MENGHORMATI HAK ORANG LAIN

AHLI KUMPULAN
AIN, AZWIN NASHA, FATIN WANI, HAYATI ANIS, ALIYA ADIBAH

MENGENALI RAKAN SEBAYA

y Kita hendaklah mengenali latar belakang,

bakat, dan kebolehan rakan sebaya y Kita juga haruslah peka terhadap perbezaan individu y Akhir sekali, kita perlulah menghormati dan menghargai kebolehan serta bakat orang lain

MENGHORMATI PENDAPAT RAKAN

y Sentiasa menghormati pendapat rakan

sebaya y Bertolak ansur dalam pergaulan sesama rakan sebaya y Tidak melukakan hati rakan dengan sengaja

MENGHARGAI BAKAT DAN KEBOLEHAN
y Mengenal pasti bakat yang tersembunyi

dalam diri y Bijak mengasah bakat yang terpendam dalam kelas y Sentiasa menghargai bakat yang ada dalam diri masing-masing

MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN
y Kita hendaklah bertolak ansur dalam

melakukan sesuatu perkara y Selain itu,kita hendaklah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. y Jangan mengendahkan pendapat orang lain tanpa sebarang sebab yang munasabah

Rumusan
AKIBAT TIDAK MENGAMALKAN NILAI MURNI«
y Tiada kepekaan terhadap perbezaan

individu akan mewujudkan pelbagai konflik dan berkemungkinan menimbulkan pertelingkahan

CARA MENGATASI
y Saling memahami. ySaling menghormati yBerfikiran terbuka ySabar

HASILNYA«

Hidup dalam keadaan aman dan damai y Hubungan dengan rakan juga semakin erat y Dihormati oleh masyarakat sekeliling y Tidak dipandang rendah oleh orang lain
y

SEKIAN, TERIMA KASIH