‡Konsep ini dikemukakan oleh Freidrich Ratzel pada kurun ke 20 ‡Pemikiran Geografi yang dikenali sebagai Penentuan Alam

sekitar . ‡Idea Penentuan alam sekitar ini kemudian diteruskan oleh Ellen Churchil Semple dan Griffith Taylor(Konsep Stop ² And ² Go) ‡Konsep Determinisme Alam Sekitar adalah paradigma pemikiran geografi klasik yang meletakkan alam sekitar fizikal sbg satu elemen yang aktif mempengaruhi manusia dan manusia tidak mampu untuk mengubah /menguasai alam sekitar. Manusia hanya menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran- eg: bagaimanana manusia di kawasan tundra hidup adalah dengan menyesuaikan diri mereka dengan ruang disana spt memakai baju berbulu dan tinggal di dalam binaan yang dikenali sebg Igloo. ‡Ada di antara pengkaji aliran ini yang lebih ortodoks mengatakan pengaruh alam sekitar fizikal bukan sahaja terhadap cara hidup mereka malah pengaruh nya sampai kepada fisiologi manusia. Eg: orang ekskimo gemuk manakala orang bushman kurus tinggi berkulit gelap ‡Ketidakupayaan manusia menguasai alam sekitar dapat dilihat dimana jenis aktiviti pertanian mengikut kesesuaian iklim

‡

‡ ‡ ‡

‡ ‡

Paradigma pemikiran geografi klasik seterusnya ialah konsep Possibilisme Alam Sekitar menekankan tentang Science of human region(Sains Wilayah Manusia) Pendokong fahaman ini ialah Vidal de la Blache, Isaiah Bowman Manusia dilihat sebagai elemen aktif manakala Alam Sekitar Fizikal adalah elemen yang pasif. manusia sebagai penghuni ruang adalah elemen yang aktif mengubah elemen elemen alam sekitar untuk memenuhi keperluan mereka berdasarkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Sebarang halangan alam sekitar fizikal dapat ditempuhi selari dengan perkembangan pemikiran dan teknologi yangdimiliki manusia . Ini dapat dilihat dimana manusia kini boleh tinggal di atas bukit , pulau dan dasar laut. Bahkan saiz tanah pinggir laut yang sempit boleh di luaskan melalui penambakan laut.

‡Disiplin pemikiran geografi perkembangan teknologi.

sentiasa

berkembang

selari

dengan

‡paradigma pemikiran fahaman ini adalah aliran pemikiran baru dimana alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia adalah 2 elemen yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan bergantung antara satu sama lain. ‡Dampak atau impak keatas alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia adalah hasil tindakan manusia ke atas elemen alam sekitar. ‡Berdasarkan kepada fahaman ini wujud pula satu pendekatan baru yang dikenali sebagai pendekatan sistem untuk mengkaji interaksi manusia dengan alam sekitar. ‡Sistem alam sekitar terbahagi kepada 2 iaitu: a. alam sekitar fizikal b. alam sekitar manusia.

‡alam sekitar fizikal terdiri dari elemen2 spt udara, air, tumbuhan, tanahtanih bmb serta persekitaran. ‡setiap unsur mempunyai perkaitan dan bergantung antara satu sama lain ± ini bermakna sebarang perubahan yang berlaku dalam satu unsur maka ia akan memberi kesan kepada elemen lain yang berkaitan sehingga mencapai satu tahap keseimbangan. ‡Sistem Alam sekitar Manusia ± mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan spt penempatan, ekonomi, industri, pertanian , kebudayaan, politik perkhidmatan dan lain2 ‡unsur ±unsur alam sekitar manusia saling bertindak dan memberi kesan keatas satu sama lain spt jika dasar kerajaan berubah maka dasar2 yang berhubung dengan pertanian industri, petempatan, kependudukan ‡Kedua-dua jenis sistem ini apabila bertemu ia akan memberi dampak ke atass alam sekitar dan impak ke atas alam sekitar manusia. eg: pertumbuhan penduduk akan meningkatkan permintaan rumah dan secara langsung meningkatkan permintaan kepada tanah««

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful