SOLU II- clasa a IX IIy y y y y y y y y

Defini ia solu iilor. Componen ii solu iei Clasificarea solu iilor Dizolvarea Solubilitatea Concentra ia solu iilor Concentra ia procentual Concentra ia molar Test-fixarea cuno tin elor Test-probleme

Dizolvat( solvit.. Exemple: apa.Solu ii y y Defini ie: Solu iile sunt amestecuri omogene de dou sau mai multe substan e. o et.solut).substan a în care se face dizolvarea... deriva ii petrolieri. alcool.. tetraclorura de carbon. acetona. alcoolul. amoniacul.cerneala. Exemple: zah r. . Componen ii solu iei: Dizolvant( solvent). bioxidul de carbon.substan a care se dizolv .solvat. sare.

. ap + cerneal .lichid+ lichid( ap +acid acetic o et. Solu ii solide formate prin amestecarea: -solid+ solid( aliajele sunt amestecuri omogene de metale sau metale cu nemetale).Clasificarea solu iilor y Solu ii lichide formate prin amestecarea: .).. ap + alcool... ap + zah r.lichid+ gaz( ap + CO ap carbogazoas ). .. y y . Solu ii gazoase formate prin amestecarea: -gaz+ gaz( aerul este un amestec de gaze).)..lichid+ solid( ap + sare de buc t rie...

Dizolvarea este realizat mai repede dac : Gradul de m run ire al substan elor este mai mare Substan ele sunt agitate Se lucreaz la temperatur . În urma dizolv rii rezult un amestec omogen( o solu ie).Dizolvarea y y y y y y Dizolvarea reprezint procesul de r spândire a particulelor unei substan e printre particulele altei substan e.

y Factorii care influen eaz solubilitatea sunt: y Natura solventului i a solvitului y Temperatura(exceptând gazele) y Presiunea( doar în cazul gazelor) y .Solubilitatea Solubilitatea reprezint proprietatea unei substan e de a se dizolva într-un anumit solvent.

Natura solventului i a solvitului y y Substan ele ionice i polare se dizolv în solven i polari: Sarea( NaCl). se dizolv în ap . Benzina se dizolv în diver i solven i organici. y Benzina. y y y Substan ele nepolare se dizolv în solven i nepolari: Gr simea se dizolv în benzin .compus ionic. .compus polar. y Alcoolul.compus nepolar nu se dizolv în ap . se dizolv în ap .

Concentra ia solu iilor y y În func ie de cantitatea de substan solu ie. y Solu ii suprasaturate( mai pot dizolva substan doar la temperatur m rit . surplusul de substan se depune la fundul vasului).când se revine la temperatura obi nuit . y Solu ii saturate( con in cantitatea maxim de substan pe care o pot dizolva). . acestea se clasific în: dizolvat în Solu ii diluate y Solu ii concentrate O alt clasificare: y Solu ii nesaturate( mai pot dizolva substan ).

d s y Formula de calcul: c.Concentra ia procentual y Concentra ia procentual reprezint cantitatea de substan dizolvat în m c! v 100 m 100 grame de solu ie.masa solu iei y mH O.reprezint concentra ia procentual (%) y md ² masa dizolvatului y ms .masa de ap y 2 m s ! md  m H 2O .

volumul de solu ie .Concentra ia molar y Concentra ia molar reprezint num rul de moli de substan dizolva i într-un litru de solu ie.masa molar y Vs.masa dizolvatului y M. Formula de calcul: y cm- y md cm ! M v Vs concentra ia molar (moli/litru) y md.

Presiunea.temperatura. M run irea substan elor. Factorii care influen eaz solubilitatea sunt: agita ia.temperatura agita ia Natura substan elor.TestTest-fixarea cuno tin elor y Ce sunt solu iile? y Care neomogene Amestecuri unei solu ii? Amestecuri sunt componen ii omogene Combina ii de substan e y Dizolvant i solvent influen eazi diluant Dizolvant i dizolvat Factorii care Dizolvant dizolvarea sunt: Myrun irea substan elor. Presiunea. Presiunea. agita ia Natura substan elor. dizolvarea Natura substan elor. Presiunea. temperatura .temperatra Presiunea.

400 grame H2O y Ce cantitate de solu ie de concentra ie 20% se formeaz prin dizolvarea a 600 grame sare în ap . 2000 g solu ie 600 g solu ie 200 grame H2O 600 grame H2O 3000 g solu ie .TestTest-concentra ia procentual y Ce cantitate de ap con ine o solu ie de concentra ie 25% format prin dizolvarea a 200 grame zah r.

1 M Ce1.concentra ia molar y tiind c se prepar 800 ml solu ie prin dizolvarea a 36.1 M.5g HCl.TestTest.96 g 392 g . y 196 g 1.5 sulfuric se g se te în 0.15 M cantitate de acid M 200ml solu ie 0. ce molaritate are solu ia? 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful