SMK TUN MUTAHIR , 75200 BATU BERENDAM, MELAKA

PERANCANGAN STRATEGIK ICT 2010-2012
Disediakan oleh: HAJI ZOLKAPLY BIN YUNUS PENGETUA SMK TUN MUTAHIR, BATU BERENDAM 23 DISEMBER 2009

VISI ICT

SMK TUN MUTAHIR MENJADI SEKOLAH BERDAYA SAING DALAM BIDANG ICT MENJELANG 2012

MISI
Untuk menyediakan kemudahan infrastruktur, modal insan berpengetahuan dan berkemahiran serta menggunakan sumber ICT secara optimum ke arah pembestarian sekolah

DASAR ICT SEKOLAH
Semua pentadbir, guru dan staf sokongan menggunakan ICT untuk mempertingkatkan kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. ´ Pengautomasian pejabat dan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.
´

DASAR ICT SEKOLAH
Semua murid diberi peluang memperolehi kemahiran menggunakan kemudahan ICT. ´ Semua guru menggunakan kemudahan ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan perisian kursus (courseware), internet dan aplikasi yang lain. ´ Mengurangkan kos pengurusan dan masa melalui kemudahan ICT.
´

KERANGKA PELAN PEMBESTARIAN SEKOLAH SMK TUN MUTAHIR 2010 - 2012
HALA TUJU SMKTMu MENJELANG 2012
Asas Pembangunan Modal Insan Penggunaan ICT Aplikasi ICT
RPI Online Isis ² Qnet E-Displin Blog E-Mail Patskom E-Perolehan EMIS Online E- Tukar E-MATEKS

Infrastruktur ICT

Info Komuniti

Misi Visi Dasar

Guru, Murid & Staf Sokongan Berkemahira n ICT

Pentadbiran & Pengurusan P&P

WiFi Komputer LCD Fotoskam

E-Forum E-Mail Blog Sekolah Blog Panitia

KEPIMPINAN PENGETUA

MATLAMAT PEMBESTARIAN SEKOLAH

OBJEKTIF
Melahirkan guru dan murid yang dapat mengoptimumkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. ´ Meningkatkan penggunaan sistem e-pengurusan dalam kalangan guru dan staf sokongan. ´ Menjalinkan hubungan ibu bapa dan komuniti melalui penggunaan ICT
´

PERANCANGAN STRATEGIK ICT 2010-2012 ANALISIS SWOT

KEKUATAN (STRENGTH ± S) yS1 ± Guru mencukupi ± 100 % terlatih yS2 - 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT yS3- Terdapat 50% staf sokongan mempunyai kemahiran asas ICT yS4- Terdapat 5 orang guru berkelulusan ICT yS5 -Ada kemudahan makmal komputer yang lengkap dan diselenggara yS6- Kemudahan makmal sains , pusat sumber sekolah dan kompnennya, bilik pendidikan khas, dan bilik mesyuarat yS7- Ada kemudahan peralatan PPSMI yS8 -Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat sumber yS9- Pengetua berpengalaman dan berkemahiran ICT yS10- 100% murid celik ICT yS11- Ada kemudahan ISIS, e-Disiplin, Q-Net dan e-MATEKS

KELEMAHAN (WEAKNESS ± W) yW1 ± 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas ICT yW2 ± Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan oleh murid. yW3 ± Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran yW4-Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh yW5- Peralatan PPSMI sering rosak yW6- Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa

PELUANG (OPPORTUNITIES ± O) yO1 ± PIBG membiayai dan menyokong program ICT sekolah yO2 ± Bantuan komputer daripada pihak swasta yO3 ± Bantuan daripada Jabatan Pelajaran Melaka, PPD, BTPN dan PKG Batu Berendam yO4 ± Bantuan kepakaran dan pelbagai kemudahan daripada pihak luar seperti Utem dan MMU

ANCAMAN (THREATS ± T) yT1 ± Ibu bapa kurang celik komputer yT2 ± Kurang sokongan ibu bapa yT3 - Ibu bapa tiada kemudahan ICT dirumah yT4- Gangguan µserver¶ di makmal komputer yT5 ± Murid lebih berminat kepada bahan picisan dalam internet berbanding bahan ilmiah yT6- Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi terhadap pencapaian anak

PELAN STRATEGIK ICT 201O-2012
ISU STRATEGIK Penggunaan emudahan I untuk pengajaran dan pembelajaran erta pengurusan sekolah masih kurang MATLAMAT STRATEGIK Tingkatkan penggunaan I T dalam pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah oleh pentadbir, guruguru, murid-murid OBJEKTIF ‡Meningkatkan penggunaan I T dalam kalangan guru, staf sokongan dan murid KPI ‡Peratusan Penggunaan , komputer dan bahan I T ‡Peratus penggunaan emel dalam pengurusan ‡Peratus penggunaan makmal komputer ‡Peratus penggunaan duwebTV ‡Bilangan Blog unit/sub-unit ‡Bilangan blog panitia TOV 2009
0

2010

2011

2012

7

90

100

30

0

90

98

0

7

90

100

20

0

70

80

2

2

8

2

7

10

1

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2009
0%

2010

2011

2012

‡Menaik taraf sistem ‡Peratus kawasan Wi-Fi liputan ‡Melengkapkan semua bilik khas dengan LCD ‡Menambah bilangan komputer setiap bilik khas ‡Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dan murid dalam ICT ‡Nisbah bilangan komputer: Bilangan bilik khas ‡Nisbah bilangan LCD:Bilangan bilik khas ‡Bilangan guru berkemahiran menggunakan komputer ‡Bilangan staf sokongan yang berkemahiran menggunakan komputer ‡Bilangan murid yang berkemahiran menggunakan komputer

0%

0%

100%

:19

:19

4:19

5: 19

9:19

12:19

14:19

18:19

50%

75%

90%

98%

50%

60%

70%

80%

60%

70%

0%

90%

KEKUATAN (STRENGTH ± S)
yS1 ± Guru mencukupi ± 100 % terlatih yS2 - 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT yS3- Terdapat 50% staf sokongan mempunyai kemahiran asas ICT yS4- Terdapat 5 orang guru berkelulusan ICT yS5 -Ada kemudahan makmal komputer yang lengkap dan diselenggara yS6- Kemudahan makmal sains , pusat sumber sekolah dan kompnennya, bilik pendidikan khas, dan bilik mesyuarat yS7- Ada kemudahan peralatan PPSMI yS8 -Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat sumber yS9- Pengetua berpengalaman dan berkemahiran ICT yS10- 100% murid celik ICT yS11- Ada kemudahan ISIS, e-Disiplin, Q-Net dan eMATEKS

KELEMAHAN (WEAKNESS ± W)
yW1 ± 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas ICT yW2 ± Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan oleh murid. yW3 ± Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran yW4-Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh yW5- Peralatan PPSMI sering rosak yW6- Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa

PELUANG (OPPORTUNITIES ± O)
yO1 ± PIBG membiayai dan menyokong program ICT sekolah yO2 ± Bantuan komputer daripada pihak swasta yO3 ± Bantuan daripada Jabatan Pelajaran Melaka, PPD, BTPN dan PKG Batu Berendam yO4 ± Bantuan kepakaran dan pelbagai kemudahan daripada pihak luar seperti Utem dan MMU

S-O Strategies S5,S6,S10,S11+O1,O2,O3,O4 -Wujudkan permuafakatan dan kerjasama antara sekolah dgn. PIBG dan pihak luar ( Strategi A) S1,S2,S4,S9+O1,O3,O4 -Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT( Strategi B) S2,S4,S5,S6S10+O1,02,03 -Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT ( Strategi C)

W-O Strategies W1,W3, W4 +O1,O2,O3,O4 -Tingkatkan penggunaan ICT ( Strategi D) W1, w3, + O1, O2, O3,O4 - Peningkatan kualiti pengurusan ( Strategi E)

ANCAMAN (THREATS ± T)
yT1 ± Ibu bapa kurang celik komputer yT2 ± Kurang sokongan ibu bapa yT3 - Ibu bapa tiada kemudahan ICT dirumah yT4- Gangguan µserver¶ di makmal komputer yT5 ± Murid lebih berminat kepada bahan picisan dalam internet berbanding bahan ilmiah yT6- Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi terhadap pencapaian anak

S-T Strategies

W-T Strategies

S2,S4,S5,S6,S7,S9, S10+T1,T3 W2, W6 + T1,T2,T3,T6 -Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan -Tingkatkan hubungan sekolah ( Strategi J) pembelajaran( Strategi F) dengan ibu bapa S5, S8, S11 + T1, T3 W3+T1, T2, T5, T6 - Mengoptimumkan penggunaan peruntukan PCG, pusat -Tingkatkan motivasi guru dan murid (Strategi K) sumber dan motivasi ( Strategi G) S2,S4,S5,S6, S7,S8, S9,S10 +T1,T5, T6 - Tingkatkan pemantauan pengajaran dan pembelajaran ( Strategi H) S1, S2,S4,S5,S8,S10 +T1,T3 -Dedahkan murid dengan pengetahuan ICT ( Strategi I)

STRATEGI PEMANTAPAN ICT 2010-2012

Strategi Fokus/ Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Permuafakatan Menambah dan kerjasama bilangan sekolah dengan peralatan ICT PIBG dan pihak luar Memohon bantuan tenaga pakar dari luar

Memohon sumbangan pihak swasta Memohon sumbangan PIBG

Bilangan permohonan

kali

100% dilaksanakan

Bilangan permohonan

kali kali

100% dilaksanakan 100% dilaksanakan

2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun)

Kursus dan Bengkel Bilangan Kursus dan Bengkel

Fokus/ Strategi

Strategi Pelan Tindakan Pelaksanaan Peningkatan, pemantapan dan peluasan kursus Menjalankan kursus, latihan dan perkembangan staf

KPI

Sasaran Prestasi kali

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian

Tingkatkan Profesionalisme guru dalam ICT

Bilangan kursus latihan dan perkembangan staf

100% 2010-2012 dilaksanakan (Setiap tahun)

Peningkatan Menyediakan bahan rujukan buku rujukan, guru panduan, nota kursus dan sebagainya. Peningkatan bidang kajian tindakan

Bilangan buku, panduan, nota kursus

Berterusan

Peningkatan

2010-2012 (Setiap tahun)

Membuat kajian Bilangan kajian tindakan tindakan

kali

100% 2010-2012 dilaksanakan (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT

Strategi Pelaksanaan Mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan kemahiran ICT Meningkatkan motivasi murid dalam ICT

Pelan Tindakan Menggunakan perisian komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Mengadakan pertandingan Blog Membuat persembahan menggunakan ICT Kuiz melalui blog Latih tubi melalui blog

KPI Bilangan penggunaan perisian Bilangan pertandingan Bilangan persembahan

Sasaran Prestasi Berterusan

Pencapaian Peningkatan

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

kali

100% dilaksanakan

2010-2012 (Setiap tahun)

Berterusan

Bilangan kuiz Bilangan latihan

Berterusan Berterusan

100% dilaksanakan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan

KPI Bilangan kursus

Sasaran Prestasi kali

Kursus Pembinaan Tingkatkan kemahiran belajar blog ICT Penambahan buku rujukan ICT Menyediakan buku rujukan, panduan, nota kursus dan sebagainya

Tahun Pelaksanaan Pencapaian /Pencapaian 100% 2010-2012 dilaksanakan (Setiap tahun)

Bilangan buku, panduan, nota kursus

Berterusan

Peningkatan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan Penggunaan aplikasi

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Peningkatan kualiti pengurusan

Mengguna-kan emel, e-displin, eMATEKS, Isis, Qnet, Patskom, e-g tukar dan RPI dalam pengurusan

Bilangan e-mel, Peningkatan e-displin, eMATEKS, Isis, Qnet, Patskom dan RPI

Berterusan

Pemantauan oleh pentadbir

Pemantauan secara online

Bilangan pemantauan

Setiap hari

Berterusan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan

KPI Bilangan kajian tindakan

Sasaran Prestasi kajian

Membuat kajian Membuat kajian tindakan berkaitan tindakan dengan pengurusan Bimbingan rakan sejawat Kawan bantu kawan

Tahun Pencapaian Pelaksanaan /Pencapaian 100% 2010-2012 Dilaksanakan (Setiap tahun)

Bilangan bimbingan

Berterusan

Peningkatan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran

Strategi Pelaksanaan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan ICT

Pelan Tindakan Bengkel ICT

KPI Bilangan bengkel

Sasaran Prestasi 1 kali setahun

Pencapaian 100% dilaksanakan

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Menambah koleksi Bina BBM BBM menggunakan ICT

Bilangan koleksi

Peningkatan

Peningkatan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi Tingkatkan peralatan dan kemudahan ICT

Strategi Pelaksanaan Optimumkan penggunaan kemudahan yang ada Menambah koleksi peralatan ICT

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi 1 kali sebulan setiap guru Peningkatan

Pencapaian Peningkatan

Pengajaran Bilangan berbantukan ICT penggunaan

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Mohon sumbangan PIBG dan dari agensi luar

Bilangan koleksi

Peningkatan

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan Menaik taraf Schoolnet ( Broadband) dan meningkatkan aspek keselamatan

Pelan Tindakan Menggunakan Broadband Telekom Malaysia

KPI Pemantauan

Sasaran Prestasi Berterusan

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian

100% 2011-2012 dilaksanakan (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan

Strategi Pelaksanaan Meningkatkan penggunaan blog sekolah dan e-mel dalam pengurusan sekolah

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 ( Setiap tahun)

Setiap panitia Bilangan dan unit blog dibina membina blog sendiri Mengadakan pertandingan blog antara panitia dan unit Bilangan pertandingan

Semua Satu panitia / unit panitia dan satu blog unit

Berterus-an

kali

2010-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi Optimum penggunaan peruntukan PCG, Pusat Sumber

Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat JK Kewangan Laporan Perbelanjaan

KPI Bilangan mesyuarat Bilangan mesyuarat Bilangan laporan perbelanjaan

Sasaran Prestasi Kurikulum 4 kali setahun Kurikulum 4 kali setahun 4 kali setahun

Pencapaian 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun)

‡ Pemantauan yang berterusan di sekolah

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan ‡Pembelian bahan rujukan ICT

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi Berterusan

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Merancang dan membuat pembelian

Bilangan pembelian

100% dilaksanakan

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan Mantapkan proses penyeliaan pengajaran dan pembelajaran

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi 2 kali setahun bagi setiap guru

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

Tingkatkan pemantauan pengajaran &pembelajaran menggunakan ICT

Penyeliaan / pencerapan guru

Bilangan penyeliaan / pencerapan

100% dilaksanakan

Fokus/ Strategi Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui ICT

Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi Berterusan

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun)

‡Siaran maklumat Mengemaskini maklumat melalui blog dalam blog sekolah

Bilangan maklumat

100% dilaksanakan

Hebahan tentang blog sekolah

Bilangan hebahan

Berterusan

100% dilaksanakan

2010-2012 (Setiap tahun)

‡Interaksi melalui E- mel e-mel

Bilangan e-mel

Berterusan

100% dilaksanakan

2011-2012 (Setiap tahun)

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi 2 kali

Pencapaian

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun)

Tingkatkan Pupuk minat motivasi guru murid dan murid dalam ICT

Mengadakan kursus motivasi Mengadakan pertandingan

Bilangan kursus atau bengkel Bilangan pertandingan Bilangan Majlis

100% dilaksanakan 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan

4 kali

kali

Adakan pelbagai insentif

Penyampaian Hadiah / Sijil Hari Inovasi Pelaksanaan kali

Fokus/ Strategi

Strategi Pelaksanaan Sudut informasi

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran Prestasi Berterusan

Pencapaian 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan 100% dilaksanakan

Tahun Pelaksanaan /Pencapaian 2011-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun) 2010-2012 (Setiap tahun)

Mengadakan TV, Bilangan LCD LCD di ruang legar Mengadakan Bilangan Pupuk minat guru kursus kursus Mengadakan pertandingan blog Bilangan blog

2 kali Berterusan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful