ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Μπέρσυ

1917-1931

1920

1940

1960

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ελληνική τριήρης

Πορτογαλικό πλοίο «καράκ». Η Αγία Αικατερίνη του Σινά.

Σφγχρονο πυρηνικό υποβρφχιο