PEMULIHAN BACAAN

Disediakan Oleh: Sh. Athirah Wan Abu Bakar SMP PM 1110

PEMULIHAN BACAAN 
Membaca adalah salah satu kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh kanak-kanak supaya mereka dapat mencapai kemajuan dalam pelajaran dan juga kualiti kehidupan mereka. Ujian diagnostik bacaan akan dapat membantu guru mengesan kesukaran-kesukaran khusus bacaan murid. 

Ujian bacaan perlu diberikan kepada murid supaya guru dapat mengesan secara objektif kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam proses membaca. Bermula dari sinilah guru akan dapat merancang aktiviti-aktiviti pengajaran pemulihan bacaan.

UJIAN BACAAN NYARING 
Ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan kesukarankesukaran secara khusus dalam bacaan secara diagnostik.  Abdul Aziz Talib (1989) menyenaraikan kesukaran-kesukaran dalam kawasankawasan yang perlu ditubuhkan dalam sesebuah ujian bacaan: 1. Peringkat huruf (abjad) 2. Peringkat perkataan 3. Peringkat Frasa 4. Peringkat Ayat

PRINSIP PENGAJARAN PEMULIHAN BACAAN
Margaret et.al., 1989) : 1. Guru haruslah memulakan pengajaran pada tahap yang sesuai. 2. Keputusan ujian diagnostik bacaan dapat membantu guru mengenal pasti daerah kelemahan dan tahap bacaan murid.

3.Murid perlu diberi tangungjawab terhadap pembelajaran mereka. 4. Murid akan dapat belajar dengan lebih baik sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Gunakan bacaan nyaring dan bacaan senyap mengikut kesesuaian

KOMPONEN PENGAJARAN PEMULIHAN BACAAN
‡ ‡ ‡ ‡

Bacaan peringkat Pengajaran Pengajaran berfokus Menyemak atau meneliti semula Bacaan bebas

AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN TAJUK: KEMBALIKAN KE RUMAH SAYA

KEMBALIKAN KE RUMAH SAYA
‡ Objektif: Murid-murid membaca perkataan diberikan dengan betul. ‡ Bahan: 1. Papan tapak perkataan 2. Kad-kad bergambar dapat yang

1. Cara Bermain - Secara individu - Secara berpasangan

AKTIVITI PERMAINAN
- Murid-murid diberikan satu set papan tapak permainan. - Seterusnya murid-murid diminta untuk mengeluarkan kad-kad bergambar tersebut dari tapaknya (rumahnya). - Minta murid-murid membaca perkataan yang terdapat dalam tapak-tapak kad tersebut.

- Murid-murid kemudiannya mencari kad-kad gambar untuk dimasukkan ke dalam rumah (tapak) perkataan-perkataan tersebut. - Masa untuk setiap murid yang menyelesaikan kadkad gambar tersebut ke dalam rumahnya akan dicatatkan. - Murid-murid yang mampu dan berjaya menghabiskan permainan bahasa dengan memasukkan kad-kad perkataan itu ke dalam rumahnya dengan pantas dan betul boleh dikira sebagai pemenang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful