NAMA AHLI KUMPULAN: ROZIANA BINTI ISMAIL NURUL HASANAH BINTI HUSSIN NUR AFIFAH BINTI SHUHAILI FAREHAN

BINTI ABDUL AZIZ

TUTORIAL MINGGU-6 1. BINCANGKAN TENTANG PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA TERUTAMANYA DARI ASPEK FIZIKAL DAN SOSIO-EMOSI. . BUAT SATU LAKARAN PELAN LANTAI 2.

LAKARAN PELAN LANTAI BILIK DARJAH .

Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya Fizikal Sosio-emosi Peranan guru .

terang dan lembut.warni yang ceria dan lembut.1. y Memasang langsir dengan warna yang ceria. y Mengecat dinding dengan warna . y Melukis mural disekitar kelas. y Mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik. y Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan pemadam api. Aspek fizikal: y Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubahsuai mengikut keperluan aktiviti. .

y Sudut bacaan y Guru juga harus mewujudkan sudut-sudut sejarah dan patriotik. y Sudut pembelajaran elektronik. y Guru juga boleh menyediakan sudut bacaan di mana bahan bacaan adalah terdiri dari buku-buku atau risalah-risalah dari Sabah dan Sarawak atau sebaliknya yang mengandungi informasi mengenai sesuatu kaum atau kumpulan etnik. .

Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. . Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain. pembentukan kendiri.Aspek sosio-emosi y Kamus Pelajar Edisi Ketiga: sosial ditakrif sebagai segala yang berkaitan dengan kemasyarakatan. y Perkataan emosi : perkataan Greek iaitu ³emovere´ yang membawa maksud ³untuk keluar´. penghargaan kendiri dan kawalan kendiri.2. perihal masyarakat dan y Perkembangan sosial : satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. masyarakat.

Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas terutamanya bagi sebuah kelas yang mempunyai murid yang berbeza budaya dan latar belakang . mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. .sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah.

Teori-teori pengurusan sosio-emosi Bandura berpendapat bahawa perkembangan emosi kanak-kanak diperoleh dengan cara peniruan. Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanakkanak. .

Iklim bilik darjah tidak kondusif akan memberi kesan yang buruk terhadap prestasi kesuluruhan Memberi tekanan mental kepada murid dan guru Murid rasa tergangggu dan tidak selesa Murid sukar memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran .Kepentingan pengurusan sosioemosi y Proses pengajaran dan pembelajaran akan y y y y terganggu.

y Perlu faham dengan mendalam perasaan setiap murid y Mengikis pra sangka y Perlu mengetahui latar belakang kebudayaan. agama dan adat setiap murid dengan mendalam. Peranan guru: Ciri-ciri yang perlu diambil perhatian termasuk: y Perlu mengetahui latar belakang murid terlebih dahulu. .3.

Sekian terima kasih .

Salam Satu Malaysia Sekian. terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful