Monarki

Bentuk bentuk negara
Demokratik Republik

Negara Monarki y Kuasa sepenuhnya terletak pada seorang iaitu raja/ratu y Pada zaman dahulu. raja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan negara PEMERINTAHAN MONARKI SISTEM .

tanpa melihat pada sumber sifat sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. y Garner menyatakan. y Pendapat lain menegaskan. setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi seseorang.y Monarki adalah bentuk pemerintahan yang tertua. .

Ciri pemerintahan sistem monarki Tiada parti politik dan tiada pilihan raya Pentadbiran dijalankan oleh raja dan keluarga atau kaum kerabatnya .

y Kini. negara negara yang mengamalkan sistem monarki telah berubah dan kuasa raja telah dihadkan oleh : PERLEMBAGAAN PARLIMEN y Warisan takhta kerajaan berdasarkan keturunan dan ahli ahli kerabat yang membantu dalam pentadbiran .

Contoh negara yang mengamalkan pemerintahan monarki Arab Saudi Brunei Darussalam .

Negara Republik y Kuasa pemerintahan terletak kepada seseorang y y y y individu atau sesebuah parti politik Ketua negara Presiden/Pengerusi parti Tidak mempunyai raja Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Pengundi tidak memilih parti yang memerintah tetapi mereka memilih bakal Presiden .

y Di China. pucuk pimpinan terletak di tangan pengerusi parti politik yang memerintah Amerika Syarikat Portugal Filipina Negara yang mengamalkan republik Singapura Perancis India .

Negara Demokratik y Rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan melalui pilihan raya umum KERAJAAN RAKYAT. OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT y Mengamalkan sistem berkonsepkan .

. oleh rakyat dan untuk rakyat. y Istilah ini telah berubah mengikut peredaran waktu. dan kratos/cratein yang bererti pemerintahan. atau apabila digabungkan ialah pemerintahan rakyat pemerintahan dari rakyat. iaitu demos yang bererti rakyat. y Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal negara yang mengamalkan demokrasi moden.y Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. y Kata "demokrasi" berasal dari perkataan.

y Dalam ucapan Abraham Lincoln. menghargai kebebasan dan mendukung toleransi. oleh rakyat dan untuk rakyat. y Kedua. y Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur minoriti . khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoriti. y Demokrasi terbahagi kepada : Pertama. y Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum . demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakilwakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. demokrasi langsung (direct democracy). demokrasi tidak langsung (indirect democracy atau representative democracy).y Menurut kamus. demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat. y Demokrasi juga adalah bentuk masyarakat yang menghargai-hak-hak asasi manusia secara sama.

y Ia juga menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengungkap teori demokrasi adalah Plato. y Menurut Plato. y Definisi ini juga yang dikatakan oleh Muhammad Quthb dalam bukunya Madzahib Fikriyyah Mu ashirah. sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu dan bukan bersifat majmuk.y Abdul Ghani Ar Rahhal di dalam bukunya. Al Islamiyyun wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat . . y Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Ciri ciri negara demokrasi Rakyat menikmati kebebasan hak hak asasi Hak hak asasi Sistem pilihan raya dijalankan dari semasa ke semasa Pilihan raya Wakil pilihan rakyat Badan Perundangan terdiri daripada wakil wakil yang dipilih oleh rakyat Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas berhak mengundi dan bertanding dalam pilihan raya Kemenangan pilihan raya adalah berasaskan undian yang terbanyak Parti politik atau individu yang memperoleh undi majoriti akan memerintah negara tersebut Mengundi Kemenangan undi Pemerintahan negara .

.

y Demokrasi Liberal merujuk kepada rakyat yang mempunyai lebih banyak kuasa menyuarakan pendapat dan tentangan mereka terhadap dasar dasar dan tindakan kerajaan kerajaan y Terdapat dua jenis demokrasi yang diamalkan oleh negara negara : Demokrasi Berparlimen Demokrasi Berpresiden .

Belanda.Demokrasi Berparlimen Demokrasi Berpresiden Perbezaan Raja atau Presiden mempunyai Rakyat memilih presiden yang kuasa simbolik menjadi ketua Ekskutif negara Parti politik yang mendapat majoriti di Dewan Rakyat akan Contoh : Amerika Syarikat. Singapura. Thailand. India Persamaan Lebi ari a a sat arti ya g bersai g t k enta bir negara ia akan dan wakil Parli en yang di ili Pili an raya oleh rakyat Pengasingan k asa terbahagi antara er ndangan. Jepun. eksek tif dan kehaki an . mengetuai pentadbiran negara Filipina Contoh : Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful