KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN OB JEKTIF : 1. Memahami dasar-dasar kerajaan 2. Memahami rasional, matlamat, dan objektif penggubalan dasar 3. Memahami strategi pelaksanaan dasar

MAKSUD DASAR
• • • • Asas Teras Panduan Aturan
untuk mencapai matlamat dan kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu.

3

• Tanpa dasar keadaan akan menjadi kelam-kabut. • Segala perancangan / program / projek tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan dan gagal mencapai matlamat yang dihasratkan

DEFINISI DASAR 4 Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak .

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN Satu pengisytiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan / mendapatkan / mencapai objektif. 5 .

MEKANISME PENGGUBALAN 6 .

Meningkatkan produktiviti Meningkatkan kecekapan Mengatasi masalah 7 Mengurangkan kos pengurusan RASIONAL DASAR KERAJAAN DIGUBAL Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan .

• Aman & stabil. .8 MATLAMAT • Mencapai makmur tahap negara maju yang • Bersatu padu.

9 Pertumbuhan Ekonomi Pengagihan Pendapatan Pencapaian Wawasan 2020 Objektif Gubal Dasar Kestabilan Pencapaian DPN Kedaulatan dan Ketahanan Negara Kebajikan .

1990 10 ERA 2 ERA 3 ERA 4 ERA 5 1991.1969 1970 .sekarang .PERINGKAT PEMBENTUKAN DASAR ERA 1 Penjajah Barat Malayan Union 1957 .

11 .

12 .

3. 7. 5. 4. 2. 13 Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (19711990) Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2) (1991-2000) Dasar Wawasan Negara Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Pengswastaan Negara .MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA 1. 6.

9.MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA 8. 11. 13. 14 Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke Timur Dasar /Program Pembaharuan & Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam . 10. 12.

4. 5. Dasar Wanita Negara Dasar Pengeluaran Negara Dasar Buruh Negara Dasar Kependudukan Negara 15 Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran Dasar Luar Negara . 6.MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR LAIN 1. 3. 2.

KA NG AN A R G NG AN J A C AN PAN R KA JP) G AN (RR J .

17 4 JENIS RANCANGAN 3 RRJ RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP) RANGKA RANCANGAN JANGKA SEDERHANA KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA DEB DPN DWW W2020 RANC 5 tahun M’sia plan 1 tahun Belanjawan tahunan Laporan ekonomi Pelan rangsangan RANCANGAN JANGKA PENDEK .

18 1956-1960 1 Malaya Plan 1961-1965 2 Malaya Plan 1966-1970 1 M’sia Plan 1971-1975 2 M’sia Plan 1976-1980 3 M’sia Plan 1981-1985 4 M’sia Plan 1986-1990 5 M’sia Plan 1991-1995 6 M’sia Plan 1996-2000 7 M’sia Plan 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 8 M’sia Plan 9 M’sia Plan 10 M’sia Plan 11 M’sia Plan RRJP1 (DEB) 1971-1990 RRJP2 (DPN) 1991-2000 RRJP3 (DWN) 2001-2010 ? W2020 1991 2020 RRJP ?? NEGARA MAJU .

.

20 1 LATAR BELAKANG Dilancarkan pada 1970  20 tahun (1970-1990)  Dasar pecah dan perintah British mengakibatkan:  › Perpecahan kaum › Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi › Ketidakseimbangan antara wilayah yang menimbulkan rasa tidak puas hati .

Mewujudkan perpaduan kaum dengan mengurangkan perbezaan ekonomi dan sosial dengan menghapuskan: 21 .

22 .

pekebun. nelayan melalui pelba gai pr og r am Memperbanyak peluang peker jaan Memperbanyak kemudahan infr astr uktur di luar bandar (jalan r aya / jambatan / parit / tali air (tanaman padi 2 kali setahun) Wujudkan kumpulan per usahaan dan per da gangan bumiputer a    .STRATEGI MENGURANG & MEMBASMI KEMISKINAN  23 Meningkatkan pendapatan petani.

KEJORA . FELCRA.24  Peluang pendidikan/biasiswa/buku teks yang meluas kepada semua pelajar miskin Meningkatkan kualiti kemudahan kesihatan hidup melalui   Memberi bantuan subsidi (benih / baja / r acun r umpai) dan kr edit  Membuka dan membangunkan wilayah bar u melalui pembukaan tanah ladang: FELDA. DARA. JENGKA.

40% bukan bumiputer a. jur utera dan sebagainya.STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT  25 Menyasar kan 30% penguasaan ekuiti bumiputer a. Bank Bumiputer a. 30% pelabur luar ne gar a Menubuh agensi seper ti MARA.   . akauntan. Amanah Saham Menyusun corak guna tenaga melalui peluang pendidikan kpd golongan bumiputer a menceburi peker jaan profesional seper ti ar kitek. Bank Pembangunan.

Kadar kemiskinan menurun daripada 49.00).3% pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini telah turun kepada 17. iaitu Melayu (RM290.00). Cina(RM565.26  Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat menunjukkan bahawa pendapatan purata sebenar isi rumah telah bertambah baik.  .1% tahun 1990.00) dan India(RM455.

semangat DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional  . Setelah tamat pada 1990.27 RUMUSAN  DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. menyusun semula masyarakat dan guna tenaga.

S A W 0 A 2 W 20 N A .

  .29 2  WAWASAN 2020 28/2/1991 -Pelancaran Majlis Perniagaan Malaysia Perdana Menteri membentangkan kertas kerja bertajuk “MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN” Merupakan satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020.

. agihan kekayaan yang seimbang. sistem pemerintahan yang cekap & berkesan. kestabilan politik.” PM/28 FEBRUARI 1991/MBC 2020 ? Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari segi ekonomi sahaja. Negara mestilah maju dari semua bidang: ekonomi.30 “MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020. kerohanian. mutu hidup yang tinggi. psikologi dan kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti Pertumbuhan ekonomi yang pesat. politik. keadilan sosial. nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri.

kerohanian dan kebudayaan menurut acuan sendiri . ekonomi.MATLAMAT WAWASAN 2020 31 Menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju sepenuhnya dan menyeluruh dari segi sosial. politik.

PERSPEKTIF/ISU WAWASAN 2020 PERSPEKTIF :  Pembentukan satu negara bangsa Malaysia.  Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan. 32 .  Keadilan ekonomi dan sosial  Moral dan etika.  Negara Perindustrian.

Mengikut “mega trend” dunia.33     Satu generasi dapat dibentuk yang dibangunkan dari segi pengetahuan. nilai. . kemahiran. Menjadi garis pemisah sama ada sesebuah negara itu akan berjaya di dalam pembangunan perindustrian atau tidak. akhlak dan sebagainya Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat.

34 .

35 Mewujukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama .

36 Mewujukan masyarakat yang berjiwa bebas. maju dan tenteram serta mempunyai keyakinan diri dan tabah menghadapi cabaran .

37 Mewujudkan masyarakat yang demokratik dan matang .

38 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika .

39 Mewujudkan masyarakat yang makmur dari segi ekonomi dan mempunyai daya saing yang tinggi .

40 Mewujudkan masyarakat yang progresif. saintifik dan berdaya cipta .

41 Mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya .

42 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang .

43 Mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur. adat dan budaya masing-masing . liberal dan bebas mengamalkan agama.

44
Dasar ini bersifat jangka panjang (tempoh 30 tahun). Kejayaannya banyak bergantung kpd pemahaman, penghayatan, kerjasama, pelaksanaan dan penambahbaikan berterusan semua pihak termasuk kerajaan, swasta, NGO, institusi keagamaan, dan orang perseorangan khususnya generasi muda selaku pemimpin pelapis negara

R AN A N S A U D G L N A A N B IO M S E A P N

46
3

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

LATARBELAKANG :
   

Dilancar kan pada 17 Jun 1991. Kesinambungan DEB yang tamat pada1990. Dirangka untuk tempoh 1991-2000. Digubal ber dasar kan Wawasan 2020.

.

MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL ALAM SEKITAR 47 FIZIKAL Mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan negara melalui pembangunan seimbang antara negeri ke negeri dan kawasan bandar ke luar bandar melalui 5 perspektif: SOSIAL EKONOMI POLITIK .

48 Masih mengekalkan strategi Dasar Ekonomi Baru iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula kaum .

49 PENYUSUNAN SEMULA GUNA TENAGA Insentif pendidikan untuk masyarakat miskin Pembentukan masyarakat progresif Wujudkan masyarakat perdagangan & perindustrian bumiputera .

50 Penglibatan aktif swasta / penswastaan Program penanaman semula Penggunaan sains dan teknologi Meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera .

51 Menyediakan kemudahan asas Pembangunan mapan: –pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar .

 . Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.52  Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.

perusahaan dan   . Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan kumpulan perdagangan bumiputera.53 53  Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah.

latihan.54 54  Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan.  . kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi. kesihatan.

R A N S A IKA D D N I D SAA N G E N P A B E K .

5 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 56 LATAR BELAKANG  Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris Sistem pendidikan warisan penjajah seperti aliran pendidikan Inggeris. India dan sekolah pondok yang berbeza-beza menyukarkan proses perpaduan dan tidak seragam / selari dengan kehendak negara . sekolah Cina.

JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan (laporan Jawatankuasa diterbitkan pada 1979) › › .57  Berasaskan kepada: › Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 Penyata Rahman Talib 1960 yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961.

ekonomi. / . Membentuk identiti negara semangat cinta akan negara. kebudayaan dan kesenian.58 Meningkatkan perpaduan kaum. Memenuhi keperluan tenaga kerja. politik. Menggalakkan perkembangan sosial.

.59 Bahasa Kebangsaan pengantar. Menggalakkan kokurikulum. Sistem peperiksaan yang sama. sebagai bahasa Kurikulum yang sama & berorientasikan negara. penglibatan dalam Meluaskan pendidikan vokasional dan teknik.

60 Meluaskan peluang pendidikan. Penerapan pendidikan agama & moral. Mendemokrasikan sistem pendidikan. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Meningkat mutu pendidikan. Melahirkan tenaga pengajar terlatih. .

berketrampilan. berakhlak mulia.61 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ” . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

pendidikan melalui sistem penyampaian Memperbaiki kualiti pendidikan. Memperkukuh pendidikan . Meningkatkan peluang pelbagai peringkat umur. Memperluas peluang pendidikan swasta. pendidikan untuk . KBSR 1983 & KBSM 1989 .62 Susun semula Pendidikan Vokasional & Teknik 1978.

Sumbangan dasar ini ke arah meningkatkan per paduan sukar untuk dipastikan kerana banyak faktor dalaman dan luaran yang mempengar uhinya.RUMUSAN  63 Berjaya meluaskan penggunaan BM di samping membenarkan pembelajaran bahasa ibunda .  .

adat resam yang berbeza-beza memerlukan sikap toleransi yang tinggi.  .64 12 DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Pengenalan:  Keunikan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Jika tidak dipelihara dengan baik akan menyukarkan proses perpaduan kaum. agama. bahasa.

. semangat cinta akan  Mewujudkan negara.65 OBJEKTIF  Mengukuhkan perpaduan kaum.  Memelihara identiti bangsa Malaysia.

Agama Islam. 66 .Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kebudayaan penduduk asal. Unsur-unsur kebudayaan lain.

Agama atau keper cayaan kepada tuhan mer upakan unsur penting dalam pr oses pembangunan ne gar a ser ta pembentukan r akyat yang berakhlak dan ber peribadi mulia.67 Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. .

Meningkatkan taraf dan mutu/kualiti kesenian. Kerjasama bersepadu dari pelbagai peringkat kerajaan persekutuan / negeri / antarabangsa. Peranan media massa. Memperluas peluang pendidikan. Mengadakan pameran dan pertunjukkan.68 STRATEGI PELAKSANAAN     Mengamalkan sikap bertoleransi.   .

RUMUSAN  69 Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara Dasar ini cuba membentuk satu kebudayaan kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Kejayaannya sukar dinilai dalam jangka masa pendek kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengeruhi khususnya terhadap generasi muda  .

.

Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat. kemajuan. Bertujuan untuk mencapai keadilan. keredaan dunia dan akhirat.13 DASAR PENERAPAN NILAINILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN 71 PENGENALAN      Dilancarkan pada 1983. keamanan. kesejahteraan. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed. Agama Islam sebagai agama rasmi negara. .

`   . tekun dan didikasi. bersih. berdisiplin. berbudi mulia dan bersyukur. Memupuk nilai murni dalam kalangan orang ramai. ikhlas. Antara nilai-nilai : Amanah. sederhana. dedikasi. bertanggungjawab. bekerjasama.72  Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.

Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Menubuhkan sebuah ‘Negara Bahagia’. beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain.    .73  Membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah.

Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini. dasar ini ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam. Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran berdasarkan nilai-nilai positif.74  Sebagai permulaan.   .

Ia merupakan proses yang tiada penghujung dan berterusan dan memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Kejayaannya boleh masa panjang dilihat dalam jangka   .RUMUSAN  75 Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai diamalkan dalam perkhidmatan awam.

R AN SA A T A IK D R IA YA AYS S L R A E P M .

• Kakitangan awam dan swasta adalah pemilik bersama. Kedua-dua sektor harus mencapai persetujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.8 DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 77 LATAR BELAKANG: Diumumkan pada 25 Februari 1983. Bukit Kiara Kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam untuk meningkatkan pembangunan negara. • Malaysia dianggap sebuah syarikat. Mahathir Mohamed. YAB Datuk Seri Dr. Semasa pelancaran Forum Intan. • • • • .

78 Mempercepat pembangunan negara melalui kerjasama erat antara sektor kerajaan dan swasta dalam semua bidang sosial dan ekonomi 78 .

Mengha puskan sifat ‘per musuhan’ di antar a kedua-dua sektor dengan menggalakkan per kongsian maklumat dan saling faham memahami akan pr osedur dan matlamat kedua belah pihak. Meningkatkan hasil ne gar a. ber makna dan ber kesan antar a sektor awam dan swasta demi pembangunan ne gar a ba gi menca pai faedah ber sama.OBJEKTIF  79 79 Mewujudkan ker jasama er at.   .

80 PERANAN SEKTOR AWAM      PERANAN SEKTOR SWASTA     fasilitator Perancang Penggubal dasar awam Penyedia garis panduan Pemantau dan menguatkuasa undang2/peraturan Sebagai pengerak aktiviti ekonomii Sebagai pengeluar barangan Sebagai peneroka pasaran Penyumbang pendapatan negara melalui cukai .

. Mewujudkan persetujuan bersamamenghapuskan salah faham –berkongsi tanggungjawab membangunkan negara.Difahami oleh swasta. 81 .81 Memperjelas peranan kerajaan dan swasta. Penambahbaikan sistem dan prosedur kerja bagi mengurangkan kerenah birokrasi.Mudahkan urusan/kurangkan birokrasi . Mengukuhkan hubungan antara agensi kementerian / jabatan / Badan Berkanun.

RUMUSAN  82 Contoh: Pembayaran bil setempat. 82 . Dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan barangan. Dasar ini secara tidak langsung telah berjaya mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan dalam pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta. dan kualiti    Kejayaan dasar ini bergantung kepada sejauh mana persefahaman dan kerjasama yang ikhlas antara kerajaan dan swasta.

R AN A A S T A S D A W ARA S N EG E P N .

Mahathir • Selepas pelancaran Dasar Persyarikatan Malaysia.7 DASAR PENSWASTAAN NEGARA 84 LATAR BELAKANG: • Dilancarkan pada 1983 – Dr. • DPN menyokong dasar persyarikatan Malaysia • Menandakan kerajaan sudah bersedia untuk menyerah dan mengurangkan beberapa sektor kerajaan kepada pihak swasta untuk dilaksanakan demi meningkatkan mutu produktiviti dan kecekapan pentadbirannya. .

.85 85 Dasar Penswastaan merupakan satu program kerajaan yang melibatkan pemindahan atau penjualan kepentingan-kepentingan kerajaan sama ada dalam bentuk ekuiti atau aset kepada pihak swasta. Ia melibatkan sama ada pemindahan atau penjualan secara sebahagian atau keseluruhannya.

” .86 Dalam menguruskan sesebuah perusahaan kerajaan. kerajaan di mana-mana jua di dunia adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli dan kuasa kerajaan. Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi. Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap dan lebih bermotivasi.

Memperluas prospek sektor korporat.87 Mengurangkan beban kewangan negara. Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Meningkatkan kecekapan. daya pengeluaran dan daya saing. Mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya melalui program komersial. 87 .

88 Mempercepat pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta dalam perniagaan yg boleh menyediakan peluang pekerjaan di samping kerajaan boleh mengutip cukai yang akan digunakan untuk pembangunan negara. 88 . Memperbaiki kualiti perkhidmatan melalui persaingan sihat pihak swasta untuk menawarkan harga terendah. Mencapai objektif mewujudkan golongan perniagaan bumiputera.

89 BENTUK2 PENSWASTAAN Bina Kendali Kontrak Pengurusan Bina Kendali Pindah Pajakan Penjualan .

kepada 100% saham syarikat kerajaan syarikat swasta : Contoh FIMA. Pemindahan tanggungjawab aset dan kakitangan. Contoh: TNB.90 Jual penuh: Ekuiti (syarikat) kerajaan dijual/pindah milik kepada pihak swasta. MAS & TELEKOM 90 . pengurusan. Jual sebahagian: Pindah sebahagian saham kerajan kepada swasta.

Tidak melibatkan pemindahan walaupun ada kemungkinannya.91 Pemindahan hak menggunakan aset untuk tempoh tertentu dengan bayaran pajakan. hak milik Contoh: Memajak sesuatu perkhidmatan letak kereta/ membina jejambat / lebuh raya 91 . Penyewaan kemudahan-kemudahan tertentu .

92 .92 Penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta dengan dibayar yuran pengurusan. Hotel Seri Malaysia. Melibatkan pembahagian tanggungjawab menyediakan sesuatu perkhidmatan khusus yang sebelumnya dijalankan oleh kerajaan. Contoh: mencuci atau menyelenggara kawasan awam.

93 . Diserahkan kembali kepada kerajaan setelah tamat tempoh perjanjian atau konsesi: Contoh.93 Penswastaan projek-projek kerajaan seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam.PLUS. Pihak swasta diberi kebenaran untuk membina dan mengendalikan projek untuk tempoh tertentu dengan biaya sendiri termasuk kuasa untuk mengambil keuntungan.

94 Pihak swasta diberi kebenaran untuk membangunkan atau membina sesuatu projek atau kemudahan awam dengan biaya sendiri. Contoh: ERL 94 . Pihak swasta mengendalikan dan menguruskannya secara berterusan tanpa perlu menyerahkan kembali kepada kerajaan pada akhir tempoh konsesi.

Isu-isu penting yang per lu diberi per timbangan ialah : › pemecahan suatu per khidmatan (Fra gmentation) › hal keselamatan 95   .95 STRATEGI DAN PELAKSANAAN  Penubuhan jawatankuasa khas di Unit Per ancangan Ekonomi (EPU). Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beber apa per khidmatan masing-masing.

96 96 Menubuhkan Jawatankuasa Penswastaan di Unit Perancangan Ekonomi (EPU) Anggota JK: Pengerusi.KP Unit Perancang Ekonomi Ahli : Kementerian Kewangan & Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan di Jab Perkhidmatan Awam JK ini menyediakan garis panduan bagi membolehkan pihak kementerian/jabatan menswastakan perkhidmatan masing-masing 96 .

RUMUSAN • 97 Dasar Penswastaan telah berjaya mencapai tujuan penubuhannya. Konsep Dasar Penswastaan ini telah diteruskan dalam Dasar Pembangunan Nasional (1991) • 97 .

R I AN A R S T A S D U L D NA IN I O R S E A P N .

6

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

99

LATAR BELAKANG

Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an. Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah menampakkan kelemahan: › Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia. › Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.

100

Kesan kelemahan… MEMBERI TUMPUAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN DALAM STRATEGI PERUSAHAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Mutu produk tidak mampu bersaing dengan keluaran asing Tahap teknologi rendah Pekerja tempatan kurang mahir menggunakan teknologi baharu
100

101

WUJUDKAN 2 PROGRAM
Mengkaji Dasar Perindustrian Malaysia untuk menyemak dan mengubah suai dasar bagi menggalakkan kemasukan pelabur asing Menubuhkan Pelan Induk Perindustrian (PIP) untuk menyediakan matlamat, strategi dan menentukan hala tuju sektor perindustrian negara
101

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) 102 Sebab PIP dilancar kan:  Menghadapi kemelesetan ekonomi dunia.  Tiada dasar perindustrian yang jelas.  Mengatasi kelemahan sektor perindustrian negara yang hanya tertumpu kepada sektor tertentu sahaja.  Pergantungan yang tinggi terhadap teknologi luar. 102 .

Mempelbagaikan gantian import. 103 . Mencari pasaran baru di negara sosialis dan negara sedang membangun. eksport & galak sektor Kempen beli barangan buatan Malaysia.103 Susun semula struktur perindustrian sedia ada – berasaskan sektor perkilangan. Galak guna sumber asli negara – kurangkan pergantungan kepada import.

pergantungan kepada 104 . Mengurangkan teknologi luar. Memperluas kegiatan industri ke kawasan luar bandar. Menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil dan Sederhana (IKS).104 Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh pihak awam dan swasta.

RUMUSAN  105 105 PIP adalah pelengkap kepada DPN dgn menyediakan pelan pembangunan jangka panjang untuk sektor perindustrian negara agar lebih jelas dan berdaya saing PIP telah ber jaya menyumbang kepada peningkatan KDNK ne gar a di samping peningkatan pelabur an asing dan pelaburan dalam ne gar a  .

N A T R A E P R R GA A E S N A D N IA .

DASAR PERTANIAN NEGARA
LATAR BELAKANG: • Dilancarkan pada 12 Januari 1984

107

• Memulihkan sektor pertanian setelah sumbangannya dalam KDNK negara semakin menurun akibat perubahan struktur, kepesatan sektor pembuatan dan perkhidmatan

108

 

21.8 %(1987) turun 18.7%(1990). Gunatenaga menurun 51%(1970),31%(1988) 27.8(1990). DPN sbg garis panduan bagi kerajaan dan swasta menggiatkan sektor pertanian.

109 109

Meningkatkan penglibatan pihak swasta. Memaksimumkan sumbangan pertanian. Memaksimumkan pendapatan petani. Melindungi kepentingan dan keselamatan makanan negara. Memaju dan meningkatkan hasil eksport.
109

110 Pembukaan tanah-tanah baru Pembangunan in-situ Menggalakkan penglibatan pihak swasta Penyediaan khidmat sokongan Pembangunan komoditi Pembangunan sosial dan institusi 110 .

KADA. 5. 111 Memajukan pertanian melalui agensi kerajaan seperti LPP. Menambahkan hasil dpd pelbagai jenis keluaran berbanding satu jenis tanaman. Pengenalan mini estet menggantikan pekebun kecil. 2. MARDI dsb.KESAN DASAR PERTANIAN NEGARA 1. 3. Penggunaan teknologi dan pengurusan yang cekap. . Kemudahan kredit kepada golongan petani. 4.

RUMUSAN  112 112 112 Kejayaannya banyak bergantung kepada perkara di luar kawalan dasar seperti harga komoditi tidak stabil. sambutan dingin pihak petani dan swasta dan sekatan perdagangan negara pengimport .

AN D NS A R A AI EG S R A IN AS LOG D O KN TE .

 Penyumbang tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan.  Kaitan sains dan teknologi dengan sektor ekonomi seperti perindustrian. . pertanian dll.  menjadikan Malaysia sebagai negara maju.  Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif.9 DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA 114 PENGENALAN  Digubal pada bulan April 1986.

115 Menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju berasaskan penggunaan sains dan teknologi. Malaysia bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi menjadi penyumbang kepada teknologi 115 .

116 Menggalakkan penggunaan S&T sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan membaiki membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat. Melindungi kedaulatan negara merupakan sebahagian daripada pembangunan sosioekonomi negara. yang dasar 116 .

117 Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains Menggalakkan pemindahan teknologi antara pelbagai sektor Pengkomputeran sektor perindustrian Menggalakkan penggunaan mesin dan robotik bagi menggantikan kerja-kerja berintensif buruh 117 .

118 Menggalakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi kepada sektor awam dan swasta 118 .

.Pengkalan data sains dan teknologi dalam talian masticlink 119 .Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi • DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (BIOTEK) . • PUSAT MEKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MASTIC) .Pembangunan dan petunjuk sains dan teknologi kebangsaan.Untuk menggalakkan dan menyelaras aktiviti-aktiviti dalam bidang bio-teknologi.

G N A D N A R P U R IM A T S A E D K .

121 11 DASAR PANDANG KE TIMUR .

122 OBJEKTIF 1. . Pemindahan teknologi tinggi ke Malaysia. 3. pengetahuan serta menerapkan nilai-nilai dan etika kerja yang positif. 4. Menjadikan Malaysia negara maju dan dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja. 2. Meningkatkan kemahiran. kecekapan.

Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) .123 Strategi 1.Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja .Konsep Pejabat Terbuka .Perkhidmatan Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran Bil Setempat . Per ubahan str uktur : .

124  Kad Perakam Waktu  Tanda Nama  Kepimpinan Melalui Teladan .

125  Latihan Perindustrian & Teknikal meningkatkan keupayaan teknikal & penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk meningkatkan daya pengeluaran. .  Program Pengajian Akademik peluang pelajar M’sia melanjutkan pengajian dlm sains. teknikal & pengurusan.

.memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di Malaysia.jalinan hubungan institusi M’sia dengan institusi di Jepun & Korea.  Program antara Institusi .126  Program Kemajuan Teknikal .  Program Kemajuan Eksekutif .menempatkan eksekutif M’sia di agensi berkenaan di Jepun dan korea.  Skim Latihan Pembangunan Usahawan.

. Mewujudkan projek infrastruktur yang bercirikan ketimuran – Jambatan Pulau Pinang. Kejayaan mengeluarkan kereta nasional – Proton Penumbuhan lembaga industri berat Malaysia (HICOM) – usahasama dengan negara Jepun.KESAN-KESAN DASAR PANDANG KE TIMUR 1. 4. Pertambahan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. 5. Pertambahan bilangan pelaburan dari Jepun dan Korea. 127 3. 2.

.PENUTUP 128 Kejayaan dasar bergantung kepada pemahaman serta penerimaan oleh semua pihak yang terlibat. Aspek ini perlu diberi penekanan kerana pemahaman yang tepat sebagaimana yang dihasratkan oleh penggubal dasar akan menjadikan mereka (kita) lebih komited dalam melaksanakan dasar-dasar itu bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful