KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

Zahera Azlea Nur Adibah Samuel

PENGENALAN
‡ Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum telah mewujudkan corak sosio budaya yang berbeza. ‡ Murid di sekolah harus didedahkan kepada kepelbagaian sosio budaya dalam masyarakat agar dapat belajar dalam suasana yang kondusif.

‡ Kepelbagaian sosio budaya ini boleh ditinjau dari segi: a. Bangsa b. Struktur Masyarakat atau kelas sosial c. Kepercayaan d. Bahasa e. Adat Resam f. Jantina

BANGSA
‡ Istilah yang digunakan untuk mengkategorikan kaum. ‡ Kelompok manusia yang dianggap mempunyai asal-usul atau keturunan dan pertalian darah yang sama. ‡ Mereka yang tidak mempunyai pertalian darah juga boleh dijadikan sebagai sebangsa. ‡ Kumpulan manusia dalam satu ikatan tatanegaraan, contohnya bangsa Malaysia.

‡ Memberikan gambaran kepada bilangan anggota etnik dalam kumpulan yang besar. ‡ Konsep bangsa ini dititikberatkan dalam Wawasan 2020 dimana telah termaktub usaha untuk membentuk bangsa Malaysia tanpa menghilangkan sifat-sifat komuniti etnik. ‡ Konsep bangsa Malaysia lebih Merupakan peneguhan jati diri Malaysia yang TIDAK langsung melemahkan identiti etnik yg ada sekarang.

persahabatan. toleransi. .‡ Juga merujuk kepada nilai-nilai sosial seperti kerjasama. setiakawan. hormat menghormati. dedikasi. perkongsian. kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik.

berbandng dengan rumpun bangsa yang lain. .Menurut John Stuart Mill ‡ Rumpun manusia yang terikat oleh rasa taksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka.

‡ Kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. . nilai dan aspirasi yang sama.Kamus Dewan (1999) ‡ Sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan. ‡ Satu kelompok manusia yang dianggap memiliki identiti bersama yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut.

Melalui: ‡Asimilasi ‡Pluralisme ‡Akulturasi ‡Amalgamasi ‡Akomodasi . sosial dan lokasi.Cara Penyerapan Budaya INTEGRASI BUDAYA ‡ Pelaksanaan proses bagi mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

Asimilasi ‡ Proses penyerapan budaya. ‡ Dapat dilihat melalui cara hidup atau kebudayaan sesuatu masyarakat. A+B+C=A Ringkasan oleh Nordin dan Hasnah Hussin (2003) . Cth: migran dan minoriti yang telah diserap oleh kebudayaan dominan tanpa membawa perubahan kebudayaan yang menyerapnya.

Jawan (1997) . A+B+C=D Ringkasan oleh: Jayum A. ‡ Akan menghasilkan satu kelompok yang baru dalam kehidupan masyarakat. ‡ Berlaku melalui perkahwinan campur.Amalgamasi ‡ Proses percantuman dari segi biologi. ‡ Kelompok baru tersebut seterusnya akan membentuk satu budaya baru dalam masyarakat berkenaan.

‡ Pertembungan budaya tersebut akan menghasilkan satu kebudayaan baru yang dapat diterima oleh kesemua mereka yang terlibat dalam pertembungan tersebut. .

. ‡ Masyarakat lebih menitikberatkan pengekalan ciri-ciri kebudayaan pelbagai kelompok.Pluralisme ‡ Proses mempertahankan kepelbagaian budaya. ‡ Berpegang kepada bahawa setiap perbezaan adalah perkara lazim dan tidak dapat dielakkan.

A+B+C=A+B+C Ringkasan oleh : Jayum A. Jawan (1997) ‡ Setiap kelompok masih berpegang kepada kebudayaan masing-masing walaupun berlaku perbezaan antara kebudayaan yang diamalkan. .

‡ Dapat dilihat melalui pemerintah di peringkat pusat memberikan peluang kepada setiap etnik meletakkan wakil mereka dalam pentadbiran negara. . ‡ Setiap etnik tetap mempertahankan budaya mereka tetapi hidup dengan harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain.Akomodasi ‡ Setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain.

tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. ‡ Proses ini juga dikenali sebagai asimilasi budaya .Akulturasi ‡ Manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. nilai dan pola-pola tingkah laku golongan majoriti. ‡ Membolehkan masyarakat meminjam atau menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti.

Kesimpulan ‡ Guru harus memastikan murid yang keluar dari alam persekolahan kelak dapat meneruskan kesinambungan keharmonian ini supaya negara kita kekal aman selamanya tanpa mempunyai perasaan prasangka terhadap kebudayaan kaum lain. .

STRUKTUR MASYARAKAT ATAU KELAS SOSIAL .

‡ Menurut Roucek & Warren (1979). Satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup bersama.MAKSUD/DEFINISI ‡ Sekelompok besar manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama. .

. di mana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial.‡ De Fleur (1974) Sebuah pola yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial.

‡ Masyarakat terbahagi kepada dua:- Golongan pemerintah Golongan yang diperintah .

KELAS SOSIAL MASYARAKAT .

S.Menurut J. ‡ Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama. ‡ Masing-masing mempunyai pegangan agama. . bahasa. Furnivall (1956) Ciri-ciri masyarakat: ‡ Terdapat pelbagai jenis manusia. ‡ Mereka bercampur tetapi tidak bersatu. idea dan bahasa yang berbeza.

‡ Bertemu di tempat awam dan kembali semula ke kelompok masing-masing. ‡ Terdapat perbezaan dari segi pekerjaan mengikut kaum. .

Kelas Pembesar 4.KESIMPULAN ‡ Masyarakat bermaksud satu kumpulan yang hidup bersama. dalam satu sistem politik yang sama dan saling bergantung sesama sendiri. Rakyat Biasa . Sultan 2. ‡ Struktur masyarakat terbahagi dua:a) Pemerintah b) Diperintah ‡ Kelas sosial terdiri daripada 4 golongan 1. Kelas Bangsawan 3.

Kepercayaan ‡ Akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. ‡ Konteks psikologi : Suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak (propositional attitude). Seseorang yang menaruh kepercayaan akan berasa pasti terhadap perkara yang berkenaan. ‡ Kamus Dewan : Keyakinan atau akuan mengenai kebenaran berlakunya sesuatu. .

Kepercayaan tersebut akan membentuk nilai yang akan menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat. .‡ Konteks Agama : Sebahagian daripada batu asas pembangunan moral. yang juga dikenali sebagai akidah ataupun iman.

‡ Kepercayaan Melayu : Pawang. bomoh dan dukun. nasihat yang berguna. tunjuk ajar.Masyarakat Melayu : ‡ banyak meninggalkan kepelbagai kepercayaan yang mengandungi pelbagai pantang larang. .

.  Tidak boleh bersiul atau menyanyi di dapur.  Melarang menjahit pada waktu senja.‡ Pantang larang :  Melarang anak duduk diatas bantal.

. ‡ Fenomena alam diklasifikasikan kepada Yang dan Yin . air . tanah. langit. dll.Masyarakat Cina : ‡ Percaya alam semesta dikuasai oleh semangat yang kekuatannya luar biasa. matahari. ‡ Contohnya.

matahari. . dingin. dan segala yang bersifat pasif. gelap(malam).‡ Yang prinsip dasar untuk laki-laki. ‡ Yin prinsip seperti wanita. bulan. arah selatan. arah utara. panasnya cahaya(siang) dan segala yang termasuk keaktifan. ‡ Jade dapat memberi kekayaan dan keharmonian. ‡ Feng shui memberi tuah dalam kehidupan.

& kesan negatif). ‡ Sesiapa yang melanggar kepercayaan akan mendapat nasib buruk. unsur jahat (hantu. penunggu. unsur alam. .Masyarakat India : ‡ Dikaitkan dengan dewa-dewi. roh.

‡ Contoh :  Bersiul pada waktu malam . .  Makan di tempat yang gelap makanan akan di kongsi bersama hantu.  Jika pensel di asah pada kedua-dua belah ibu dan bapa akan sentiasa bergaduh.mengundang ular masuk ke rumah.

.Nilai-nilai : ‡ Relativisme sesuatu budaya tidak boleh dinilai secara arbitrari menggunakan nilai. ‡ Xenosentrisme anggapan bahawa budaya masyarakat lain lebih barik daripada masyarakat sendiri. kepercayaan dan norma sendiri. ‡ Etnosentrik menilai budaya masyarakat lain berpandukan nilai. kepercayaan dan norma sendiri.

BAHASA .

ERTI ‡ Satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atsu simbol. . [Cole (1998)] ‡ Alat untuk menyampaikan pesanan yang tidak dapat dilihat. ‡ Satu set simbol-simbol dan aturcara-aturcara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna ditambah dengan sistem komunikasi yang kompleks.

d. asimilasi: [organisasi] daripada [organization] f.PERUBAHAN BAHASA a. . bunyi: [pinam] (Kuno) kepada [pinang] fonem: [vuat] (kuno) kepada [buat] morfem: [nivunuh] kepada [dibunuh] penggantian kata: [warsa] (kuno) kepada [tahun] e. b. c. haplologi: [bagi itu] (asal) kepada [begitu] (baru).

penggemblengan: [kugiran] daripada [kumpulan gitar rancak] h. hanyutan fonetik: [dua halapan] kepada [delapan] kepada [lapan] j.g. lewah pembetulan: [tuladan] (kata asal) kepada [teladan] i. perubahan makna: [khalwat] (asal Arab) : menyendiri untuk beribadat kepada berdua-duaan berbuat maksiat . .

m. kini untuk lelaki saja. penyempitan makna: [tuan] (dulu) untuk perempuan dan lelaki. l. perubahan makna. kata slanga .k. .

. b) menyampaikan tujuan.‡ Antara fungsi bahasa adalah:a) menyampaikan maklumat.

ADAT RESAM ‡ Sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat. ‡ Setiap kaum mempunyai adat yang berbeza. ‡ Amalan yang piawai iaitu adat yang kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat. ‡ Diwarisi dari turun temurun. .

Adat Resam Melayu Melenggang Perut Berminang Bercukur Jambul Berinai Di Pelamin Bertindik Berandam dan Berasah gigi Berpantang 44 Hari Mandi Selepas Pantang Bertunang Kematian Bersanding Berendoi Bersunat Berkhatam Al-Quran .

bertunang dan nikah) ‡ Kelahiran (sewaktu mengandung dan selepas kelahiran) ‡ Kenduri Selepas Kelahiran ‡ Mencukur rambut .Adat Resam Cina ‡ Majlis Perkahwinan (merisik.

Adat Resam India ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Perkahwinan Semasa Mengandung Selepas Bersalin Kematian Pantang Larang .

. ‡ Jantina mempengaruhi pembentukan iklim di dalam bilik darjah.JANTINA ‡ Guru harus mengenal pasti dan merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan jantina.

Menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina 4. Bergaul lebih tertib 2. Meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.‡ Memberi peluang murid-murid lelaki dan perempuan: 1. . Bertanggungjawab 3.

‡ Seorang guru harus mempertimbangkan faktor jantina semasa penyediaan rancangan mengajar agar aktiviti yang ingin dilakukan adalah bersesuaian dengan perbezaan jantina di dalam kelas. .‡ Pemilihan aktiviti yang bersesuaian akan menentukan motivasi murid ketika menjalani proses pembelajaran mereka.

2011. (2006). Retrieved Januari 12. A. Hubungan Etnik di Malaysia.html ‡ Mansor Mohd Noor.RUJUKAN ‡ Hafiz.my/adat/index. R. ‡ . Petaling Jaya. Ashtech Corporate Site. (2006). A.ashtech.com. Selangor: Prentice Hall. from Adat Resam Melayu: http://www.

com/doc/26155269/KesedaranKepelbagaian-Sosio-budaya-Edu .d.‡ Amin.scribd. from Kesedaran Kepelbagaian Sosio Budaya: http://www. K. from Sosio Budaya: http://kheru2006.). 2011. (n.com/EDU3106/2_SosioBudaya. Retrieved Januari 11. (2006).h tm ‡ Scribd. Retrieved Januari 11. 2011.i8. Kheru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful