FALSAFAH KAUNSELING

1.

2.

3.

Dari segi sosiologi kita percaya setiap orang itu unik dan mempunyai potensi yang tertentu. Individu pula akan mengalami berbagai cabaran hidup dan setengah individu memerlukan orang lain untuk membantunya. Setiap individu itu berguna kepada masyarakat.

1

PRINSIP KAUNSELING
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kita ambil masa untuk membantu individu menyelesaikan masalah itu. Biarkan klien memupuk wawasan kendiri. Anggapkan individu itu normal. Masalah klien timbul ikut keadaan tertentu dan khusus baginya. Masalah klien ada kaitan dengan masalah lain. Mengintegrasikan sumber tenaga adalah penting. Unit B&K adalah satu bahagian dalam organisasi.
2

OBJEKTIF KAUNSELING menolong individu:
1.

2.

3.

4.

Memahami diri, sedar akan kelemahan dan kekuatannya. Mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya. Memperbaiki perkembangan dan kesedaran kendiri berdasarkan pengetahuan, kefahaman dan pengalaman mengenai keupayaan, minat, nilai dan motivasi. Sesuai diri dengan persekitaran dan belajar dengan berkesan.
3

OBJEKTIF KAUNSELING menolong individu:
5.Memupuk keupayaan menyelesaikan masalah, membuat keputusan, tentukan arah hidup dan berdikari. 6. Menerima tanggungjawab dan dapat bekerjasama. 7. Menilai bakal sumbangan kepada masyarakat. 8. Mengalami hidup yang memuaskan daripada berbagai aspek.

4

MATLAMAT KAUNSELING
1. 2. 3. 4. 5.

Menyediakan perubahan tingkahlaku Membantu membuat keputusan. Membentuk kemahiran daya tindak. Memperbaiki hubungan. Memahami dan mengelolakan kecemasan (Muhd Mansur Abdullah, 1985: 11-18)
5

Matlamat Umum Kaunseling
 

Membiarkan klien dalam keadaan perasaannya send (Muhd Mansur Abdullah, 1985:18) mengambarkan keperluan dan kehendak klien itu sendiri dari orang lain (Shertzer & Stone, 1974) Kaunselor menyediakan serba sedikit arah tujuan dalam proses kaunselingnya dan klien membuat pemilihan matlamat dan bagaimana mencapainya. Menolong klien menjadi lebih selesa dan lega, berfungsi dengan baik, mencapai kejayaan lebih dan hidup dengan gembira bagi masa akan datang. Mencapai keberkesanan seseorang itu baik kepada dirinya sendiri mahupun masyarakat.
6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful