Prof. Coordonator Prof.

Coordonator: Roncea Florentina : Roncea Florentina
Realizato Realizator: Rotaru Adriana, Facultatea r: Rotaru Adriana, Facultatea
de Farmacie, Specializarea de Farmacie, Specializarea··Asistenta Asistenta
de Farmacie, Anul !!, Crupa ! de Farmacie, Anul !!, Crupa !
Informatii generaIe
CIasificare
Metode noi de contraceptie
Contraceptia prin mijIoace
mecanice
InIormatii generale InIormatii generale
Contraceptia se contureaza ca Iiind cumulul de masuri-temporare sau deIinitive- menite sa impiedice
aparitia unei sarcini la un cuplu cu o sanatate normala, in plina perioada de Iertilitate si cu o viata sexuala
normala .
Privita din punctul de vedere al incetatenirii si acceptabilitatii practice, contraceptia poate Ii deIinita ca
totalitatea metodelor-temporare sau deIinitive-care evita aparitia unei sarcini la un cuplu normal, in plina
perioada de procreare, cu o viata sexuala normala, impiedicand Iunctiile ovulatoare, de Iecundatie, de
transport tubar al oului si de ovoimplantare.
Succint, anticonceptia e reprezentata de miiloacele care impiedica realizarea Iecundatiei, Iie direct, Iie
inIluentand etapele premergatoare, la unul dintre parteneri.
Mijloacele contraceptive se inscriu in cadrul complexului de masuri menite sa asigure pastrarea
sanatatii populatiei, combatand eIectele nocive ale sarcinii-la Iemeile cu diverse aIectiuni Iunctionale,
organice, psihice, genetice sau imunologice-sau complicatiile intreruperilor de sarcina, care asemenea
oricarei interventii chirurgicale, reprezinta o puternica solicitare pentru organismul Iemeii, grevind astIel
Ioarte mult Iactorii de prognostic.
EIicacitatea diverselor metode se apreciaza utilizand criterii menite sa evidentieze atat eIectele lor
contraceptive, cat si eIectele secundare asupra organismului. VeriIicarea minutioasa a diverselor produse si
metode inainte de introducerea in terapeutica reprezinta unul dintre elementele Iundamentale ale practicii
terapiei contraceptive.
etodele etodele contraceptive contraceptive se se clasiIica, clasiIica, dupa dupa oo serie serie de de criterii criterii::
A A.. dupa dupa eficienta eficienta: :
a) a) metode metode contraceptive contraceptive sigure sigure: :
pilulele pilulele contraceptive contraceptive;;
contraceptive contraceptive iniectabile iniectabile;;
contraceptia contraceptia de de urgenta urgenta;;
steriletul steriletul;;
prezervativele prezervativele masculine masculine si si Ieminine Ieminine;;
sterilizarea sterilizarea..
b) b) metode metode mai mai putin putin sigure sigure: :
burete burete contraceptiv contraceptiv;;
spermicidul spermicidul..
c) c) metode metode nesigure nesigure: :
metoda metoda calendarului calendarului;;
metoda metoda coitus coitus interuptus interuptus..
BB.. Dupa Dupa modul modul de de actiune actiune si si utilizare utilizare sunt sunt: :
a)Metodele a)Metodele contraceptive contraceptive naturale naturale: :
metoda metoda calendarului calendarului;;
metoda metoda coitus coitus interuptus interuptus
b) b) Metodele Metodele contraceptive contraceptive prin prin mijloace mijloace mecanice mecanice: :
prezervativele prezervativele masculine masculine si si Ieminine Ieminine;;
diaIragma diaIragma;;
buretele buretele contraceptiv contraceptiv
c) c) metodele metodele contraceptive contraceptive prin prin mijloace mijloace chimice chimice: :
ovule, ovule, spermicide, spermicide, burete burete contraceptiv, contraceptiv, pilula pilula..
C. In functie de utilizator: C. In functie de utilizator:
- -asculine; asculine;
- -Feminine. Feminine.
D. In functie de durata: D. In functie de durata:
- -Temporare; Temporare;
- -Permanente. Permanente.
E. In functie de metoda contraceptiva:
-etode hormonale: pilula contraceptiva (metoda cea mai Iolosita ), plasturele
hormonal, iniectia contraceptiva, inel vaginal, dispozitivul intrauterin hormonal.
-etode nehormonale: dispozitive intrauterine nehormonale cu cupru, metode
contraceptive de bariera (prezervativ masculin, prezervativ Ieminin, diaIragma vaginala,
metode chimice-spermicide).
-etode naturale: metoda temperaturii bazale, metoda calendarului, metoda bazata pe
recunoasterea perioadei Iertile, coitul interupt, alaptatul la san, abstinenta totala.
-etode chirurgicale : sterilizarea chirurgicala voluntara masculina (vasectomie),
Ieminina (ligatura tubara). Sterilitatea masculina si Ieminina conduc la inIertilitate
deIinitiva, de aceea cei care decid sa aleaga aceasta metoda trebuie sa Iie Ioarte bine
inIormati.
-Contraceptia de urgenta : contraceptivele ce se Iolosesc in maxim 72 de ore de la un
contact sexual neproteiat.
Contraceptia prin bariera mecanica Contraceptia prin bariera mecanica
etoda etoda consta consta in in Iolosirea Iolosirea unor unor dispozitive dispozitive care care opun opun atingerii atingerii sau sau patrunderii patrunderii
spermatozoizilor spermatozoizilor in in cavitatea cavitatea uterina uterina si si apoi apoi in in trompa, trompa, ca ca sa sa nu nu intalneasca intalneasca ovulul ovulul si si sa sa nu nu- -ll
Iecundeze Iecundeze..
Datorita Datorita modului modului lor lor de de actiune actiune- - respectiv respectiv ca ca se se opun opun depunerii depunerii spermatozoizilor spermatozoizilor in in Iundul Iundul de de
sac sac vaginal vaginal sau sau patrunderii patrunderii lor lor in in canalul canalul cervical cervical- -aceste aceste instrumente instrumente au au Iost Iost denumite denumite bariere bariere..
De De aici aici provine provine si si numele numele metodei metodei anticonceptionale anticonceptionale ca ca metoda metoda de de barierelor barierelor..
De De Iapt Iapt este este vorba vorba despre despre niste niste dispozitive dispozitive din din cauciuc cauciuc sau sau plastic, plastic, Iolosite Iolosite Iie Iie de de Iemeie Iemeie- -sub sub
Iorma Iorma diaIragmei diaIragmei sau sau capei capei cervicale, cervicale, Iie Iie de de barbat, barbat, sub sub Iorma Iorma prezervativelor prezervativelor care care impiedica impiedica
depunerea depunerea spermei spermei in in vagin vagin..
Dintre Dintre acestea acestea cele cele mai mai importante importante sunt sunt::
- -prezervativul prezervativul;;
- -diaIragma diaIragma;;
- -capa capa cervicala cervicala;;
- -buretele buretele contraceptiv contraceptiv;;
- -spermicidele spermicidele etc etc..
!#EZE#'ATI'& !#EZE#'ATI'&
!rezervativul masculin
!rezervativul feminin
!rezervativul !rezervativul pentru pentru femei femei (fenidomul) (fenidomul) este este conIectionat conIectionat tot tot din din cauciuc cauciuc subtire, subtire,
sub sub Iorma Iorma de de sac sac.. Este Este mai mai mare mare ca ca dimensiuni dimensiuni decat decat prezervativul prezervativul pentru pentru barbati barbati si si are are
la la ambele ambele capete capete cate cate un un inel inel pentru pentru Iixare Iixare.. Inelul Inelul mai mai mic, mic, de de la la capatul capatul inchis, inchis, va va Ii Ii
introdus introdus in in vagin vagin iar iar inelul inelul mai mai mare, mare, de de la la capatul capatul deschis, deschis, va va ramane ramane in in aIara aIara
vaginului vaginului..
EIicacitate: mare.
Usurinta de aplicare: este Ioarte usor de Iolosit dar
necesita atentie. Este
bine sa existe cateva
prezervative de rezerva
la indemana.
Inocuitate: totala
Reversibilitate: totala.
Prescriptie medicala: inutila, prezervativele se
vand liber.
Devina eIicienta: poate Ii utilizat in orice
moment, devenind
eIicient imediat.
Cost: nul.
DIAF#AGMA DIAF#AGMA
Diafragma Diafragma este este Iacuta Iacuta din din cauciuc cauciuc Ioarte Ioarte Iin, Iin, montata montata pe pe un un inel inel suplu suplu care care se se
aplica aplica pe pe colul colul uterin uterin.. Cand Cand se se Ioloseste Ioloseste corect corect si si in in combinatie combinatie cu cu spermicide, spermicide,
aceasta aceasta metoda metoda are are oo rata rata de de succes succes de de 98 98° °..
Actioneaza Actioneaza prin prin crearea crearea unei unei bariere bariere intre intre ovul ovul si si sperma sperma.. Presupune Presupune
introducerea introducerea in in vagin vagin aa unui unui mic mic dispozitiv dispozitiv din din cauciuc cauciuc moale moale care care acopera acopera
colul colul;; acest acest dispozitiv dispozitiv ocupa ocupa portiunea portiunea superioara superioara aa vaginului vaginului..
Se Se introduce introduce in in vagin vagin si si trebuie trebuie sa sa acopere acopere colul colul uterin uterin.. Se Se aplica aplica inaintea inaintea
actului actului sexual sexual si si trebuie trebuie lasata lasata pe pe loc loc cel cel putin putin 88 ore ore dupa dupa contactul contactul sexual, sexual, dupa dupa
care care poate poate Ii Ii scoasa scoasa..
CA!A CE#'ICAA CA!A CE#'ICAA
Putin Putin mai mai mica mica decat decat diaIragma, diaIragma, capa capa cervicala cervicala se se plaseaza plaseaza pe pe colul colul uterin uterin
si si il il imbraca imbraca aproape aproape etans etans.. In In aIara aIara de de aceste aceste amanunte, amanunte, celelalte celelalte
caracteristici caracteristici sunt sunt asemanatoare asemanatoare cu cu cele cele ale ale diaIragmei diaIragmei..
In In practica practica sunt sunt cunoscute cunoscute mai mai multe multe modele modele::
- - capa capa cervicala cervicala Durex Durex- - are are un un rebord rebord de de elasticitate elasticitate scazuta scazuta si si
urmatoarele urmatoarele dimensiuni dimensiuni:: 00 00;; 00;; ½½;; 11;; 22;; 33;;
- - capa capa cervicala cervicala Hallow Hallow Rim Rim- - prezinta prezinta in in interiorul interiorul benzii benzii marginale marginale un un
snur snur din din cauciuc cauciuc sau sau material material plastic plastic care care permite permite modiIicarea modiIicarea
dimensiunilor dimensiunilor inelului inelului sicresterea sicresterea eIectului eIectului de de ventuza ventuza..
Diafragme
DIS!ZITI'E INT#A&TE#INE FEMININE DIS!ZITI'E INT#A&TE#INE FEMININE
Cape cervicale
B&#ETEE CNT#ACE!TI' B&#ETEE CNT#ACE!TI'
Este Este un un tampon tampon rotund rotund impregnat impregnat cu cu un un produs produs spermicid spermicid.. Actioneaza Actioneaza ca ca oo bariera bariera
mecanica, mecanica, spermatozoizii spermatozoizii Iiind Iiind prinsi prinsi in in capcana capcana buretelui buretelui si si Iiind Iiind inactivati inactivati de de
spermicidul spermicidul continut continut in in tampon tampon..
Buretele Buretele poate poate Ii Ii din din cauciuc, cauciuc, latex latex sau sau material material plastic plastic Ioarte Ioarte moale moale si si trebuie trebuie sa sa se se
imbibe imbibe usor usor cu cu spermicidul spermicidul respectiv respectiv..
Buretii Buretii pot pot Ii Ii conIectionati conIectionati in in casa, casa, din din tiIon tiIon sau sau bumbac bumbac rulat rulat si si impachetat impachetat intr intr- -un un
tiIon, tiIon, avand avand griia griia sa sa nu nu aiba aiba pe pe margini margini desirari, desirari, respectiv respectiv asa asa cum cum se se pregatesc pregatesc
compresele compresele duble duble.. Spermicidul Spermicidul cel cel mai mai indicat indicat cu cu care care se se imbina imbina buretele buretele contine contine oo
parte parte acid acid citric citric in in douazeci douazeci parti parti apa apa.. Pentru Pentru lubriIierea lubriIierea buretelui buretelui se se Ioloseste Ioloseste
margarina, margarina, unt unt ori ori ulei ulei.. Sunt Sunt contraindicate contraindicate solutiile solutiile de de sapun sapun de de permanganat permanganat de de
potasiu, potasiu, care care pot pot provoca provoca leziuni leziuni ale ale peretelui peretelui vaginal, vaginal, cu cu usturimi usturimi..
Buretele spermicid contraceptiv
EIicacitate: buna
Usurinta de aplicare:
Ioarte buna, aparent mai
usor de Iolosit decat
celelalte miiloace
locale (diaIragma,
ovulul, crema
spermicida).
Inocuitate: un mic risc alergic.
Reversibilitate: totala.
Prescriptie medicala: inutila.
Intervalul in care incepe sa devina
eIicienta:
imediat dupa aplicare.
Cost: scazut.
S!E#MICIDEE S!E#MICIDEE
Spermicidele Spermicidele sunt sunt substante substante contraceptive contraceptive caracterizate caracterizate prin prin Iaptul Iaptul ca ca
modiIica modiIica ph ph- -ul ul vaginal vaginal sau sau care care- - prin prin prezenta prezenta lor lor in in oriIiciul oriIiciul extern extern al al colului colului
uterin uterin- -constituie constituie oo bariera bariera care care imobilizeaza imobilizeaza spermatozoizii spermatozoizii.. Acestea Acestea se se prezinta prezinta
in in mai mai multe multe Iorme Iorme::
a) a) vulele vulele contin contin diverse diverse asocieri asocieri de de substante substante acide, acide, cu cu un un excipient excipient- -cel cel mai mai
adesea adesea unt unt de de cacao cacao- -,, care care se se topesc topesc la la temperatura temperatura mediului mediului vaginal, vaginal, eliberand eliberand
spermicidul spermicidul..
b) b) !astele. !astele. cremele. cremele. jelurile jelurile,, in in Iunctie Iunctie de de consistenta consistenta excipientului excipientului- -pot pot Ii Ii singure singure
sau sau insotite insotite de de obturatoare obturatoare Ieminine, Ieminine, marindu marindu- -le le astIel astIel eIicienta eIicienta..
c) c) Tabletele Tabletele spumante spumante sunt sunt comprimate comprimate care care devin devin eIervescente eIervescente in in contact contact cu cu
secretia secretia vaginala, vaginala, degaiand degaiand bioxid bioxid de de carbon carbon si si eliberand eliberand concomitent concomitent substante substante
spermicide spermicide active active.. Acestea Acestea provoaca provoaca partenerilor partenerilor senzatii senzatii dezagreabile, dezagreabile, iar iar
eIectul eIectul spermicid spermicid dureaza dureaza putin putin (relativ (relativ 30 30 minute), minute), iar iar in in cazul cazul Iemeilor Iemeilor cu cu
umiditate umiditate vaginala vaginala mai mai reduse, reduse, eIervescenta eIervescenta se se produce produce mai mai greu, greu, cea cea ce ce Iace Iace ca ca
eIicienta eIicienta sa sa Iie Iie astIel astIel si si mai mai scazuta scazuta..
d) d) Aerosolii Aerosolii,, spermicidele spermicidele pot pot Ii Ii administrate administrate si si sub sub Iorma Iorma de de aerosoli, aerosoli, Iolosind Iolosind un un
aparat aparat care care contine contine gaz gaz sub sub presiune presiune si si care care- - prin prin deschiderea deschiderea unei unei supape supape- -
pulverizeaza pulverizeaza in in vagin vagin substanta substanta sub sub aspectul aspectul unei unei spume spume.. Au Au eIicienta eIicienta crescuta crescuta
daca daca sunt sunt utilizate utilizate in in prezenta prezenta unui unui obturator obturator..
METDE ATE#NATI'E METDE ATE#NATI'E
!I&EE CNT#ACE!TI'E !I&EE CNT#ACE!TI'E
Se Se reIera reIera la la contraceptia contraceptia Ieminina Ieminina pe pe cale cale bucala bucala.. In In mod mod natural, natural, Iemeia Iemeia nu nu poate poate
ramane ramane gravida gravida in in perioada perioada postovulatorie postovulatorie si si cand cand este este deia deia gravida gravida (in (in timpul timpul
sarcinii sarcinii ovarul ovarul nu nu produce produce ovule) ovule).. Aceasta Aceasta se se datoreste datoreste actiunii actiunii aa doi doi hormoni hormoni
produsi produsi de de ovar ovar:: estrogenii estrogenii si si progesteronul progesteronul Pilula Pilula contine contine produsi produsi analogi analogi acestor acestor
hormoni hormoni.. Pilulele Pilulele diIera diIera intre intre ele ele doar doar prin prin combinatiile combinatiile diIerite diIerite ale ale acestor acestor hormoni hormoni..
Pilula Pilula combinata combinata (rata (rata succesului succesului peste peste 99 99° °) ) contine contine estrogen estrogen si si progesteron progesteron.. Ea Ea
actioneaza actioneaza prin prin oprirea oprirea ovulatiei ovulatiei.. Exista Exista trei trei tipuri tipuri de de pilule pilule combinate combinate:: pilule pilule pentru pentru
administrare administrare 21 21 de de zile, zile, pilule pilule pentru pentru administrare administrare non non- -stop, stop, pilule pilule Iazice, Iazice, care care au au
concentratii concentratii diIerite diIerite de de hormoni hormoni pentru pentru diIeritele diIeritele etape etape ale ale ciclului ciclului menstrual menstrual..
CNT#ACE!TI'E IN1ECTABIE CNT#ACE!TI'E IN1ECTABIE
Acestea Acestea au au oo rata rata aa succesului succesului de de 99 99° °.. Ele Ele actioneaza actioneaza intr intr- -oo modalitate modalitate similara similara cu cu pilula pilula
progesteronica, progesteronica, dar dar opresc opresc si si ovulatia ovulatia.. etoda etoda presupune presupune oo iniectie iniectie intramusculara intramusculara cu cu
progesteron, progesteron, care care este este apoi apoi eliberat eliberat in in mod mod treptat treptat in in Iluxul Iluxul sanguin sanguin si si care care va va proteieaza proteieaza
pentru pentru anumita anumita perioada perioada de de timp timp.. etoda etoda are are dezavantaiul dezavantaiul ca, ca, dupa dupa ce ce ati ati inceput inceput sa sa utilizati utilizati
contraceptive contraceptive iniectabile, iniectabile, nu nu puteti puteti sa sa va va razganditi razganditi dupa dupa doua doua sau sau trei trei luni luni;; reintoarcerea reintoarcerea
Iertilitatii Iertilitatii poate poate avea avea loc loc dupa dupa aproape aproape un un an an de de la la ultima ultima iniectie iniectie..
CNT#ACE!TI'E CNT#ACE!TI'E DE DE &#GENTA &#GENTA
In In caz caz ca ca ati ati avut avut un un contact contact sexual sexual neproteiat neproteiat sau sau nu nu aveti aveti incredere incredere in in metoda metoda contraceptiva contraceptiva
pe pe care care ati ati utlizat utlizat- -o, o, puteti puteti beneIicia beneIicia de de doua doua metode metode de de urgenta, urgenta, daca daca actionati actionati repede repede..
etoda etoda pilulei pilulei de de aa II II- -aa zi zi sau sau postcoitale postcoitale - - aceasta aceasta pilula pilula trebuie trebuie prescrisa prescrisa de de un un medic medic..
Tratamentul Tratamentul trebuie trebuie inceput inceput pina pina in in trei trei zile zile de de la la contactul contactul neproteiat neproteiat.. Implica Implica doua doua doze doze la la
un un interval interval de de 12 12 ore ore intre intre ele ele.. Poate Poate provoca provoca greata, greata, iar iar daca daca apar apar varsaturi varsaturi este este posibil posibil sa sa Iie Iie
nevoie nevoie de de doze doze suplimentare suplimentare..
etoda etoda steriletului steriletului - - steriletul steriletul trebuie trebuie Iixat Iixat de de un un medic medic in in primele primele trei trei zile zile de de la la contactul contactul
neproteiat neproteiat.. Actioneaza Actioneaza la la nivelul nivelul uterului, uterului, prevenind prevenind astIel astIel sarcina sarcina..
Inducerea menstruatiei sau mini Inducerea menstruatiei sau mini- -aspiratia aspiratia
In cazul intarzierii menstruatiei, cand exista suspiciunea existentei unei sarcini, se Iac teste de In cazul intarzierii menstruatiei, cand exista suspiciunea existentei unei sarcini, se Iac teste de
sarcina, sensibile din primele zile ale sarcinii. Se poate practica atunci o mini aspiratie a sarcina, sensibile din primele zile ale sarcinii. Se poate practica atunci o mini aspiratie a
cavitatii uterine, aspirandu cavitatii uterine, aspirandu- -se mucoasa uterina si eventual, oul. Aceasta mini aspiratie sau se mucoasa uterina si eventual, oul. Aceasta mini aspiratie sau
inducere a menstrei nu necesita spitalizare. inducere a menstrei nu necesita spitalizare.
STE#IET& STE#IET&
Steriletul Steriletul are are rata rata succesului succesului de de 97 97- -99 99° °.. Steriletul Steriletul este este un un mic mic dispozitiv dispozitiv care care este este
inserat inserat in in uter uter imediat imediat dupa dupa menstra menstra sau sau la la aproximativ aproximativ 66 saptamani saptamani de de la la nastere nastere.. Este Este
constituit constituit din din plastic, plastic, pe pe care care cel cel mai mai adesea, adesea, este este inIasurat inIasurat un un Iir Iir Iin Iin de de cupru cupru;; are are diverse diverse
Iorme, Iorme, unele unele sterilete sterilete contin contin si si un un progestativ progestativ..
Actioneaza Actioneaza in in principal principal prin prin impiedicarea impiedicarea intalnirii intalnirii spermatozoizilor spermatozoizilor cu cu ovulul ovulul si si
Iertilizarea Iertilizarea acestuia acestuia.. Poate Poate de de asemenea asemenea interIera interIera cu cu miscarea miscarea ovulului ovulului in in timpul timpul ovulatiei ovulatiei si si
impiedica impiedica Iixarea Iixarea lui lui in in mucoasa mucoasa uterina uterina.. Se Se recomanda recomanda control control medical medical regulat regulat in in primele primele 66- -
12 12 saptamani saptamani de de la la instalarea instalarea steriletului, steriletului, iar iar apoi apoi cel cel putin putin oo data data pe pe an an..
Exista 3 tipuri de DIU disponibile astazi:
· Sistemul intrauterin irena (hormonal)
· DIU Progestasert (hormonal)
· DIU ParaGuard Cupru-T (Iara hormoni).
Exista o multitudine de riscuri asociate cu Iolosirea unui DIU , riscuri care au
determinat in trecut multi producatori sa opreasca distributia, desi astazi acestea sunt cu mult
diminuate. Printre acestea se numara boli inIlamatorii ale pelvisului, inIertilitate permanenta,
sarcina ectopica, si chiar moartea. EIectele secundare cele mai intalnite includ menstre
neregulate ca si alte eIecte intalnite si la contraceptvele orale pentru DIU hormonale. Pentru
Iemeile care raman insarcinate in timp ce poarta DIU , exista o sansa de 50° de avort
spontan. DIU pot Ii Iolosite si ca metoda de contraceptie de urgenta dupa un act sexual
neproteiat.
Sterilete
!AST&#EE CNT#ACE!TI' !AST&#EE CNT#ACE!TI'
Plasturele Plasturele hormonal hormonal este este un un sistem sistem nou nou de de contraceptie contraceptie.. Plasturele Plasturele are are dimensiunile dimensiunile de de
aproximativ aproximativ 55 xx 55 cm cm si si contine contine hormonii hormonii estrogeni estrogeni si si progesteroni, progesteroni, care care sunt sunt absorbiti absorbiti în în
organism organism la la nivelul nivelul pielii pielii.. ecanismul ecanismul de de actiune actiune al al plasturelui plasturelui hormonal hormonal este este identic identic cu cu cel cel al al
pilulelor pilulelor anticonceptionale anticonceptionale::
Inhibá Inhibá ovulatia ovulatia
Glera Glera cervicalá cervicalá (mucusul (mucusul de de la la nivelul nivelul colului colului uterin) uterin) devine devine impermeabilá impermeabilá pentru pentru
spermatozoizi spermatozoizi
Inhibá Inhibá proliIerarea proliIerarea mucoasei mucoasei uterine uterine (inhibá (inhibá implantarea implantarea oului) oului)
Un Un plasture plasture se se aplicá aplicá pentru pentru oo perioadá perioadá de de 11 sáptámâná sáptámâná.. Dupá Dupá 33 sáptámâni sáptámâni ( (33 plasturi) plasturi)
se se Iace Iace oo pauzá pauzá de de 11 sáptámâná, sáptámâná, interval interval de de timp timp în în care care se se declanseazá declanseazá menstruatia menstruatia.. Plasturele Plasturele
hormonal hormonal este este indicat indicat cu cu predilectie predilectie Iemeilor Iemeilor cu cu ritm ritm de de viatá viatá neregulat, neregulat, care care nu nu pot pot sau sau nu nu
doresc doresc respectarea respectarea orei orei stricte stricte de de administrare administrare aa pilulei pilulei anticonceptionale anticonceptionale..
Pe lângá avantaiele oIerite de pilula anticonceptionala, avantaiul maior al plasturelui
hormonal îl reprezintá Iaptul cá nu trebuie sá îti amintesti zilnic o schemá de administrare. De
asemeni, vársáturile sau diareea nu inIluenteazá siguranta contraceptivá a acestei metode.
INE& 'AGINA INE& 'AGINA
&n &n inel inel vaginal vaginal este este un un inel inel subtire, subtire, transparent transparent care care trebuie trebuie introdus introdus in in vagin, vagin, in in general general in in
iurul iurul cervixului cervixului.. Spre Spre deosebire deosebire de de celelalte celelalte metode metode de de bariera bariera cum cum ee diaIragma, diaIragma, plasarea plasarea
exacta exacta aa inelului inelului nu nu este este Ioarte Ioarte importanta importanta.. Obtinut Obtinut numai numai prin prin prescriptie prescriptie medicala, medicala, inelul inelul
poate poate Ii Ii Iolosit Iolosit timp timp de de 33 saptamani, saptamani, el el eliminand eliminand hormonii hormonii:: estrogen estrogen si si progestin progestin in in corp corp..
Acesti Acesti hormoni hormoni actioneaza actioneaza prin prin oprirea oprirea ovulatiei, ovulatiei, ingrosarea ingrosarea mucusului mucusului cervical cervical ce ce va va actiona actiona
ca ca oo bariera bariera pentru pentru sperma, sperma, si si prevenirea prevenirea implementarii implementarii embrionului embrionului daca daca va va avea avea loc loc
Iertilizarea Iertilizarea.. Inelul Inelul va va Ii Ii purtat purtat continuu continuu timp timp de de 33 saptamani, saptamani, urmata urmata de de oo saptamana saptamana in in care care va va
avea avea loc loc menstruatia menstruatia.. Fiecare Fiecare inel inel vaginal vaginal oIera oIera oo luna luna de de contraceptie, contraceptie, chiar chiar si si in in timpul timpul
saptamanii saptamanii in in care care nu nu mai mai ee purtat purtat..
!rima data cand este folosit, inelul vaginal trebuie introdus in timpul primelor 5 zile de
menstruatie. Trebuie Iolosita o metoda suplimentara pentru prima saptamana, deoarece inelul
nu va Ii eIicient decat dupa 7 zile de uz continuu.
Efectivitatea inelului vaginal scade atunci cand se administreaza anumite medicamente,
incluzand antibiotice, pentru tuberculoza si migrene. Efectele secundare cel mai intalnite
sunt inIectarea cu siIilis, inIectii vaginale, inIectii ale tractului respirator superior, inIectii ale
sinusurilor, crestere in greutate si ameteli. Alte eIecte secundare includ dureri de cap,
sangerari neregulate, sensibilitatea crescuta a sanilor, modiIicari de dispozitie si senzatia
neplacuta de a avea un corp strain in vagin. Ca si contraceptivele orale combinate, inelul
vaginal creste riscul de atac de cord, in special in cazul Iumatorilor. Femeile care au avut in
Iamilia cazuri de cancer la san, diabet, presiunea sangelui crescuta, colesterol crescut, dureri
de cap si epilepsie, depresie, boli de rinichi sau vezica, operatii maiore recente, vagin sensibil
sau care alapteaza nu ar trebui sa Ioloseasca inelul vaginal.
Va multumesc pentru atentia
acordata!

1.94.0 &70.3.9.

 1.0 53 97..5.::.94. .

.0 .0590 4397.90307.059.31472....4397.0 20.3.70 094/034/0..81.57324.0 .

5.:2:: /0 2.: 4 . 3. /0 10799.059. .9.9...0 .070.8:7 902547.9.3.09.:3/. 10200 . :9.439:70. 7057039. 0.9 545:..79.9 8 010...3.: 4 . 907..059..9 57.70 0.0 .8:70 5.7.. 250/. 84.7 .7..790 2:9 1.0 0309.078047 574/:80 8 2094/0 3.0 .70 3907.: 2:344.: /0139.70 8. 5074.7907 20390 8. 250/.3/ .0 7057039.3.0 4397.50:9.8:57.94..9.9 10 31:039.90. 47.4397.70 $:. 47.7.9:3 1:3.39 .9.0 57..70..3/ .3 . !7../. /0 24.00 .94.9../.078047 2094/0 80 . 1.790307 4... 3 907.9.900 47 .8. /0 574. 8.900 80. 2094/047 902547.10.90.43.: 4 8. ..70 .. .7: 3 .9. 23:94.570.0 .802030.3/ 09. 10. :3 .943.9.9.9: /0 .9 010. 80:.50 ..0/070 . :30 8.390 /0 3974/:.90307. 3 53..9.0780 . :30 8.90 3472./7: .:5: 3472.70 8. 0 70570039..9.4250:: /0 2. :3: /3970 5. 3472..2039.059.059. .70 250/..059...9037 8 .70 .39../03900 .4397. 4 5:9073. 3 53. /.7.385479 9:-.39. /.:3/..9.059.7:7.947 /0 5743489.500 570207..3 .5.0 58.. .0 8.70..:5: . :3: /3970 00203900 1:3/.: .-9.90 .0 .425. :3 ..0 20390 8.0 . 80:.. 949.900 34.90 /0 97. /3 5:3.: /.0 8.90 39707:50747 /0 8. 4:: 8 /0 4.0 ...70 .4397.9.0 8.: /0139.:.382:: '071.:3/.70 . 13/ .90 8 .70 50397: 47. 3472.90 10 /70.897..425. 80 .3/ 1:3.382: 1020 70..79.0 47..039 .8910 14. ..70.31472.70. 70.42-.3 .4397.90 4.8:7 20390 8.00 . 5074..3....3/ 010.90 1 /0139.0 80 38. 54.70 /0 10.059.

039. .0 20.4397. 5:93 8:70 8:70 -:7090 .0 ./: .49:8 3907:59:8 ...059.03/.:30 8 102330 102330 8907. .4397..0 20.70.8..059.7:: ..3. 8907.0 .70.. 890709: 890709: 57007. . 4 8070 /0 .7:: 2094/.7:: 2094/.4397. . /0 :7039.4397.0 4.2094/0 2.0 30. :7039.059. 094/00 .4397.81.2.00 2. 2094/0 308:70 308:70 2094/.8.9.4397.17.9.70 8:39 8:39 . 85072. 01.0 2094/.....4397.059.0 ..094/00 . /:5. 2094/0 . 01.9:7.0 3./: 85072.-0 30..0 .0 573 24.059.4397.059.-0 .059.03/...0 102330 57007.7907 .059.9:7...03/.4397.059..00 2. 5:. .:30 8 102330 /.059. 5:. 2094/00 ..49:8 3907:59:8 3907:59:8 :5.059.4397..059.2. /.9.094/00 .7907 /:5.0 8:70 8:70 5:00 .4397./0 -:7090 . -:70900 .. .. 24/: /0 .. .039.03/.0 573 24.3..2.4397..9:30 8 :9.059.2. .9.0 3..4397.:0 85072.7:: . .17.0 80 ..

0 2094/. $9079...70 !072.439.:30 02330 31:3.059.2 /0 470 /0 .790 -30 31472.9. -.947 .8..17.9.9 4397.05:.9.00 .8..9 80:.. 2.0 85072. 3 2.4397..:3.0 8907.9420 10233. . 31:3.14489.7:: 2094/.89:700 47243.7:7..70 /0......059. 2094/. 50 70.80.4397. . 10233 /.89./0 10790 .7:7.:397.90/0/:7.49: 3907:59 . . .70.0 80 144808. :3 .:3...03/.9:7. 094/0 3047243.. 902507. 2.90/0:9. 5074. 8 10233.9..0 . 30.059. 2.059.4397.7.. %02547. /0 . .. 30.90 /0139..8.-893039. 3057490. 5. 57007. /8549.7.707.9:7 -..9.9: ..9:7.00.0 397. 2094/.0.0.: . . 094/047243. ./ 8..59.9 .0 /8549.:57: 2094/0 . 2094/0 .059.0 .2. 9:-. .:907347243.:34.43/:..8. 8..90/02094/..2.89070./0 094/0 3.. 094/0 ..3. /0 :7039. 310799.3 .0. 10 14. . ..90..4397.:90730 3047243. 949..059...0 2094/.0 /0 -. .4:39. .30390 31:3.3.. 970-:0 8.2.:3 57007.4397.

.97:3/07 47 3 .. 2094/.:.707047 0 1.390 8:39 8:39 57007.9.3 .07.4397. . 8.0890..9. . .707.7-.07. /05:3070.05943.94447 3 1:3/: /0 . . . /.. 80 45:3 /05:307 85072.0 .17. 850720 3 . 3: 39. 3 144870.47-. /..: /...4389.43.:.: 1489 /03:290 -. 25479.20...07. 8 .3.20 8.9.: 5.59 0890 .... :347 /8549.0 /3 .00 2.: .707047 -... /0 -.9479.07. 8.7070 0 ...54 3 97425....3 3970 . ..4397.: 5.: 57007.97:3/07 85072..:3/00 ...2.07.17.059..50 .5..70 250/.9. 094/.30. 24/:: 47 /0 . -:70900 . 144890 10 /0 10200 8:10200 1472.:: 8 8.: 5.059.. .0 10 /0 -.573-. 4. ... 574..94447 3 .9 8:.4397. ..9.90.0 .059..89.3.. :9073./00 09.: .39.1472.. -....3.. /08570 3890 /8549.047 ..9307 8.. 3: 3: 10. .0890 3897:20390 .9:30 70850.70 45:3 .17.9:30 8. 85072. . 09..:3/00 10.30 8 3:200 2094/0 .8.. 8.7070 .. 57007.2.

!##'%'& !7007.9.9..:3 !7007.:2.:10233 ..8.

..9 8 .90 !708..7-.70 30: 2.3/ -07 80 34. /0 8.8 ...70 8.078-9. 949. 0890 .7.9 3 47.2.3. .089.:9... .70 /0 ..30 3 .90 1 :9. /0 . 57007.9: /08.8 . 2.1472. ..9..5.:. 0. 3:9. 8:-970 8:.: 50397: 1020 103/42: 0890 ..039.3.7590 20/..2-00 ..00 ..7 30: 2.70 2. 2. 890 2.0 242039 /0. . 54. .5.9 3: 489 .0 /0 7007.70 0890 14.90.: 50397: -.9 57007.. 949..9..5..033/ 01..9. 7..3:: 1..943.. 2. 3/02.70 3974/:8 3 .90 &8:739.90 :3 30 50397: 1.70 .!7007.9: 3.4310.5090 ...:..3:: .9.1. 01. /0 .. .790 :847 /0 14489 /. .7 30.9..90 #0..9 949 /3 ..90390 890 -30 8. /2038:3 /0. 1 1. 57007.039 20/.3 .

 /:5.38 ..9.:5. /0 . ..:348.89. :30 -.90 1 8..5.4 #2 57039.4.089 /8549.3 8 970-:0 8.9 /. 50 . 3 . 50 4.08 /0  .70 4 7.70 80 .3 . 3 390747: -03 2. !708:5:30 85072.90 8. 14.:.5.3:: .. 50 :3 30 8:5: .470.2. /8549.4: :9073 8 2-7.7. 010.5.574.3/ 80 14480890 .4: .9: 80:. ..2.8.0 5:93 470 /:5.20 3 57. ...20 /.0 :3 #2 83:7 /3 .17.7.:. 8:39 . 8:39 . 80 5.94.: 8 85072.89.. . :9073 . .17.7. 2:90 24/00 24/00 .90789.700 /2038:3    /2038:3 ./0 :9073 .:9. .9 8 3 ...94. . 0890 1.1.. /3 .:..07.:.8.07.70.70 :3 70-47/ /0 0. 3.00. 8. 50 ..4507.070...70.0 /.9:: /0 .802. 8.. .790 13 2439.2.. /0. 8:5074. 5479:30.42-3. ..70 54. ..9430.: 2. /0 8:.38 3 ..4.70.3:390 .90 09. 5. 2.5.07.9..039:..: .4: .17.0890 ..7089070. . 8 :70 :72.8.80.:.. .439... . .5. :3: 2.4: :9073 $0 .89.0. 2094/.70 507290 24/1..50 09.....039:. . 8 970-:0 .:90 2..9..3:: $0 3974/:..90 .17.0 3 .7070 3970 4..907. /2038:347 30:: 8.:9..9.: 85072.70 .0 . 24.9:: 80:.. 4.70 ..00 .# ..9. 573 . /3 .3. !#' !:93 2. . . :70 .:.73.......45070 . 3974/:.390..4: :9073 .

.50.07.17.20 .0 ..$! %'%#&%# .

: 85072.4393:9 3 9. -:7090: 80 14480890 .:. 85072.: 2.3. .2543 749:3/ 25703..3/.9.7 70850.. 4 -..4310.0 2.0.: -:2-. 50 2.9 /0 85072. 85072.8.9.5./ .8. .059.9 8 25... .5:3 /0 5072..790 .70 80 2-3.09. .9.90 84:90 /0 8.. 5. /3 9143 8.:2 80 570.8: . ..90 1 /3 . 14..3.3/ 7. -:7090: 8 13/ 3.9430.4./ 20.. !0397: :-71070./: 70850.3. 3 /4:.2543 9.3. .4397.9 397 :3 397 9143 .42570800 /:-0 $5072..: .43930 4 /:-0 5.-. 7:.:.5..70 549 574..9 /0 :0 549..3.790 24. -:70900 .9 3 .943.9 .. :709 549 1 . :39 47 :0 $:39 ../: .&#% %#!%' 890 :3 9.4397. 3: .73 /087.5. 0:3 . 8.73.944 13/ 5738 3 .7./.: :3 574/:8 85072..90 8. 2.0 507090: .9...: :89:72 :89:72 :7090085072.89... 3/.908.97.707.9 ./: . 70850.. 80 2--0 :847 .907.2543 :70900 54.0 8 970-:0 8.79 ./ . . 5.

3.07.5.17..759020/. 14. 20/.703../0.78.0508. 949. 3907..5.039... 85072..90 -:3.90 !708..00.70392.9/:5..0 4.9 .2... :847/014489/0. :32.5. 3:9.0 /./. 01.:9 &8:739. .:3.9.. 489 .078-9.1.9024.:: .90 #0.70 8./0..:9.70 34... 4.790-:3.702..

.8900 .43899:0 4 -.070.0 .94. 10 . 07484 85072..59: .850. 0-07. ..1472. 8.5039 .390 .059..707.390 8:39 . /0.0 010.07 /0 8:-89..5..3 0107.:9. / .390 .7 3 .43889039. 574. 5.70 573 /08.90 /0 . 0.84.9 .9.390 85072. %.9:7.4:: 5 ./00 549 1 . 85072..9: 85072. 8..3.. 5:93 70..708..70 573 570039. 85072.. 0.43.8910 8 2..70 /0.5039:: 549 1 83:70 0. /0 ..$!# $5072.: :3 0.. 70: .429039 8:-89. .: 384990 /0 4-9:7.9..0890.439.79030747 803..-0 .4397. 85:20 /.. 24/1.039.73/: 0 ..90 3 570039. 47 3 471..70 .70200 0:70 3 1:3.08. 8:. 70/:80 0107.0780 ..3 8:-89. 8.07484 14483/ :3 ..70 102330 2.70 80 94508. .0 .9../ /:70..0 1.9 .4 . 5 : .5039:: 8....73/: 01./: 85072.947 4-9:7.. :30 8:5.3/ -4/ /0 . 8.. 23:90 ./070.3/ ..50 5:..: 80.907..: 09073 .7-43 8 0-07.7.90 .3.: 102047 ..0890..7. 01. 902507.: .70 8:5.42572.. 2.4.:00 .5708:30 8 .90 573 1. 8:.3/ . . 80 574/:.70.0 .0 2.43930 .39.9: :30 85:20 : 01. .039.039.90 8 8:.7 ..947 .4 85072.0390 3 .-0900 85:2. 8:39 :9..90 .: :2/9. 3 .70 :9073 :9073 .944 . :39 /0 ./0 .709. 2.. :3: 4-9:7..4393 /.70 24-0.:9. .8910 01.0. 2:90 14720 14720 .5039 ..:9.50 ./080.944 3 2. 20/:: .039..9 /0./23897.0 2./00 8:39 8:-89.../: !.08../0 .039.3. 80 57039..3. .

.

0 .08:: 50890 .. 10233.:.30 7./23897.7 573 . 3 5074. 3: 54.43930 0897403 8 5740890743 .90 -:.70 /0 0 5:0 50397: .90 .7: 3: 574/:. ./.70 343 8945 5:0 1. 8:..3. .08947 47243 47243 !:. .42-3. . 203897:. 3970 00 /4.9 /10790 /0 47243 50397: /107900 09.9:3 .3 4.7 47243 47243 !:00 /107.0 4.:..90 /10790 .42-3. 80 /.42-3. 970 95:7 /0 5:0 .08947 4. 3 925: 8. 1020. ..:..43.0 .. 5740890743 .9.:: 203897:.059.9470890 ..4397.. 7../23897.0 .42-3...90 ..70 .0397. 7.90 5:0 50397: 4.9430.7 0897403 8 5740890743: !:.2. 3 24/ 3.9470 8 . /4 47243 574/:8 /0 4.89.43930 574/:8 . 7.. 50 .90 89.% %#%' !& %#!%' $0 70107...50 .9:7..4 ..:0 .0../.. 573 45770.0 -:.9. 54894./.7.: 343 . 4...3/ 0890 /0.

/:5...9 :3 3907. 3/:.. 3 970 0 /0 .:.908. /0 470 3970 00 !4.7.033/ . ..70 .9.9 925 .3/9 /:5. 8.0890390:308..5.70 .70 094/. :3 10799..9 25.39.7 45708.. 5708:5:30 4 30..70/070 3 2094/.78.7.. .: 5:. /:5.439. 094/.90 574... :9.90 .9057. 70.:.439.50 :3 ..9. 30.: .4397.0. 3.857.070. /4:.203897:.. .0.9.070.8:85. 5074.9 .3/: 3/:. %7. .3..9 3057490.90 30.908.. .. 574900. . .9:3....089..9.707203897:.78...90. :92.:39.0890.9: 3057490.90 397.7..039:..49.0. /0 :3 20/.439. .908.:23 3/:. . 10 00 30..23. 2094/0 /0 :7039. /4:. 3 57200 970 0 /0 ..09 3. %#!%'% . 20/.9. /0 925 094/. .:.0 30.3 /0 . 8. 4. 7. 890709:: 890709: 970-:0 1. /40 .3 801. . 5:0 /0 .: 4.89..08.9 /0 :3 20/.3 $054.8910 8.. 8:.0 . 4: .857.9.9:7 0890 548- 8.3/089.:23 .2039: 970-:0 3.20389703:30.7. 8038-0/3572000.90 %#!%' &#% 3 .9 8.../.7 .-0 3: 5:909 8.9430.9:90730 . 50397: . 5740890743 .8.7. ..857.9..059.: 3: .9 4 5:909 -0301.05:9 53. 3057490.9 54. 970-:0 5708.7 /. .2:8. .70 0890 .40 /0 /40 8:52039.54 0-07. 397 4 24/.7..70 .423.9 :9. 3. 397 5740890743. 5:. /.9.. 8 4..: 970 :3 70394.3. .. .9 7050/0 094/.05:9 8..80.9 3 1:: 8.4.7.08:: /0 0 .: 5489..9 7050/0 :9...90890/0 8.90 ..:30.9 3..0 . .059.943.574.3:29.9 .90 82.203897:.9.9 80:. 8.: .857.:9 :3 .4.857. .9..9430. /.859.70 /0.9 3 24/ 97059..:9073.89.3:3 8 .. 50 .70 8:52039. .: 4 7..4397. /0 /4:.9: 3057490.3.7.070.070.3/: 802:.0: :907:: 570. 3057490.

5742.2. !4.707. .479 85439. 3907107..0590/0:7039.3 &54911448908.:/2038970 3070:.70.: .002.8.9 3 :907 20/.4393 8 :3 574089.:2:9 /23:..:57: 14720 :300 8907090 .4.3039.7./0.79. .59.90..9039.:.9 $907090 .9 /:5.0.90 !73970.903925.90080.9478. W&!. ./080.7 . 70:.90 /0 . .::: 3 925: 4.9.: 4...:3.9 :3 17 13 /0 . 389.:7.:57: . 10.43974 20/... .0 2.42.38.47243 89.-431..70 /. 4.724. :9073. 8:. : 3 2:.70 0890  3807.7.8:39.89070 890 3.70.3 89.338. 250/..2.89./:5. 39.90010.2094/.089:. 47243.90 8 .3/. 573 250/.37 85072.95:7/0&/8543-0. 8. 1.54 .8:7... 8.0780 ./897-:9. 8.:.:3/.0047.9..803:2.3.: /090723.70.059..70.790. /08..2... 203897.70.8.802030.9430. 574089.90. .:3:& 78.0890.84. /8549.39.5.089:.43899:9 /3 5. W&!74089..3908.3 . 8. 890709:: .& 089.: 28.8.70.:144870.93970.050397:&47243.3903.:92:9574/:.. 50 .$%#%& $90709: .947.905072.8:: 310799.89..:7.0 !0397: 10200.70 .59./0 /0.054.9.050. $0 70.2. 3..89. .4397.0890.9 3 57200 :9073. 0890 31.42:99:/30/078.7/:57: % 1..9...7..9.3 /0 .94447 .08:: /0  $90709: 0890 :3 2.7. 3 573.0 5:93 4 /.3 /0 .. 8.7.70 7.4397..:9073703..:: 8 1079.8079 47243.89070 .. 50 .48.3. 3057490. W$8902:397.70.980:.4570.945.

39.05x0 .: 2.5.xg 3070:.70 0 .0 .0: 50 0.05x43. 5.89:70: 47243. 0890 3/.-g 50397: 85072.43x30 47243 0897403 8 5740890743 .47 .70..05943.02g /0 ..g 8:7..: 570/0.05x0 !.: ..9 .g 3: 970-:0 8g Lx .70 3: 549 8. 5.: 792 /0 .x:30 .89:70: 47243. 3: 31:03x0.0 .:..3 0...39. . !..05x43. 4:: &3 5.. 3.g .70 8:39 . .4397.:8: /0 .700..g 50397: 4 5074.70. 50 5:047 ...59: .80203 .43.x. 3.!$%&# %#!%' !..89:700 47243.382: /0 .39..0 4 5.0 3-g 4..9.39.2390 9 3.90 /0 .5742.43. /0 925 L3 . 0890 /039.0 !0 3g .4397.43.70 .0890 2094/0 .30 250720. 470 897.  . 70850.89:700 .39. 0890 :3 88902 34: /0 .43.0 .39.2 .4397.07.g 203897:.70. .70 /2038:30 /0 .9..43.-847-x L3 47.x. 07.g 2:./g /0 8g59g23g :5g 8g59g23 5.g78g9:70 8.:g /0 8g59g23g 3907.0: .059. 47243.89:70 80 ..00 410790 /0 5:.382 .39..05x43. .3x.4:: :9073 /0. 2:.89:700 203897:.: 3: /4708. L 7057039g 1.: /. 5:0 .x0 102047 . .70 80 /0. .9 .../23897./23897.89:7 8g59g23g 80 1.05x43. 4 8.x.4.944 3-g 574107.39.80 :90730 3-g 25..

17. 305.2090 90 010... /04..0..4393:: 10.. .70890 78.70 .7 /0 /85490 8 803.590. 1079.70..2.07. ..39.3..3 3 0307.3 .0. 8:52039.9 5:79.70.0.3.385. 4 2094/. 0. .. 8.:/ /:707 /0 .59. .9 /:5.8.:7 /0 .2.:8:: . 573 45770.3.. ..947 8:50747 310..9. 573 5708.70 .0 .59.: ... 3 .:9 /:707 /0 . .7039 .9430.: .0 50397: 9:-07. .9.. :3 ..07.94747 0200 . 54.90.70 .3.59.900 80. 0 /0 : .5 8 050580 /057080 -4 /0 73.. 8. .4393:: 925 /0 8.90 3748.90 %70-:0 14489.. 30: 25479.475 .7 3070:..708..9... 4 :3.3 0 023..0 97.:9.70.9 !72.. 8 570.3.347 24/1.90 80.: /0 .943./238970.7590 20/. 4107.2.3.42-3. . .3.90 8 . -93:9 3:2.59.9.:: $570 /0480-70 /0 .9..-09 5708:30.: ..0 30: 3: .90 8038-9. 3 :7: ..70.70 30 .390 8:39 310.9 .3. 4507... .:4..90.059. /0 .3 /.475 897.3 :72..039 /0.:2 0 /.07.3.00 47.3.:9.0390 . .707..9.9..307.790 25479.3 3 .8.0. 3: ..9 . /.4397.9. .47/ 3 850.7089070 3 70:9.7 02-743:: /.3/ 80 .70 3: 2.9 .708.3/ 0890 14489 30: .70. 30: ..7....0590 ..:: 0.07 .90 30: .3/ 47243 0897403 8 5740893 3 .089 47243 . .0 83:8:747 .20390 3./0 .. 2502039...59. 8.3 8038- 8. 30:: .3/ . 2:. .:9 3 1.3:290 20/.9. 0 5:79. 8 27030 10. 39. 203897:.90 1 14489 925 /0 8. /0 .9:: 70857. /0 .&' &3 30 .. 30: .70 3.2..470 70. 8.7 970-: 8.: 818 310.. 5.70. 1 01. 4.:. /0 4 8.39-49..30: . 4 -. 50397: 85072. 14480.707.:3/. ..4089074 . 30:: 3: 0890 14.7 8 3 925: 203897:.475 47243 .4397.. 1 5:79.: 1:2. 8 . 4.2.0370. 1079...9 .. .3 3 . 4.. . .0 .9:3. 0890 :3 30 8:-970 97. 3 .70 .90 2094/0 /0 -.0 2... . 50397: 572.70 970-:0 3974/:8 3 . 970-:0 3974/:8 3 925: 572047 0 /0 203897:.0 310.:... 8.708.9. 8..2.. 8.:3/.2..00.39.5 8.9 2.:9.

2:9:208.9039. .9.'.. .47/.50397:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful