Hari pelepasan negeri
Penyu dan penangkapan ikan
Undang-undang dan adat istiadat bumiputera
Perbadanan dan pihak berkuasa negeri
Ukuran tanah
Perpustakaan
Muzium
ebajikan masyarakat
Biasiswa
Perlindungan binatang dan hidupan liar
Taman negara
Penternakan
Perancangn bandar dan kampung
utu rayau dan penjaja beredar
esihatan awam
ebersihan dan pencegahan penyakit
Perparitan dan pengairan
Pemulihan tanah lombong
Perkahwinan
Penjagaan anak
Pemberian nafkah*
Pengambilan anak angkat*
Wasiat*
Pencemaran makanan*
Perkapalan*
Perikanan*
*Sabah dan Sarawak sahaja
4.3 $istem Kerajaan Negeri
Pengajian Am 1
$istem Kerajaan Negeri
Terdiri daripada
Sultan/Raja/YDP
Dewan Undangan Negeri
Majlis Mesyuarat erajaan Negeri
Jabatan-jabatan
Agensi Awam
Perbadanan Awam
Suruhanjaya
*Struktur penuh kerajaan Negeri ÷ Rujuk buku rujukan
. $ultan´Raja´\DP
etua Negeri mengikut perkara 70
Perlembagaan Persekutuan
Antara kuasa yang terkandung dalam
perlembagaan;
1. uasa eksekutif
2. uasa perundangan
3. uasa kehakiman
4. uasa budi bicara
idang Kuasa Raja´$ultan´\DN
Bidang/Kriteria Raja/SuItan/YDB YDN
ara Pelantikan Dipilih berdasarkan pewarisan
takhta kerajaan Negeri
Pertabalan dilaksanakan sebelum
menjadi etua Negeri
erajaan Negeri
mengemukakan calon YDN
kepada PM (tertakluk pada
persetujuan 2/3 ahli DUN)
PM akan persembahkan
kepada YDPA
YDPA melantik untuk tempoh
4 tahun, tetapi boleh dilantik
semula untuk penggal
seterusnya.
eahlian Majlis Raja-
raja
Ahli MRR
Terlibat dalam pelantikan YDPA
Ahli MRR
Tidak terlibat dalam
pelantikan YDPA
idang Kuasa Raja´$ultan´\DN
Bidang/Kriteria Raja/SuItan/YDB YDN
Hak didakwa Hanya boleh didakwa di
Mahkamah has Raja-raja
berkenaan kesalahan sivil dan
jenayah melibatkan sifat
peribadinya. (selepas 1993)
Boleh didakwa di mahkamah
awam
Hanya boleh dipecat oleh
YDPA dengan persetujuan
tidak kuran 2/3 ahli DUN
Pelantikan etua
erajaan Negeri
Melantik Menteri Besar yang
beragama Ìslam untuk mengetuai
MM
Melantik etua Menteri iaitu
tidak semestinya beragama
Ìslam untuk mengetuai MM
Peranan sebagai etua
Agama Ìslam Peringkat
Negeri
etua agama Ìslam dalam negeri
masing-masing
Bukan ketua agama
YDPA berperanan sebagai
ketua agama Ìslam di negeri
berkenaan
idang Kuasa Raja´$ultan´\DN
Bidang/Kriteria Raja/SuItan/YDB YDN
uasa Eksekutif Bertindak mengikut nasihat MM
yang diketuai Menteri Besar(MB)
Berhak mendapat maklumat
mengenai pentadbiran kerajaan
negeri
Melantik MB dan melantik ahli MM
berdasarkan nasihat MB
Bertindak mengikut nasihat
MM yang diketuai etua
Menteri (M)
Berhak mendapat maklumat
mengenai pentadbiran
kerajaan negeri
Melantik M dan melantik ahli
MM berdasarkan nasihat
M
uasa Perundangan Sebahagian daripada badan
perundangan negeri, DUN
Merasmikan persidangan penggal
pertama DUN
Boleh membubarkan DUN atas
nasihat MB atau menolak permintaan
membubarkan DUN
Sebahagian daripada badan
perundangan negeri, DUN
Merasmikan persidangan
penggal pertama DUN
Boleh membubarkan DUN
atas nasihat M atau
menolak permintaan
membubarkan DUN
idang Kuasa Raja´$ultan´\DN
Bidang/Kriteria Raja/SuItan/YDB YDN
uasa ehakiman
Berkuasa melantik majistret, mufti,
penghulu
Berkuasa mengampuni kesalahan di
negerinya kecuali kesalahan di Mahkamah
Tentera, mengikut nasihat Jemaah
Pengampunan Negeri (selaku pengerusi
mesyuarat)
Berkuasa melantik majistret,
penghulu
Berkuasa mengampuni kesalahan
di negerinya kecuali kesalahan di
Mahkamah Tentera, mengikut
nasihat Jemaah Pengampunan
Negeri
uasa budi bicara
Melantik MB
Bersetuju/menolak pembubaran DUN
Meminta supaya mesyuarat MRR diadakan
tentang hak istimewa raja-raja
Melantik waris, permaisuri, pemangku rj
Menganugerahkan bintang kehormatan,
pangkat atau gelaran kemuliaan
Melaksanakan tugas sebagai ketua agama
Ìslam
Menentukan peraturan istana
Menyetujui rang undang-undang
Melantik M
Bersetuju/Menolaj pembubaran
DUN
Menyetujui rang undang-undang
idang Kuasa Raja´$ultan´\DN
Bidang/Kriteria Raja/SuItan/YDB YDN
Had kuasa
Tidak boleh terlibat secara aktif dalam
perniagaan dan politik
Tidak boleh memegang jawatan
berpendapatan
Tidak boleh mengampuni diri sendir,
permaisuri dan anak-anak
Boleh didakwa di Mahkamah has Raja-
raja
Boleh diturunkan takhta dari kerajaan
ketika perbicaraan
berlangsung/dijatuhkan hukuman
Jika disabitkan kesalahan, hanya boleh
diampuni oleh MRR
Tidak boleh terlibat secara aktif
dalam perniagaan dan politik
Tidak boleh memegang jawatan
berpendapatan
Tidak boleh mengundi dalam
MRR
Boleh di dakwa di Mahkamah
Awam atas sifat peribadi dan
rasmi
Mesti seorang w/negara
Boleh dipecat oleh YDPA
(majoriti 2/3)
enteri esar´Ketua enteri
etua eksekutif dalam kerajaan negeri
Mendapat sokongan majoriti DUN dan dilantik oleh
raja/sultan/YDN
Tugas:
Mengetuai jentera pentadbiran
Mengetuai MM
Mengiring raja/sultan/YDN ke MRR
Memberi maklumat kepada etua Negeri ttg dasar dan hal-
ehwal dalam negeri
Pengerusi Majlis Tindakan Negeri
Pengerusi Jawatankuasa eselamatan Negeri
2. Dewan Undangan Negeri
Berfungsi sebagai Parlimen di peringkat Negeri
Badan tertinggi peringkat negeri
Tempoh DUN ialah 5 tahun
eahlian:
Wakil rakyat di peringkat negeri yang dipilih melalui pilihan
raya
Fungsi:
Membuat, menggubal dan meminda undang-undang dalam
Senarai Negeri dan Senarai Bersama
Sekiranya bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan
yang digubal di Parlimen (Dewan Rakyat), undang-undang
tersebut akan terbatal.
