Examinarea nouExaminarea nou-n scutului

Examinarea primar a nounoun scutului are ca scop: yDeterminarea vârstei i gesta ionale a nou-n scutului corespunderii acestei vârste
y Detectarea st rilor patologice ale noun scutului y Stabilirea prezen ei anomaliilor congenitale de dezvoltare.

Variantele vârstei gesta ionale:
a)nou-n scut matur (n scut între 37 i 42 nous pt mâni) b)nou-n scut prematur (n scut pân la 36 nous pt mâni de sarcin ) c)nou-n scut postmatur (n scut dup 42 nous pt mâni dup sarcin ). Nou-n scut imatur ± copil, n scut la termen, cu Nouparticularit i morfologice i func ionale caracteristice prematurului.

Starea nou-n scutului în cadrul nouprimului examen clinic în sala de na tere:
- scorul Apgar;

- criteriile antropometrice (greutatea, talia, perimetrul cranian i toracic); - sexul; - rezultatele primelor simptome de depistaj urgent.

IP TUL NOU-N SCUTULUI NOU(Strig tul copilului) 
± se apreciaz intensitatea (puternic, sl bit, lipse te), durata (scurt, îndelungat), modularea (³cefalic´, afonic, nazonat, ³de frecven înalt ´), emo ionalitatea -strig tul ³emo ional´ adecvat apare la aplicarea excitantului i se întrerupe în scurt timp dup ac iunea lui.

Sistemul osos 
Se începe cu examinarea extern : aprecierea num rului de degete, forma lor, mi c rile în ele. Examinarea fe ei. Examinarea articula iei coxofemurale

Examinarea tegumentelor i esutului adipos subcutanat: 
Pielea nou-n scutului e cald la palpare, fin , catifelat . Particularit ile pielei, s n toase: - milia - milia cristalina - hemoragii pete iale în cantit i mici teleanghiectazii lanugo - pete mongolice - nev pigmentar congenital

Culoarea tegumentelor
± În primele minute dup na tere tegumentele pot fi cianotice sau se observ cianoza perioral sau acrocianoz . Dup toaleta igienic a tegumentelor apare colora ia ro ie-aprins a ei (eritemul fiziologic). Mai rar copilul se na te cu tegumentele roze. Icterul fiziologic ± colora ia icteric a pielii (doar mâinile i plantele, de asemenea sclerele i mucoasele p streaz culoarea obi nuit ) se întâlne te la 60 ± 70% nou-n scu i.

Examenul capului 
Forma brahi-, dolicocefalic , asimetric , craniu ³în turn´ ± oxicefalic. Configura ia - ca urmare a parcurgerii c ilor de na tere. Perimetrul capului ± de obicei m soar 34 ± 37 cm i e cu 2 ± 3 cm mai mare decât perimetrul toracic. Palparea capului ± determin m integritatea oaselor craniene, prezen a bosei sero - sanguine sau cefalohematomului, hemoragiei subaponeurotice, herniilor cerebrale, infiltratelor, abceselor.

Examinarea analizorului vizual 
Reac ia la excitan ii vizuali. 
  

Pentru nou-n scutul s n tos sunt caracteristice: simetria fantelor palpebrale corneea transparent , vie reac ie vie la lumin poate fi strabism convergent i nistagmus orizontal nestabil exoftalmie nepronun at la prematuri conjunctiva neted , roz , str lucitoare 

fixeaz privirea la a doua s pt mân de via

Examinarea sim ului olfactiv 
pe rând se apropie spre nasul sugarului substan e mirositoare (pic turi de mint , tinctur de valerian ). Nou-n scu ii i sugarii la ac iunea mirosurilor reac ioneaz nemul umi i prin: închiderea pleoapelor, grimas a fe ii, ip t, se intensific pulsul i respira ia.

Examinarea cavit ii bucale
Atragem aten ie la prezen a anomaliilor de dezvoltare: micro-, macroglosia macroglosia relativ în sindromul PierreRobin (are loc subdezvoltarea mandibulei ± micrognatie) heiloschizis (dehiscen a buzei superioare, ³buz de iepure´) palatoschizis (dehiscen a palatului dur, ³gur de lup´)

Examinarea analizorului auditiv 
Reac ia la excitan i auditivi. Normal de la 27 ± 28 s pt mâni de gesta ie copilul la ac iunea excitantului auditiv r spunde prin reflexul cohleopalpebral, tres rire, mi c ri în membre, încetinirea respira iei i b t ilor cardiace.

Examinarea gâtului 
pozi ia capului i palparea mu chilui sterno-cleidomastoidian (excluderea torticolisului) determinarea claviculelor
integrit ii 

prezen a chisturilor i fistulelor ³gât pterigoidian´ în sindromul Shershevski-Turner

Examinarea cutiei toracice
Normal cutia toracic a nou-n scutului e de form conic , simetric . St ri patologice sunt considerate: asimetria cutiei toracice, cutia toracic cuneiform sau în form de pâlnie, prezen a ghibusului cardiac.
Palparea cutiei toracice Percu ia

Aprecierea st rii sistemului respirator
± Respira ie diminuat . ± Raluri ± Respira ie zgomotoas ± Tahipnee ± Bradipnee ± Dereglarea ritmului respirator ± Apnee îndelungat f r bradicardie e considerat ca echivalentul convulsiilor (predominant la prematuri).

Aprecierea sistemului cardio vascular 
Referitor la suflurile cardiace la nou-n scu i, trebuie atras aten ie la urm toarele: În primele 24-48 ore de via 60-80 % din to i noun scu ii au suflu cardiac. De obicei el e la mijloc de sistol Suflu diastolic izolat la nou-n scu i e depistat destul de rar, adic e suflu sistolic sau sistolic în combinare cu diastolic. La majoritatea absolut a nou-n scu ilor (mai mult de 95%) suflurile nu sunt legate de afec iuni cardiace sau sunt condi ionate de defecte Mul i copii cu vicii congenitale cardiace în primele zile dup na tere nu au suflu cardiac

± La nou-n scutul s n tos zgomotele cardiace sunt clare, ritmice.

Examenul sistemului digestiv 
Anomaliile de dezvoltare ale peretelui abdominal, herniile. Balonarea abdomenului Excavarea abdomenului Asimetria abdomenului Palparea abdomenului Ficatul Splina

Sistemul uro-genital 
Rinichii ± normal se palpeaz numai rinichiul drept. Examinarea organelor genitale externe. La feti e ± cercetarea fantei vaginale La este necesar de examinat: hipo-, epispadie, deformarea penisului, hernie inghinal , criptorhism, hidrocele.

. Examinarea regiunii lombare i feselor:
y hipertrihoz în reglarea form rii coloanei vertebrale y asimetrie n cazul hemoragiei suprarenalelor y simptomul ³mingii perforate´ la afectarea regiunii lombare a m duvei spin rii. y vicii de dezvoltare grave (lipsa membrelor, degetelor, etc.) y articula iile coxo-femurale ± normal abduc ia nu e limitat i marginea lateral a genunchilor nu atinge m su a de examinare

± Limitarea abduc iei
± Motilitatea patologic

Examinarea neurologic a nou n scutului 
Comunicabilitatea nou-n scutului Reac ia la lumin Reac ia la excitan i sonori Activitatea motorie spontan Mimica nou-n scutului

Aprecierea simptomaticii neurologice 

Deregl ri vegetative Aprecierea simptomaticii patologice oculare Aprecierea simptomaticii plcii nazolabiale Lipsa reac iei la sunet Lipsa suptului Diagnosticul parezelor

MODALITATEA APRECIERII REFLEXELOR 
Se recomand cercetarea tripl a fiec rui reflex. Reflex normal - amplitudinea reflexului în toate 3 cazuri este identic sau pu in sc zut la a 3-a apreciere. Reflexul sc zut ± amplitudinea ini ial este sc zut se men ine n 3 cazuri de testare sau dac se mic oreaz în test rile ulterioare. Istovirea reflexului - amplitudinea normal a reflexului la prima testare cu mic orarea lui în urm toarele test ri sau dispari iei reflexului. Din contra, amplitudinea înalt a reflexului sau cre terea ei pe m sura test rii dovede te cre terea reflexului.

i

Ce trebuie s cunoa tem înainte de a examina nounoun scutul?

RASPUNS:
1. Evaluare familial : 
   etnia, condi iile socio-economice, vârsta p rin ilor; toate afect rile ereditare din familie, a procreaturilor; expunerea mamei la diferi i factori toxici; grupa sanguin a mamei, i dac este posibil - a tat lui; afec iunile somatice la mam ; antecedente obstetrico-ginecologice la mam .

Care sunt condi iile pentru condi examinarea nou-n scutului ? nou-

RASPUNS: ‡ copilul se examineaz în primele ore dup na tere ‡ temperatura înc perii unde se afl noun scutul va fi 24 ± 26r C ‡ examenul se efectueaz în incubator sau pe m su cu surs de înc lzire, nou-n scutul trebuie s fie uscat ‡ copilul se examineaz la lumina zilei sau la lumina l mpilor de zi ‡ mâinile examinatorului trebuie s fie uscate i calde ‡ timpul binevenit pentru examinare ± între hr niri (de obicei dup 30 min dup hr nire).

CE momente de baz este necesar de eviden iat in examinarea noun scu ilor ?

RASPUNS Copilul are cianoz ? Copilul are icter? Sunt sau nu semne de dereglare a microcircula iei,? Destul de perfect e pronun at ys culoarea roz a Sunt tegumentelor; a u paliditatea nu indic oc, anemie sau n acidoz ? u Nu sunt erup ii pe tegumente? Sunt s urme de meconiu? e E normal poza copilului? Nu sunt m n tremur turi sau convulsii?
e d

Nu sunt schimb ri caracteristice pe fa sau exist vre-un sindrom, de exemplu, Daunism? Respira ia e regulat ? E normal frecven a ei (40) i caracterul? Dac se petrece ventila ia artificial , e concordat dup faza respira iei copilului cu regimul ventilatorului? y Sunt edeme, focare de inflama ie, nu tinde copilul s ia o pozi ie anumit (nu trebuie de schimbat)? y Dac abdomenul e balonat, sunt sectoare cu peristaltism sau f r , cu regiuni cu hiperemie? y Examina i scutecele, în care a fost înf at copilul, fi i aten i dac nu sunt urme de vome, urin , sânge, fecale, care ar putea indica schimb ri patologice.

Ce schimb ri patologice schimb ale culorii tegumentelor n/n sunt ?

Raspuns: Cianoza general de caracter central Cianoza periferic . Acrocianoza Simptomul ´arlechinµ Paliditatea tegumentelor Ten suriu (p mântiu) Icterul patologic Aspect marmorat Macerarea pielii

Ce pozi ii patologice ale mâinii cunoasteti?

Raspuns: 1.Mâna în form de ´ghear µ ² afectarea SNC 2.´Mân balan µ ² afectarea segmentelor cervicale inferioare ale m duvei spin rii (Dejerin-Cliumpche) 3.Mân de ´maimu µ (AranDuchenne, atrofic ) ² afectarea perinatal a SNC de diferit genez 4.Pozi ie patologic ale degetelor mâinii ² II- IV în sindromul Patau, III ² IV în sindromul Edwards

Ce pozi ie pozi ie patologic a plantei cunoasteti ?

RASPUNS
1.Varus ² devierea medial a plantei de la axa piciorului 2.Valgus - devierea lateral a plantei de la axa piciorului 3.´Picior calcaneanµ ² flexia dorsal a plantei 4.Picior balant ² afectarea m duvei spin rii la nivelul segmentelor lombare sau afectarea trunchiurilor nervoase ce pleac din aceste segmente 

Ce patologie a tegumentelor Este prezentata ?

Ce patologie a tegumentelor Este prezentata ?

Ce patologie este in acest slaid.

RAspuns 1.Cefalohamatom osusui parietal drept
2.Hidrocefalie

Numiti patologia prezentata

Enumerati dinamica dinamica reflexelor necondi ionate ale sugarului ?

RASPUNS:

Cum se apreciaza Reflexul de cercetare (Cussmaul±Hen ler)

Cum se apreciaza Reflexul Babkin 

Cum se apreciaza Reflexul de prehensiune ?

.

Cum se apreciaza Reflexul Moro ?

Cum se apreciaza Reflexul de sprijin i mers automat

Cum se apreciaza Reflexul de ap rare

Cum se apreciaza Reflexul Galant

Cum se apreciaza Reflexul Peres

Cum se apreciaza Reflexul Bauer

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful