Oleh: SAHIBUL AMIN BIN WARDI ROZAINI BIN ZULKIFFLE MOHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD ZULFIKRI BIN

MOHD YUSOF

MODEN
Aspek Mazhab Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Konsep Matlamat Pendidikan Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan Dalam kehidupan seharian Tumpuan Kurikulum: Kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari Guru: Pembimbing dan pengurus Kaedah Mengajar: Induktif Murid: Mencari Ilmu dan bersifat aktif

MODEN
Mazhab = Progresivisme Konsep = Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan Matlamat Pendidikan 1. Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan 2. Dalam kehidupan seharian Tumpuan 1. Kurikulum: Kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari 2. Guru: Pembimbing dan pengurus Kaedah Mengajar: Induktif Murid: Mencari Ilmu dan bersifat aktif

Related Interests