3. ajlis esvuarat Kerajaan Negeri K,
Menyerupai kabinet di peringkat Persekutuan
eahlian:
4 hingga 12 orang dari DUN dan diketuai oleh MB atau M
Majlis dibantu oleh 3 orang pegawai kerajaan (ex-officio) iaitu
Setiausaha erajaan Negeri
Pegawai ewangan Negeri
Penasihat Undang-undang Negeri
Fungsi:
Bertanggungjawab kepada DUN
Membuat dasar-dasar kerajaan
Mentadbir kerajaan negeri
Mengurus hal-hal seperti tanah rezab Melayu, permit dan lesen
perlombongan, perumahan dan pindah milik tanah
Menggubal undang-undang
3. ajlis esvuarat Kerajaan Negeri K,
riteria Semenanjung Sabah Sarawak
Sistem Ahli Exco Menteri
(abinet)
Menteri
(Majlis Tertinggi)
Tempoh
eahlian
Selama mana diperkenankan oleh
raja/sultan/YDN
Selama mana
diperkenankan oleh
raja/sultan/YDN
Selama mana
diperkenankan oleh
raja/sultan/YDN
Pembabitan
Pegawai
erajaan
Bagi negeri-negeri beraja;
Ex-officio boleh menghadiri
prosiding DUN tetapi tidak boleh
mengundi
Di Pulau Pinang dan Melaka;
Penasihat Undang-undang Negeri
dibenarkan mengikuti prosiding
tetapi tidak boleh mengundi
Ex-officio tidak boleh
menghadiri persidangan
DUN
Ex-officio tidak boleh
menghadiri persidangan
DUN
Had kuasa Tidak boleh terbabit dalam
perniagaan atau pekerjaan yang
berhubung kait dengan jawatan
mereka
Tidak boleh terbabit
dalam perniagaan atau
pekerjaan yang
berhubung kait dengan
jawatan mereka
Tidak boleh terbabit
dalam perniagaan atau
pekerjaan yang
berhubung kait dengan
jawatan mereka
4. a, Jabatan Negeri
Fungsi: Agensi pelaksana dan berkait rapat dengan
Pejabat Setiausaha erajaan Negeri
Jabatan di peringkat Negeri dibahagikan kepada;
Jabatan negeri
Pejabat Setiausaha erajaan Negeri
Pejabat ewangan Negeri
Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri
Unit Perancangan Ekonomi Negeri
awangan jabatan persekutuan
Pejabat $etiausaha Kerajaan Negeri
Jabatan negeri yang utama
Dikenali sebagai Pejabat etua Menteri
Diketuai oleh Setiausaha erajaan Negeri
Bertindak sebagai etua Perkhidmatan Awam Negeri, penasihat
kepada menteri dan MM
Fungsinya sama seperti Jabatan Perdana Menteri di peringkat
Persekutuan
Merancang dan menyelaras dasar-dasar kerajaan negeri
Memastikan agensi kerajaan Negeri melaksanakan dasar yang
ditetapkan oleh kerajaan
Mempengerusikan jawatankuasa peringkat negeri untuk
menyelaras agensi-agensi negeri
Menyelaras perhubungan antara kerajaan Negeri dengan
kerajaan Persekutuan
Pejabat $etiausaha Kerajaan Negeri
Setiausaha erajaan Negeri di bawah
Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan
Pulau Pinang, Melaka, Pahang, Perak, Selangor, N.9,
Sabah, Sarawak
Setiausaha erajaan Negeri di bawah
Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
Negeri2 selain di atas
Pejabat Kewangan Negeri
Diketuai oleh Pegawai ewangan Negeri
Berfungsi sebagai Perbendaharaan iaitu merancang
dan menguruskan kewangan negeri
Melaksanakan dasar kewangan negeri
Menyediakan belanjawan kewangan negeri
Memeriksa belanjawan tahunan negeri
Mengagihkan sumber kewangan negeri kepada agensi
negeri
Merancang penggunaan wang dan aliran kewangan negeri
melalui cukai dan pinjaman negeri
Unit Perancangan Lkonomi Negeri
Diketuai oleh etua Pengarah Perancangan
Ekonomi Negeri
Fungsi Utama
Merancang pembangunan ekonomi 5 tahun
Menyelaras dan melaksanakan program-program
pembangunan
Membuat pelaburan dalam negeri
Memberi nasihat kepada kerajaan negeri berkaitan hal
pembangunan negeri
Mengkaji dan menganalisis kedudukan ekonomi negara
Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri
Diketui oleh Penasihat Undang-undang
Negeri
Fungsi
Bertanggungjawab memberi nasihat berkaitan
undang-undang kepada kerajaan negeri
terutamanya kepada
Raja/sultan/YDN, Jabatan negeri, MMk, M/MB
4. b, (awangan Jabatan Persekutuan
Bertanggungjawab terhadap kerajaan Persekutuan
Di bawah kawalan sesebuah menteri
etua cawangan juga menghadiri mesyuarat j/kuasa MM dan Majlis
Tindakan Negeri, di samping menjadi ahli j/kuasa pembangunan negeri
dan j/kuasa negeri lain
Antara awangan Jabatan Persekutuan
Jabatan Pelajaran
Jabatan Ìmigresen
Jabatan Sumber Tenaga Manusia
Jabatan Polis
Jabatan Bomba
Jabatan Pendaftaran
Fungsi;
Memudahkan penyelarasan dan pentadbiran di setiap negeri
Pejabat $etiausaha Persekutuan $$,
Diketuai oleh Pegawai ewangan
Persekutuan
Fungsi;
Menjalinkan hubungan erat antara kerajaan
Persekutuan dan erajaan Negeri
Menyelaras dan menjalankan pentadbiran aktiviti-
aktiviti Jabatan Persekutuan
Menyelaras dan menguruskan pentadbiran
aktiviti-aktiviti Perbadanan Awam Persekutuan
Pejabat Kewangan Persekutuan $$,
Diketuai oleh Pegawai ewangan
Persekutuan
Fungsi;
Mengaudit dan memeriksa belanjawan agensi-
agensi erajaan Persekutuan
Mengurus perbelanjaan agensi-agensi
Persekutuan S&S
Mempercepat proses membuat keputusan tanpa
merujuk kepada kementerian atau jabatan
Persekutuan di uala Lumpur
. Agensi Awam
Agensi awam terdiri daripada jabatan-
jabatan, Badan-badan Berkanun Negeri dan
Suruhanjaya
Agensi ini menyediakan khidmat sokongan
kepada institusi khas suruhanjaya dan
kakitangannya terdiri daripada anggota-
anggota perkhidmatan awam.
. Perbadanan awam
erajaan Negeri dibenarkan menubuhkan
perbadanan-perbadanan awam iaitu;
Badan berkanun
Perbadanan emajuan ekonomi Negeri
Yayasan Sabah
Yayasan Johor
Badan Tidak Berkanun
Amanah Saham Pahang Berhad
Syarikat Gula Perak
Syarikat Air Johor Berhad
(awangan Perbadanan Awam Persekutuan di Peringkat
Negeri
awangan-cawangan FAMA
awangan-cawangan FELDA
awangan-cawangan FELRA
awangan-cawangan MARA
. $uruhanjava Perkhidmatan Negeri
eahlian dilantik oleh sultan/YDN
Hanya terdapat di negeri berikut
Johor, edah, elantan, Pahang, Terengganu, Perak,
Selangor
Sabah, Sarawak
Negeri-negeri lain bergantung pada Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam Persekutuan
Fungsi
Melantik, menguruskan kenaikan pangkat, mengenakan
tindakan tatatertib, dan menukar penempatan ke bahagian
atau daerah yang memerlukan
Peringkat Pentadbiran Negeri-
negeri di Semenanjung
Peringkat Pentadbiran di $emenanjung
Setiap negeri dibahagikan kepada
Daerah
Mukim
ampung
Setiap daerah, mukim dan kampung diketuai
oleh individu tertentu
Peringkat Daerah
Diketuai oleh Pegawai Daerah yang bertanggungjawab langsung
kepada Setiausaha erajaan Negeri
Daerah dikenali sebagai jajahan di elantan
Peranan;
Merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan daerah
Mendapatkan bantuan dari agensi pusat dan negeri untuk
pembangunan daerah
Melaporkan perkembangan dan kemajuan daerah kepada etua
Setiausaha erajaan Negeri
Menyelaraskan aktiviti cawangan agensi kerajaan negeri dan
Persekutuan di peringkat negeri
Peringkat ukim
Diketuai oleh seorang Penghulu atau
Penghawa(elantan)
Peranan;
Membantu Pegawai Daerah dan menyelaraskan
projek-projek pembangunan di peringkat kampung
Peringkat Kampung
Diketuai oleh etua ampung / Penghulu(elantan)
Peranan;
Membantu agensi-agensi kerajaan melaksanakan projek-projek
pembangunan di peringkat kampung dan mempengerusikan
Jawatankuasa emajuan dan eselamatan ampung (J)
Peranan J
Memberi peluang kepada penduduk kampung untuk turut serta
dalam pembangunan, perancangan dan pelaksanaan projek-
projek pembangunan
Penghubung antara penduduk kampung dengan projek
pembangunan
Menyelaras dan menyatukan semua peringkat pentadbiran di
Semenanjung Malaysia, iaitu kampung, mukim, daerah dan
negeri
Peringkat Pentadbiran
Negeri Sabah dan Sarawak
Peringkat Pentadbiran Negeri $abah
Terbahagi kepada dua peringkat
Daerah
ampung
Pegawai Daerah dibantu oleh
Penolong Pegawai Daerah
etua Daerah: mentadbir hal suku-suku di daerah tersebut
Setiap suku diketuai oleh etua Anak Negeri/etua
Bumiputera (akitangan erajaan)
Peringkat ampung
etua ampung: Mengetuai pentadbiran peringkat
kampung dan menjalankan tugas seperti ketua kampung di
Sem. Malaysia (jawatan ini bukan kakitangan awam)
Peringkat Pentadbiran Negeri $arawak
Terbahagi kepada dua peringkat
Bahagian
Daerah
Daerah ecil
ampung
Peringkat Bahagian
Sarawak dibahagikan kepada 7 bahagian
Diketuai oleh Residen (ketua pentadbir bahagian)
Residen dibantu oleh Temenggung (ketua masyarakat peribumi)
Peringkat Daerah
Diketuai oleh Pegawai Daerah
Pegawai Daerah dibantu oleh Pemanca (etua suku kaum)
Daerah ecil
Diketuai oleh Pegawai Perkhidmatan Tadbir Sarawak
ampung
Diketuai oleh Penghulu (dilantik oleh kerajaan Negeri)
4.4 $umber Kewangan Negeri
Pengajian Am 1
$umber Kewangan Negeri
ira-kira 25% hasil kerajaan negeri adalah daripada pemberian erajaan
Persekutuan
Jenis pemberian erajaan persekutuan
Pemberian berkanun
Pemberian mengikut bilangan penduduk
Pemberian penyelenggaraan jalan raya
Serahan sebahagian cukai eksport timah
Pemberian khas kepada S&S
Pemberian tidak berkanun
Pendahuluan kepada kerajaan negeri
aruman bantuan cukai
Bayaran perkhidmatan
Pinjaman kepada kerajaan negeri
erajaan Persekutuan melalui Akta erajaan Tempatan 1976 memberi kuasa
kepada parlimen untu
Menggubal undang-undang dan dasar erajaan Tempatan untuk mendapatkan
keseragaman
Memberikan khidmat nasihat
Memberikan penyaluran peruntukan kepada erajaan Tempatan
$umber Kewangan Negeri
Terdapat 3 sumber utama kerajaan negeri
ukai langsung
ukai tanah, cukai pertanian, hasil lombong dan hasil
tanah
ukai tak langsung
ukai hiburan
Hasil bukan cukai
Royalti petroleum, gas dan perhutanan
Kuasa Autonomi Kerajaan Negeri
erajaan Tempatan diberi kuasa untuk menggubal
undang-undang kecil berdasarkan;
Akta erajaan Tempatan 1976
Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
Fungsi;
Berkhidmat untuk masyarakat
Menjadi wakil untuk penduduk tempatan bersuara
Berperanan sebagai penyelaras kerajaan untuk
memelihara undang-undang dan peraturan supaya
pentadbiran lebih lancar
%ugas Kerajaan %empatan
Bentuk Jenis Aktiviti
Perlindungan Menjaga kebersihan dan keselamatan dengan
mengawal pencemaran, pemeriksaan mknn dan
ubatan di kedai, serta pemeriksaan timbang di
pasar-pasar
Alam Sekitar Membuat perancangan penggunaan tanah secara
optimum untuk mengekalkan keseimbangan sistem
ekologi melalui padang rekreasi
Perdagangan Menggalakkan akt ekonomi setempat sbgai sumber
hasil kpd kerajaan tempatan dengan pembinaan
pasar, ruang perkhidmatan, tempat berjaja dsb
Perkhidmatan Menyediakan perkhidmatan pembayaran untuk
elektrik, air dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful