KONSEP NEGARA BANGSA DI FILIPINA SELEPAS MERDEKA

LORELYNE JECEKA DOMION D20071030073

Konsep Negara Bangsa Bangsa dan negara adalah dua entiti atau konsep yang berlainan.budaya.sastera dan nama bersama yang di kongsi bersama. y Abdul Rahman Embong: Satu komuniti orang ramai ( komuniti politik) yg terbentuk dalam sejarah dipertautkan melalui perkongisan wilayah bersama. ekonomi bersama.serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama yg merangkumi bahasa. Bangsa adalah entiti atau kesatuan sosiobudaya manakala negara atau dalam bahasa inggerisnya disebut state adalah kesatuan georafipolitik. y .

Bahasa Filipino merupakan bahasa kebangsaan yang berasaskan kepada bahasa Tagalog yang dituturkan di Pulau Luzon di sekitar wilayah ibu kota Filipina.BAHASA Bahasa merupakan satu elemen yang diperlukan untuk membentuk kesatuan bagi sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian etnik penduduk. Bahasa Filipina merupakan salah satu elemen yang menjadi pelengkap kepada pembentukan negara bangsa di Filipina . Salah satu elemen asas kepada pembentukan Negara Bangsa di Filipina ialah aspek Bahasa.

‡Hal ini jelas menunjukkan bahasa Pilipino dijadikan sebagai salah satu elemen yang meyokong kepada konsep negara bangsa. .Pilipino bahasa kebangsaan ‡Bahasa Pilipino ini akhirnya secara rasmi disebut sebagai Filipino pada tahun 1959 selepas merdekanya Filipina. ‡Bahasa Pilipino bukan saja menjadi bahasa rasmi bagi masyarakat negara Filipina tetapi menjadi subjek teras yang diajar di sekolah rendah dan juga sek menengah. ‡Menjadikan bahasa Pilipino sebagai subjek teras yang diajar di sekolah menegah dan juga sek rendah membuktikan bahawa bahasa tersebut menjadi teras kepada bahasa pertuturan di negara Filipina.

‡Malah beliau telah mengunakan beberapa perkataan tagalog yang sedia ada untuk makna yang berlainan ‡Cthny: Mananaliksik ( researcher) ‡Individu . bagi sesetengah perkataan yang tidak ada dalam bahasa Tagalog.LOPE. ‡ Beliau juga telah dipilih menjadi pengarah di Institute of National Language ‡Seorang Novelis dan penyair terkenal di Filipina pada ketika itu. ‡Walaubagaimanapun beliau menolak untuk meminjam kosa kata daripada bahasa-bahasa lain yang ada di Filipina termasuk bahasa inggeris . K SANTOS yang telah berusaha keras menyedikan silibus tatabahasa Filipina yang diajar di sekolah.

‡Bahkan tatabahasa yang terdapat dalam bukuteks juga mempunyai perbezaan yang sangat besar berbanding dengan bahasa tagalog yang dituturkan sehari-hari.Sambungan ‡Beliau juga telah mencipta beberapa perkataan baru cthnya: Paralaan yang bermaksud Sekolah ‡Pembaharuan yang cuba dilakukan oleh Lope. . Selain daripada itu. pembaharuan yang dilakukan oleh beliau juga menimbulkan kekeliruan orang tagalog sendiri. K Santos mengakibatkan tahap kesukaran tatabahasa yang tinggi. subjek tagalog menjadi subjek yang tidak menarik dan sukar difahami oleh pelajar.

‡Golongan minoriti ialah non-Tagalog. ‡ . ‡Masyarakat juga tidak setuju dengan polisi bahasa tersebut di ajar di Sekolah ‡Oleh kerana bahasa tagalog yang terdapat dalam buku teks terlalu berbeza dengan bahasa pertuturan biasa telah menimbulkan perasaan tidak puas kepada masyarakat Filipina.Tentangan Pembaharuan yang dilakukan oleh Lope K Santos ini menimbulkan perdebatan. ‡Malah pembaharuan ini juga mendapat tentangan daripada golongan minoriti yang tidak bersetuju kepada dasar ini.

. ‡ Hasil daripada perdebatan tersebut nama Pilipino telah ditukar kepada Filipino setelah diluluskan oleh perlembagaan Filipina pada 1984. ‡ Melalui kronfontasi tersebut juga bahasa rasmi Filipino akan turut menerima kosa kata daripada bahasa lain yang ada di Filipina tetapi bukan daripada bahasa asing seperti inggeris dan Spain.CNL ‡ Isu bahasa ini telah dibangkitkan melalui CNL ‡ CNL ( Comitee on National Language). CNL merupakan salah satu konfrontasi yang membincangkan isu bahasa kebangsaan Filipina pada ketika itu yg turut dianggotai oleh non-Tagalog. ‡ Antara yang dperbincangkan lagi melalui CNL ialah mewujudkan bahasa yang perlu di dasari oleh beberapa bahasa lain yang dipetuturkan di Filipina agar lebih demokratik.

y Malah kearah mencapainya juga sukar dan memakan masa yang panjang.Sambungan Walaubagaimanapun kata putus yang diperolehi oleh CNL mendapat kritikan dan bantahan y Hal ini kerana sukar untuk mewujudkan bahasa yang dibentuk atau didasari oleh beberapa bahasa lain selain daripada bahasa tagalog. y .

y perubahan ini tidak mendapat sambutan di kalangan kaum bukan Tagalog. y Walaubagaimanapun. terutamanya kaum Cebuano di Pulau Cebu. berjaya atau tidak? tidak? Usaha ini tidak berjaya dan Filipina tidak mempunyai bahasa kebangsaan.Bahasa. y . Bahasa. bahasa Pilipino tetap diajar di sekolah. y Bahasa kebangsaan filipina tidak dapat menjadi simbol penyatuan kepada bangsa2 negara filipina.

.KESIMPULAN y Usaha kearah mencapai negara bangsa melalui elemen bahasa jelas di lihat di Filipina tetapi dasar pembinaan negara bangsa di Filipina kurang mendapt persetujuan daripada masyarakat minoriti dalam negara Filipina itu sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful