Tutorial 6

PENJELASAN TENTANG KOMPONEN KEMAHIRAN PENGAJARAN

Set induksi

Penutup

Penyoalan

Papan tulis

KOMPONEN KEMAHIRAN PENGAJARAN

Pengukuhan

Penggunaan bahan/sumber pengajaran Penggunaan variasi rangsangan

Penerangan

‡ Kemahiran set induksi merupakan sesi permulaan sesuatu proses pengajran ‡ Bertujuan menarik perhatian dan menimbulkan minat murid-murid ‡ Cara-cara memulakan set induksi : menggunakan alat-alat bantuan menyoal ulangkaji topik lepas. membuat ingatan kembali ‡ Set induksi haruslah ringkas .

Kaitkan dengan isi pelajaran yang hendak disampakan seterusnya Kaitkan dengan pengetahuan sedia murid ada Harus boleh menarik minat dan perhatian murid Hendaklah sesuai dengan pengalaman. kebolehan dan umur murid Aktiviti-aktiviti harus disampaikan dan mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat .

Komponen-komponen Kemahiran Set Induksi Aktiviti menarik perhatiaan Aktiviti mewujudkan motivasi membangkitkan rasa ingin tahu Aktiviti membuat perkaitan menyatakan had tugas yang akan dijalankan Aktiviti menstrukturkan pengajaran mengaitkan pengetahuan lepas murid menggunakan nada suara menggunakan alat Bantu mengajar menggunakan teknik bercerita menggunakan satu siri soalan yang berkaitan menyatakan cara melaksanakan tugas menyatakan aktiviti tugas atau projek mengaitkan isi pelajaran baru menggunakan gerakan. kontak mata menunjukkan suatu aktiviti yang berguna mengaitkan peristiwa semasa mengaitkan minat dan pengalaman murid menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa menggunakan soalan mencabar . isyarat.

KEMAHIRAN KOMPONENKOMPONEN OBJEKTIF ARAS-ARAS PENYOALAN .

PERMULAAN Digunakan untuk menolong murid mengingat kembali pengetahuan lepas berkaitan dengan pelajaran yang akan dipelajari. .PENUTUP PERKEMBANGAN Digunakan untuk menilai pencapaian objektif pelajaran. Digunakan bagi mencungkil fikiran murid untuk membantu mereka meningikuti pelajaran dengan lebih berkesan.

OBJEKTIF PENYOALAN Menguji pengetahuan dan kefahaman murid Merangsang dan mencungkil fikiran murid Membimbing murid menggunakan kaedah bagi membuat kesimpulan atau menyelesaikan masalah Menarik perhatian murid terhadap aktiviti pengajaran guru atau kepada sesuatu penekanan Menilai keberkesanan pengajaran guru dan pencapaian pbjektif pelajaran Membantu murid mengulangkaji pelajaran sebagai persediaan untuk menghadapi ujian/peperiksaan Menjalinkan hubungan yang baik di antara guru dengan murid Membantu murid memperkukuhkan konsep dan kefahaman .

Pengetahuan Penilaian Kefahaman ARAS-ARAS PENYOALAN Sintesis Aplikasi Analisis .

KOMPONENKOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN Pembentukan Soalan Fokus tunggal Fokus pelbagai Sebaran Hentian Melayani jawapan Memberi petunjuk jawapan Mencungkil fikiran .

KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN Pembentukan Soalan Fokus tunggal Fokus pelbagai Sebaran Hentian Melayani jawapan Memberi petunjuk jawapan Mencungkil fikiran Jelas. melengkapkan jawapan. Mengemukakan satu siri soala untuk mencungkil fikiran.ringkas dan tepat Soalan ditumpukan kepada satu idea Soalan ditumpukan lebih daripada satu idea Soalan disebarkan kepada seluruh kelas secara setara Memberi masa kepada murid memikirkan jawapan Memberi pujian. memperbaiki Memberi petua atau pertunjuk untuk membantu murid. .

Definisi Komponen Kemahiran Pengukuhan KEMAHIRAN PENGUKUHAN Prinsipprinsip Kemahiran Pengukuhan Objektif .

Kemahiran Pengukuhan ‡ Merupakan satu teknik motivasi kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan guru atau menunjukkan prestasi yang baik ‡ Peneguhan ini boleh diberi secara vebal (pujian secara lisan) atau non-vebal (gerak geri positif ). .

Prinsip-prinsip Kemahiran Pengukuhan Bentuk pengukuhan harus berubah-ubah supaya lebih berkesan dan menarik Pengukuhan diberi sebaik sahaja selepas aktiviti positif Pengukuhan negatif harus dielakkan Jenis pengukuhan dan bentuk pengukuhan harus sepadan dengan sumbangan Cara memberi pengukuhan harus serius. ikhlas dan jujur .

idea dan fakta pengajaran dan pembelajaran Memupuk semangat keyakinan murid-murid dalam pembelajaran Mengawal disiplin kelas dan membina sifat dan tingkah laku murid Menarik murid-murid lain turut serta dalam aktiviti kerana pujian guru .Memotivasikan murid dalam pembelajaran Memperkukuh sesuatu konsep.

.

.

Definisi Kemahiran Objektif Penerangan Kesan Prinsip .

.Definisi Penerangan :  Suatu kemahiran yang digunakan untuk menjelaskan atau menghuraikan sesuatu benda dengan menggunakan contoh atau ilustrasi.

Obkejtif Penggunaan Kemahiran Menerang .

.Prinsip-prinsip Panduan Kemahiran Menerang Rancang aktiviti Aktiviti pengajaran menerangkan dengan memilih cara tidak terlalu lama dan bentuk penerangan yang sesuai. Gunakan kemahiran variasi rangsangan Perkataan dan istilah Galakkan yang murid digunakan bertanya hendaklah perkaraberdasarkan kebolehan perkara yang tidak faham. dan pengalaman murid.

.

Contoh-contoh. Aktiviti pengajaran guru dapat dimanfaatkan dan membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran. mudah dan tepat.memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam ingatan mereka. . Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru jika penerangan menarik dan bermakna.Murid-murid dapat memahami konsep / isi pelajaran dengan lebih cepat. ilustrasi dan alat bantu mengajar merangsang pelbagai deria murid . Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur.

.

.

konsep atau idea yang abstrak Untuk memberikan peluang kepada muridmurid mencatat nota dari papan tulis.Objektif Penggunaan Papan Tulis Untuk menjelaskan sesuatu fakta. Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru dan pembelajaran murid Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematik .

.Tulisan dan gambarajah yang digunakan hendaklah jelas kelihatan kepada seluruh kelas Pelajar-pelajar hendaklah diberi peluang untuk melibatkan diri dalam penggunaan papan tulis.Masa digunakan untuk yang digunakan hendaklah menggambarkan penekanan. sepadan dengan aktiviti p&p. Prinsip-prinsip Penggunaan Papan Tulis Rancangan penggunaan Kapur warna hendaklah papan tulis lebih awal .

Pelajar-pelajar menumpukan perhatian Kesan-kesan Penggunaan Papan Tulis Konsep. konsep atau idea dengan lebih jelas dan tepat. Aktiviti pembelajaran pelajar menjadi lebih menarik . fakta atau idea yang dihuraikan dapat dikekalkan dalam ingatan.Pelajar-pelajar dapat memahami sesuatu fakta.

Perkara-perkara yang harus diberi perhatian : Kejelasan Susunan Penekanan / Penonjolan .

.

.

Tidak mudah putus asa .Jenis-jenis Penutup Penutup Kognitif Buat kesimpulan / rumusan Beri aktiviti pengayaan Menyoal isi-isi penting yang telah dipelajari Penutup Sosial Memberi suatu perasaan pencapaian kepada pelajar supaya ingin terus belajar.

. dapat memberi peluang kepada mengaplikasikan konsep dan kemahiran Membolehkan murid memperbaiki dan meningkatkan prestasi pembelajarannya.Objektif Kemahiran Penutup Mengukuhkan konsep yang baru dipelajari dengan merumus faktafakta penting Membolehkan guru membuat pengubahsuaian terhadap pengajarannya Melalui aktiviti susulan.

Prinsipprinsip Aktiviti penutup hendaklah sesuai dengan objektif. isi pelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari murid di peringkat perkembangan. .

Rujukan: http://ibnuziad.wordpress.blogspot.html .com/2010/03/04/nota-kelas-metod-2010/ http://mokhairisha.com/2009/02/pengajaran-makro-pendidikan-islam.

Disediakan oleh: Anna Tiong Yee Ching Koh Mooi Heong Su Hui Hsia Tan Pei Sian .