Kumpulan 4

` ` ` ` ` ` ` ` ` `

Aminah binti Ramzam@Ramzan Nurul Amirah binti Ahmad Nurul Atikah binti Amir Norhikmasyahirah binti Norhaimi Ezzaty Emilea binti Mazlan Nurul Izzati binti Mohd Hamim Najah Fatehah binti Mohd Razali Nur Sazni Aqilah binti Mohd Zaini Nurul Azwa Izaty binti Mohd Nazri Nuril Hannani binti Aminuddin

`

Semangat bekerjasama dalam sesuatu kumpulan, masyarakat dan sebagainya.

`

` ` ` ` `

Setiap orang hendaklah memahami peranan dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Menjalankan aktiviti-aktiviti amal. Mengambil bahagian dalam kegiatan kesukarelawanan. Peka dan prihatin terhadap isu dan masalah dalam masyarakat. Menghormati hak orang lain. Memberikan cadangan untuk mengurangkan masalah persekitaran.

Pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan kerajaan.

` ` `

Yayasan SALAM Pertubuhan Bulan Sabit Merah Sahabat Alam Malaysia

`

`

`

Menolong mangsa-mangsa bencana alam dan mangsa peperangan. Membantu remaja mempunyai hala tuju dalam kehidupan agar mereka lebih terarah dan terurus. Mempromosikan keamanan sejagat.

`

`

Mengurangkan penderitaan orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai contoh; orang tua atau anak yatim. Mengelakkan gejala sosial daripada terus berlaku.

`

`

` `

Menyediakan kemudahan pendidikan dan latihan untuk memudahkan anak yatim atau warga tua agi membolehkan mereka mengembangkan potensi ke tahap optimum. Menyediakan sistem pengangkutan awam untuk membolehkan masyarakat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selesa. Memberikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Membantu menasihati golongan masyarakat yang mempunyai masalah.

` `

`

`

`

Kita hendaklah mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat. Kita hendaklah menunjukkan kepekaan terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita hendaklah menghulurkan bantuan kepada anggota masyarakat yang memerlukannya. Kita hendaklah mengenal pasti masalah yang berlaku di kawasan setempat dan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kita hendaklah menghormati hak orang lain.