You are on page 1of 14

Kumpulan 4

 Aminah binti Ramzam@Ramzan


 Nurul Amirah binti Ahmad
 Nurul Atikah binti Amir
 Norhikmasyahirah binti Norhaimi
 Ezzaty Emilea binti Mazlan
 Nurul Izzati binti Mohd Hamim
 Najah Fatehah binti Mohd Razali
 Nur Sazni Aqilah binti Mohd Zaini
 Nurul Azwa Izaty binti Mohd Nazri
 Nuril Hannani binti Aminuddin
 Semangatbekerjasama dalam sesuatu
kumpulan, masyarakat dan sebagainya.
 Setiap orang hendaklah memahami peranan dan tanggungjawab
yang mesti dilaksanakan.
 Menjalankan aktiviti-aktiviti amal.
 Mengambil bahagian dalam kegiatan kesukarelawanan.
 Peka dan prihatin terhadap isu dan masalah dalam masyarakat.
 Menghormati hak orang lain.
 Memberikan cadangan untuk mengurangkan masalah persekitaran.
Pertubuhan yang
ditubuhkan oleh pihak atau
pertubuhan swasta yang
tidak mempunyai apa-apa
hubungan dengan kerajaan.
 Yayasan SALAM
 Pertubuhan Bulan Sabit Merah
 Sahabat Alam Malaysia
 Menolong mangsa-mangsa bencana alam
dan mangsa peperangan.
 Membantu remaja mempunyai hala tuju

dalam kehidupan agar mereka lebih terarah


dan terurus.
 Mempromosikan keamanan sejagat.
 Mengurangkan penderitaan orang yang
memerlukan pertolongan. Sebagai contoh;
orang tua atau anak yatim.
 Mengelakkan gejala sosial daripada terus
berlaku.
 Menyediakan kemudahan pendidikan dan latihan untuk
memudahkan anak yatim atau warga tua agi membolehkan
mereka mengembangkan potensi ke tahap optimum.
 Menyediakan sistem pengangkutan awam untuk
membolehkan masyarakat bergerak dari satu tempat ke
tempat yang lain dengan selesa.
 Memberikan sumbangan kepada orang yang memerlukan.
 Membantu menasihati golongan masyarakat yang mempunyai
masalah.
 Kita hendaklah mengamalkan semangat kekitaan dalam
masyarakat.
 Kita hendaklah menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah
yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
 Kita hendaklah menghulurkan bantuan kepada anggota
masyarakat yang memerlukannya.
 Kita hendaklah mengenal pasti masalah yang berlaku di kawasan
setempat dan cara untuk mengatasi masalah tersebut.
 Kita hendaklah menghormati hak orang lain.