Diskriminasi DISKRIMINASI

‡ Layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan.

Jenis-jenis diskriminasi

.DIS IMINASI JANTINA Individu atau kumpulan diberi layanan yang tidak adil disebabkan jantina mereka.

DIS IMINASI USIA .Individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Kebanyakan diskriminasi umur tertumpu pada golongan tua dan remaja.

Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan ras yang diwakili mereka. DISKRIMINASI RAS .

DIKRIMINASI AGAMA .Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianuti.

Individu diberi layanan yang tidak adil kerana mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. DIKRIMINASI KESIHATAN .

PUNCA-PUNCA DISKRIMINASI .

DISKRIMINASI JANTINA .

PEMIKIRAN TRADISIONAL YANG KOLOT .

kehidupan wanita dianggap kehidupan mereka akan disarai oleh kaum lelaki. . agresif. ‡ kaum wanita beranggapan bahawa mereka akan berumahtangga dan tanggungjawab mencari rezeki terserah kepada suami selaku ketua keluarga. lebih mahir dalam memahami aspek makro dalam kalangan masyarakat. berpendidikan lebih rendah dan kekurangan pendedahan ke luarlebih sesuai melakukan kerja yang bersifat berulang. sama ada suami. Justeru itu. lemah dari segi fizikal. ramai wanita berhenti kerja setelah berumahtangga.‡ Terdapat satu tanggapan bahawa golongan wanita adalah bersifat lembut. ayah atau saudara kaum lelaki yang lain. teliti dan remeh berbanding dengan golongan lelaki yang bersifat kuat. ‡ Oleh itu.

DISKRIMINASI USIA .

KECEKAPAN DAN KEUPAYAAN ORANG TUA .

syarikat tersebut boleh mengupah orang yang lebih muda dengan membayar gaji yang lebih rendah berbanding dengan orang yang berusia. ‡ Lebih-lebih lagi. . Kebanyakan syarikat tidak berkecenderungan mengupah orang yang sudah berumur lebih daripada 50 tahun. kecekapan dan keupayaan orang muda masih boleh dipertingkatkan lagi.‡ Hal ini adalah kerana syarikat itu mempunyai kepercayaan bahawa keupayaan orang yang berusia telah berkurang ataupun mereka dianggap sebagai kinatan hilang taji. ‡ Tambahan pula.

.‡ Contoh yang terbaru ialah Google telah dituduh oleh bekas pekerja yang telah dipecat disebabkan usia yang tinggi.

KESAN-KESAN DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA .

DISKRIMINASI JANTINA .

KEKURANGAN/KEHILANGAN BAKAT .

‡ Jadi. ‡ Selain itu.‡ kebanyakan wanita tidak memiliki hak yang setara dengan lelaki dari segi peluang pekerjaan. syarikat berkecenderungan mengupah lelaki sahaja untuk pekerjaan tertentu yang menbentukan kadar pekerjaan dan pengangguran akan menjadi tidak seimbang. perkembangan syarikat-syarikat akan menghadapi halangan disebabkan kekurangan dan kehilangan pekerja yang berpotensi malah menyebabkan kerugian kepada syarikat. . Justeru. wanita yang tidak diberikan peluang untuk memaparkan kebakatan mereka dalam pekerjaan akan mengurangkan keaktifan dan keminatan mereka dalam bidang perkerjaan disebabkan wanita berasa sumbangan mereka tidak dihargai selain peluang untuk menonjolkan kebakatan mereka adalah terhad.

DISKRIMINASI USIA .

PEMBANGUNAN SYARIKAT DAN NEGARA TERSEKAT (GOLONGAN TUA) .

Secara jelasnya. . pekerja berusia merupakan tulang belakang bagi sesebuah syarikat kerana mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang secukupnya. kebanyakan syarikat mula menyingkirkan pekerja usia melalui pemecatan dan pengupahan golongan pekerja muda. ‡ Di samping itu. ‡ Sungguhpun demikian. kecenderungan syarikat yang mengupah golongan muda akan menyebabkan kadar pekerjaan dan pengangguran menjadi tidak seimbang. Situasi ini kemudian akan menjejaskan pembangunan syarikat dan negara dari segi ekonomi secara tidak langsung.‡ masyarakat kini telah menghilangkan kehormatan terhadap golongan tua.

‡ Namun begitu. mereka berupaya untuk membuat keputusan yang tepat dan juga dapat memberikan sumbangan yang banyak kepada syarikat dan negara. ‡ Jadi. ‡ Situasi ini kemudian akan menjejaskan pembangunan syarikat dan negara dari segi ekonomi secara tidak langsung. ‡ Selain itu. . kecenderungan syarikat yang mengupah golongan muda akan menyebabkan kadar pekerjaan dan pengangguran menjadi tidak seimbang. pekerja berusia merupakan asset yang penting bagi sesebuah syarikat kerana mereka mempunyai pengalaman yang secukupnya.

‡ Tambahan pula. pembangunan negara akan tertunda sekiranya masalah diskriminasi bertambah serius dan tidak dapat dibendungkan dengan secepat mungkin. . ‡ Hal ini akan menyebabkan pemikiran tradisional ini terus diajar kepada generasi baru dan diskrimanasi terhadap usia akan dilihat sebagai kebiasaan dan norma bagi masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DISKRIMINASI JANTINA DAN USIA .

DISKRIMINASI JANTINA .

PENGUATKUASAAN UNDANGUNDANG .

berdiri sama tinggi. hak asasi wanita dapat dilindungi dan mereka dapat duduk sama rendah. pembahagian kerja. ‡ Dengan mewajibkan undang-undang ini dilaksanakan dalam sektor swasta. .‡ Akta Kerja 1955 seksyen 34 kurungan 1 dan Article 8 Equality mengatakan bahawa persamaan wanita dari segi hak asasi dan perlindungan tetapi undangundang ini tidak cukup terperinci. undang-undang ini patut meliputi deskripsi tentang pekerjaan seperti kenaikan pangkat. ‡ Oleh itu. pemberian pencen dan sebagainya. Undang-undang ini juga patut diketatkan dengan mewajibkan sektor swasta dan awam untuk mematuhinya.

DISKRIMINASI USIA .

PENINGKATAN USIA PERSARAAN .

kerajaan boleh meningkatkan usia persaraan lagi untuk membolehkan warga emas terus memberi sumbangan kepada kerajaan ataupun majikan dan secara tidak langsung kepada pembangunan negara. . ayam berinduk. warga emas dapat teruskan bekerja dan mengurangkan risiko menjangkiti penyakit Alzheimer. sirih berjunjung. Ibarat kata orang. Dengan meningkatkan usia persaraan lagi. iaitu warganegara yang berusia 60 tahun ke atas sering didiskriminasi dan dianggap tidak berupaya.‡ Warga emas. ‡ Ini merupakan tanggapan yang salah. ‡ Untuk mengatasi diskriminasi usia terhadap warga tua di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful