Sosialisasi Dan Kitaran Hidup Manusia Dari Peringkat Bayi Hingga Remaja

Oleh: Muhammad Syazrin Bin Zaini Ahmad Amsyar Bin Abdullah

Sosialisali
• Konsep Sosialisasi
– Adalah proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. – Proses pembelajaran sepanjang hayat. – Individu perlu belajar dan menerima nilai, sikap dan peranan yang dapat membentuk personaliti dan penyatuan dalam masyarakat.

• Definisi
– Sosialisasi didefinisikan sebagai proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat dia menjadi anggota sehingga terjadinya pembentukan sikap untuk perilaku sesuai dengan bimbingan atau perilaku masyarakat.

Jenis Sosialisasi

Sosialisasi Primer

Sosialisasi Sekunder

• Sosialisasi Primer
– Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi perimer sebagai sosialisasi yang dijalankan individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). – Bermula ketika anak berusia 1-5 tahun atau sebelum memasuki alam persekolahan. – Sosialisasi bermula dari keluarga kemudian ke jiran, rakan sebaya dan sebagainya secara bertahap.

• Corak kepribadian anak selalunya terbentuk oleh corak peribadian dan interaksi yang berlaku antara anak dan anggota keluarga terdekatnya.

• Sosialisasi Sekunder
– Adalah sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. – Antaranya ialah resosialisasi dan desosialisasi. – Apabila berhadapan dengan suasana yang baru, individu itu perlulah menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dengan memilih peranan

• Proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identiti yang baru yang sedia ada kepada sesuatu yang baru mengikut perubahan yang dikehendaki masyarakat. • Proses desosialisasi, seseorang yang mengalami pembentukan semula daripada identiti diri yang lama kepada baru.

Kepentingan Sosialisasi
• Memudahkan seseorang individu untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. • Mengembangkan kemampuan seorang kanak-kanak dalam kehidupan untuk berkomunikasi secara efektif. • Memberikan ketrampilan yang diperlukan seseorang yang mempunyai peranan utama dalam masyarakat. • Menanam nilai-nilai kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai peranan utama dalam komuniti.

Faktor Luaran Dalam Pembentukan Personaliti
• Proses sosialisasi memberi kesan terhadap pembentukan individu, namun terdapat faktor-faktor luaran yang boleh mempengaruhi pembentukan personaliti tersebut. • Adakah benar?

• Faktor-faktor luaran:
– Warisan secara biologi yang merangkumi faktor-keturunan biologi dan genetik. – Persekitaran fizikal dimana setiap individu itu lahir dan dibesarkan. – Budaya yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat. Individu yang terikut-ikut dengan budaya mereka akan membentuk personaliti sendiri.

– Himpunan pengalaman sosial terutama pada zaman kanak-kanak akan membawa kepada pembentukan imej tersendiri. – Pengalaman yang unik juga boleh mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang.

Agen Sosialisasi
• Pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. • Ada empat agen yang utama.
– Keluarga – Rakan sebaya – Sekolah – Media massa

• Keluarga
– Bagi keluarga inti(nuclear family) agen sosialis meliputi ayah, ibu, adik beradik yang tinggal dalam satu rumah. – Merupakan kelompok asas secara peribadi dan emosi yang memimpin ke arah sosialisasi yang berkesan. – Sebagai contoh melalui perbezaan jantina.

• Rakan Sebaya
– Juga dikenali sebagai teman bermain. – Tujuan utama adalah untuk rekreasi. – Mempunyai pengaruh yang kuat dari segi nilai, sikap dan pandangan dalam kehidupan. – Pengaruh paling kuat pada zaman remaja kerana banyak menghabiskan masa bersama. – Tujuannya berubah iaitu untuk mencapai konsep kendiri yang tersendiri. – Secara tidak langsung berfikir dan berkelakuan yang bercanggah dengan norma generasi tua.

• Sekolah
– Mengajar kanak-kanak dalam linkungan ilmu pengetahuan dan kemahiran. – Berfungsi untuk menyalurkan norma dan nilai masyarakat kepada anakanak muda. – Nilai yang dipelajari seperti beratus, bersaing, tepati masa dan patuh kepada peraturan. – Segala kemahiran yang diperolehi akan menyediakan anak-anak untuk menempuhi kehidupan pada masa

• Media Massa
– Adalah setanding dengan pengaruh rakan sebaya. – Belajar mengenai peranan tingkah laku dan meluaskan pengetahuan. – Kadar pengaruh bergantung kepada kualiti dan kekerapan pesanan yang disampaikan. – Sebagai contoh, acara Smack Down!, produk-produk kosmetik dan sebagainya.

up id H an sia t ar nu it a ka a K ng aj M eri i P Rem ar Ke D i ay B

Bayi (Lahir hingga 2 tahun)
Perkembangan fizikal Perkembangan Kognitif Perkembangan Bahasa

Perkembangan Fizikal
• Pertumbuhan berlaku pada kadar yang pesat pada dua tahun yang pertama. • Kekuatan bayi terlihat apabila berkembangnya otot kasar dan halus , akan menyebabkan bayi berupaya melakukan pergerakan. • Di akhir tahun kedua, bayi sudah boleh melakukan aktiviti yang kompleks.

Perkembangan Kognitif
• Perkembangan kognitif memberikan penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak. • Ia berpusat kepada perubahan pemikiran pada satu peringkat ke peringkat seterusnya. • Kemahiran ini meliputi kebolehan berfikir, memahami, mengingati perkara yang berlaku dipersekitaran masing-masing.

Peringkat Perkembangan Kognitif
• Bayi (peringkat sensori motor)
– Dikenali sebagai peringkat permulaan. – Deria dan pergerakan fizikal untuk memahami tentang persekitaran. – Terbentuknya kebolehan ialah hasil daripada interaksi fizikal bayi dengan persekitaran. – Sebagai contoh,bayi mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek.

– Pada peringkat akhir, bayi akan mencapai peringkat pengekalan objek iaitu kebolehan untuk mengambarkan objek dalam memori. – Selain itu, bayi juga dapat melakukan aktiviti yang penunjukkan permulaan pemikiran yang logik dengan aktiviti yang bertujuan.

Perkembangan Bahasa
• Bahasa atau bunyi digunakan untuk meluahkan kehendak dan keperluan. • Kebanyakkan kanak-kanak mengajuk daripada percakapan ibu bapa mereka atau orang sekeliling untuk mempelajari bahasa baru.

Peringkat Bayi
• Semenjak lahir, bayi sentiasa mengeluarkan bunyi-bunyi. • Tujuannya untuk menarik perhatian ibu bapa, dan orang-orang disekelilingnya. • Bunyi dan isyarat pada tahun pertama ialah seperti:
 

- Menangis - ‘Babbling’ - ‘Cooing’ - Isyarat

• Pada usia 8-12 bulan, bayi menunjukkan kefahaman pada bahasa yang disebut. • Mula menyebut perkataan pertama pada usia 10-15 bulan hasil daripada interaksi dengan penjaga. • Perkataan pertama bayi berkesinambungan. Perkataan pertama ialah perkataan yang penting bagi mereka seperti mainan, papa, mama, anggota

• Kadang-kadang satu perkataan boleh memberikan pelbagai makna kepada mereka. • Sebagai contoh, ‘lori’ boleh membawa maksud ‘itu lori’ atau ‘saya nak lori’. • Usia 18-24 bulan, bayi sudah mula mampu mengunakan patah perkataan yang disertai dengan isyarat badan dan intonasi suara.

Peringkat Kanak-kanak

Peringkat Kanak-kanak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful