Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat

.

Menambah bilangan anggota masyarakat sama ada dengan cara biologi atau sosial (iaitu perkahwinan). Bagi anak anak keluarga bersifat orientasi, iaitu keluarga bertanggungjawab untuk meletak mereka kepada masyarakat melalui pendidikan dan sebagainya. Manakala bagi ibu bapa, keluarga bersifat prokreasi yang mana matlamat utama ialah menghasilkan, membudayakan dan mensosialkan zuriat.

BERKONGSI SUKA SENTIASA PRIHATIN DAN BERTIMBANG RASA DUKA BERSAMA-SAMA MEMIKUL TANGGUNGJAWAB DENGAN BAIK

BANTU MEMBANTU BERMAAF -MAAFAN

CARA MENINGKATKAN PERPADUAN DALAM KELUARGA

SALING MENYAYANGI

HORMATMENGHORMATI BERKOMUNIKASI DAN BERINTERAKSI DENGAN BAIK

MENUNJUKKAN PENGHARGAAN DAN PERASAAN KASIH SAYANG

SALING BERHUBUNG

Hubungan erat yang berterusan dan perpaduan antara ibu bapa dengan kanak-kanak terbit daripada kasih sayang. Kasih sayang pula terpancar daripada perkataan dan perbuatan. IBU BAPA KINI MESTILAH MEMBERIKAN ANAK-ANAK : BIMBINGAN ,secara tekun dan berterusan agar pertumbuhan
mentalnya subur berkembang .

MASA anda kerana masa yang anda luangkan cukup bermakna
Baginya .

ZZZZZZZZ

KESEMPATAN pelajaran dan pengalaman supaya dia dapat
Memperkaya pemikiran .

GALAKAN dalam apa apa yang diusahakan asalkan tidak
Membawa kemudaratan .

TANGGUNGJAWAB yang bersesuaian agar dia dapat memupuk
Dan membentuk keyakinan .

PUJIAN apabila beroleh kejayaan mahupun kegagalan jika
Sudah berusaha sedaya upaya .

KETENTERAMAN dengan jaminan bahawa kasih sayang sentiasa
Tersedia untuknya .

KEPERLUAN yang tidak melewati batasan tanpa mengharap Apa apa balasan . PERTIMBANGAN yang bijaksana sebelum menyatakan tidak
Setuju terhadap tingkah lakunya .

FAKTOR KERUNTUHAN KELUARGA

1. TIADANYA AMALAN SALING MENGHORMATI 2. TIDAK MAHU MENGALAH DALAM PERSELISIHAN 3. PERASAAN KASIH SAYAN G YANG KIAN LUTUR 4. TIDAK MEMBERIKAN PERHATIAN TERHADAP ANGGOTA KELUARGA 5. KERJASAMA DAN PERTOLONGAN TIDAK DIHULURKAN 6. JARANG MEMBUAT AKTIVITI KEKELUARGAAN 7. TERLALU MEMENTINGKAN HAL LAIN ( KHUSUS BAGI IBU BAPA )

BERSYUKUR TERHADAP ILAHI KERANA KITA MASIH MAMPU DAN BOLEH MELIHAT KEAGUNGAN MU YAA RABBII««.. INDAHNYA CIPTAAN MU BERSARNYA KEAGUNGAN MU SESUNGGUHNYA ENGKAULAH PENCIPTA ALAM SEMESTA INI YANG MENAKLUK KERAJAAN LANGIT DAN BUMI SEMOGA AKU TIDAK LUPA SEMOGA AKU TIDAK LALAI ATAS KEWAJIPAN KU PADA MU YA ALLAH AMIINN«.