>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

PRESENTATION START!!

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAA N TINGKATAN DUA
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Nama ahli kumpulan
Ezad Ifwat Syahmi Taib Adhfar Arif Iqmal Rasheed
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

UNIT SATU PENCAPAIAN KENDIRI

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

KECEMERLANGAN DIRI
RAJIN BERUSAHA SIKAP YANG BAIK KEMAHIRAN KOMUNIKASI DGN BAIK BERTANGGUNGJAWAB BIJAK MENGURUS MASA MEMPUNYAI CIRI PERWATAKAN YANG TERPUJI HIDUP BERAGAMA MENGAMALKAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT MENDISIPLINKAN DIRI MENHORMATI ORANG LAIN SENTIASA BERUSAHA MEMAJUKAN DIRI MEMPUNYAI NILAI MORAL YANG TINGGI

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

KEJAYAAN PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
KEMAHIRAN INTERPERSONAL IALAH PERHUBUNGAN ANTARA DUA HALA . PEMBERI MAKLUMAT MENYAMPAIKAN MAKLUMAT KEPADA PENERIMA. SETERUSNYA, PENERIMA MEMBERIKAN MAKLUM BALAS KEPADA PEMBERI MAKLUMAT TADI. KOMUNIKASI BOLEH BERLAKU DALAM TIGA BENTUK, IAITU, LISAN ATAU VERBAL; BAHASA BADAN ATAU NON-VERBAL; SIMBOL YANG DIFAHAMI OLEH KEDUA-DUA PIHAK, IAITU PEMBERI DAN PENERIMA MAKLUMAT.

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

IDEA

PEMBERI MAKLUMAT

MAKLUMAT

PENERIMA MAKLUMAT

IDEA
MAKLUM BALAS DIBERIKAN

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

KOMUNIKASI YANG BERKESAN
UNTUK MEMASTIKAN KOMUNIKASI BERLAKU SECARA BERKESAN, ADA BEBERAPA PERKARA YANG HARUS ANDA LAKUKAN. ANTARANYA TERMASUKLAH SEPERTI YANG BERIKUT: MEMAHAMI MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN SECARA BUKAN LISAN ATAU NONVERBAL; MEMAHAMI MAKLUMAT TERSIRAT DARIPADA PERNYATAAN TERSURAT YANG YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENELITI PERASAAN YANG YANG MENGIRINGI PERNYATAAN TERSEBUT. CONTOHNYA MENGECAMKAN NADA SUARANYA, SAMA ADA TINGGI ATAU RENDAH; MENENYAKAN SOALAN UNTUK MENDAPATKAN PENERANGAN YANG LEBIH JELAS. ELAKKAN PERTANYAAN YANG BERSIFAT MENGANCAM; MENGELAK DARIPADA MEMBUAT RUMUSAN ATAU ANDAIAN SEBELUM MENDENGAR PENJELASAN YSNG DIBERIKAN TERLEBIH DAHULU; MEMBERIKAN PERHATIAN SEPENUHNYA KEPADA ORANG YANG BERCAKAP DAN BERTENTANG MATA DENGANNYA.

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

ARAS-ARAS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI MEMPUNYAI ARAS YANG BERBEZA. KOMUNIKASI ARAS RENDAH PADA UMUMNYA AGAK MUDAH DIKUASAI. KOMUNIKASI ARAS TINGGI PULA MEMERLUKAN LATIHAN DAN PENGALAMAN SEBELUM DAPAT DIKUASAI DENGAN BERKESAN. KOMUNIKASI ARAS 1: BERFUNGSI UNTUK MENGESAHKAN KEHADIRAN SESEORANG INDIVIDU. KOMUNIKASI ARAS 2: BERTUKAR MAKLUMAT KOMUNIKASI ARAS 3: MEMBERI PENDAPAT KOMUNIKASI ARAS 4: MENYATAKAN PERASAAN.

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

BERTERUS TERANG
KEBANYAKAN ORANG RAGU-RAGU UNTUK BERTERUSTERANG. PERCAKAPAN SECARA TERUS TERANG DIKHUATIRI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSELISIHAN FAHAM DAN PERGADUHAN. KERAGUAN DAN KEKHUATIRAN INI SEBENARNYA KERANG TEPAT. KITA BOLEH BERCAKAP SECARA TERUS TERANG, MALAH TENTANG HAL-HAL YANG SENSITIF SEKALIPUN TANPA MENGGORES HATI ATAU PERASAAN SESEORANG. CARANYA IALAH DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK KOMUNIKASI YANG BERKESAN. WALAU BAGAIMANAPUN, TEKNIK KOMUNIKASI YANG BERKESAN INI DAPAT DIKUASAI HANYA MELALUI LATIHAN DAN DIAMALKAN SECARA BERTERUSAN

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

CIRI-CIRI PERWATAKAN YANG TERPUJI
SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI HAK-HAK ASASI YANG TERTENTU YANG HARUS DIIKTIRAF OLEH SETIAP INDIVIDU YANG LAIN. DENGAN ADANYA PENGIKTIRAFAN TERSEBUT, BARULAH SESEORANG INDIVIDU TIDAK AKAN MEMBELAKANGI PEMIKIRAN, DAN KEPERCAYAAN ORANG LAIN. JUSTERU SIKAP MENGIKTIRAF HAK-HAK ASASI ORANG LAIN DAPAT MENYUMBANG KEPADA KOMUNIKASI YANG BAIK, HARMONIS, DAN BERKESAN.

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>

TAMAT SUDAH PRESENTATION KAMI.. KITA AKHIRI DENGAN TASBIH KIFARAH SERTA SURAH AL-¶AS«« SEKIAN TERIMA KASIH«

>>

0

>>

1

>>

2

>>

3

>>

4

>>