BBM 5401 PEMEROLEHAN DAN PENGAJARAN BAHASA PENSYARAH : DR VIJAYALETCHUMY A/P SUBRAMANIAM FAKULTI : FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

NAMA PELAJAR : ABD GHANI BIN HJ. MOHD M.A (BAHASA MELAYU) NOMBOR MATRIK : GS 15249 TAJUK : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PEMEROLEHAN BAHASA

1 KEHIDUPAN DALAM RUMAH TANGGA 2.5.5 FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN 2.4 FAKTOR-FAKTOR PERSEORANGAN 2.2 FAKTOR BAKAT BAHASA 2.2 RAKAN SEBAYA 2.6 MEDIA MASSA 2.0 KESIMPULAN 4.3 FAKTOR BIMBINGAN DAN MOTIVASI 2.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA 2.5.ISI KANDUNGAN 1.5 KAWASAN TEMPAT TINGGAL 2.5.5.5.5.4 KEDUDUKAN SOSIO EKONOMI 2.0 PENGENALAN 2.7 PENDEDAHAN 3.4.1 FAKTOR JANTINA 2.2 FAKTOR KESIHATAN 2.0 BIBILIOGRAFI .5.1 FAKTOR VARIASI INDIVIDU 2.3 FAKTOR KECERDASAN 2.3 PERHUBUNGAN DALAM KELUARGA 2.4.4.

1. Perubahan yang berlaku dalam pemikiran individu di luar jangkaan kita. pengalaman di sekolah.0 PENGENALAN Bahasa intipati aktiviti manusia. Manusia tidak mempunyai kebolehan yang sama dalammempelajari bahasa.2 FAKTOR BAKAT BAHASA Setiap individu memiliki kebolehan bahasa yang tersendiri. Ia diperolehi melalui hubungan dalam keluarga.1 FAKTOR VARIASI INDIVIDU Jakobovits (1980) menyatakan beliau menerima perkembangan semulajadi membantu pemerolehan bahasa seseorang Setiap individu mempunyai kelainan dalam mempelajari bahasa. hubungan dengan rakan sebaya dan sebagainya. alat pemerolehan bahasa (LAD) wujud dalam minda manusia sejak dia dilahirkan.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA 2. .1968) Mengikut Chomsky lagi.` Bahasa merupakan ciri-ciri minda yang unik dapt membezakan haiwan dengan manusia (Chomsky. Kita hanya boleh mempengaruhi faktor luaran sahaja. 2. 2. berinteraksi dengan masyarakat.

Bahasa akan digunakan untuk keperluan ini. pemerolehan bahasanya akan bertambah dari masa ke semasa. Oleh itu akan muncul satu tahap di mana kanak-kanak menggunakan masa yang banyak bercakap pada diri sendiri atau kepada siapa sahaja yang sedia mendengar masalahnya dalam usaha pertama mencari penyelesaian dalam menghadapi masalahnya.2. kanak-kanak memerlukan bimbingan dan motivasi daripada keluarganya atau guru.3 FAKTOR BIMBINGAN DAN MOTIVASI Apabila menghadapi masalah atau ada sesuatu keperluan. Justeru itu. . Contohnya guru di sekolah tadikanya.

Bebelan (vokalisasi).4 FAKTOR PERSEORANGAN 2.2 FAKTOR KESIHATAN Mengikut hipotesis LAD Pada waktu ini (umur 2-6 tahun) kanak2 mempelajari bahasa secara tidak sedar.3 FAKTOR KECERDASAN Konsepnya sangat rapat dengan ujian mengukur kecerdasan seseorang Hasilnya : Kecerdasan berhubung rapat dengan kebolehan berbahasa. 2.4.holotrasa.1 FAKTOR JANTINA Menurut kajian.4.2. telegratik.4. Disokong Atan Long. ayat kompleks Jika dijangkiti penyakit peringkat ini. .iaitu kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki kerana pergerakan jasmani (alat saraf) kanak-kanak perempuan lebih cepat. ia akan mengganggu alat artikulasi (mengganggu kesihatan) 2.kanak-kanak perempuan mempunyai kelebihan dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki.

2 RAKAN SEBAYA Berlaku secara formal seperti di tadika atau semasa bermain sesama mereka. Selalunya orang dewasa yang hadir akan memberi contoh membetulkan sebutan kanak-kanak. Ibubapa orang paling akrab nak-anak. Komunikasi yang berlaku sewaktu bermain itulah yang menyebabkan berlakunya proses pengambilan perkataan. sesama rakan sebaya.3 PERHUBUNGAN DALAM KELUARGA Ia bermaksud perhubungan di antara individu di dalam sesuatu keluarga.2. Ini penting bagi kanak-kanak. Menurut Prof.1 KEHIDUPAN DALAM RUMAH TANGGA Tidak jauh bezanya dengan kehidupan keluarga. Atan Long kanak-kanak daripada kelas atas dan menengah mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada orang dewasa.5. Sebutan yang didengar oleh kanak-kanak ini akan menjadi tiruan (Atan Long 1978:295) 2.5. Anak tunggal selalunya mempunyai penguasaan bahasa yang lebih baik.5 FAKTOR PERSEKITARAN 2. pengaruhnya tentu mendalam. 2. Berlakunya komunikasi atau perhubungan bahasa.5. kurang mesra atau tidak ada kemesraan langsung. Berlaku contohnya pada waktu makan bersama. . Apakah mereka mempunyai hubungan yang mesra.

2. nama pokok. . Alat permainan boleh berfungsi sebagai agen pemerolehan bahasa. nama serangga dan sebagainya. bandar mengetahui lebih banyak kata nama contohnya berkaitan dengan alat-alat elektrik.4 KEDUDUKAN SOSIO EKONOMI Ia berkait rapat dengan taraf pendidikan dan kelas masyarakat sesebuah keluarga. berbanding kanak sebaya mereka daripada kelas rendah. kampung. Keluarga berpendapatan tinggi lebih berupaya menyediakan berbagai jenis kelengkapan dan alat-alat permainan untuk kanak-kanak. pakaian dan peralatan moden. bandar.2.Atan Long.iaitu kaw. Berpunca daripada pendapatan keluarga. Kanak-kanak yang tinggal di kampung berpengetahuan terhadap jenis-jenis binatang. Dapat menambahkan perbendaharaan kata. pinggir bandar. kanak-kanak di dalam keluarga atasan dan pertengahan didapati bercakap lebih awal. jenis-jenis kenderaan.Mereka lebih cepat berkebolehan untuk membentuk ayat dan mempunyai struktur ayat yang lebih matang. Kanak-kanak tinggal di kaw.5. Menurut Prof.5. Mereka mengaitkan objek dengan makna. desa atau pedalaman.5 KAWASAN TEMPAT TINGGAL Yang ditekankan ialah dari segi geografinya.

2. sukarlah bagi seseorang kanak-kanak itu menguasai bahasa. 2.7 PENDEDAHAN DAN RANSANGAN Kanak-kanak yang aktif pemerolehan bahasanya. Sekiranya tiada pendedahan.yang berlaku serentak. (Abdullah Hassan. biasanya banyak menerima ransangan dan pendedahan melalui pergaulannya. Ia ringkas dan bersesuian dengan kebolehan bahasa kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak banyak memperoleh dorongan untuk berbahasa dan bersedia pula bekerjasama untuk menjayakan komunikasi tersebut. 1980:261) .6 MEDIA MASSA Yang banyak televisyen. Digemari oleh kanak-kanak kerana ia merangsang dua indera.5.5.iaitu pendengaran dan penglihatan. Kanak-kanak meminati siaran kartun dan iklan. maka penguasaan bahasa juga tidak akan berlaku. Kalau tiada pendedahan.

3. Menurut Asmah Hj. kanak-kanak memerlukan hubungan terus dengan objek dan memerlukan kehadiran orang dewasa untuk memandunya (mengulang-ulang sebutan) supaya ia dapat menarik erti daripadanya. Omar.273) .0 KESIMPULAN Untuk memperoleh bahasa.Omar pengetahuan bahasa tidak akan tercapai oleh seseorang kanak-kanak jika dia tidak pernah mendengar orang lain bertutur. (Asmah Hj. 1981. Proses pemerolehan bahasa kanak-kanak tidak akan berlaku tanpa kehadiran faktor-faktor persekitaran di dalam kehidupan kanak-kanak itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful