You are on page 1of 17

5

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


4
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
3
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
2
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
1
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PRESENTATION
START!!

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


PENDIDIKAN SIVIK
DAN
KEWARGANEGARAA
N

TINGKATAN DUA
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Nama ahli kumpulan

Ezad
Ifwat
Syahmi
Taib
Adhfar
Arif
Iqmal
Rasheed

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


UNIT SATU

PENCAPAIAN
KENDIRI

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


KECEMERLANGAN DIRI

 RAJIN BERUSAHA
SIKAP YANG BAIK
KEMAHIRAN KOMUNIKASI DGN BAIK
 BERTANGGUNGJAWAB
 BIJAK MENGURUS MASA
 MEMPUNYAI CIRI PERWATAKAN YANG TERPUJI
HIDUP BERAGAMA
 MENGAMALKAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
 MENDISIPLINKAN DIRI
 MENHORMATI ORANG LAIN
SENTIASA BERUSAHA MEMAJUKAN DIRI
MEMPUNYAI NILAI MORAL YANG TINGGI

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


KEJAYAAN PERHUBUNGAN
INTERPERSONAL
KEMAHIRAN INTERPERSONAL IALAH PERHUBUNGAN ANTARA
DUA HALA . PEMBERI MAKLUMAT MENYAMPAIKAN MAKLUMAT
KEPADA PENERIMA. SETERUSNYA, PENERIMA MEMBERIKAN
MAKLUM BALAS KEPADA PEMBERI MAKLUMAT TADI.
KOMUNIKASI BOLEH BERLAKU DALAM TIGA BENTUK, IAITU,
 LISAN ATAU VERBAL;
 BAHASA BADAN ATAU NON-VERBAL;
 SIMBOL YANG DIFAHAMI OLEH KEDUA-DUA PIHAK, IAITU
PEMBERI DAN PENERIMA MAKLUMAT.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


IDEA

MAKLUMAT
PEMBERI PENERIMA
MAKLUMAT MAKLUMAT

IDEA
MAKLUM BALAS DIBERIKAN

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


KOMUNIKASI YANG BERKESAN
UNTUK MEMASTIKAN KOMUNIKASI BERLAKU SECARA BERKESAN, ADA BEBERAPA
PERKARA YANG HARUS ANDA LAKUKAN. ANTARANYA TERMASUKLAH SEPERTI
YANG BERIKUT:
MEMAHAMI MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN SECARA BUKAN LISAN ATAU NON-
VERBAL;
 MEMAHAMI MAKLUMAT TERSIRAT DARIPADA PERNYATAAN TERSURAT YANG
YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENELITI PERASAAN YANG YANG MENGIRINGI
PERNYATAAN TERSEBUT. CONTOHNYA MENGECAMKAN NADA SUARANYA, SAMA
ADA TINGGI ATAU RENDAH;
 MENENYAKAN SOALAN UNTUK MENDAPATKAN PENERANGAN YANG LEBIH JELAS.
ELAKKAN PERTANYAAN YANG BERSIFAT MENGANCAM;
 MENGELAK DARIPADA MEMBUAT RUMUSAN ATAU ANDAIAN SEBELUM
MENDENGAR PENJELASAN YSNG DIBERIKAN TERLEBIH DAHULU;
 MEMBERIKAN PERHATIAN SEPENUHNYA KEPADA ORANG YANG BERCAKAP DAN
BERTENTANG MATA DENGANNYA.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


ARAS-ARAS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI MEMPUNYAI ARAS YANG BERBEZA. KOMUNIKASI
ARAS RENDAH PADA UMUMNYA AGAK MUDAH DIKUASAI.
KOMUNIKASI ARAS TINGGI PULA MEMERLUKAN LATIHAN DAN
PENGALAMAN SEBELUM DAPAT DIKUASAI DENGAN
BERKESAN.

KOMUNIKASI ARAS 1: BERFUNGSI UNTUK MENGESAHKAN


KEHADIRAN SESEORANG INDIVIDU.
KOMUNIKASI ARAS 2: BERTUKAR MAKLUMAT
KOMUNIKASI ARAS 3: MEMBERI PENDAPAT
KOMUNIKASI ARAS 4: MENYATAKAN PERASAAN.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


BERTERUS TERANG
KEBANYAKAN ORANG RAGU-RAGU UNTUK BERTERUS-
TERANG. PERCAKAPAN SECARA TERUS TERANG DIKHUATIRI
DAPAT MENGAKIBATKAN PERSELISIHAN FAHAM DAN
PERGADUHAN. KERAGUAN DAN KEKHUATIRAN INI
SEBENARNYA KERANG TEPAT. KITA BOLEH BERCAKAP
SECARA TERUS TERANG, MALAH TENTANG HAL-HAL YANG
SENSITIF SEKALIPUN TANPA MENGGORES HATI ATAU
PERASAAN SESEORANG. CARANYA IALAH DENGAN
MENGGUNAKAN TEKNIK KOMUNIKASI YANG BERKESAN.
WALAU BAGAIMANAPUN, TEKNIK KOMUNIKASI YANG
BERKESAN INI DAPAT DIKUASAI HANYA MELALUI LATIHAN DAN
DIAMALKAN SECARA BERTERUSAN

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


CIRI-CIRI PERWATAKAN YANG
TERPUJI
SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI HAK-HAK ASASI YANG TERTENTU
YANG HARUS DIIKTIRAF OLEH SETIAP INDIVIDU YANG LAIN.
DENGAN ADANYA PENGIKTIRAFAN TERSEBUT, BARULAH
SESEORANG INDIVIDU TIDAK AKAN MEMBELAKANGI PEMIKIRAN,
DAN KEPERCAYAAN ORANG LAIN. JUSTERU SIKAP MENGIKTIRAF
HAK-HAK ASASI ORANG LAIN DAPAT MENYUMBANG KEPADA
KOMUNIKASI YANG BAIK, HARMONIS, DAN BERKESAN.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


TAMAT SUDAH PRESENTATION KAMI..
KITA AKHIRI DENGAN TASBIH KIFARAH
SERTA SURAH AL-’AS…… SEKIAN TERIMA
KASIH…

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

You might also like