PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA YANG BERDAULAT

SEJARAH TINGKATAN 5

BAB 6

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

SUB TOPIK
CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA FAKTORFAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA REAKSI PEMBENTUKAN MALAYSIA LANGKAHLANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA PERJANJIAN MALAYSIA 1957

LATARBELAKANG
Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Johor Negeri Sembilan Selangor Pahang Perak Kelantan Terengganu Kedah Dua buah NNS = Pulau Pinang dan Melaka

«« latarbelakang
Singapura diletakkan diluar Persekutuan Tanah Melayu seperti yang terkandung dalam dua perjanjian terdahulu 

Malayan Union 1946  Persekutuan Tanah Melayu 1948

«« latarbelakang
Sabah dan Sarawak kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota British Kesultanan Brunei terus dilindungi oleh British Keadaan ini kekal sehingga ura-ura pembentukan uraMalaysia Usaha pembentukan Persekutuan Malaysia telah menimbulkan reaksi serta cabaran dari dalam dan luar negeri Reaksi ditangani dengan pelbagai cara Akhirnya pembentukan Malaysia diterima dan Pelembagaan Malaysia 1963 telah digubal

CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA

IDEA PEMBENTUKAN MALAYSIA
Cadangan Pertama
1887 ± oleh Lord Brassey.(Pengarah Syarikat Borneo Utara ) Mencadangkan Kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dgn NN Melayu dan NNS

Cadangan Kedua
1948 ± oleh Sir Malcolm MacDonald (Gabenaor Jeneral Aisa Tenggara) Mencadangkan supaya Sarawak, Sabah, Singapura , Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu.

IDEA PEMBENTUKAN MALAYSIA
Cadangan Ketiga
1956 ± oleh Dato¶ Onn Jaafar Mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia Kerana British suatu masa nanti British akan mengabungkan negeri Sarawak , Sabah, Brunei dan Singapura dgn Persekutuan Tanah Melayu

Cadangan Keempat 1955 ± oleh Lim Yew Hock dan David Marshall

IDEA PEMBENTUKAN MALAYSIA
Cadangan Ke Lima
1959 ± oleh Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tuanku Abdul Rahman untuk mengabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Tidak dipersetujui oleh TAR kerana akan berlaku ketidakseimbangan penduduk.

Cadangan Ke Enam
27 Mei 1961 ± oleh Tunku Abdul Rahman Menyetujui gagasan Malaysia Mencadangkan dalam majlis makan tengahari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi, Singapura.

Negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin Satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan di Segani di rantau ini. Dengan ini kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan Pembentukan negara Malaysia memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan.

Harapan Tunku Abd Rahman

FaktorFaktor-Faktor Pembentukan Malaysia

FAKTOR POLITIK
Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia
± Bimbang pengaruh Barisan Sosialis yang telah menang Pilihanraya Hong Lim di Singapura April 1961 ± Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew ( Parti Tindakan Rakyat) ± Mengugat rancangan British untuk beri kemerdekaan kepada Singapura. ± Barisan Sosialis dianggap oleh Lee Kuan Yew sebagai gerakan berhaluan kiri(pengaruh komunis).

Faktor Politik
Ancaman Komunis
Lee Kuan Yew menggunakan alasan ini untuk mendesak British mengabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.(PTM) PTM mempunyai pengalaman dalam membenteras pengaruh PKM ( 1948-1960) 1948Ancaman komunis juga wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organization(CCO) yg bermatlamat menjadikan Sarawak sebagai negara komunis. Penyertaan Singapura , Sarawak dan Sabah ke dlm Malaysia diharapkan dapat menjadi benteng yang kukuh bagi menghadapi ancaman komunis

Faktor Politik
Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah , Singapura dan Brunei.
Sarawak, Sabah dan Brunei belum mampu berkerajaan sendiri. Pemyertaan mereka menjamin kemerdekaan lebih awal Ikut perancangan Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh 2 tahun. Mereka akan dapat menikmati pembangunan sosial, ekonomi dan politik

Faktor Politik
Proses dekolonisasi British
Ke atas negeri-negeri kecil yang belum membangun negeriPada waktu yg sama hampir kesemua negara di AT berjaya mendapatkan kemerdekaan. PBB 1960 telah timbul usul agar tanah-tanah jajahan tanahdimerdekakan. Kejayaan pembentukan Malaysia dapat memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara. British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan wilayah Borneo British rasa perlu ambil langkah-langkah ke arah memastikan langkahkepentingan mereka terus terkawal terutama pangkalannya di Singapura.

Faktor Ekonomi
Dapat mewujudkan satu pasaran yang lebih luas Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanafaatkan keistimewaan dan sumbersumber-sumber yang ada.
TM kaya dgn bahan mentah spt getah dan bijih timah Sarawak dan Sabah mempunyai balak Brunei kaya dengan sumber minyak

Faktor Sosial
Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota dengan memasukkan Sarawak, Sabah dan Brunei .

Latihan Pengayaan
Nyatakan cadangan-cadangan idea cadanganpembentukan Malaysia. Jelaskan faktor-faktor yang membawa faktorkepada pembentukan Malaysia.

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
Sebagai usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota negeriPengalaman sebagai negara merdeka
± Sebagai aset untuk memajukan Malayasia yang akan ditubuhkan

Kebanyakan parti politik menyokong tapi ada perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya

«.. sambungan
Parti SeTanah Melayu (PAS) dan Barisan Sosialis minta idea ini dirunding terlebih dahulu di kalangan penduduk PTM UMNO setuju penggabungan dengan Sarawak, Sabah dan Brunei TANPA Singapura.

SINGAPURA
Berhasrat bergabung dengan PTM sejak 19501950-an Lee Kuan Yew & partinya PAP (PTR) menyokong kerana
Bimbang pengaruh parti berhaluan kiri Ingin mempertahankan kedudukannya

Menjelang Disember 1961, Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul pengabungan

««..SINGAPURA
Parti pembangkang terbesar, Barisan Sosialis menentang idea Lee Kuan Yew«..
Pembentukan Malaysia merupakan satu penjajahan bentuk baru. Menuntut supaya pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum menyertai gabungan ini.

Pandangan mereka disokong oleh Parti Buruh pimpinan David Marshall dan Parti Rakyat Bersatu(UPP) pimpinan Ong Eng Guan
Mengesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat.

.«. SINGAPURA
Satu referendum berhubung dgn persoalan dan syarat penggabungan diadakan pada 1 September 1962 Dalam referendum
Para pengundi memilih penggabungan diadakan mengikut cadangan kerajaan Singapura seperti yang dipersetujui dengan kerajaan Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu pada bulan November 1961

SARAWAK & SABAH
LATARBELAKANG
Reaksi awal menolak cadangan
± Telah lama berada di bawah pemerintahan British Sabah selama 60 tahun Sarawak lebih satu abad.

Ramai ingin kekal di bawah pemerintahan British Belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri Peluang mereka dalam politik adalah terhad

SARAWAK
Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP)(SUPP)Pimpinan Ong Kee Hui Jun 1959 Majoriti ahlinya terdiri dari orang Cina , sebilangan kecil orang Melayu

Parti Negara Sarawak(PANAS)
Ditubuhkan pada bulan April 1960. Pimpinan Dato¶ Bandar Abang Haji Mustapha. Ramai anggota terdiri dpd orang Melayu Parti pertama di Borneo menyokong penubuhan Malaysia.

«. SARAWAK
Parti kebangsaan Sarawak (SNAP)
Ditubuhkan pada 1961 Pimpinan Stephen Kalong Ningkan Ahli terdiri dari orang Iban

Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA)
Ditubuhkan bulan Disember 1961 Pimpinan Abdul Rahman Yaakub & Abdul Taib Mahmud Merupakan parti berbilang kaum Majoriti terdiri dari orang Melayu dan Melanau dan minoriti orang Iban dan Bidayuh.

«.. SARAWAK
Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)
Ditubuhkan padabulan Ogos1962 Pimpinan Temenggung Jugah Anak Barieng

Sarawak Chinese Association (SCA)
Ditubuhkan bulan Julai 1962 Ahli terdiri dpd orang Cina

Semua parti politik di Sarawak menyokong Sarawak menyertai Malaysia walaupun pada peringkat awalnya mereka menentang kerana menginginkan kemerdekaan terlebih dahulu.
SUPP TERUS MENENTANG PARTI PERIKATAN SARAWAK BERUSAHA MENYEKAT PENGARUH SUPP

Gabungan Parti ± Parti Sarawak
‡PARTI PERIKATAN SARAWAK
PANAS SNAP BERJASA SCA PESAKA

SABAH
Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu(UNKO)
Ditubuhkan pada bulan Ogos 1961 Pimpinan Donald Stephens

Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)
Pimpinan Datu Mustapha Datu Harun mewakili orang Islam di Sabah

«.. SABAH
Parti Pasok Momugun
Ditubuhkan pada 1962 Parti kaum Dusun atau Kadazan Pimpinan G.S. Sundang

Parti Bersatu
Pimpinan Khoo Siak Chew Sokongan orang Cina

Parti Demokratik
Pimpinan Peter Chin Sokongan Orang Cina

GABUNGAN PARTI-PARTI SABAH PARTI-

- menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia
PARTI PERIKATAN SABAH PARTI PASOK MUMUGUN PARTI BERSATU PARTI DEMOKRATIK

UNKO

USNO

PERKARA 20
Menyenaraikan tuntutan Sabah & Sarawak dimasukan ke dalam perlembagaan Malaysia yang oleh JK Antara Kerajaan (JAK).
Menjadi asas pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru Tuntutan dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak & Sabah.

Perbezaan pembahagiaan kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri di negeriSemenanjung Tanah Melayu di kenali sebagai ³ HAK WILAYAH ASINGAN ¶¶

HAK WILAYAH ASINGAN
HAK WILAYAH ASINGAN
Ketua Negeri

Bahasa Kebangsaan

Agama Islam
Ked Istimewa Pend Asal Negeri

Hal Ehwal Imigresen Kerakyatan Peruntukan Kewangan Pelajaran

Latihan Pengayaan «
Nayatakan reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap penubuhan gagaan Malaysia. Senaraikan perkara-perkara yang perkaraterkandung dalam Perkara 20.

REAKSI PARTI-PARTI POLITIK PARTISABAH & SARAWAK TERHADAP ISU PEMBENTUKAN MALAYSIA
SUPP
Bimbang Sarawak & Sabah akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu.

PESAKA SNAP UNKO
Orang bukan Melayu dan kaum peribumi bimbang mereka akan kehilangan identiti dan dikuasai oleh orang Melayu

«.. Reaksi Parti Politik Sabah & Sarawak
SEMUA PARTI POLITIK DI SABAH & SARAWAK KECUALI BERJASA
Inginkan kemerdekaan terlebih dahulu

PESAKA SNAP UNKO
Bimbang sumber ekonomi Sarawak & Sabah akan dikuasai oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu (Kuasa Pusat)

««. Reaksi Parti Politik Sabah & Sarawak
PANAS BERJASA USNO
Membangkitkan isu kemajuan ekonomi dan sosial

Rumusan dari Sabah & Sarawak«..
Menjelang 1961 ramai pemimpin & rakyat menyokong Perubahan sikap didorong oleh usaha kerajaan British & Persekutuan Tanah Melayu
menjelaskan gagasan Malaysia dengan mempertimbangkan pandangan penduduk Semangat perpaduan dan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh para pemimpin dari Tanah Melayu seperti
Tunku Abd Rahman Tun Abd Razak Tun V.T. Sambanthan Tun Tan Siew Sin

Kerjasama dpd pemimpin-pemimpin pemimpinSarawak & Sabah seperti
Datu Mustapha Datu Harun Temenggung Jugah Donald Stephen Ong Kee Hui Stephen Kalong Ningkan

BRUNEI
Peringkat Awal
Sultan Brunei ± Sultan Omar Ali Saifuddin Menyokong gagasan Malaysia Telah membentuk sebuah suruhanjaya bagi meninjau pendapat rakyat Brunei Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M. Azahari menentang gagasan Malaysia

MATLAMAT PARTI RAKYAT BRUNEI
Menubuhkan Persekutuan Borneo ± Kerajaan Kalimantan Utara. Terdiri daripada Sabah , Sarawak & Brunei
ANGGAP GAGASAN MALAYSIA SEBAGAI SATU BENTUK NEOKOLONIALISME.

TINDAKAN PRB
A.M. Azahari Melancarkan pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara( TNKU) Ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak , Sabah & Brunei Pemberontakan dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia

TINDAKAN PRB
A.M. Azahari dan penyokong mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia & Filipina Pemberontakan Brunei berlaku pada 2 Disember 1962 Dapat dipatahkan oleh tentera British A.M. Azahari berada di Manila tidak dapat ditangkap .
Mendapat pelindungan politik di Indonesia

INDONESIA
Sebab
Pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme Akan mengancam Indonesia

Membantah pembentukan Malaysia Tentangan muncul pada akhir tahun 1962 Disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) Berjaya mempengaruhi Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrantasi

GANYANG MALAYSIA

TUJUAN

DIUMUM PADA 20 JANUARI 1963

TINDAKAN INDONESIA
PENCEROBOHAN UDARA m b u r u

LANCAR SERANGAN MELALUI JOHOR, SARAWAK , SABAH

HANTAR PENGITIP

Kita perlu buat sesuatu untuk Mengatasi pergeseran negara kita dengan Indonesia

TUANKU ABDUL RAHMAN
‡ Memelihara kedaulatan negara dan rakyat

‡ Meminta bantuan tentera Komanwel ± Britain, Australia, New Zealand , Kanada ‡ Hantar bantahan rasmi kepads SU Agung Bangsa- Bangsa Bersatu ‡ Tun A. Razak dan perwakilan mengadakan lawatan ke bebrapa negera Afrika ± menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia

«« hubungan tegang
Berpanjang September 1965 berlaku pemberontakan di Indonesia Jeneral Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno

Konfrantasi selesai ««
Kedua ±dua negara hantar wakil untuk memulihara hubungan diplomatik Malaysia - Indonesia Presiden Soeharto hantar Menteri Luar Indonesia Adam Malik Malaysia hantar Tun Abd Razak Di Bangkok , Ogos 1966

FILIPINA
Presiden Macapagal Tuntut hak terhadap Sabah bulan Jun 1962 Dakwa Sabah merupakan sebahagian dpd milik Kesultanan Sulu.

Latarbelakang Sejarah .. Sabah
Perjanjian ditandatangani pada 22 Januari 1878 Antara Sultan Jamalul Alam dgn Baron Von Overbeck Baron telah jual haknya kpd Alfred Dent Alfred telah menubuhkan syarikat perdagangan yang berjaya memperoleh Piagam Diraja dpd British. Pada tahun 1881 syarikat ini dikenali sebagai Syarikat British Utara Borneo (SBUB) SBUB telah memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun.

«. Latarbelakang
Pada tahun 1946 SBUB telah menyerahkan pemerintahan Sabah kpd kerajaan British Pajakan ini diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu yang terakhir iaitu Sultan Esmail Kiram pada 22 Januari 1958. Menjelang bulan Jun 1966 Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia. Pengiktirafan diberi menerusi usaha membaiki hubungan antara kedua-dua keduanegara melalui MAPHILINDO (Malaysia, Filipina dan Indonesia)

Latihan Pengayaan «
Mengapakah Indonesia dan Filipina menentang pembentukan gagasan Malaysia? Bagaimanakah reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan persekutuan Malaysia ?

LANGKAHLANGKAH-LANGKAH KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA

«. Lawatan Ke Sarawak,

Sabah & Brunei« 
Menerangkan tujuan dan matlamat

penubuhan Malaysia 
Mengadakan rundingan dengan pegawai ±

pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura

JK PERUNDING PERPADUAN KAUM (JPPK) Ditubuhkan di Singapura Julai 1961 Pengerusinya Donald Stephens

AJK JAWATANKUASA PERUNDING PERPADUAN KAUM

TANAH MELAYU
‡Tunku Abd Rahman ‡Ong Yoke Lin ‡Khir Johari

SINGAPURA

SABAH
‡Tun Datu Mustapha Datu harun

‡ Lee Kuan Yew

Peranan JPPK
Menerangkan kpd orang ramai tentang Gagasan Malaysia Mengumpul pandangan penduduk Mengalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

Mesyuarat Yang Diadakan
Empat kali
1. Di Jesselton(Sabah) 2. Di Kuching (Sarawak) 3. Di Kuala Lumpur ( Persekutuan Tanah Melayu) 4. Di Singapura ± Februari 1962
Brunei hantar pemerhati hadiri tiga mesyuarat terakhir

Hasil Mesyuarat Terakhir di Singapura ( Feb 1962««)
Ahli bersepakat mengemukakan satu memorandum kpd Suruhanjaya Cobbold yang di bentuk oleh kerajaan British. Kandungan Memorandum
Perkara penting yg memberi pertimbangan kpd pandangan dan pendapat Sarawak Dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru.

SURUHANJAYA COBBOLD
Ahli
3 orang pegawai British :
1. Lord Cobbold 2. Sir Anthony Abell 3. Sir David Watherston 

Rakyat Tempatan
1. Dato¶ Wong Pow Nee 2. Tan Sri Ghazali Shafie

Tujuan «.
Meninjau pendapat rakyat Sarawak & Sabah tentang gagasan Malaysia Membuat penilaian Mengemukakan cadangan kpd pihak British

Tindakan «
Menerima memorandum yg dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan Memulakan tugas dari bulan Februrai hingga April 1962 Mengemukakan laporan kpd kerajaan British pada Jun 1962

Laporan Suruhanjaya Cobbold« tentang penduduk Sabah & Sarawak
1/3 penduduk menyokong tanpa Syarat 1/3 penduduk dengan syarat- kepentingan syaratmereka harus dilindungi 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum sertai Malaysia

Cadangan dari Suruhanjaya Cobbold«..
Perlembagaan malaysia yg baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sarawak & Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresen B. Melayu dijadikan bahasa kebangsaan Jaminan hak dan kedudukan bumiputera Sarawak & Sabah Pemberian nama Malaysia kpd negara baru yg dibentuk Penentuan tarikh penubuhan Malaysia.

JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN (JAK)
Ditubuhkan pada Ogos 1962 Dianggotai oleh
WakilWakil-wakil persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak & Sabah.

Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne(Menteri Negara
bagi Tanah Jajahan)

Dibantu oleh Tun Abd Razak ( Timbalan Perdana Menteri
Persekutuan Tanah Melayu)

Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold

JAK
Lord Landsowne & Tun Abd Razak mengunjungi Sabah & Sarawak
menerangkan penubuhan Malaysia Mewajarkan kemasukan Sabah & Sarawak ke dlm persekutuan Malaysia Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak & Sabah

Bermesyuarat sebanyak 24 kali

Hasil «.
Disember 1962.. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak & Sabah bersetuju Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963. Tentangan daripada Indonesia & Filipina menyulitkan pembentukan Malaysia

Kurangkan ketegangan «
Perjumpaan 3 pihak
1. Malaysia ± Tunku Andul Rahman 2. Indonesia- Presiden Soekarno Indonesia3. Filipina ±Presoiden Macapagal

Hasilnya penubuhan MAPHILINDO KetigaKetiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan BangsaBangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Peranan PBB
Membentuk United Nations Malaysian Mission (UNMM) oleh SU Agung PBB iaitu U Thant Hantar wakilnya Lawrence Michaelmore dari Amerika Syarikat bersama 7 wakil dari «
1. Chezchoslovakia 2. Argentina 3. Brazil 4. Ceylon 5.Pakistan 6.Jepun 7. Republik Arab Bersatu
«. Mereka ke Sabah & Sarawak

Hasil Tinjauan Wakil PBB
Majoriti rakyat Sarawak & Sabah bersetuju menyertai persekutuan Malaysia
Menjelang lawatan misi PBB majoriti rakysat Sabah & Sarawak berubah fikiran berbanding dhn keputusan Suruhanjaya Cobbold Perubahan fikiran kerana usaha kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Usaha Parti Perikatan membentuk parti yang menyokong pembentukan Malaysia yang akhirnya memenangi pilihanraya

Pilihan penduduk Sabah & Sarawak

Lebih suka menyertai Persekutuan Tanah Melayu dpd menyertai Indonesia atau Filipina

Tarikh ditunda«
Dari 31 Ogos 1963 ke 16. September 1963 kerana « Laporan dari PBB tidak dapat disiapkan Tentangan daripada Indonesia & Filipina yg berterusan

Brunei telah menarik diri pada saat akhir.

Rumusan «.
Kejayaan pembentukan Malaysia memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan tokoh politik ciridi Tanah Melayu, Sabah & Sarawak. Tekanan komunis & Tentangan Filipina & Indonesia dapat ditangkis melalui diplomasi oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu & British. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama serantau dan antarabangsa.

LATIHAN PENGUKUHAN
Nyatakan peranan Suruhanjaya Cobbold Nyatakan langkah-langkah yang diambil langkahdalam menangani penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia.

PERJANJIAN MALAYSIA 1963
Ditandatangani di London Julai 1963 Sepanjang Ogos 1963 berlaku beberapa peristiwa penting ke arah merealisasikan penubuhan Malaysia

AKTA MALAYSIA
Diperkenankan Oleh Ratu Elizabeth 11 Diluluskan oleh Parlimen Britain Disusuli dgn kelulusan Perjanjian Malaysia oleh Parlimen T. Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undangan Sarawak dan majlis Undangan Sabah.
MEMPERUNTUKKAN PENGGABUNGAN NEGERINEGERINEGERI BERKENAAN YANG SETERUSNYA DI NAMAI MALAYSIA

«..Akta Malaysia«.
26 Ogos 1963 Yang di Pertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia 16. September 1963 negara Malaysia ditubuhkan secara rasmi yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah

INTI PERJANJIAN MALAYSIA 1963
Akta Malaysia memperuntukan beberapa perkara
Semua urusan hal ehwal luar adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sarawak & Sabah Agama lain bebas diamalkan B. Melayu merupakan bahasa kebangsaan B. Inggeris dan bahasa lian boleh digunakan Bagi Sabah & Sarawak ± bahasa rasmi aialh B. Inggeris selama 10 tahun selepas Hari Malaysia

Intipati Perjanjian Malaysia 1963
Sabah & Sarawak diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Sarawak memperoleh 24 kerusi, Sabah 16 kerusi , Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen Rakyat bumiputera di Sarawak & Sabah mendapat taraf yang sama dgn orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu.

Hari Malaysia
Hari perisytiharan pembentukan Malaysia padan 16 September 1963. Penentapan tarikh ini adalah berdasarkan keputusan Setiausaha Agung PBB Dipersetujui oleh kerajaan British, Singapura, Sarawak dan Sabah.

RUMUSAN «
Melalui diplomasi dapat atasi masalah penentangan negara jiran Berjaya gabungkan Persekutuan dgn negeri jiran bagi kepentingan bersama Kepimpinan tokoh tempatan di Persekutuan Tanah Melayu , Singapura , Sarawak & Sabah Kerajaan British sangup bekerjasama dan bertolakansur untuk kesejahteraan bersama Kerjasama dari rakyat negeri-negeri anggota untuk negerimemastikan kedaulatan negeri terjamin Perjanjian malaysia 1963 ambil kira kepentingan semua negeri anggota utk kekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri Pada tahun 1965 Singapura telah berpisah dgn Malaysia.

Latihan Pengukuhan ..
Apakah Akta Malaysia ? Senaraikan intipati Perjanjian Malaysia 1963

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful